Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στόχοι της Αγωγής στα Μέσα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στόχοι της Αγωγής στα Μέσα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στόχοι της Αγωγής στα Μέσα
Λοΐζος Σοφός Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2 Αγγλικό πρόγραμμα σπουδών 2007 Ελληνικό πρόγραμμα σπουδών 2003
ISTE (ΗΠΑ) 2007 Αγγλικό πρόγραμμα σπουδών 2007 Ελληνικό πρόγραμμα σπουδών 2003 Baacke 1996 Tulodziecki 1997 e- curriculum Minerva 2004 Pöttinger Buckingham 2005 Aufenanger 1999 καινοτομία πειραματική δημιουργία Δημιουργικότητα και πρωτοτυπία Ανάπτυξη των ιδεών και η υλοποίηση τους Διαμόρφωση α) καινοτομική, b) δημιουργική, πειραματική Επεξεργασία, διαμόρφωση μιντιακών περιεχομένων Μοντελοποίηση ικανότητα δράσης η παραγωγή δρασιακή διάσταση επικοινωνία, συνεργασία Επικοινωνία και συνεργασία Ανταλλαγή και διανομή των πληροφοριών Συνεργασία και επικοινωνία Ανταλλαγή πληροφοριών, επικοινωνία και συνεργασία τα ακροατήρια έρευνα, εντοπισμός πληροφοριών Έρευνα και ικανότητα στην πληροφορία Εντοπισμός του πληροφοριών Γνώση και μεθοδολογία Χρήση Μέσων α) παθητική, καταναλωτική b) ενεργή, προσφέροντας Αναγνώριση και επεξεργασία επιδράσεων Διερεύνηση, αναζήτηση πληροφοριών Ικανότητα χρήσης οι αναπαραστάσεις συναισθηματική κριτική, αναστοχαστική επίλυση Κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, σωστές αποφάσεις Αναθεώρηση, τροποποίηση και αξιολόγηση της κάθε δραστηριότητας Κριτική των Μέσων a) αναλυτική, b) αναστοχαστική, c) ηθική Γλώσσα των μέσων, κατανόηση και ερμηνεία Ικανότητα αντίληψης η γλώσσα των μέσων ηθική διάσταση αισθητική διάσταση κοινωνικός, πολιτικός αναστοχασμός Ψηφιακή υπηκοότητα/ιθαγένεια ευρύ φάσμα της μελέτης Επιστήμη και Τεχνολογία στην καθημερινή ζωή Αναγνώριση προϋποθέσεων παραγωγής μιντιακών περιεχομένων Λειτουργικές στάσεις και πρακτικές κοινωνική τεχνολογικές λειτουργικές γνώσεις, δεξιότηες έννοιες των λειτουργιών της τεχνολογίας Γνώση στα Μέσα a) πληροφορίας, b) λειτουργικές δεξιότητες επιλογή και χρήση των μέσων γνωστική διάσταση

3 μελέτη, ανάλυση μέσων και περιεχόμενων θέμα διδασκαλίας, π.χ. ΜΜΕ
θεωρητική προσέγγιση μελέτη, ανάλυση μέσων και περιεχόμενων θέμα διδασκαλίας, π.χ. ΜΜΕ αίθουσα διδασκαλίας προστατευτική προσέγγιση δεξιότητες χρήσης τεχνολογική εκμάθηση και χειρισμός εργαλείων γνωστικό αντικείμενο πληροφορική με εργαστήριο αίθουσα υπολογιστών τεχνικό διαφέρον επίλυση δραστηριοτήτων κατανόηση, ερμηνεία, λύση ζητημάτων αξιοποίηση μέσω για τη διευθέτηση ζητημάτων και προβλημάτων σχολικό περιβάλλον πρακτικό διαφέρον αναπτυξιακές κοινωνικές δραστηριότητες εργαλεία για επικοινωνία, συνεργασία, κατασκευή αντιπροτάσεων αναπτυξιακές δράσεις σε κοινωνικόπολτικό πλαίσιο σχολικό και εξωσχολικό περιβάλλον χειραφετικό διαφέρον

