Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ημερίδα για το περιβάλλον, Αθήνα 05.06.2006 1 Νομοθεσία χημικών προϊόντων – Προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος Ιωάννα Αγγελοπούλου Γενικό Χημείο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ημερίδα για το περιβάλλον, Αθήνα 05.06.2006 1 Νομοθεσία χημικών προϊόντων – Προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος Ιωάννα Αγγελοπούλου Γενικό Χημείο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ημερίδα για το περιβάλλον, Αθήνα 05.06.2006 1 Νομοθεσία χημικών προϊόντων – Προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος Ιωάννα Αγγελοπούλου Γενικό Χημείο του Κράτους Δ/νση Περιβάλλοντος

2 Ημερίδα για το περιβάλλον, Αθήνα 05.06.2006 2 Νομοθεσία Οδηγίες 67/548/ΕΟΚ, 76/769/ΕΟΚ, 91/155/ΕΟΚ, 1999/45/ΕΚ Κανονισμός 793/93/ΕΚ Υπό εκπόνηση Καν. REACH

3 3 Κύρια μέσα (εργαλεία) της νομοθεσίας για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος Θέσπιση κριτηρίων και ορίων ταξινόμησης ( ιδιαίτερα χαμηλά για ουσίες, παρασκευάσματα υψηλού κινδύνου) Λήψη μέτρων περιορισμού των κινδύνων σε Κοινοτικό επίπεδο όταν προκύπτει σαν αποτέλεσμα της αξιολόγησης κινδύνων Θέσπιση ειδικών μέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία Θέσπιση ειδικών μέτρων για τη διαχείριση των αποβλήτων (ιδιαίτερα των επικίνδυνων) Λήψη μέτρων για αντιμετώπιση μεγάλων ατυχημάτων

4 Ημερίδα για το περιβάλλον, Αθήνα 05.06.2006 4 Προστασία καταναλωτή και περιβάλλοντος Παραδείγματα Αμίαντος Υδράργυρος

5 Ημερίδα για το περιβάλλον, Αθήνα 05.06.2006 5 Αρκεί μόνον η νομοθεσία ; Απαιτούνται  Αποτελεσματικοί και αξιόπιστοι έλεγχοι ( αρσενικό στην επεξεργασία ξύλου )  Σωστή και υπεύθυνη ενημέρωση  Ενεργή συμμετοχή όλων (παραγωγών, χρηστών, καταναλωτών, ευρέος κοινού)

6 Ημερίδα για το περιβάλλον, Αθήνα 05.06.2006 6 Συνήθεις Προειδοποιήσεις Πόσο τις λαμβάνουμε υπόψιν;;;; R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς/Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον S61 Αποφύγετε την απελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες /Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας R20/21/22 Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέττα αν είναι δυνατό)

7 Ημερίδα για το περιβάλλον, Αθήνα 05.06.2006 7 Οδηγίες προς... ¨ναυτιλλομένους¨ Ενημέρωση ΟΧΙ πανικός Υπευθυνότητα και επιλεκτικότητα Ορθός χειρισμός και χρήση Ενίσχυση της νεωτερικότητας για παραγωγή ασφαλέστερων εναλλακτικών λύσεων έστω κι αν αυτό συνεπάγεται κάποια οικονομική επιβάρυνση (η υγεία μας και το περιβάλλον αξίζουν πολύ περισσότερο!!)

8 Ημερίδα για το περιβάλλον, Αθήνα 05.06.2006 8 Η προστασία της υγείας μας και του περιβάλλοντος είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εκχωρίσουμε σε άλλους. Η ζωή απαιτεί υπευθυνότητα και συγχρόνως δημιουργικότητα και δράση! Πάντα υπάρχουν λύσεις!!!

9 Ημερίδα για το περιβάλλον, Αθήνα 05.06.2006 9


Κατέβασμα ppt "Ημερίδα για το περιβάλλον, Αθήνα 05.06.2006 1 Νομοθεσία χημικών προϊόντων – Προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος Ιωάννα Αγγελοπούλου Γενικό Χημείο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google