Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (Portfolio)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (Portfolio)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (Portfolio)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ και ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

2 Αν δεν ξεκινήσεις δεν θα φτάσεις ποτέ.
Αν δεν ξέρεις εσύ που θέλεις να πας, τότε δεν χάνεσαι ποτέ...!!! Ο δάσκαλος στην καθημερινή του δράση είναι δημιουργός παιδαγωγικής γνώσης. Οι σύγχρονες και μελλοντικές επιστήμες της αγωγής, οφείλουν, ολοένα και περισσότερο, να λαμβάνουν υπόψη αυτή την παιδαγωγική γνώση και να την ενσωματώνουν στο σύνολο των αποτελεσμάτων που παίρνουν από άλλες ερευνητικές οδούς. G. Mialaret

3 Στόχοι της συνάντησης Φάκελος δραστηριοτήτων και επιδόσεων του μαθητή (portfolio). Εκπαίδευση ποιότητας, αποτελεσματικό σχολείο και προγραμματισμός του εκπαιδευτικού και διδακτικού έργου. Αναγκαιότητα και παιδαγωγικές προϋποθέσεις, διαδικασία προγραμματισμού εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας και τάξης. Ενδεικτικές προτάσεις εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Εργαλεία σχεδιασμού του διδακτικού έργου.

4 ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (Portfolio)

5 Λειτουργία σχολείων για το σχολικό έτος 2008-2009 - Φ
Λειτουργία σχολείων για το σχολικό έτος Φ.3/976/108630/Γ1/ 10. Συνεργασία Εκπαιδευτικών-Προγραμματισμός και απολογισμός εκπαιδευτικού έργου. ……………………………………. γ. Οι Δάσκαλοι και οι Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων τηρούν portfolio μαθητή, όπου καταγράφονται οι δραστηριότητες και οι επιδόσεις όλων των μαθητών, προς ενημέρωση των γονέων, των δασκάλων και των Σχολικών Συμβούλων.

6 Portfolio: Μεταφερόμενος φάκελος / Χαρτοφυλάκιο
Γενικός ορισμός Είναι μια λέξη ιταλικής προέλευσης (folium + portare) και σημαίνει χαρτοφυλάκιο, μεταφερόμενο φάκελο. Στον επιχειρηματικό κόσμο, στο οικονομικό πλαίσιο, αναφέρεται στο χαρτοφυλάκιο των μετοχών. Στον καλλιτεχνικό κόσμο σημαίνει μια αντιπροσωπευτική συλλογή των καλύτερων έργων ενός καλλιτέχνη, ενός δημιουργού. Στην εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις ιδέες, μπορούμε να συμπεράνουμε εύκολα ότι σημαίνει τη/τις συλλογή/ές των εργασιών των μαθητών (Kalmikova 2002).

7 1. Καταγραφή δραστηριοτήτων και επιδόσεων Συλλογή
Portfolio assessment : Φάκελος Αξιολόγησης ….τηρούν portfolio μαθητή, όπου καταγράφονται οι δραστηριότητες και οι επιδόσεις όλων των μαθητών ….. Τίθεται σ’ όλους το ερώτημα: «Τι ακριβώς είναι portfolio μαθητή, δηλαδή φάκελος του μαθητή;» 1. Καταγραφή δραστηριοτήτων και επιδόσεων Συλλογή 2. Δημιουργία και Επιδόσεις Αξιολόγηση Μας χρειάζεται κι’ αυτό; Ποιες είναι οι δυνατότητες και τα όρια συνεισφοράς των Φακέλων Δραστηριοτήτων και Επιδόσεων του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία;.

8 Φάκελος δραστηριοτήτων και επιδόσεων: Αναγκαιότητα - δυνατότητες και όρια συνεισφοράς
Οι προσπάθειες για αλλαγές στη φιλοσοφία της εκπαίδευσης, που εστιάζονται στις μαθητοκεντρικές τάξεις, στην ομαδοσυνεργατική, στην αυτοαξιολόγηση, σε εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης και τη μεγαλύτερη συμμετοχή των δασκάλων στο σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών και την αξιολόγηση των μαθητών, έδωσαν μια ώθηση στην αυξανόμενη χρήση των φακέλων (portfolios) εκπαιδευτικών και μαθητών (Lankard, 1997).