4 Φάσεις της εργασίας/μάθησης με προσανατολισμό τη δράση
Δημιουργία νοητικής σύλληψης (πλάνου ) βάσει της πρότερης εμπειρίας και γνώσης Έλεγχος γνωστικών εγχειρημάτων και τυχόν τροποποίηση τους Εφαρμογή/παραγωγή του εγχειρήματος, παρακολούθηση και κατανόηση της πορείας του και εμπειρική αξιολόγηση του Διαμοιρασμός έργου, ανταλλαγή εμπειριών απόψεων και λήψη ανατροφοδότησης Αναστοχασμός για τη βαθύτερη αξιολόγηση του εγχειρήματος με στόχο τον κριτικό γνωστικό και κοινωνικό μετασχηματισμό (γνώσεων, δεξιοτήτων, στρατηγικών, στάσεων) Διατύπωση ερωτημάτων/ στόχων Εξέταση πόρων Εξέταση ικανοτήτων, αξιών και στάσεων Φάσεις της εργασίας/μάθησης με προσανατολισμό τη δράση ολισιτκή προσέγγιση

5 Μιντιακός γραμματισμός και ικανότητα
Γνωρίζοντας τα μέσα (έννοιες, γλώσσα και τη λειτουργία) Ψηφιακή ιθαγένεια, άτομο, κοινωνία, ηθική/νομοθεσία, οικονομία Επίλυση προβλημάτων και αξιολόγηση ποιότητας Έρευνα, εντοπισμός πληροφοριών και αξιολόγηση τους Επικοινωνία, συνεργασία Δημιουργία, ανάπτυξη ιδεών και υλοποίηση

6 1. Γνωρίζοντας τα μέσα, τις έννοιες, τη γλώσσα και τη λειτουργία τους
Η επιλογή και χρήση μέσων από τους μαθητές αναφέρεται στην ικανότητά τους να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν διαφορετικά μέσα σε συγκεκριμένες περιστάσεις καθώς και να μπορούν να ονομάζουν κριτήρια για την επιλογή τους. Η γνωστική διάσταση σχετίζεται με τη «δηλωτική» γνώση, δηλαδή με γνώσεις γύρω από έννοιες, αντικείμενα, περιστάσεις, καθώς επίσης και με την γενικότερη κατανόηση των μέσων. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην κατανόηση και την αξιολόγηση των εκφραστικών τεχνικών διαμόρφωσης περιεχομένων που στοχεύουν στην επικοινωνία. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να συγκρίνουν παραγωγές με διαφορετική κωδικοποίηση (κείμενο, ήχο), τεχνική διαμόρφωσης (τρόπος λήψης της κάμερας, πλοήγησης), μορφή ενημέρωσης (ειδήσεις, διαφήμιση) μεταξύ τους και να διαπιστώσουν τις συγκεκριμένες δυνατότητες και τα όρια τους.

7 Γνώσεις βασικών εννοιών σε διαφορετικά μέσα
Το ενδιαφέρον επεκτείνεται συνεπώς στο δομικά στοιχεία των μέσων/υπηρεσιών, στα χαρακτηριστικά τους (γλώσσα/συντακτικό), στη σκοπιμότητα της επιλογής συγκεκριμένων μέσω, ανάλογα με τις δυνατότητες που προσφέρουν κ.α. Γνώσεις βασικών εννοιών σε διαφορετικά μέσα Δεξιότητες χρήσης σε διάφορα μέσα/υπηρεσιες Γνώση ειδικότερων χαρακτηριστικών (συντακτικού) των μέσων Μορφές παρουσίασης (κείμενο, στατική ή κινούμενη εικόνα, βίντεο) Τεχνικές μορφοποίησης (ανάλογα με το μέσο βίντεο, ιστοσελίδα) Μορφές περιεχομένων (ιστοσελίδα, κόμικς, φωτοιστορία, προσομοίωση) Αναγνώριση διαφορετικών δυνατοτήτων των μέσων Στόχοι και προθέσεις σε αναλογία με τις τεχνικές μορφοποίησης (επηρεασμός, πληροφόρηση)

8 Επιμέρους στόχοι Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί:
να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν διαφορετικά μέσα (έντυπα, μηχανικά, ηλεκτρονικά και ψηφιακά) και πηγές πληροφόρησης, να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν διαφορετικά εργαλεία (exe, Hotpotatos) για την κατασκευή περιεχομένων και για την επικοινωνία (chat,Forum, webblog) να καταγράφουν και να οργανώνουν πληροφορίες σε διαφορετικές μορφές (βάση δεδομένων, κείμενο), να γνωρίζουν ότι οι πηγές πληροφορίες είναι συγκεντρωμένες και οργανωμένες σε διαφορετικές μορφές, π. χ. ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια, μηχανές αναζήτησης.

