Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2) ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙΡΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2) ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙΡΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2) ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙΡΟΥ

2 2.1) Χάρτες επιφάνειας 2.1.1) Δεδομένα

3

4

5 2.1.2) Τρόπος απεικόνισης - Σύμβολα

6

7

8

9 2.1.3) Χάραξη μετώπων σε συνοπτικούς χάρτες επιφάνειας
Συνέχεια μετώπων Τα μέτωπα θα συνεχίσουν να κινούνται όπως κινούνταν στους προηγούμενους χάρτες (πριν 6 ή 12 ώρες) 2) Ασυνέχεια στο πεδίο των ανέμων Κίνηση των ανέμων σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού στο Βόρειο Ημισφαίριο (και αντίστροφα στο Νότιο ημισφαίριο) στα Βαρομετρικά υψηλά. Το αντίστροφο ισχύει στα Βαρομετρικά χαμηλά. Σε περιοχές με απότομη αλλαγή της διεύθυνσης του ανέμου υπάρχει υποψία μετώπου. Η ασυνέχεια του ανέμου είναι σπουδαίο κριτήριο αναγνώρισης μετώπου κυρίως στις θαλάσσιες περιοχές Μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης Η ατμοσφαιρική πίεση είναι μεγαλύτερη μπροστά από ένα θερμό μέτωπο από ότι πίσω από αυτό. Η ατμοσφαιρική πίεση είναι μεγαλύτερη στην περιοχή της πολύ ψυχρής αέριας μάζας στα ψυχρά μέτωπα. Άρα, όταν περνάει ένα θερμό μέτωπο, η ατμοσφαιρική πίεση ελαττώνεται ενώ όταν περνάει ένα ψυχρό μέτωπο η ατμοσφαιρική πίεση αυξάνεται.

10 Ασυνέχεια στο σημείο δρόσου
Οι θερμές αέριες μάζες είναι συνήθως υγρότερες, ενώ οι ψυχρές είναι ξηρότερες. Άρα, μεγαλύτερη υγρασία στο θερμό τομέα από ότι στον ψυχρό. Περιοχές νεφών και υετού Αλληλουχία νεφών και φαινομένων (υετού, καταιγίδων, ισχυρών ανέμων κλπ) με το πέρασμα των ψυχρών και θερμών μετώπων. Ασυνέχειες στο πεδίο των θερμοκρασιών Το μέτωπο καθορίζεται σαν το όριο μεταξύ δύο αερίων μαζών με διαφορετική θερμοκρασία. Στα ισχυρά και απότομα μέτωπα υπάρχει έντονη και μεγάλη μεταβολή του πεδίου της θερμοκρασίας. Στα ασθενή και διάχυτα μέτωπα υπάρχει βαθμιαία και μικρή μεταβολή του πεδίου της θερμοκρασίας. Ισοβαρείς Τα δύο μέτωπα συναντώνται στο κέντρο της ύφεσης. Εκεί που οι ισοβαρείς παρουσιάζουν κάποιο «σπάσιμο» είναι τα μέτωπα. Η διαφορά πίεσης είναι μεγαλύτερη στο ψυχρό μέτωπο. 8) Συνδυασμός των παραπάνω

11 2.2) Χάρτες καιρού ισοβαρικών επιφανειών 2.2.1) Δεδομένα
Η εφεύρεση της ραδιοβολίδας τη δεκαετία του 1930 αύξησε τις διαθέσιμες πληροφορίες (πίεσης, θερμοκρασίας, ανέμου, υγρασίας) για την ανώτερη ατμόσφαιρα και οδήγησε σε εμπειρικές βελτιώσεις των προγνώσεων (εφαρμογή στην αναπτυσσόμενη αεροπορική βιομηχανία). Η επιχειρησιακή τους καθιέρωση έγινε μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου πολέμου.

12 Θεσσαλονίκη, 1200 UTC 18/1/08

13

14

15 2.2.2) Τρόπος απεικόνισης - Σύμβολα

16

17 Αντικυκλώνας Βαρ.Υψηλό High
Αυλώνας Trough Ράχη Ridge Ύφεση Βαρ. Χαμηλό Low Ισχυρότεροι άνεμοι σε περιοχές που οι ισοβαρείς (σε οριζόντιες επιφάνειες) ή οι ισοϋψείς (σε ισοβαρικές επιφάνειες) είναι πυκνότερες Αντικυκλώνας Βαρ.Υψηλό High

18 2.3) Χρήση μετεωρολογικών χαρτών
Χάρτες καιρού επιφάνειας Απεικόνιση παρατηρήσεων επιφάνειας και χάραξη ισοβαρών συνήθως ανά 4 hPa. Παρουσίαση βαρομετρικών κέντρων και εντοπισμός θερμών και ψυχρών μετώπων 2) Χάρτης 850 hPa Βρίσκεται μεταξύ περίπου 1400 και 1600 gpm. Ισοϋψείς συνήθως ανά 40 γεωδυναμικά μέτρα (gpm). Ισόθερμες ανά 5C. Περιοχές με νεφοκάλυψη (δηλαδή T-Td< 5C) 3) Χάρτης 700 hPa Βρίσκεται περίπου στα 3000 gpm. (& Ισόπυκνες κατακόρυφων κινήσεων)