9 Αξιολόγηση του μαθητή: Τι ισχύει.
1. Π.Δ. 8/95 γίνεται λόγος για περιγραφική αξιολόγηση, που δεν αποτυπώνεται πουθενά, σε κανένα έλεγχο προόδου ή τίτλο σπουδών, με εξαίρεση τις Α΄ και Β΄ τάξεις. 2. Π.Δ.121/1995. Προαγωγή μαθητών-επανάληψη τάξης. Περιπτώσεις κατατακτήριων εξετάσεων. 3. Π.Δ 201/1998. Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, καθυστέρηση εγγραφής στην Α' τάξη. 3. ΦΕΚ 303/ ΔΕΠΠΣ – 5. Αξιολόγηση του μαθητή σελ

10 γ) Βασικές αρχές της Αξιολόγησης:
Αξιολόγηση του μαθητή - ΦΕΚ 303/ ΔΕΠΠΣ α) Στόχοι της Αξιολόγησης: Ανατροφοδότηση - εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων, με σκοπό τη βελτίωση. β) Μορφές Αξιολόγησης: Αρχική ή Διαγνωστική Αξιολόγηση - Διαμορφωτική ή Σταδιακή Αξιολόγηση - Τελική ή Συνολική Αξιολόγηση γ) Βασικές αρχές της Αξιολόγησης: 3. Αφορά γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, αξίες και συμπεριφορές 5. Αφορά την επίδοση όσο και την πρόοδο του μαθητή. 7. Οι μαθητές (Α.Μ.Ε.Α.) αξιολογούνται με βάση τις γενικές αρχές της αξιολόγησης 9. Εμπλοκή του μαθητή – κατάκτηση δεξιοτήτων αυτοαξιολόγησης.

11 δ) Τεχνικές της Αξιολόγησης:
Αξιολόγηση του μαθητή - ΦΕΚ 303/ ΔΕΠΠΣ δ) Τεχνικές της Αξιολόγησης: 3. Οι συνθετικές δημιουργικές - διερευνητικές εργασίες (σχέδια εργασίας), 5. Ο φάκελος εργασιών, 6. Η αυτοαξιολόγηση του μαθητή,

12 ε) Μέσα έκφρασης του αξιολογικού αποτελέσματος.
Αξιολόγηση του μαθητή - ΦΕΚ 303/ ΔΕΠΠΣ ε) Μέσα έκφρασης του αξιολογικού αποτελέσματος. Περιγραφική μορφή έκφρασης του αξιολογικού αποτελέσματος, ιδιαίτερα για τις μικρές τάξεις του δημοτικού σχολείου. Στις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού και του Γυμνασίου, διαπιστώνεται η αναγκαιότητα χρησιμοποίησης της περιγραφικής μορφής έκφρασης του αξιολογικού αποτελέσματος, σε συνδυασμό με τους παραδοσιακούς τρόπους ποσοτικής έκφρασης, που είναι καλό να διαθέτουν μεγάλο εύρος κλίμακας.

13 Φάκελος επιδόσεων και δραστηριοτήτων Π.Δ/2001 – Επίσημη Εκδοχή
Άρθρο 9 Φάκελος επιδόσεων και δραστηριοτήτων των μαθητών. 1. Σε κάθε Λύκειο παρέχεται η δυνατότητα να τηρείται με ευθύνη του υπεύθυνου καθηγητή κάθε τμήματος ή τάξης και σε χώρο που καθορίζεται από τον Διευθυντή του Λυκείου, φάκελος εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων των μαθητών, στον οποίο καταχωρίζονται στοιχεία που συμβάλλουν στη σφαιρικότερη εκπαιδευτική αξιολόγηση των μαθητών, τα οποία δεν προκύπτουν από άλλες διαδικασίες αποτίμησης της επίδοσής τους.