9 Πλαίσιο αναφοράς των στόχων
Οι δραστηριότητες έχουν σημείο αναφορά τα εξής: διασκέδαση και το εκπαιδευτικό παιχνίδι Πληροφόρηση και ενημέρωση Επικοινωνία, συνεργατική εργασία και ανταλλαγή εμπειριών Ανάπτυξη ιδεών, δημιουργία, ανακάλυψη και κατασκευή γνώσης Μάθηση, μελέτη και άσκηση στήριξη/ανάπτυξη της σκέψης και μεταγνωστικών ικανοτήτων λύση προβλημάτων και για αποφάσεις

10 Η ηλεκτρονική Αλφαβήτα 1 Γλώσσα
Με το λογισμικό « τα πρώτα μου γράμματα» οι μαθητές αναγνωρίζουν τα αντικείμενα που αρχίζουν με ένα γράμματα της Αλφαβήτας και εργάζονται σε εκπαιδευτικά παιχνίδια του λογισμικού. Βιβλία, βιβλία βιβλία!  2 Γλώσσα Αισθητική Αγωγή, Μελέτη Περιβάλλοντος Τα παιδία επεξεργάζονται το θέμα «βιβλίο» μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις, π. χ. ποια βιβλία ξέρεις μέσα από τον ελεύθερο χρόνο, πως δημιουργούνται τα βιβλία, πρέπει πάντα να αγοράζω βιβλία, γράφουμε ένα βιβλίο, παρουσιάζουμε τα δικά μας βιβλία. Βρίσκοντας τα ζώα 3 Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι τα παιδιά να ασκηθούν στη χρήση του CD-ROM ως εργαλείο για να βρίσκουν πληροφορίες για διάφορα ζώα. Η πόλη που μένω 4 Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι οι μαθητές να δημιουργήσουν διάφορες εικόνες, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα πολυμέσων για να τοποθετήσουν εικόνες με ζώα σε ένα σκηνικό πλαίσιο στον υπολογιστή τους. Η ατελείωτη ιστορία ιστορία όπου οι μαθητές συμπληρώνουν αφού διαβάσουν τις προηγούμενες παραγράφους την ιστορία παραπέρα Εγώ είμαι εγώ 5 Παιδική Λογοτεχνία Βάσει της ανάγνωσης ενός παιδικού βιβλίου παράγουν οι μαθητές διαφορετικά μιντιακά προϊόντα, π.χ. κουίζ, εννοιολογική χαρτογράφηση, βίντεο, κλ. Aktivitäten mit dem Soma-Würfel Μαθηματικά ΟΙ μαθητές χρησιμοποιούν κλασσικά και νέα μέσα για τη δημιουργία γεωμετρικών σχημάτων.

11 2 Δημιουργώντας με τα μέσα, ανάπτυξη ιδεών και υλοποίηση τους
Στo πλαίσιο αντίστοιχων σχεδίων εργασίας μπορούν οι μαθητές να φτιάξουν παραγωγές με διαφορετικούς τύπους π.χ. ντοκουμέντα φωτογραφίας, ακουστική εκπομπή, βιντεοφίλμ, ραδιόφωνο, εφημερίδα, ηλεκτρονικές πύλες. Οι μαθητές επιδεικνύουν κριτική σκέψη, δομούν τη γνώση και αναπτύσσουν καινοτομικά προϊόντα και διαδικασίες χρησιμοποιώντας την τεχνολογία: Χρησιμοποιούν την υπάρχουσα γνώση για να παράγουν πειραματικά νέες ιδέες προϊόντα και διαδικασίες Δημιουργούν πρωτότυπα έργα ως αποτέλεσμα προσωπικής ή ομαδικής έκφρασης Χρησιμοποιούν/δημιουργούν μοντέλα και προσομοιωτές για την εξερεύνηση περίπλοκων συστημάτων και ζητημάτων

12 Εδώ δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να λάβουν βασικές γνώσεις στην παραγωγή μιντιακού υλικού και εκπομπών και να συνειδητοποιήσουν τη διαδικασία προκειμένου να μεταφέρουν ένα θέμα/μήνυμα στη δημοσιότητα. Στο δρασιακό επίπεδο προέχει η γνώση που αναφέρεται σε συγκεκριμένες περιστάσεις και διαδικασίες επίλυσης, δηλαδή στο «πότε» θα πρέπει να γίνει «τι» και με «ποιο» τρόπο. Σε αντίθεση με την «καταναλωτική» στάση που παρατηρείται ότι έχουν οι μαθητές απέναντι σε άλλα μέσα π.χ. τηλεόραση, οι μαθητές μπορούν εδώ να δράσουν πειραματικά, δημιουργικά, αντιπαραβάλλοντας τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους.

