Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προγραμματισμός PASCAL

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προγραμματισμός PASCAL"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προγραμματισμός PASCAL
Δομή Επανάληψης WHILE / DO Ανδρέας Σάββα

2 Δομές Διαδοχικής Διακλάδωσης Επανάληψης (Κεφάλαιο 7, σελ. 171)

3 Επαναληπτική Δομή ή Βρόγχος
Επαναληπτική Δομή αναφέρεται στη δυνατότητα επανάληψης μιας εντολής ή ενός συνόλου εντολών όσες φορές αυτό είναι απαραίτητο.

4 Εντολή καθηγητή Γυμναστικής
Κάνε γύρους του γηπέδου μέχρι να σου πω να σταματήσεις. Κάνε πέντε γύρους του γηπέδου.

5

6 Δομές Επανάληψης WHILE / DO REPEAT / UNTIL FOR / DO
δεν είναι γνωστός από την αρχή ο αριθμός των επαναλήψεων του σώματος της δομής. η μεταβλητή ελέγχου της επανάληψης δεν είναι βαθμωτού τύπου αλλά τύπου REAL. η αύξηση/μείωση της τιμής της μεταβλητής ελέγχου γίνετε με βήματα μεγαλύτερα ή μικρότερα της μονάδας. διαφορετικά χρησιμοποιούμε τη δομή FOR/DO.

7 WHILE / DO WHILE <Συνθήκη> DO <Σώμα της δομής> ; Συνθήκη
Δεσμευμένες λέξεις Συνθήκη Σώμα της δομής ΝΑΙ ΟΧΙ WHILE <Συνθήκη> DO <Σώμα της δομής> ;

8 WHILE / DO WHILE <Συνθήκη> DO <Εντολή> ;
BEGIN <Εντολή 1> ; <Εντολή 2> ; . . . END;

9 Program tree; uses wincrt; Begin writeln(’ * ’); writeln(’ *** ’); writeln(’*****’); writeln End. * *** ***** * *** *****

10 i Program tree; uses wincrt; * Var *** ***** i : integer; Begin
Οθόνη Program tree; uses wincrt; Var i : integer; Begin i := 1; While i <= 4 Do writeln(’ * ’); writeln(’ *** ’); writeln(’*****’); writeln; i := i + 1 End End. * *** ***** i Μεταβλητή 5 4 1 3 2 ΝΑΙ ΟΧΙ

11 i Program Numbers; uses wincrt; Var i : integer; Begin i := 1;
While i < 11 Do i := i + 3; writeln(i) End End. i Μεταβλητή 10 13 7 4 1 Οθόνη 4 7 10 13


Κατέβασμα ppt "Προγραμματισμός PASCAL"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google