14 δ) Ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης του μαθητή.
Φάκελος επιδόσεων και δραστηριοτήτων Π.Δ/2001 – Επίσημη Εκδοχή Τέτοιου είδους στοιχεία είναι κυρίως: α) Εργασίες, τις οποίες πραγματοποιεί ο μαθητής, πέραν αυτών που γίνονται στο πλαίσιο των υποχρεωτικών σχολικών εργασιών. β) Αναφορές σχετικές με σχολικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει. γ) Αντίγραφα επαίνων, βραβείων ή άλλων διακρίσεών του στον πνευματικό. πολιτιστικό, κοινωνικό και αθλητικό τομέα. δ) Ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης του μαθητή. ε) Παρατηρήσεις ή προτάσεις του σχετικές με τα μαθήματα. Κάθε μαθητής που επιθυμεί να εντάξει στο φάκελό του νέα στοιχεία, τα υποβάλλει στον αρμόδιο καθηγητή.

15 Φάκελος επιδόσεων και δραστηριοτήτων Π.Δ/2001 – Επίσημη Εκδοχή
2. Οι διδάσκοντες σε ορισμένο τμήμα υποχρεούνται να εξετάσουν και το περιεχόμενο του φακέλου του μαθητή και να το συνεκτιμήσουν στη βαθμολογία. 3. Σκοπός της τήρησης των φακέλων είναι όχι μόνο η σφαιρικότερη και πολύπλευρη εκτίμηση των δραστηριοτήτων των μαθητών, αλλά και η παροχή έμμεσα της δυνατότητας συμμετοχής του κάθε μαθητή, μέσω της αυτοαξιολόγησης, στη δική του αξιολόγηση και στη βελτίωση της διδακτικής πράξης. 4. Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την τήρηση των φακέλων και την αξιοποίησή τους στην αξιολόγηση των μαθητών καθορίζεται με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων

16 Φάκελος επιδόσεων και δραστηριοτήτων Π.Δ/2001 – Επίσημη Εκδοχή
Άρθρο 36 Λοιπά θέματα 1. Στον φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων εντάσσεται και ποιοτική αξιολόγηση του μαθητή. Η ποιοτική αξιολόγηση αναφέρεται σε σχέση με τη δραστηριότητα του μαθητή στο πλαίσιο του σχολείου και τις μαθησιακές του δεξιότητες και αποσκοπεί στην πληρέστερη ενημέρωση του μαθητή και των γονέων του σχετικά με τη συνολική επίδοση και εικόνα του στο σχολείο. Δεν αναφέρεται σε εκτιμήσεις ικανοτήτων, που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις ή απαιτούν ειδικά μέσα εκτίμησης.

17 Φάκελος επιδόσεων και δραστηριοτήτων Π.Δ/2001 – Επίσημη Εκδοχή
Η ποιοτική αξιολόγηση μπορεί να γίνεται με την απλή αναγραφή σχολίων από τον εκπαιδευτικό, είτε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων περιγραφικής αξιολόγησης, τα οποία εκπονούνται σε επίπεδο σχολικής μονάδας, με βάση υποδείγματα, τα οποία αποστέλλονται από το ΥΠΕΠΘ, ύστερα από εισήγηση του Π.Ι.. Στο φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή περιλαμβάνονται και ερωτηματολόγια των μαθητών. Τα ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης των μαθητών εκπονούνται σε επίπεδο σχολικής μονάδας, με βάση υποδείγματα, τα οποία αποστέλλονται από το ΥΠΕΠΘ, ύστερα από εισήγηση του Π.Ι.

18 Φάκελος δραστηριοτήτων και επιδόσεων του μαθητή = Portfolio / Ορισμοί
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Είναι η συστηματική και οργανωμένη συλλογή ενδείξεων, που χρησιμοποιούνται από τον εκπαιδευτικό και το μαθητή για να παρακολουθήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις του μαθητή (Vavrus, 1990). Αντιπροσωπεύει τις εργασίες και δημιουργίες του μαθητή που διαφωτίζουν τις δεδομένες γνώσεις, την ικανότητα, και την προσωπικότητα του. (Barton and Collins, 1993) Είναι ένα καλό πορτρέτο (Heuer, 2000), μια συλλογή των καλύτερων εργασιών του μαθητή (Bloom and Baker, 1995) που παρουσιάζει την ανάπτυξη και την πρόοδο του κατά τη διάρκεια ενός δεδομένου χρόνου (Wade and Yarbrough, 1996).