19 4) Χάρτης 500 hPa Βρίσκεται περίπου στα 5500 gpm. Ισοϋψείς συνήθως ανά 80 γεωδυναμικά μέτρα (gpm) αρχίζοντας από τα 5400 gpm. Ισόθερμες ανά 5C. Υπολογισμός στροβιλισμού και μεταφορά στροβιλισμού. 5) Χάρτης 300 hPa Ισοϋψείς ανά 80 γεωδυναμικά μέτρα (gpm). Ανεμολογικό πεδίο για εντοπισμό αεροχειμάρρων. 6) Χάρτης ισοπαχούς στρώματος hPa Ισοπαχείς ανά 80 γεωδυναμικά μέτρα (gpm).

20 Οι χάρτες των διαφόρων ισοβαρικών επιπέδων επιτρέπουν τη μελέτη της κατακόρυφης δομής των μετεωρολογικών συστημάτων (π.χ. Βαρομετρικών χαμηλών και υψηλών) Κλίση των συστημάτων με το ύψος Κίνηση των μετωπικών συστημάτων στην επιφάνεια με την επίδραση του ανέμου των ανώτερων στρωμάτων Βαρομετρικά χαμηλά ψυχρού και θερμού πυρήνα Βαρομετρικά υψηλά ψυχρού και θερμού πυρήνα

21

22

23

24

25

26 2.4) Παράδειγμα – Case study

27 MM5

28 MM5

29 MM5

30 MM5

31 SKIRON

32 SKIRON

33 SKIRON

34 SKIRON

35 SKIRON

36 2.5) Θερμοδυναμικά διαγράμματα
Τα θερμοδυναμικά διαγράμματα χρησιμοποιούνται για τη μελέτη των διαφόρων θερμοδυναμικών προβλημάτων, όπως: Τον προσδιορισμού της στατικής ευστάθειας μιας στήλης ατμοσφαιρικού αέρα Την εκτίμηση της διαθέσιμης ενέργειας Την αναγνώριση και διάκριση των αερίων μαζών Την γραφική επίλυση και προσδιορισμό θερμοδυναμικών ιδιοτήτων μετεωρολογικού ενδιαφέροντος Το Τεφίγραμμα (tephigram) είναι ένα από τα πλέον χρησιμοποιούμενα θερμοδυναμικά διαγράμματα. Η αρχική του μορφή προτάθηκε από τον Άγγλο μετεωρολόγο Sir Napier Shaw. Η Τετμημένη αντιπροσωπεύεται από τη θερμοκρασία Τ Η Τεταγμένη αντιπροσωπεύεται από την εντροπία (s) που παλαιότερα χαρακτηριζόταν από το Ελληνικό γράμμα Φ Άρα διάγραμμα Τ-Φ = Tephigram

37

38 Από ένα τεφίγραμμα μπορούμε να πάρουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:
Κατακόρυφη κατανομή της θερμοκρασίας Κατακόρυφη κατανομή της υγρασίας Ευστάθεια της τροπόσφαιρας (π.χ. αναστροφές) Βάση νεφών Ύψος της τροπόπαυσης Δυνητικότητα εκδήλωσης καταιγίδων Διαθέσιμη Δυναμική Ενέργεια για καταιγίδες Ένταση ανοδικών και καθοδικών ρευμάτων σε καταιγίδες Κατακόρυφη έκταση καταιγίδων «Ψυχρή/θερμή μεταφορά (μόνο αν υπάρχουν δεδομένα ανέμου)»

39

40 Temperature (C)

41

42 Τοπική ώρα 19:00, 2/5/2005

43 Τοπική ώρα 01:00, 3/5/2005

44 Τοπική ώρα 07:00, 3/5/2005

45 Τοπική ώρα 13:00, 3/5/2005

46 Τοπική ώρα 19:00, 3/5/2005

47 Τοπική ώρα 01:00, 4/5/2005

48

49 Normand’s Rule

50 Stable sounding Unstable sounding

51 CAPE CAPE < 0 Stable. 0  CAPE  1000 Marginally unstable.
Moderately unstable.  2500  CAPE  3500 Very unstable.  CAPE >  Extremely unstable. Tp is parcel temperature, Te is environmental temperature

52 CAPE=Διαθέσιμη δυναμική ενέργεια για ανωμεταφορά (ενέργεια) CIN=Παρεμπόδιση ανωμεταφοράς (ενέργεια)
LCL=Επίπεδο συμπήκνωσης (βάση νεφών) (hPa ή χλμ) LFC=Επίπεδο ελεύθερης ανωμεταφοράς (hPa ή χλμ) EL=Επίπεδο ισορροπίας (κορυφή νεφών) (hPa ή χλμ) EL CAPE LFC CAPE=Convective Available Potential Energy CIN=Convective INhibition CIN LCL


Κατέβασμα ppt "2) ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙΡΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google