13 Επιμέρους στόχοι Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να:
να επιλέγουν πληροφορίες και να τις ενσωματώνουν σε άλλες δημιουργώντας νέες πηγές για συγκεκριμένες περιστάσεις να πειραματίζονται και να εξερευνούν τι μπορεί να συμβεί σε πραγματικά ή εικονικά περιβάλλοντα, π. χ. αισθητική αλλοίωση μιας φωτογραφίας, πειραματική δημιουργία ψηφιακού βίντεο να αναπτύσσουν και να εκφράζουν ιδέες μέσα από διαφορετικά μέσα (έντυπα, ηλεκτρικά, ψηφιακά) και κώδικες (κείμενο, ήχος, βίντεο, ιστοσελίδα) να σχεδιάζουν δράσεις και να δίνουν εντολές σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, π.χ. δημιουργία ηλεκτρονικών κόμικς, κινούμενων σχεδίων, φωτογραφική ιστόρηση. να σχεδιάζουν και να δημιουργούν ιστοσελίδες και άλλα πολυμεσικά περιβάλλοντα

14 Πλαίσιο αναφοράς Οι δράσεις μπορούν να σχετίζονται με:
ακουστικές παραγωγές (κασέτες) εικόνα και φωτογραφία Έντυπες παραγωγές (π.χ.μαθητικές εφημερίδες) βίντεοπαραγωγές εφαρμογές του ηλεκτρονικού υπολογιστή διαδικτυακές

15 Οι επιθυμίες μας για τη δεύτερη σχολική χρονιά 2
Μελέτη Περιβάλλοντος , Γλώσσα Ένα μικρό σχέδιο δράσης για την εισαγωγή συνεργασία με το βίντεο Ποιος εργάζεται στο σχολείο μας Οι μαθητές παίρνουν συνεντεύξεις από διαφορετικά άτομα που εργάζονταν στη σχολική μονάδα Εικόνες και λέξεις αποχαιρετισμού Γλώσσα Η τάξη φτιάχνει ένα αναμνηστικό άλμπουμ της σχολικής χρονίας Μαθητική εφημερίδα 3 Μελέτη Περιβάλλοντος , Γλώσσα, Μαθηματικά, Αισθητική Αγωγή Τα αξιοθέατα της πόλης μας Σταχτοπούτα Μελέτη Περιβάλλοντος , Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Οι μαθητές δημιουργούν μία ακουστική παραγωγή που βασίζεται σε ένα γνωστό παραμύθι παραδείγματος χάρη η Σταχτοπούτα Η εφημερίδα της τάξης μας Οι μαθητές δημιουργούν μία εφημερίδα με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή Παρουσιάζουμε το σχολείο μας 3/4  Ευέλικτη ζώνη Οι μαθητές σχεδιάζουν και γυρίζουν ένα βίντεο για το σχολείο

16 3. Επικοινωνία, συνεργασία με τα μέσα
Οι μαθητές χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα και περιβάλλοντα για να επικοινωνήσουν και να δουλέψουν συνεργατικά, ακόμα και από απόσταση, να υποστηρίξουν την ατομική μάθηση και να συνεισφέρουν στη μάθηση των άλλων Αλληλεπιδρούν, συνεργάζονται και εκδίδουν με φίλους, συναδέλφους, ειδικούς ή οποιουσδήποτε άλλους χρησιμοποιώντας μια ποικιλία από ψηφιακά περιβάλλοντα και μέσα Γνωστοποιούν τις πληροφορίες και ιδέες τους αποτελεσματικά σε πολλαπλά ακροτήρια χρησιμοποιώντας μια ποικιλία μέσων και μορφών Αναπτύσσουν πολιτισμική κατανόηση και παγκόσμια γνώση καθώς αλληλεπιδρούν με μαθητές από άλλες κουλτούρες Συνεισφέρουν σε ομάδες εργασίας για την παραγωγή προτότυπων έργων και ιδεών