19 Φάκελος δραστηριοτήτων και επιδόσεων του μαθητή = Portfolio /Ορισμοί
Οι Arter & Spandel, 1992, αναφέρουν πως είναι η σκόπιμη συλλογή εργασιών του μαθητή που αναδιηγείται την ιστορία των προσπαθειών του, την πρόοδό του ή την επίδοσή του σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Οι Paulson & Paulson, 1993 υποστηρίζουν πως ο Φάκελος δραστηριοτήτων και επιδόσεων παρουσιάζει μια ιστορία. Το θέμα της ορίζεται από την απάντηση του μαθητή στην ερώτηση: «τι έχω μάθει στη διάρκεια του μαθήματος και πώς το έχω εντάξει στην πράξη». Σύμφωνα με Mayer et al (1990) ορίζεται ως «φάκελος υλικού που περιλαμβάνει σκόπιμη συλλογή εργασιών του μαθητή, η οποία παρουσιάζει στο μαθητή (και/ή σε άλλους) τις προσπάθειες, την πρόοδο ή την επίδοση του σε ορισμένη/ες περιοχή/ές. Η συλλογή πρέπει να περιλαμβάνει τη συμμετοχή του μαθητή στην επιλογή του περιεχομένου του Φακέλου, τα κριτήρια επιλογής, τα κριτήρια με τα οποία κρίθηκαν αξιόλογα τα περιεχόμενα και ενδείξεις για τις βαθύτερες σκέψεις του μαθητή.

20 α) Καθορισμός σκοπών που θα εκπληρώσει ο φάκελος,
Φάκελος δραστηριοτήτων και επιδόσεων του μαθητή: Στάδια Η Ryan (1994) ταξινομεί τα στάδια εφαρμογής ως εξής: α) Καθορισμός σκοπών που θα εκπληρώσει ο φάκελος, β) Καθορισμός ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, με συμμετοχή του μαθητή, γ) Συλλογή υλικού του φακέλου – Διαδικασία. δ) Αξιολόγηση του φακέλου. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης πρέπει να κοινοποιούνται και να γίνονται αντικείμενο συζήτησης, τόσο με τους μαθητές, όσο και με τους γονείς τους. Σύμφωνα με την ελληνική βιβλιογραφία (Γεωργούσης, 1998, Φωτιάδου, 2001) περιγράφονται τα στάδια: Προγραμματισμός», Συλλογή κι επιλογή στοιχείων, Στοχασμός»/ και (Αρβανίτης 2007) Οργάνωση και προγραμματισμός, Συλλογή του υλικού, Αντανάκλαση - απεικόνιση της διαδικασίας Κουλουμπαρίτση, Α. & Ματσαγγούρας, Η. (2004). Φάκελος εργασιών του μαθητή (portfolio assessment)

21 α) Την προώθηση της εκμάθησης προσφέροντας κίνητρα και αυτορρύθμιση.
Φάκελος δραστηριοτήτων και επιδόσεων του μαθητή: Στόχος Δεν είναι αυτοσκοπός. Η δημιουργία του έχει νόημα στο πλαίσιο της μάθησης για τον αναστοχασμό, την αυτοκριτική, την αυτορρύθμιση καθώς και το συνεργατικό πλαίσιο είναι εργαλείο για: α) Την προώθηση της εκμάθησης προσφέροντας κίνητρα και αυτορρύθμιση. β) Την αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση, που οδηγεί στην αυτορρυθμιζόμενη μάθηση «Αυτορρύθμιση» η ικανότητα των μαθητών να παρακολουθούν τη δική τους μάθηση, να κατανοούν πότε κάνουν λάθη και να ξέρουν πώς να τα διορθώνουν. Με την αυτό-ρύθμιση ο μαθητής τροποποιεί όχι μόνο τη συμπεριφορά του αλλά και τις γνωστικές του ικανότητες. Είναι αυτό που ο Zimmerman (1998) αποκαλεί αυτορυθμιζόμενη μάθηση και την ορίζει ως μια πολυδιάστατη διεργασία, που προϋποθέτει το συντονισμό και την αλληλεπίδραση μεταξύ προσωπικών, συμπεριφορικών και περιβαλλοντικών στοιχείων (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005). Στην αυτορυθμιζόμενη μάθηση κυρίαρχο και καθοριστικό ρόλο κατέχει ο «εαυτός», καθώς είναι εκείνος ο οποίος θέτει στόχους και προσδοκίες για το παρόν και το μέλλον. Ο μαθητής, δηλαδή, με δική του πρωτοβουλία παρακολουθεί, ελέγχει ή και τροποποιεί τη δράση του, ώστε να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει.

