Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: 265 άτομα Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό 300 καθηγητές που αποτελούν το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 800 έκτακτοι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: 265 άτομα Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό 300 καθηγητές που αποτελούν το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 800 έκτακτοι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται:
265 άτομα Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό 300 καθηγητές που αποτελούν το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 800 έκτακτοι καθηγητές

4 Η εισαγωγή στα ΤΕΙ πραγματοποιείται
με τις γενικές εξετάσεις. Οι σπουδές στα τμήματα του ΤΕΙ είναι διάρκειας 8 εξαμήνων και περιλαμβάνουν την εξάμηνη πρακτική άσκηση. Κάθε διδακτικό έτος περιλαμβάνει 2 αυτοτελή εξάμηνα με 2 εξεταστικές περιόδους ανά εξάμηνο.

5

6 ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ Κ.Λ.Π.

7 Ο Μηχανικός Αυτοματισμού Τ.Ε.:
ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΑ, ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

8 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

9 ΠΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Τ.Ε.
ΠΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Τ.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ, ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.

11 ΠΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Τ.Ε.
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

12 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ, ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ.

13 ΠΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Τ.Ε.
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ / ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

14 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
ΤΜΗΜΑ Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ).

15 ΠΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.
ΠΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ Η/Υ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (HARDWARE) ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥΣ (SOFTWARE) ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ Ή ΔΙΑ- ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΠΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΤΗΛΕΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

16 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ, ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ, ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

17 ΠΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε.
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ) ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Κ.Λ.Π.) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

18 ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

19 ΠΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Τ.Ε.
ΠΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Τ.Ε. ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Ή ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ : ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ Η ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΩΝ, ΥΦΑΝΤΗΡΙΩΝ, ΠΛΕΚΤΗΡΙΩΝ, ΒΑΦΕΙΩΝ-ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΥΠΟΒΑΦΕΙΩΝ, ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ.

20 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ.

21 Ο ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.
ΤΗΡΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΚΛΑΔΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΑ ΑΥΤΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΟΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

22 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ.

23 ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΩΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΤΕ ΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ: ΣΑΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΑΝ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΑΝ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

24 ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ, ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ.

25 Ο ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.
ΑΣΚΕΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΔΙΕΥΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΙ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥΣ ΕΦΙΚΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

36

37 Γραφείο Διασύνδεσης Τ.E.I. Πειραιά & Κόμβος Σπετσών

38 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

39 Τι είναι το Γραφείο Διασύνδεσης;
Δίαυλος αμφίδρομης επικοινωνίας Εκπαιδευτικής Κοινότητας – Κοινωνίας: Επιχειρήσεις, Φορείς Απασχόλησης Κοινωνικοί Φορείς Τοπική Αυτοδιοίκηση Άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Φορείς Εκπαίδευσης διαφόρων βαθμίδων

40 Σε ποιους απευθύνεται το Γραφείο Διασύνδεσης;
Σε όλους τους σπουδαστές και τους πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε όλες τις Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα, Οργανισμούς, Υπηρεσίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Συλλογικούς Φορείς & στους αποφοίτους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

41 Τι κάνει το Γραφείο Διασύνδεσης;
Διευκολύνει και συστηματοποιεί την επικοινωνία σπουδαστών και πτυχιούχων με ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης και για την εύρεση θέσεων εργασίας αντίστοιχα και αμφίδρομα. Ενημερώνει για τις δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών ή προγραμμάτων επιμόρφωσης, για τις κατατακτήριες εξετάσεις, για υποτροφίες, για συνέδρια, κ.α. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, για τη βελτιστοποίηση των προσπαθειών επαγγελματικής αποκατάστασης με την διοργάνωση ατομικών ή ομαδικών συναντήσεων με διάφορα θέματα.

42 Τι κάνει το Γραφείο Διασύνδεσης;
Διοργανώνει Ημέρες Σταδιοδρομίας, Ημερίδες Μεταπτυχιακών, Σεμινάρια κ.α. Υποστηρίζει δραστηριότητες που συμβάλλουν στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών και αποφοίτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναφορικά με τις εξειδικεύσεις και το προσφερόμενο έργο του Ιδρύματος. Υποστηρίζει την νεανική επιχειρηματικότητα. Αναπτύσσει δίκτυα συνεργασίας, σε τοπικό επίπεδο, με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς προκειμένου για την από κοινού ανάληψη δράσης προώθησης της εργασιακής ένταξης των αποφοίτων.

43 Εκδηλώσεις: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 2007: ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 2006: ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Σεμινάρια με τίτλο "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ", κ.α.

44 Μέχρι σήμερα το Γραφείο Διασύνδεσης:
Μέχρι σήμερα το Γραφείο Διασύνδεσης: έχει διεκπεραιώσει έγγραφα εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. συνεργάζεται σταθερά με επιχειρήσεις κυρίως του ιδιωτικού τομέα, με στόχο την απασχόληση σπουδαστών και πτυχιούχων του Ιδρύματος και την ανάπτυξη πολυδιάστατων συνεργασιών σε τεχνολογικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

45 Μέχρι σήμερα το Γραφείο Διασύνδεσης:
Μέχρι σήμερα το Γραφείο Διασύνδεσης: έχει προωθήσει βιογραφικά σημειώματα σπουδαστών & πτυχιούχων σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης και εργασίας αντίστοιχα, εξυπηρετώντας σχετικά αιτήματα επιχειρήσεων που σπεύδουν πλέον να βρουν εξειδικευμένα στελέχη στο Γραφείο Διασύνδεσης. τουλάχιστον 345 πτυχιούχοι έχουν προσληφθεί μέσω του Γραφείου ενώ 1091 περίπου άτομα έχουν βρει θέσεις Πρακτικής Άσκησης.

46 Μέχρι σήμερα το Γραφείο Διασύνδεσης:
Μέχρι σήμερα το Γραφείο Διασύνδεσης: Περισσότεροι από σπουδαστές και πτυχιούχοι του ΤΕΙ Πειραιά είναι εγγεγραμμένοι στις Βάσεις Δεδομένων του Γραφείου Διασύνδεσης και επωφελούνται τόσο από τις υπηρεσίες πληροφόρησης που τους προσφέρονται σχετικά με τις δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατατακτήριες εξετάσεις, σεμινάρια επιμόρφωσης, ημερίδες, συνέδρια όσο και από την Συμβουλευτική Υπηρεσία.

47 Γ ρ α φ ε ί ο Δ ι α σ ύ ν δ ε σ η ς T. E. I
Ε Π Ω Φ Λ Η Θ Ι Τ Τηλ.: εσωτ. 11 Φαξ: website: E-magazine: Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω (Α014)


Κατέβασμα ppt "Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: 265 άτομα Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό 300 καθηγητές που αποτελούν το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 800 έκτακτοι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google