Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ.
16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Χ. Κ. Κουτίνας, λέκτορας Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, μέλος συντονιστικής επιτροπής Μεταπτυχιακού Προγράμματος

2 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ. 16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ.
16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με 3 Κατευθύνσεις Εγκρίθηκε την ακαδημαϊκή χρονιά (ΦΕΚ 144/ , τ. Β’) Λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις: Α. «Εκτροφή και Παθολογία των Παραγωγικών Ζώων» με 2 ειδικεύσεις: α) Εκτροφή και Παθολογία των Μηρυκαστικών και β) Εκτροφή και Παθολογία Χοίρων και Πτηνών και Β. «Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς» Γ. «Παθολογία Ζώων Συντροφιάς» Η διάρκεια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στις παραπάνω κατευθύνσεις είναι τέσσερα (4) εξάμηνα

4 Εισακτέοι Διαδικασίες επιλογής
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ. 16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 Εισακτέοι Διαδικασίες επιλογής

5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ.
Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ. – Διαδικασίες επιλογής 16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Κτηνιατρικής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής*. Η αξιολόγηση γίνεται αρχικά από 3 μελή Επιτροπή Επιλογής για κάθε κατεύθυνση και τελικά από τη Συντονιστική Επιτροπή Η Συντονιστική Επιτροπή εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. τα μαθήματα που θα πρέπει να παρακολουθήσει ο υποψήφιος για αποδοχή στο Π.Μ.Σ. σε περίπτωση που δεν είναι απόφοιτος Κτηνιατρικής Σχολής**.

6 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ.
Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ. – Διαδικασίες επιλογής 16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 Η Συντονιστική Επιτροπή αξιολογεί τους υποψηφίους το πρώτο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου και εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τα παρακάτω κριτήρια:

7 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ.
Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ. – Διαδικασίες επιλογής 16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 Την αποδεδειγμένη γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής και, για τους αλλοδαπούς και της ελληνικής. Το γενικό βαθμό του πτυχίου και τους βαθμούς των τριών συγγενέστερων γνωστικών αντικειμένων προς αυτό της κατεύθυνσης/ειδίκευσης του Π.Μ.Σ., που θα καθορίζονται από την Σ.Ε. Την επαγγελματική εμπειρία μετά τη λήψη του πτυχίου Την ερευνητική δραστηριότητα και τις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (αν υπάρχουν).

8 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ.
Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ. – Διαδικασίες επιλογής 16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 Την παρακολούθηση συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων σχετικών με το αντικείμενο της κατεύθυνσης Την προφορική συνέντευξη των υποψηφίων στην Επιτροπή Επιλογής ή την Σ.Ε. Δύο συστατικές επιστολές.

9 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ.
Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ. – Διαδικασίες επιλογής 16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 Κριτήρια Βαθμολογία Ελάχιστη Μέγιστη Ξένη γλώσσα 1 (Μία γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον Lower) 3 (περισσότερες της μιας γλώσσες, η μία επιπέδου Proficiency) Πτυχίο 1 (βαθμός πτυχίου 5) 6 (βαθμός πτυχίου 10) Σχετικά μαθήματα 6 [2 βαθμοί/μάθημα (5-6,5)] 12 [4 βαθμοί/μάθημα (8,5-10)] Ερευνητική δραστηριότητα 0 (δεν έχει) 10 (ανάλογα με τη δραστηριότητα) Επαγγελματική εμπειρία 5-10 (σχετική με την κατεύθυνση) Συνέδρια, Σεμινάρια, κ.λπ. 2-5 (σχετικά με την κατεύθυνση) Συνέντευξη 15 Επιπλέον πτυχίο, σχετικό με την κατεύθυνση 10 Σύνολο 8 71

10 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ.
16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 Αριθμός εισακτέων Για το ακαδημαϊκό έτος θα προκηρυχθούν: 6 θέσεις στην κατεύθυνση «Εκτροφή και Παθολογία Π.Ζ.» 6 στην κατεύθυνση «Χειρουργική Ζ.Σ.» 4 στην κατεύθυνση «Παθολογία Ζ.Σ.» Υπό προϋποθέσεις μπορεί να εισαχθεί και ένας/μία (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους ανά κατεύθυνση

