Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και την εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» Έλενα Βλαχογιάννη

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και την εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» Έλενα Βλαχογιάννη"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και την εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» Έλενα Βλαχογιάννη elenavlaho@gmail.com

2 οι επικρατέστερες εκδοχές: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών και η συντομογραφία ΤΠΕ-Ε όταν μιλάμε για τις ΤΠΕ στο χώρο της εκπαίδευσης. Απόδοση του αγγλικού όρου: CTI: Communication & Information Technologies Τι είναι οι ΤΠΕ;

3 Εκπαιδευτικά λογισμικά (Προγράμματα προς εκπαιδευτική χρήση) Επικοινωνιακά και πληροφοριακά μέσα (διαδικτυακές εφαρμογές) Παιδαγωγικά αξιοποιήσιμες εφαρμογές των TΠΕ

4 Τ.Π.Ε. διδασκαλία τρόπο αξιοποίησης των ΤΠΕ σε μία δεδομένη διδασκαλία τρόπο προσαρμογής της διδασκαλίας, ώστε ν’ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νέας επικοινωνιακής πραγματικότητας Προβληματισμός όχι μόνο για τον αλλά και για τον

5 Σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις Νέα επικοινωνιακή πραγματικότητα – νέες δεξιότητες Πρίσμα θέασης

6 Παραδοσιακή τάξηΝέο μαθησ. περιβάλλον Παθητική αποδοχή γνώσηςΑνακάλυψη και κατάκτηση της γνώσης από το μαθητή Η μάθηση είναι μια μοναχική πορείαΗ μάθηση είναι μια κοινωνική διαδικασία ΑποστήθισηΑναζήτηση & επεξεργασία πληροφορίας Η μάθηση εστιάζεται στις γνωστικές ανεπάρκειες των μαθητών Η μάθηση εστιάζεται στα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των μαθητών Το βιβλίο και ο δάσκαλος κεντρικό μέσο πληροφόρησης Η πληροφόρηση προέρχεται από πολλές διαφορετικές πηγές - Ο υπολογιστής παράθυρο στον κόσμο Ο εκπαιδευτικός μοναδικός πομπός γνώσης Ο εκπαιδευτικός καθοδηγητής – συντονιστής – διευκολύνει τη σύνδεση της γνώσης με την πραγματικότητα Υποσχέσεις για ένα νέο μαθησιακό περιβάλλον

7 Μαθητής Αποτελεί μέλος μιας ομάδας με κοινό στόχο Αναλαμβάνει την αποπεράτωση έργου και αναπτύσσει την ανάλογη δράση Αλληλεπιδρά με συμμαθητές της ίδιας ομάδας για την εκπλήρωση του στόχου Αναζητά τη σύνδεση της γνώσης με την πραγματικότητα Καλλιεργεί τα ταλέντα του και τα χρησιμοποιεί σε όλα τα γνωστικά πεδία Επιβλέπει τη διαδικασία μάθησης του και αυτο- αξιολογείται Νέος ρόλος μαθητή

8 Για την υποστήριξη της καινοτομίας: υιοθέτηση ενός ρόλου απαιτητικού και σύνθετου συμβούλου, αρωγού, παρωθητή, ώριμου συνερευνητή αναθεώρηση των παιδαγωγικών ιδεών ανάπτυξη νέων ικανοτήτων στην οργάνωση του μαθήματος και στην διαχείριση της τάξης αποδοχή παιδαγωγικών τρόπων εφαρμογής των ΤΠΕ στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. ενδυνάμωση και ενεργητική εμπλοκή του στη διαδικασία της καινοτομίας ΤΠΕ-Ε και παράγων Εκπαιδευτικός Ριζική αλλαγή στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού έτσι, ώστε αυτός να αντιμετωπίζεται και να υποστηρίζεται ως αναστοχαζόμενος και εξελισσόμενος επαγγελματίας (Olson, 1989, Hoyles, 1992) Γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις

9 1985 – 1990: επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που κλήθηκαν να διδάξουν το μάθημα της Πληροφορικής. 1995 -1996 σεμινάρια κατάρτισης στις ΤΠΕ από φορείς (Μαθηματική Εταιρεία, Ένωση Ελλήνων Φυσικών, ΕΛΚΕΠΑ), αρκετά ΑΕΙ αλλά και από ιδιωτικές εταιρείες με κύριο στόχο την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων στη χρήση των ΤΠΕ «Οδύσσεια» (1996 – 2001): προώθηση καταλυτικού στόχου κατάρτιση επιμορφωτών διεξαγωγή Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Επιμόρφωση εκπ/κων στις ΤΠΕ στην Ελλάδα Τόσο ή επιμόρφωση επιμορφωτών όσο και η Ενδοσχολική Επιμόρφωση βασίστηκε στην αντίληψη ότι η ενδοσχολική, μακροχρόνια βιώσιμη επιμόρφωση, προσανατολισμένη στην εκπαιδευτική πρακτική μπορεί να συνεισφέρει στη μετεξέλιξη του ρόλου του εκπαιδευτικού από στατικό σε εξελισσόμενο (Κυνηγός, 2006)

10 «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση» (Γ’ ΚΠΣ – ΚτΠ) Α’ φάση: 2002 Β’ φάση: 2005 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην Εκπαίδευση».(Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) 2006: προβλέπει επιμόρφωση 35.000 εκπ/κων Insight, 2007 (Vavouraki, 2007): 92.000 εκπαιδευτικοί (76% επί του συνόλου) έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές υπολογιστικές εφαρμογές και 56.000 έχουν λάβει πιστοποίηση. Με τις παραπάνω επιμορφώσεις υπηρετούνται οι στόχοι της Εκπαίδευσης στην Πληροφορική Π-1, Επιμόρφωση Α’ επιπέδου 83.315 εκπ/κοί

11 Συνάρτηση είδους επιμόρφωσης με τον υιοθετούμενο ρόλο στη διδασκαλία με ΤΠΕ Επιθυμητά χαρακτηριστικά: Ενδοσχολική Συνεχής Μη εντατική Μη περιορισμένη στον τεχνολογικό αλφαβητισμό Προσανατολισμένη στη διδακτική πράξη Πρώτη προτεραιότητα σταδιακή αλλαγή της αντίληψης του εκπαιδευτικού για το έργο του Στην Ελλάδα: Μεγάλος αριθμός εκπ/κών (76000) έχει επιμορφωθεί στη βασική χρήση του Η/Υ (δράσεις ευρείας κλίμακας) Δυσανάλογα μικρότερος στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ Μετεξέλιξη ρόλου εκπ/κού Μη διευκόλυνση μετεξέλιξης

12 Το όνομα: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία», Ανακοίνωση: Απρίλιος 2008 Υλοποίηση: 1η περίοδος Μάιος – Ιούνιος 2008 2η περίοδος Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2008 Στόχος: απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου Ειδικότητες:ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 και ΠΕ60/ΠΕ70 Διάρκεια:96 ώρες Τόπος: ΚΣΕ :εργαστήρια σχολ. μονάδων Προηγούμενες φάσεις: Μείωση αριθμού επιμορφούμενων:8.000 (αντί για 15.000) Εντατικοποίηση: 12 ώρες εβδομαδιαίως (αντί για 6) Επιμόρφωση Β’ επιπέδου


Κατέβασμα ppt "«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και την εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» Έλενα Βλαχογιάννη"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google