Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θέματα Αξιολόγησης 11η Διάλεξη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θέματα Αξιολόγησης 11η Διάλεξη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Θέματα Αξιολόγησης 11η Διάλεξη

2 Aξιολόγηση Πόσο αποδοτικός είναι ο σχεδιασμός της διδασκαλίας για τους συγκεκριμένους μαθητές; Πόσο ρεαλιστική και συστηματική είναι η παρουσίαση αυτής της διδασκαλίας στη σχολική τάξη; Πόσο έτοιμοι είναι κάθε φορά οι μαθητές να δεχθούν νέες εμπειρίες; Ποιες συγκεκριμένες αδυναμίες έχουν; Ποιοι μαθητές έχουν ανάγκη καθοδήγησης; Πώς κυμαίνεται η επίδοση των μαθητών; Πώς θα κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης;

3 Αξιολόγηση Αξιολόγηση Εκτίμηση Μέτρηση Εξετάσεις Τεστ Βαθμολογία;;;; Αξιολόγηση: Συστηματική διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου να προσδιοριστεί η έκταση της επιτυχίας των διδακτικών σκοπών. (βλ. στόχους Βloom κά)

4 Αξιολόγηση Στενό περιεχόμενο Συλλογή δεδομένων:
α) Για την επίδοση των μαθητών στις εξετάσεις (Προφορικές, Γραπτές, Πρόχειρα διαγωνίσματα, Εργασίες στο σπίτι κά) β) Για τους βαθμούς γ) Για τη γενικότερη συμμετοχή του μαθητή στη διδασκαλία και τη στάση του στην τάξη (ενδιαφέρον, συμμετοχή στο μάθημα, συμπεριφορά, σχέση με τους άλλους κά) δ) Εκτίμηση όλων των δεδομένων από τον εκπαιδευτικό ε) Διατύπωση αξιολογικών κρίσεων για την επίδοση του μαθητή και τη στάση του στη διδασκαλία και στο σχολείο.

5 Αξιολόγηση Ευρεία έννοια
Διδασκαλία στο σχολείο (από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών). Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Σχολικά εγχειρίδια Υλικοτεχνική υποδομή στο σχολείο Συνθήκες μάθησης στο σχολείο και στο σπίτι Επικοινωνία στο σχολείο και στο σπίτι κά

6 Επίδοση (στενή έννοια:) Γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που δείχνει- κατά τη διαδικασία εξέτασής του- ότι έχει αποκτήσει ο μαθητής στο πλαίσιο του μαθήματος. (ευρεία έννοια:) Ο όρος επίδοση χρησιμοποιείται για να εκφράσει την ποσότητα και ποιότητα γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που φαίνεται ότι έχει ο μαθητής στο πλαίσιο ενός μαθήματος, όπως πιστοποιείται κατά τη διάρκεια εξετάσεων

7 Επίδοση Εγγενείς παράγοντες Ενδιαφέρον για το μάθημα
Μελέτη που κάνει ο μαθητής Διάθεση για εργασίας Κίνητρα που διαθέτει Χρόνο που διαθέτει κά Εξωγενείς παράγοντες Τρόπος διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό Ποσότητα ύλης που διδάσκεται κάθε φορά Σχολικό πρόγραμμα Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικοτεχνική υποδομή στο σχολείο (βιβλιοθήκες κά) Συνθήκες μάθησης στο σπίτι Επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό Επικοινωνία με τους γονείς κά

8 Είδη αξιολόγησης στη διδακτική πράξη
Προκαταρκτική ή προγνωστική αξιολόγηση Διερευνώνται οι γνώσεις και οι εμπειρίες που έχουν οι μαθητές γύρω από το θέμα που προτίθεται να διδάξει ο εκπαιδευτικός. Προφορικές ή γραπτές ερωτήσεις, ασκήσεις, συζήτηση κά Διαμορφωτική αξιολόγηση Ελέγχονται τα αποτελέσματα της μάθησης κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ή κατά τη διάρκεια εφαρμογής ενός προγράμματος. Προφορικές – γραπτές εξετάσεις, τεστ, συζητήσεις, χρήση κειμένων κά.