11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ.
16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 Προκήρυξη Η προκήρυξη θέσεων για την εισαγωγή πτυχιούχων στον πρώτο κύκλο του Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. γίνεται από την Κτηνιατρική Σχολή το μήνα Μάιο και οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία της Σχολής μέχρι τις 10 Οκτωβρίου. Απαραίτητα δικαιολογητικά: αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικό επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας και όποια πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία ενισχύουν την αίτησή τους

12 Πρόγραμμα και αξιολόγηση σπουδών Οργάνωση της Διδασκαλίας
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ. 16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 Πρόγραμμα και αξιολόγηση σπουδών Οργάνωση της Διδασκαλίας Εγκαταστάσεις Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. (Προβατοστάσιο-Κλινική Π.Ζ. στο Κολχικό Λαγκαδά)

13 Μαθήματα – αξιολόγηση σπουδών
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ. 16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 Μαθήματα – αξιολόγηση σπουδών Τα μαθήματα γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό (διδάκτορες), που δεν ανήκει κατ’ ανάγκη στο ΔΕΠ της Σχολής Εξετάσεις – αξιολόγηση κάθε εξάμηνο, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών της κάθε κατεύθυνσης Κλινικές κατευθύνσεις: αξιολόγηση κλινικών δεξιοτήτων, παρουσιάσεων, επιστημονικής δραστηριότητας

14 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ. 16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) Επιβλέπων – τριμελής επιτροπή αξιολόγησης Κυρίως ερευνητικού περιεχομένου (παρουσιάσεις περιστατικών, αναδρομικές μελέτες, μελέτες με σχεδιασμό) – μόνο υπό προϋποθέσεις βιβλιογραφικές εργασίες Στο τέλος του 2ου έτους φοίτησης Βαθμολόγηση της Δ.Ε.

15 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ.
16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην ειδίκευση ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

16 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ.
16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 Γενικές πληροφορίες Έναρξη ΜΠΣ: ακαδ. έτος 2006 – 2007 Μέχρι σήμερα έχουν λάβει μεταπτυχιακό δίπλωμα συνολικά 23 μεταπτυχιακοί φοιτητές Έχουν εγγραφεί συνολικά 30 φοιτητές στην ειδίκευση «Εκτροφή και παθολογία μηρυκαστικών» (μ.ο. 5 / έτος) και 17 στην «Εκτροφή και παθολογία χοίρων και πτηνών» (μ.ο. 3 / έτος) Προκηρύσσεται και για την ακαδ. χρονιά

17 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ.
16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 1ο εξάμηνο Βιοστατιστική, Μεθοδολογία έρευνας Κλινική Βιοχημεία, Αιματολογία, Τοξικολογία Προχωρημένα Μαθήματα Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Προχωρημένα Μαθήματα Κλινικής Φαρμακολογίας Προληπτική υγιεινή στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και πρωτογενής ασφάλεια τροφίμων ζωικής προέλευσης Προχωρημένα Μαθήματα Επιδημιολογίας Τοπογραφική Ανατομική Οικονομία Ζωικής Παραγωγής, Νομοθεσία και Διοίκηση Πρακτική άσκηση Ώρες ανά εβδομάδα: Θ 3, Α 27

18 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ.
16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 2ο εξάμηνο: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ» Εκτροφή και Βιοτεχνολογία των Μηρυκαστικών Διατροφή των Μηρυκαστικών Ρύπανση του Περιβάλλοντος και Ζωική Παραγωγή – Διαχείριση Αποβλήτων Πρακτική άσκηση Ώρες ανά εβδομάδα: Θ 4, Α 27

19 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ.
2ο εξάμηνο: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΧΟΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΤΗΝΩΝ» 16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 Εκτροφή και Βιοτεχνολογία Χοίρων και των Πτηνών Διατροφή των Χοίρων και των Πτηνών Ρύπανση του Περιβάλλοντος και Ζωική Παραγωγή – Διαχείριση Αποβλήτων Πρακτική άσκηση Ώρες ανά εβδομάδα: Θ 4, Α 27