22 Φάκελος δραστηριοτήτων και επιδόσεων του μαθητή = Portfolio
Είδη φακέλων: Σύμφωνα με την τυπολογία που προτείνεται από τους Rolheiser κ.ά.(2000) συγκροτούνται δύο βασικές κατηγορίες : Ο «φάκελος παρουσίασης της προσωπικής ανάπτυξης του μαθητή» αποτυπώνει αντιπροσωπευτικά τη μαθησιακή πορεία, τη διαδικασία παραγωγής του έργου εξελικτικά καθώς και την προσπάθεια του μαθητή για αυτο-διόρθωση και αυτοβελτίωση. Ο «φάκελος επίδειξης του καλύτερου υλικού, ή πρότυπος φάκελος», περιλαμβάνει τις εξαιρετικές επιδόσεις του μαθητή και δεν αποτυπώνει στοιχεία από την εκπαιδευτική πορεία του μαθητή.

23 Φάκελος δραστηριοτήτων και επιδόσεων του μαθητή = Portfolio
Είδη φακέλων: 1. Συλλεκτικοί φάκελοι εργασιών (collection portfolio) ενός μαθητή σε διαφορετικούς τομείς. Συνήθως δεν υπάρχουν ειδικά κριτήρια για την ένταξη της εργασίας στο φάκελο. 2. Με ειδικό αντικείμενο (subject specific portfolios) ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός συλλέγουν δείγματα για ένα μάθημα: Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος κ.α.. Ο Εκπαιδευτικός και μαθητής θέτουν κριτήρια για το είδος και τον αριθμό των εργασιών που θα συμπεριληφθούν. 3. Ενιαίος φάκελος (comprehensive portfolios) για όλα τα μαθήματα του σχολείου. Αυτός ο φάκελος μπορεί να είναι συλλογή ή επιλογές από διαφορετικούς φακέλους με ειδικό αντικείμενο. Παρέχεται μια ολοκληρωμένη εικόνα της εξέλιξης και της ανάπτυξης του μαθητή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους ή σειράς σχολικών ετών

24 Φάκελος δραστηριοτήτων και επιδόσεων του μαθητή = Portfolio
Τα ερωτήματα που τίθενται: Ποιο είναι το περιεχόμενο του φακέλου; Αποτελεί συλλογή όλων των εργασιών του μαθητή ή επιλέγονται ενδεικτικά μόνο κάποια στοιχεία της δουλειάς του; Περιλαμβάνει ο φάκελος μόνο ολοκληρωμένες εργασίες του μαθητή ή και άλλα στοιχεία; Ποιος αποφασίζει τι θα περιληφθεί στο φάκελο; Ποιος ή ποιοι θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο φάκελο; Πόσο συχνά; Πού παραμένει – φυλάσσεται ο φάκελος;

25 Φάκελος δραστηριοτήτων και επιδόσεων του μαθητή: Περιεχόμενο
Στο φάκελο δραστηριοτήτων και επιδόσεων του μαθητή τοποθετούνται όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία που αντανακλούν την προσπάθεια που κατέβαλλε, όπως τις εργασίες που πραγματοποίησε, τις πρωτοβουλίες που ανέπτυξε, καταλόγους με βιβλία που έχει διαβάσει, σημειώσεις του, ζωγραφιές, φωτογραφίες (Δημητρόπουλος, 2003), τον τηρεί και τον ενημερώνει ο ίδιος ο μαθητής (Ανδρεαδάκης, 2005).