17 Επιμέρους στόχοι Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί:
να γνωρίζουν διαφορές διαδικτυακές υπηρεσίας επικοινωνίας ( , chat, forum, κοινωνικά δίκτυα), να καλούν άλλους σε συνεργασία, εργάζονται ομαδικά σε κοινά αρχεία, π.χ. Google-docs, weblogs, να δημοσιεύουν πληροφορίες σε διάφορες μορφές, π.χ. βάση δεδομένων, παρουσίαση, να διαμοιράζονται ιδέες και να τις παρουσιάζουν σε διαφορετικές μορφές, π. χ. κείμενο, εικόνες, ταμπέλες, πίνακες, ήχους να αναδιαμορφώνουν το περιεχόμενο σε συνεργατικά περιβάλλοντα, π.χ. wiki να επικοινωνούν αξιοποιώντας ασύγχρονα και σύγχρονα περιβάλλοντα για το συντονισμό και την οργάνωση των εργασιών να συνεργάζονται από απόσταση πάνω σε ένα αντικείμενο δημιουργώντας μια κοινότητα μάθησης μέσα από τη χρήση συγκεκριμένων διαδικτυακών εργαλείων, π. χ. webblog, wiki

18 Πλαίσιο αναφοράς Οι δραστηριότητες έχουν σημείο αναφορά τα εξής:
Προσωπική διασκέδαση και επικοινωνία Προσωπικά ενδιαφέροντα και εργασία Πληροφόρηση και μάθηση Επικοινωνία, αδελφοποίηση Ανταλλαγή εμπειριών και συνεργασία με διαδικτυακές εφαρμογές (Chat, ) Ανάπτυξη ιδεών, δημιουργία, ανακάλυψη και κατασκευή γνώσης Στήριξη/ανάπτυξη της σκέψης και μεταγνωστικών ικανοτήτων λύση προβλημάτων και για αποφάσεις

19 Η ηλεκτρονική Αλφαβήτα 1 Γλώσσα
Με το λογισμικό « τα πρώτα μου γράμματα» οι μαθητές αναγνωρίζουν τα αντικείμενα που αρχίζουν με ένα γράμματα της Αλφαβήτας και εργάζονται σε εκπαιδευτικά παιχνίδια του λογισμικού. Βιβλία, βιβλία βιβλία!  2 Γλώσσα Αισθητική Αγωγή, Μελέτη Περιβάλλοντος Τα παιδία επεξεργάζονται το θέμα «βιβλίο» μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις, π. χ. ποια βιβλία ξέρεις μέσα από τον ελεύθερο χρόνο, πως δημιουργούνται τα βιβλία, πρέπει πάντα να αγοράζω βιβλία, γράφουμε ένα βιβλίο, παρουσιάζουμε τα δικά μας βιβλία. Βρίσκοντας τα ζώα 3 Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι τα παιδιά να ασκηθούν στη χρήση του CD-ROM ως εργαλείο για να βρίσκουν πληροφορίες για διάφορα ζώα. Η πόλη που μένω 4 Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι οι μαθητές να δημιουργήσουν διάφορες εικόνες, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα πολυμέσων για να τοποθετήσουν εικόνες με ζώα σε ένα σκηνικό πλαίσιο στον υπολογιστή τους. Η ατελείωτη ιστορία ιστορία όπου οι μαθητές συμπληρώνουν αφού διαβάσουν τις προηγούμενες παραγράφους την ιστορία παραπέρα Εγώ είμαι εγώ 5 Παιδική Λογοτεχνία Βάσει της ανάγνωσης ενός παιδικού βιβλίου παράγουν οι μαθητές διαφορετικά μιντιακά προϊόντα, π.χ. κουίζ, εννοιολογική χαρτογράφηση, βίντεο, κλ. Aktivitäten mit dem Soma-Würfel Μαθηματικά ΟΙ μαθητές χρησιμοποιούν κλασσικά και νέα μέσα για τη δημιουργία γεωμετρικών σχημάτων.