20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ.
16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 3ο εξάμηνο: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ» Παθολογία, Χειρουργική, Μαιευτική (Παθολογία, Προχωρημένα μαθήματα παθολογίας μαστού, Ειδική παθολογία μηρυκαστικών & θεραπευτική, Φυσιοπαθολογία αναπαραγωγικού συστήματος, Διαγνωστικές μέθοδοι παθολογικών & μη καταστάσεων, Χειρουργική, Ειδικές χειρουργικές επεμβάσεις με στοιχεία αναισθησιολογίας, Μαιευτική, Ειδικές μαιευτικές επεμβάσεις στα μηρυκαστικά) Πρακτική άσκηση (Ενσωμάτωση στις ασκήσεις των μαθημάτων) Ώρες ανά εβδομάδα: Θ 7, Α 24

21 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ.
16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 3ο εξάμηνο: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΧΟΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΤΗΝΩΝ» Παθολογία χοίρου και πτηνών (Παθολογία, Ειδική Παθολογία χοίρων & θεραπευτική, Ειδική Παθολογία πτηνών & θεραπευτική, Φυσιοπαθολογία αναπαραγωγικού συστήματος, Διαγνωστικές μέθοδοι παθολογικών & μη καταστάσεων, Χειρουργική, Ειδικές χειρουργικές επεμβάσεις με στοιχεία αναισθησιολογίας) Πρακτική άσκηση Ώρες ανά εβδομάδα: Θ 7, Α 24

22 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ.
16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 4ο εξάμηνο: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ» Σεμινάρια Πρακτική άσκηση Ερευνητική απασχόληση και συγγραφή διπλωματικής εργασίας Ώρες ανά εβδομάδα: Θ 1, Α 9

23 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ.
16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 4ο εξάμηνο: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΧΟΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΤΗΝΩΝ» Σεμινάρια Πρακτική άσκηση Ερευνητική απασχόληση και συγγραφή διπλωματικής εργασίας Ώρες ανά εβδομάδα: Θ 1, Α 9

24 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ.
16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην κατεύθυνση: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

25 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ.
16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 Γενικές πληροφορίες Έναρξη ΜΠΣ: ακαδ. έτος 2008 – 2009 Μέχρι σήμερα έχουν λάβει μεταπτυχιακό δίπλωμα συνολικά 10 μεταπτυχιακοί φοιτητές Έχουν εγγραφεί συνολικά 28 φοιτητές (μ.ο. 6 / έτος) Προκηρύσσεται και για το ακαδημαϊκό έτος – 2014 Προσανατολισμός: Κλινική εκπαίδευση

26 1ο ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο εξάμηνο
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ. 16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 1ο ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο εξάμηνο α/α Μάθημα Kωδ. Μαθ. Θεωρία Εργα-στηριακή άσκηση Κλινική άσκηση Π.M. 1 Χειρουργική Ανατομική, Προπαιδευτική χειρουργική, Επείγουσες- σωστικές επεμβάσεις- Εφαρμοσμένη φαρμακευτική θεραπευτική XI.1 7 16 2 Οργάνωση ιατρείου-κλινικής, Διαγνωστική κυτταρολογία-Βασικές αρχές ενδοσκοπήσεων XI.2 6 28 3 Αναισθησιολογία – Αναλγησία- Εντατική θεραπεία, XI.3 12 120 5,5 4 Κλινική ακτινολογία XI.4 5 75 Σεμινάρια – Ανάλυση κλινικών περιστατικών XI.5 92 - 9 Χειρουργική μαλακών ιστών Ι XI.6 Ορθοπαιδική Ι XI.7 8 Μαιευτική - Παθολογία αναπαραγωγής Ι XI.8 2,5 Οδοντιατρική Ι XI.9 60 10 Νευροχειρουργική Ι XI.10 11 Οφθαλμολογία Ι XI.11 Σύνολο ωρών 118 30 725 38