26 Φάκελος δραστηριοτήτων και επιδόσεων του μαθητή: Περιεχόμενο
Ο εκπαιδευτικός συναποφασίζει με τους μαθητές του τα περιεχόμενα «παιδαγωγικό συμβόλαιο»: Κατάλογος εκπαιδευτικών στόχων. Εργασίες που εκτελούνται μέσα στην τάξη, Συνθετικές δημιουργικές εργασίες που εκπονεί ο μαθητής μόνος του ή ως μέλος ομάδας. Αυτή η εργασία μπορεί να είναι κάποιο παραμύθι / ιστορία, συνέντευξη, περίληψη κάποιου βιβλίου…κ.α, Φύλλα αυτοαξιολόγησης των μαθητών, Κριτήρια αξιολόγησης και τεστ / Φύλλα ποιοτικής αξιολόγησης των μαθητών. Περιγραφικές παρατηρήσεις και σχόλια του εκπαιδευτικού για δραστηριότητες του Παρατηρήσεις ή προτάσεις για τη διδασκαλία και ό,τι άλλο κριθεί απαραίτητο.

27 Η μεταφορά του φακέλου στο σπίτι καλό είναι να αποφεύγεται.
Φάκελος δραστηριοτήτων και επιδόσεων του μαθητή : Φύλαξη - Συμπλήρωση Οι φάκελοι αυτοί παραμένουν στο σχολείο σε ασφαλή χώρο μέσα στην τάξη. Κάθε φάκελος συμπληρώνεται με ευθύνη του μαθητή, σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Ο μαθητής τοποθετεί σ’ αυτόν ό,τι νέο στοιχείο έχει ετοιμάσει και τον επιστρέφει. Η μεταφορά του φακέλου στο σπίτι καλό είναι να αποφεύγεται. Στον φάκελο που βρίσκεται πάντα στο χώρο του σχολείου μπορούν να έχουν πρόσβαση, εκτός από τον μαθητή και το διδάσκοντα, οι γονείς ή κηδεμόνες, οι άλλοι διδάσκοντες και ο Σχολικός Σύμβουλος. Φ.3/976/108630/Γ1/

28 Οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες φωτοτυπούνται για τον κάθε μαθητή
Φάκελος δραστηριοτήτων και επιδόσεων του μαθητή: Καταχώρηση Σε κάθε εργασία που καταχωρείται αναγράφεται η ημερομηνία. Επιδιώκουμε την εμπλοκή του παιδιού στην επιλογή των εργασιών και επιδιώκουμε να επισημαίνει και τους λόγους επιλογής (μπορεί, λόγου χάρη, να ξεχώρισε αυτή την εργασία, επειδή χρησιμοποίησε σωστά τις παρομοιώσεις κ.α..). Οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες φωτοτυπούνται για τον κάθε μαθητή Ο κάθε μαθητής επισημαίνει το τμήμα της συμμετοχής, την προσφορά και τη δημιουργική του συμμετοχή του.

29 Φάκελος δραστηριοτήτων και επιδόσεων του μαθητή: Καταχώρηση

30 Φάκελος δραστηριοτήτων και επιδόσεων του μαθητή: Αξιολόγηση

31 ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ - ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ
Φάκελος δραστηριοτήτων και επιδόσεων του μαθητή: Αξιολόγηση ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ - ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΗΓΗ: Κόκκοτας, κ.ά, 2005

32 Αξιολόγηση Ο εκπαιδευτικός λαμβάνει υπόψη του το περιεχόμενο του φακέλου για την εξελικτική πορεία του μαθητή και το συνεκτιμά για τη βαθμολόγηση του μαθητή. Η διαδικασία αυτή πρέπει να είναι σε γνώση των μαθητών, ώστε να υπάρχει κίνητρο για την τήρηση και συμπλήρωση του ατομικού τους φακέλου. Ένας πίνακας περιεχομένων βοηθάει του μαθητές να γνωρίζουν τι πρέπει να υπάρχει στο φάκελο και τι χρειάζεται να προστεθεί σε σχέση με τα προκαθορισμένα κριτήρια. Στο τέλος του σχολικού έτους οι φάκελοι είναι δυνατόν να παραδίδονται στους μαθητές για προσωπική τους χρήση ή μπορούν να παραμένουν στο σχολείο και να δίνονται σ’ αυτούς μετά την αποφοίτησή τους.