20 4. Έρευνα και ικανότητας στην πληροφόρηση
Η συγκεκριμένη κατηγορία ικανοτήτων και δεξιοτήτων θεωρείται σε θεσμικό και πολιτικό επίπεδο σημαντική, γιατί συνθέτουν το ατομικό πολιτισμικό και μορφωτικό κεφαλαίο του κάθε σύγχρονου πολίτη στον 21ο αιώνα, αφού τα ψηφιακά Μέσα της επικοινωνίας και της πληροφορίας αποτελούν βασικούς παράγοντες στην εκπαίδευση, στην παραγωγή, στην ανάπτυξη και στην εργασία. Υπό αυτό το πρίσμα νοείται η τοποθέτηση, ότι η δυνατότητα συμμετοχής και της ενεργής χρήσης των ψηφιακών Μέσων αποτελεί κριτήριο του σύγχρονού κοινωνικού αποκλεισμού. Οι μαθητές χρησιμοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία για να αποκτήσουν πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης και να αναπτύξουν πρακτικές γραμματισμού και ικανότητες στην έρευνα πληροφοριών.

21 Επιμέρους στόχοι Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να:
να αξιοποιούν διαφορετικές πηγές πληροφόρησης (βάση δεδομένων, μηχανές αναζήτησης, ηλεκτρονικού καταλόγους), προκειμένου να διερευνήσουν ένα θέμα και συλλέξουν πληροφορίες, να αξιοποιούν διαφορετικές στρατηγικές αναζήτησης, να ενεργούν βάσει σχεδίου κατά την αναζήτηση πληροφοριών αιτιολογώντας τις επιλογές των πηγών και της στρατηγικής εργασίας τους, να αξιολογούν πληροφορίες από διαφορετικές πηγές (βιβλία, περιοδικά, CD ROM, διαδίκτυο) να εκφράζουν τις απόψεις τους και τις ιδέες τους πάνω σε ένα θέμα με διαφορετικά μέσα και τεχνικές να επεξεργάζονται τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τη χρησιμότητα τους, τους στόχους της εργασίας και να τα κατηγοριοποιούν

22 Πλαίσιο αναφοράς Οι δραστηριότητες έχουν σημείο αναφορά τα εξής:
τα διαφορετικά μέσα και πηγές ενημέρωσης και πληροφόρησης την προσωπική διασκέδαση και επικοινωνία τη λύση προβλημάτων, τη διεκπεραίωση εργασιών την πληροφόρηση και ενημέρωση την εκπαίδευση, τη μάθηση και την κατάρτιση

23 5. Κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων
Οι μαθητές χρησιμοποιούν την ικανότητα κριτικής σκέψης για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση έρευνας, να διαχειρίζονται εργασίες, να λύνουν προβλήματα και να παίρνουν ορθές αποφάσεις χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία και πηγές αναγνωρίζουν και προσδιορίζουν αυθεντικά προβλήματα, ελλείψεις και σημαντικά ζητήματα που χρήζουν αναδόμησης και έρευνας, σχεδιάζουν και διαχειρίζονται δραστηριότητες για να αναπτύξουν λύσεις ή να ολοκληρώσουν μια εργασία αξιοποιώντας διάφορα εργαλεία, π.χ. Mind mapping Συλλέγουν και αναλύουν δεδομένα για να βρουν λύσεις και να πάρουν ορθές αποφάσεις Χρησιμοποιούν ποικιλία διαδικασιών και ποικίλα προοπτικών για να ερευνήσουν για εναλλακτικές λύσεις

24 Επιμέρους στόχοι Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να:
να εκφράζουν τις απόψεις τους και τις ιδέες τους πάνω σε ένα θέμα με διαφορετικά μέσα και τεχνικές να παρουσιάζουν μια ολοκληρωμένη εργασία στοχευσμένα και τεκμηριωμένα σε συγκεκριμένο κοινό και να μπορούν να περιγράφουν και να αξιολογούν την επιδιωκόμενη επίδραση των ενεργειών τους με τα μιντιακά τους προϊόντα, π. χ. ιστοσελίδες, βίντεο, τεστ να είναι ικανοί χρησιμοποιώντας αλληλουχία πληροφοριών να διερευνήσουν, πως θα μπορούσαν να παρουσιάσουν με διαφορετικό τρόπο, π. χ. πληροφορίες σχετικά με την μετανάστευση θα μπορούσαν να παρουσιαστούν σαν ποίημα, εικόνα, φωτοϊστορία να είναι σε θέση να ανστοχαστούν πάνω στο τι θα μπορούσε σε μια μιντιακή παραγωγή, εργασία ή σε μια παρουσίαση να βελτιωθεί προκειμένου να γίνει κατανοητή στο κοινό που απευθύνεται να αναστοχάζονται στο τι τους βοήθησε να αναπτύξουν τις ιδέες τους να συζητούν σχετικά με το τι θα μπορούσαν να αλλάξουν ή τι δυσκολίες θα μπορούσαν να αποφύγουν σε μελλοντικές δράσεις