27 1ο ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο εξάμηνο
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ. 16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 1ο ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο εξάμηνο α/α Μάθημα Kωδ. Μαθ. Θεωρία Εργα-στηριακή άσκηση Κλινική άσκηση Π.M. 1 Χειρουργική μαλακών ιστών ΙΙ XII.1 8 4 150 6 2 Ορθοπαιδική ΙΙ XII.2 3 Μαιευτική - Παθολογία αναπαραγωγής ΙΙ XII.3 75 Οδοντιατρική ΙΙ XII.4 60 2,5 5 Σεμινάρια – Ανάλυση κλινικών περιστατικών XI.5 92 - 9 Νευροχειρουργική ΙΙ XII.5 Οφθαλμολογία ΙΙ XII.6 70 7 Βιοστατιστική - Μεθοδολογία έρευνας – Παρουσίαση επιστημονικών θεμάτων XII.7 10 28 Αναισθησιολογία ΙΙ XII.8 120 Σύνολο ωρών 132 18 713 37

28 2ο ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο εξάμηνο
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ. 16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 2ο ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο εξάμηνο α/α Μάθημα Kωδ. Μαθ. Θεωρία (ώρες) Άσκηση ΠΜ 1 Σεμινάρια – Ανάλυση κλινικών περιστατικών ΧΙΙΙ.1 92 - 9 2 Ερευνητική ενασχόληση και συγγραφή διπλωματικής εργασίας ΧΙΙΙ.2 5 Χειρουργική μαλακών ιστών ΙΙΙ ΧΙΙΙ.3 150 Ορθοπαιδική ΙΙΙ ΧΙΙΙ.4 Μαιευτική - Παθολογία αναπαραγωγής ΙΙΙ ΧΙΙΙ.5 90 3 Οδοντιατρική ΙΙΙ ΧΙΙΙ.6 Νευροχειρουργική ΙΙΙ ΧΙΙΙ.7 Αναισθησιολογία ΙΙΙ ΧΙΙΙ.8 120 4 Σύνολο ωρών 690 37

29 2ο ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο εξάμηνο
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ. 16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 2ο ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο εξάμηνο α/α Μάθημα Kωδ. Μαθ. Θεωρία (ώρες) Άσκηση ΠΜ 1 Σεμινάρια – Ανάλυση κλινικών περιστατικών ΧΙV.1 92 - 9 2 Ερευνητική ενασχόληση και συγγραφή διπλωματικής εργασίας ΧΙV.2 6 Χειρουργική μαλακών ιστών ΙV ΧΙV.3 150 5 Ορθοπαιδική ΙV ΧΙV.4 Μαιευτική - Παθολογία αναπαραγωγής ΙV ΧΙV.5 90 3 Οδοντιατρική ΙV ΧΙV.6 Νευροχειρουργική ΙV ΧΙV.7 Αναισθησιολογία ΙV ΧΙV.8 120 4 Σύνολο ωρών 690 38

30 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην κατεύθυνση: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ. 16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην κατεύθυνση: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

31 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ.
16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 Γενικές πληροφορίες Έναρξη ΜΠΣ: ακαδ. έτος 2010 – 2011 Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρώσει τη συγγραφή και παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας μία φοιτήτρια Έχουν εγγραφεί συνολικά 12 φοιτητές (μ.ο. 4 / έτος) Προκηρύσσεται και για το ακαδημαϊκό έτος – 2014 Προσανατολισμός: Κλινική εκπαίδευση

32 1ο ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο εξάμηνο
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ. 16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 1ο ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο εξάμηνο α/α Μάθημα Κωδικός Μαθήματος Θεωρία* Άσκηση* Πιστωτικές μονάδες 1 Βιοστατιστική, Μεθοδολογίας Έρευνας & Πληροφορική* ΜΙ.1 - 2 Διαγνωστική αιματολογία, κυτταρολογία & Βιοχημεία* ΜΙ.2 3 Διαγνωστική Παθολογική Ανατομική & Ανοσολογία* ΜΙ.3 4 Διαχείριση ιατρείου-κλινικής* ΜΙ.4 5 Κλινική διατροφή* ΜΙ.5 6 Κλινική άσκηση** ΜΙ.6 30 27,5 Σύνολο 37,5