33 Φάκελος δραστηριοτήτων και επιδόσεων του μαθητή: Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση πρέπει να αλλάξει και να προσανατολιστεί προς τη βελτίωση του μαθητή και όχι στη σύγκριση του μαθητή με τους συμμαθητές του (Bandura, 1997· Woolfolk, 1998) και αυτό υπηρετεί ο φάκελος εργασιών (Walker, 2003∙ Woolfolk, 1998). Ο μαθητής μέσα από την ανασκόπηση του φακέλου του συγκρίνει τις παλιές με τις νέες εργασίες, βλέπει, συνειδητοποιεί την πρόοδό του, π.χ. τη χρήση των παραγράφων, τον τονισμό όλων των λέξεων, τη χρήση του διαλόγου στα δικά του αφηγηματικά κείμενα. Ο εκπαιδευτικός επιβεβαιώνει τη γενική άποψη που έχει για τις δεξιότητές των παιδιών, τις αξιολογεί σε διάφορα στάδια, καταγράφει τις σκέψεις, τους στόχους, το βαθμό επίτευξης τους και την πρόοδο των γνώσεων και δεξιοτήτων των παιδιών.

34 Φάκελος δραστηριοτήτων και επιδόσεων του μαθητή: Αξιολόγηση
Η μέθοδος της αξιολόγησης βάσει φακέλου θεωρείται ως η βασικότερη μέθοδος υλοποίησης της αυθεντικής αξιολόγησης (authentic assessment, authentic evaluation), που υποστηρίζει μεταξύ άλλων, ότι η αξιολόγηση αποτελεί συνευθύνη δασκάλου-μαθητή (ΜacBeath, 2001, Seebauer& Hellus, 2002).  Σύμφωνα με το κίνημα της αυθεντικής αξιολόγησης επιζητείται από τους μαθητές μέσα στην τάξη να εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους, έτσι ώστε να παραχθεί ένα έργο, ένα προϊόν. Αυτά τα έργα στηρίζονται σε ρητά διατυπωμένους μαθησιακούς στόχους και απευθύνονται σε συγκεκριμένους αποδέκτες (γονείς, συμμαθητές, δασκάλους) (Ματσαγγούρας, 2003).

35 Φάκελος δραστηριοτήτων και επιδόσεων του μαθητή: Αξιολόγηση

36 Φάκελος δραστηριοτήτων και επιδόσεων του μαθητή: Αξιολόγηση
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Η κλίμακα διαβάθμισης των κριτηρίων αξιολόγησης δημιουργείται ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου και τη μαθητική διαφοροποίηση στη σχολική τάξη. 4 βαθμοί: κατανοεί και ανταποκρίνεται στην εργασία με απόλυτη άνεση 3 βαθμοί: κατανοεί και εντοπίζει με άνεση, στοιχεία της εργασίας, αλλά δεν ανταποκρίνεται με απόλυτη επιτυχία στις απαιτήσεις της 2 βαθμοί: κατανοεί μερικώς, αλλά αδυνατεί να ανταποκριθεί στην εργασία 1 βαθμός: Λείπει η κατανόηση και αδυνατεί πλήρως να ανταποκριθεί στην εργασία. Στην παραγωγή γραπτού λόγου ξεκάθαρα διατυπωμένες διαβαθμίσεις κριτηρίων μπορεί να είναι: η ανάπτυξη του θέματος, η χρήση παραγράφων, η κατάκτηση της κειμενικής δομής, η σωστή χρήση λεξιλογίου, η ορθή γραφή, η διαχείριση του χρόνου, κ.ά..

37 Φάκελος δραστηριοτήτων και επιδόσεων του μαθητή: Αξιολόγηση

38 Φάκελος δραστηριοτήτων και επιδόσεων του μαθητή: Αξιολόγηση

39 Τη συμμετοχή στο μάθημα και τις εργασίες
Φάκελος δραστηριοτήτων και επιδόσεων: Πλεονεκτήματα Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνοντας υπόψη τον οργανωμένο φάκελο παράλληλα µε τις παραδοσιακές πρακτικές αξιολόγησης, μπορούν να σχηματίζουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του μαθητή για: Την προσπάθεια Τα ενδιαφέροντά Τη δημιουργικότητα Τις πρωτοβουλίες Τη συμμετοχή στο μάθημα και τις εργασίες Την ανταπόκριση στις υποχρεώσεις Τις ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες Τις μαθησιακές δυσκολίες κλπ.