25 Πλαίσιο αναφοράς Οι δραστηριότητες έχουν σημείο αναφορά τα εξής:
τη στήριξη/ανάπτυξη της σκέψης και μεταγνωστικών ικανοτήτων την αξιοποίηση διάφορων μέσων και υπηρεσιών την κριτική προσέγγιση των δομών των μιντιακών περιεχομένων και παρουσιάσεων και των δυνατοτήτων τους τη λύση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων την πρόταση εναλλακτικών προτάσεων μιντιακών περιεχομένων

26 6. Ψηφιακή/ παγκόσμια ιθαγένεια και συνείδηση άτομο, κοινωνία, θική/νομοθεσία, οικονομία
Αυτό το πεδίο αναφέρεται στην κριτική αναγνώριση και στην αξιολόγηση οργανωτικών, οικονομικών, νομικών, πολιτικών και ανθρώπινων παραγόντων στην κοινωνία μας, που σχετίζονται με την παραγωγή μιντιακών περιεχομένων και μηνυμάτων. Σε ατομικό επίπεδο το η κριτική προσέγγιση εστιάζει σε διάφορα είδη επιδράσεων που αναφέρονται: 1. στα συναισθήματα (χαρά, ένταση, φόβος), 2. στις αναπαραστάσεις των μαθητών ( οικογένεια, φιλία, εργασία, πολιτική), 3. σε κοινωνικές αξίες που σχετίζονται με τη βία, τη συμπεριφορά, τη διάκριση των φύλων κλπ. Τέτοιες επιδράσεις δρουν έμμεσα στη διαμόρφωση του ψυχικού κόσμου των παιδιών. Οι μαθητές ευαισθητοποιούνται και εφαρμόζουν την ασφαλή νόμιμη και υπεύθυνη χρήση των τεχνολογιών και πληροφορικής, δείχνουν θετική στάση σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας που απαιτεί συνεργασία, μάθηση και παραγωγικότητα και καθίστανται ενεργοί πολίτες στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία διαμορφώνοντας ψηφιακή ιθαγένεια

27 Επιμέρους στόχοι Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί:
να γνωρίσουν και να εξερευνήσουν διάφορες μιντιακές δομές (ραδιοφωνικός σταθμός, τοπική τηλεόραση, εταιρία παραγωγής λογισμικών) και διάφορα εργαλεία των Νέων Τεχνολογιών, π. χ., συνεργατικά κειμενικά περιβάλλοντα, εργαλεία συγγραφής ιστοσελίδων, σύνθεσης μουσικής, σε σχέση με οικονομικές επιρροές, να μπορούν να περιγράφουν και να αξιολογούν την επιδιωκόμενη επίδραση των ενεργειών τους με τα μιντιακά τους προϊόντα, π. χ. ιστοσελίδες, βίντεο, τεστ να αναλύουν τις επιρροές των μιντιακών περιεχομένων σε στάσεις, αξίες, αντιλήψεις, διαμόρφωση κοινής γνώμης και να επεξεργάζονται περιεχόμενα που τους επηρέασαν με δικές τους αντιπαραγωγές να συλλογίζονται σχετικά με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών τόσο στο σχολείο όσο και στην εξωσχολική τους ζωή να αναστοχάζονται πως διαμορφώνεται η δημοσιότητα, ειδησιογραφία, η επικοινωνία και η κοινωνική οργάνωση με τις Νέες Τεχνολογίες, να συσχετίζουν τα μιντιακά περιεχόμενα με τις κοινωνικές και τις γενικότερες ανθρώπινες αξίες (αναστοχασμός σχετικά με τον ρατσισμό, σατανισμό, πορνογραφία, κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων)

28 Πλαίσιο αναφοράς Οι δραστηριότητες μπορούν να σχετίζονται με:
συναισθήματα, αναπαραστάσεις και φαντασίες την συμπεριφορά και τις κοινωνικές αξίες τους κοινωνικούς συσχετισμούς την ιστορική εξέλιξη της τεχνολογίας και την επιρροή στις κοινωνικές δομές τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις και αποφάσεις τις θεσμικές και ανθρώπινες προϋποθέσεις τις οικονομικές προϋποθέσεις την ισχύουσα νομοθεσία που σχετίζεται με τα μέσα