33 1ο ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο εξάμηνο
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ. 16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 1ο ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο εξάμηνο α/α Μάθημα Κωδικός μαθήματος Θεωρία* Άσκηση* Πιστωτικές μονάδες 1 Προχωρημένα μαθήματα Αναισθησιολογίας & Εντατικής Ιατρικής* ΜΙΙ.1 - 2 Διαγνωστική Ακτινολογία* ΜΙΙ.2 3 Διαταραχές της συμπεριφοράς των ζώων συντροφιάς* ΜΙΙ.3 4 Σεμινάρια σε αντικείμενα Κλινικής Παθολογίας* ΜΙΙ.4 6,5 5 Κλινική άσκηση** ΜΙΙ.5 30 27,5 Σύνολο 7 40

34 2ο ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο εξάμηνο
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ. 16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 2ο ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο εξάμηνο α/α Μάθημα Κωδικός μαθήματος Θεωρία* Άσκηση* Πιστωτικές μονάδες 1 Σεμινάρια σε αντικείμενα Κλινικής Παθολογίας* ΜΙΙΙ.1 4 - 6,5 2 Κλινική άσκηση** ΜΙΙΙ.2 30 27.5 Σύνολο 34

35 2ο ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο εξάμηνο
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ. 16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 2ο ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο εξάμηνο α/α Μάθημα Κωδικός μαθήματος Θεωρία* Άσκηση* Πιστωτικές μονάδες 1 Σεμινάρια σε αντικείμενα Κλινικής Παθολογίας* ΜΙV.1 2 - 3 Κλινική άσκηση** ΜΙV.2 24 22 Ερευνητική απασχόληση και συγγραφή διπλωματικής εργασίας MIV.3 10 Σύνολο 30 35

36 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ.
16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΕΞΕΛΙΞΗΣ

37 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ.
16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 Στην Ελλάδα εργάζονται σήμερα περίπου κτηνίατροι. Η πλειονότητα απασχολείται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Ένας σημαντικός αριθμός ασκεί ελεύθερο επάγγελμα, διατηρώντας ιατρείο, εργαστήριο ή φαρμακείο κτηνιατρικών φαρμάκων. Άλλοι κτηνίατροι εργάζονται στα ΑΕΙ και τα ΑΤΕΙ της χώρας, σε βιομηχανίες ή εμπορικές εταιρείες κτηνιατρικών προϊόντων, σε κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές ή ιχθυοκομικές επιχειρήσεις, στον Εθνικό Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), στο Κτηνιατρικό Τμήμα του Υγειονομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, στην Αστυκτηνιατρική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας (ΑΤΕ), στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας.

38 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ.
16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. εφοδιάζουν τον κάτοχο αυτού του διπλώματος (ΜΔΕ) με επιπλέον γνώσεις. Αυτό διευκολύνει την επαγγελματική εξέλιξη και ουσιαστικά εξασφαλίζει υψηλότερες απολαβές σε οποιοδήποτε τομέα, ιδιωτικό ή δημόσιο. Πιο συγκεκριμένα: Υπάρχει, θεσμοθετημένα, στο δημόσιο (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κλπ.) μισθολογική διαφορά των κατόχων του ΜΔΕ σε σχέση με τους συναδέλφους τους, ταχύτερη προαγωγή κλπ. Επίσης, στον ιδιωτικό τομέα, οι επιπλέον γνώσεις του κατόχου ΜΔΕ, του δίνουν τη δυνατότητα βελτιωμένης παροχής υπηρεσιών, με αποτέλεσμα ουσιαστικά την αύξηση του εισοδήματός του.

39 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ.
16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009


Κατέβασμα ppt "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google