40 Βοηθούν τους μαθητές να είναι πιο υπεύθυνοι στη μαθησιακή διαδικασία.
Φάκελος δραστηριοτήτων και επιδόσεων: Πλεονεκτήματα Βοηθούν τους μαθητές να είναι πιο υπεύθυνοι στη μαθησιακή διαδικασία. Προκαλούν τους μαθητές να αναλογιστούν τους στόχους που σχετίζονται µε την βελτίωση και αποκτούν επίγνωση της μαθησιακής τους πορείας αποκτώντας εσωτερικά κίνητρα μάθησης (Τσίνας, 2006). Η αξιολόγηση του μαθητή δεν γίνεται µόνο με παραδοσιακές μεθόδους (τυποποιημένες δοκιμασίες και αριθμητική βαθμολογία). Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να είναι αξιολογητές του εαυτού τους, να εντοπίσουν τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες τους, να συνεργάζονται στενότερα με τον εκπαιδευτικό αλλά και τους συμμαθητές τους. Ο φάκελος επίσης αποτελεί αξιόλογη πηγή πληροφοριών για τους γονείς και το διδάσκοντα του επόμενου έτους.

41 Φάκελος δραστηριοτήτων και επιδόσεων: Πλεονεκτήματα
Αντιπροσωπεύουν μια βαθιά αλλαγή της νοοτροπίας για το ρόλο και τη διαδικασία της αξιολόγησης στην εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν αυτή τη στρατηγική στις τάξεις τους έχουν αλλάξει αντιλήψεις για την αξιολόγηση και δεν δίνουν έμφαση στις συγκρίσεις των επιτευγμάτων (βαθμοί, αποτελέσματα δοκιμών) αλλά προς την κατεύθυνση της βελτίωσης διαμέσου της αυτορρύθμισης και της ανατροφοδότησης.

42 Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως:
Φάκελος δραστηριοτήτων και επιδόσεων: Μειονεκτήματα Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως: Αποτελεί µια επιπλέον χρονοβόρα διαδικασία. Πρέπει να προσδιορίζουν εκ των προτέρων τα κριτήρια αξιολόγησης, εφόσον δεν υπάρχουν επίσημα και πρέπει να αναπτύξουν τις δικά τους εξατομικευμένα κριτήρια, τα οποία αρχικά είναι δύσκολα ή και άγνωστα. Παρουσιάζουν δυσκολίες ενσωμάτωσης στην υφιστάμενη σχολική κουλτούρα. Προκαλούν άγχος, φοβία λόγω έλλειψης συστηματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σ΄ αυτή τη μέθοδο. Υπαρκτός ο κίνδυνο να καταλήξει η τήρηση του portfolio μια τυπική διαδικασία.

43 Για το τρέχον σχολικό έτος
Φάκελος δραστηριοτήτων και επιδόσεων: Εφαρμογή – Τι κάνουμε. Για το τρέχον σχολικό έτος 1. Φάκελος δραστηριοτήτων και επιδόσεων για την Α΄ και Β΄ τάξη (πιλοτική εφαρμογή ). 2. Φάκελος δραστηριοτήτων και επιδόσεων για όλα τα τμήματα Ενισχυτικής, Υποδοχής, (προπαρασκευαστικά – Τσιγγανοπαίδων). 3. Εκπαιδευτικοί των άλλων τάξεων (προαιρετικά ). Τον Ιούνιο θα διοργανωθεί σεμινάριο/ημερίδα με θέμα: Προγραμματισμός -Φάκελοι δραστηριοτήτων και επιδόσεων: Θεωρία – Πρακτικές και Εμπειρίες από την εφαρμογή τους ….. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΔΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

44 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.


Κατέβασμα ppt "ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (Portfolio)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google