29 Άκουσα αυτό που ακούσατε 1-2 Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος
Βλέπω τη φωτογραφίζω 1 -2 Γλώσσα Οι μαθητές φωτογραφίζουν συγκεκριμένα μοτίβα και σχεδιάζουν από κάτω αυτό που φωτογράφισαν Άκουσα αυτό που ακούσατε  1-2 Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος Παιχνίδι κουίζ με ηχητικά ακούσματα Η διαδρομή προς το σχολείο μας 3 Τα παιδιά δημιουργούν μιαν φωτό ιστορία για τη διαδρομή προς το σχολείο τους Το ιδανικό σχολείο  2/3 Αισθητική Αγωγή, Γλώσσα  Με σημείο αναφοράς μία φωτογραφία οι μαθητές συνεχίζουν την ζωγραφίζουν και περιγράφουν πως θα έπρεπε να ήταν το ιδανικό σχολείο Σχεδιάζω μια ιστοσελίδα Ευέλικτη ζώνη Οι μαθητές σχεδιάζουν την αρχιτεκτονική Γιαν τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας Το σερφάρισμα δεν το πάν 5-13 Γλώσσα, πληροφορική Εισαγωγή στη στοχαστική χρήση του διαδικτύου

30 Ich höre was, was du auch hörst 1 Musik, Sprache, Sachunterricht,
 1 Musik, Sprache, Sachunterricht, Vom akustischen Ratespiel zur Untermalung von Geschichten Interview mit dem Inhaber einer Detektei 4 Sprache, Sachunterricht Schülerinnen und Schüler besuchen und interviewen einen Detektiv  Surfen allein genügt nicht! 5-13 je nach Lerngruppe: Medien-AG, Politik / Sozialwissenschaften Informatik Modulare Einführung in eine reflektierte Nutzung des Internet Krimihörspielmagazin 7 Deutsch Schülerinnen und Schüler gestalten ein einstündiges Radiomagazin für den lokalen Bürgerfunk Auf den Spuren von Annie, Sini und Rachel 7-9 Deutsch, Geschichte, Religion, Friedenserziehung Eine Projektwoche zu dem Jugendbuch von Johanna Reiss: "Und im Fenster der Himmel" Videofilm Medienpraxis Wir nehmen unsere Schule unter die Lupe Ein ruhiges Haus  Deutsch, Kunst, Medienpraxis Mediale Stilübungen Rund um die Werbung 7-8 Deutsch, Kunst, Ethik, Musik Werbung - Wirklichkeit - Wahrheit Wir machen uns ein eigenes Bild  8 Freiarbeit  Fotodokumentation zur Wahrnehmungsschulung

31 Επίσκεψη σε τοπικά κανάλια 3-6 Γλώσσα Μελέτη Περιβάλλοντος, Μαθηματικά
Επίσκεψη σε τοπικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και συνεντεύξεις σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας και τις οικονομικές προϋποθέσεις Τοπική τηλεόραση 4 Ανάλυση και κριτική των τοπικών καναλιών ως προς την ποιότητα Νομοθεσία του διαδικτύου 5-13 Ευέλικτη Ζώνη Ερμηνεία νομοθετικών ρυθμίσεων σε μελέτη περιπτώσεων Πόσο κάνει μια μισάωρη εκπομπή 6 Γλώσσα Οικονομικός σχεδιασμός μιας μισά ώρες εκπομπής στο ραδιόφωνο Γιατί τόσες διαφημίσεις 5-12 Συλλογή στοιχείων σχετικά με την οικονομική αποδοτικότητα των διαφημίσεων Βίντεο και κινητά 6-12 Πολιτική Αγωγή, Γλώσσα, Μαθηματικά Προσωπικά δεδομένα και η δημοσιότητα. Ανάλυση συγκεκριμένων βιντεοκλίπ ως μελέτη περίπτωσης Η ηλεκτρονική επικοινωνία Πολιτική Αγωγή, Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος Στοχασμούς ο σπόρος του κι άλλαξαν


Κατέβασμα ppt "Στόχοι της Αγωγής στα Μέσα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google