Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Λίγα λόγια για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Αλφιτόπωλις» Τίτλος έργου: «Παραγωγή και Εμπορία Τοπικών προϊόντων και προώθησής τους μέσω του Θεματικού Εναλλακτικού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Λίγα λόγια για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Αλφιτόπωλις» Τίτλος έργου: «Παραγωγή και Εμπορία Τοπικών προϊόντων και προώθησής τους μέσω του Θεματικού Εναλλακτικού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Λίγα λόγια για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Αλφιτόπωλις» Τίτλος έργου: «Παραγωγή και Εμπορία Τοπικών προϊόντων και προώθησής τους μέσω του Θεματικού Εναλλακτικού Τουρισμού, του Πολιτισμού και της Δικτύωσης. Εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας κατ’ οίκον σε ηλικιωμένα άτομα καθώς και σε άτομα που βρίσκονται στην διαδικασία ανάρρωσης» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΤΗΘΥΣ υλοποιεί την Πράξη «Παραγωγή & εμπορία τοπικών προϊόντων σε συνδυασμό με πολιτιστικές δράσεις και θεματικό εναλλακτικό τουρισμό και δικτύωση» της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

2 Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΛΦΙΤΟΠΩΛΙΣ» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΛΦΙΤΟΠΩΛΙΣ» Νομική Μορφή: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αριθμός ωφελουμένων: 85 Εταίροι Δήμος Αβδήρων Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ξάνθης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ξάνθης Ελληνική Εθνική Επιτροπή Unicef ΠΑΣΕΓΕΣ Σ. Αμοιράς – Δ. Μπαρδακίδης Ο.Ε. Ergoway Εκπαιδευτική Κ.Ε.Κ. Ε.Π.Ε.

3 Στόχος Προγράμματος Στόχος Προγράμματος Οι στόχοι του προγράμματος είναι 2: 1) Συμβολή στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων μέσω:  ενεργοποίησης & κινητοποίησης τοπικών φορέων  διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών & ανάπτυξης δυνατοτήτων

4 Στόχος Προγράμματος Στόχος Προγράμματος Οι στόχοι του προγράμματος είναι 2: 2) Προετοιμασία ωφελούμενων άνεργων, με σκοπό την:  ίδρυση επιχειρήσεων που θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής  απόκτηση προϋποθέσεων επιδότησης από άλλα επενδυτικά προγράμματα  ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσιμων για τις διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν

5 Ιστορικό προγράμματος & Α.Σ. Ιστορικό προγράμματος & Α.Σ. Μάιος 2012: Σύσταση Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Αλφιτόπωλις» Δεκέμβριος 2012: Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ωφελουμένων Ιανουάριος 2013: Λήξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων Κατάθεση 336 αιτήσεων Νοέμβριος 2013: Επιλογή των 85 ωφελουμένων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Δεκέμβριος 2013: Έναρξη διαδικασίας κατάρτισης

6 Περιγραφή ωφελουμένων Περιγραφή ωφελουμένων Διαχωρισμός ωφελουμένων με βάση: Φύλο Άντρες: 26, Γυναίκες: 59 Ηλικία 15-24 ετών: 6 25-54 ετών: 76 55-64 ετών: 3 Ανεργία Μακροχρόνια άνεργοι: 49 (Άντρες: 16, Γυναίκες: 33)

7 Προώθηση στην απασχόληση Προώθηση στην απασχόληση 24/07  Προκήρυξη προγράμματος ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελουμένων των δράσεων ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ» Ενημέρωση 700 ιδιωτικών επιχειρήσεων Νομού Ξάνθης Ενδιαφέρον από περίπου 14 επιχειρήσεις Συνολικά 13 ωφελούμενοι απασχολούνται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις την τρέχουσα χρονική περίοδο

8 Καταγραφή προβλημάτων κατά την διαδικασία προώθησης στην απασχόληση Κατά την διαδικασία προώθησης στην απασχόληση παρατηρήθηκαν τα εξής προβλήματα: 1) Χαμηλό ενδιαφέρον από μέρους των επιχειρήσεων για πρόσληψη νέου προσωπικού λόγω δυσμενών οικονομικών συνθηκών 2) Δυσκολία κάλυψης των απαιτήσεων των επιχειρήσεων 3) Καθυστερήσεις στην διαδικασία αξιοποίησης προγραμμάτων επιδοτούμενης απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ

9 Κωλύματα στην προώθηση στην απασχόληση Κωλύματα στην προώθηση στην απασχόληση Κατά την διαδικασία προώθησης στην απασχόληση παρατηρήθηκαν τα εξής προβλήματα: 4) Αρνητικότητα ωφελουμένων για ένταξη στην απασχόληση (αποστάσεις, εργασιακές συνθήκες, δυσκολία προσαρμογής σε καθεστώς εργασίας – ωράριο) 5) Αρνητική στάση απέναντι σε επιλογές αυτοαπασχόλησης ή συμμετοχής σε συνεργατικά σχήματα (Κοιν.Σ.Επ. κτλ) 6) Έλλειψη στοχευμένων ενισχύσεων για ίδρυση επιχειρήσεων ή Κοιν.Σ.Επ

10 Σας ευχαριστούμε! Σας ευχαριστούμε! Αμοιράς Σταύρος Εκπρόσωπος Συντονιστή Φορέα Διαχειριστής ΑΣ ΑΛΦΙΤΟΠΩΛΙΣ


Κατέβασμα ppt "Λίγα λόγια για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Αλφιτόπωλις» Τίτλος έργου: «Παραγωγή και Εμπορία Τοπικών προϊόντων και προώθησής τους μέσω του Θεματικού Εναλλακτικού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google