9 Είδη αξιολόγησης στη διδακτική πράξη
Διαγνωστική αξιολόγηση Διαπιστώνονται οι δυσκολίες μάθησης που ενδέχεται να υπάρχουν σε ένα μάθημα, είτε αυτές είναι προσωρινές είτε σε μόνιμη βάση, με σκοπό να τις θεραπεύσει Τελική ή αθροιστική αξιολόγηση Διερευνάται και ελέγχεται η επίδοση των μαθητών σε μια εκτενή ποσότητα ύλης που διδάχτηκε για μια μεγάλη, σχετικά, χρονική περίοδο.

10 Ερμηνεία αποτελεσμάτων αξιολόγησης
Συγκριτική αναφορά της επίδοσης (νόρμα) του κάθε μαθητή σχετικά με τις αντίστοιχες επιδόσεις των άλλων συμμαθητών του. Σύγκριση της επίδοσης με βάση τα προδιαγραμμένα κριτήρια (Προϋποθέτει σαφή προσδιορισμό των στόχων).

11 Ερμηνεία αποτελεσμάτων αξιολόγησης
Ερμηνεία με νόρμα Προβαίνει σε συγκρίσεις των επιδόσεων των μαθητών Τοποθετεί το μαθητή σε μια σειρά σύμφωνα με την επίδοση τους και επισημαίνει τη σχέση της επίδοσής του με τις επιδόσεις των άλλων. Διαπιστώνει ποιος μαθητής θέλει ειδική βοήθεια και σε ποιον τομέα. Ερμηνεία με κριτήρια Διαπιστώνει την έκταση και τον βαθμό της επιτυχίας προκαθορισμένων στόχων Φανερώνει τι μπορεί να πετύχει κάθε μαθητής χωρίς σύγκριση με τους άλλους Διαπιστώνει τι είδους βοήθεια χρειάζεται ο συγκεκριμένος μαθητής

12 Σύγχρονες τάσεις αξιολόγησης
Η τελική αξιολόγηση αντικαθίσταται από τη διαμορφωτική Συνεχείς, ανεπίσημες εξετάσεις, ενταγμένες στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. Οι επιδόσεις των μαθητών να γίνονται με κριτήρια και όχι νόρμες. Η ανάκληση πληροφοριών να μην παίζει σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό της επίδοσης όπου σημαντικό ρόλο προτείνεται να έχουν οι ικανότητες και δεξιότητες (δια βίου μάθησης). Οι εξετάσεις να γίνονται με ανοιχτά βιβλία, δημιουργικές εργασίες, με επιλύσεις προβλημάτων και όχι με αναπαραγωγές πληροφοριών. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης να «χρεώνονται» σε όλους τους συντελεστές και όχι μόνο στον μαθητή.

13 Οι εξετάσεις στο σχολείο
Αρχαία Ελλάδα (Ακαδημία Πλάτωνα), Ρωμαϊκή περίοδο, Αναγέννηση, Ευρώπη (16 αι), Αμερική (19 αι) Τhorndike (1903), βιβλίο αξιολόγησης Τhurstone (1929) Cooperative Testing Service / Δοκιμολογίας Εducational Testing Service (E.T.S.) International Evaluation of Educational Achievement Συνεχής προβληματισμός για τις εξετάσεις

14 Προβληματική εξετάσεων
Πόσο έγκυρη είναι σε σχέση με το περιεχόμενο; Τι είδους πληροφορίες παρέχει στον εκπαιδευτικό; Με ποια κριτήρια βαθμολογούνται οι μαθητές; Πόσο αξιόπιστη μπορεί να είναι η βαθμολογία; Πόσο αντικειμενική είναι η εξέταση; Πόσο αξιοποιήσιμα είναι τα αποτελέσματα ; …..

15 Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εξετάσεων: Εγκυρότητα
Εγκυρότητα (ελέγχει με ακρίβεια αυτό που επιδιώκει να ελέγξει). Eίδη εγκυρότητας: εγκυρότητα περιεχόμενου, κριτηριακή εγκυρότητα, δομική εγκυρότητα κά. Παράγοντες: σαφήνεια οδηγιών, χρήση δυσκολονόητου λεξιλογίου, επίπεδο θεμάτων, διευθέτηση ερωτήσεων κά

16 Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εξετάσεων:Αξιοπιστία
Αξιοπιστία : συνέπεια /αποτελέσματα εξέτασης Τρόποι υπολογισμού αξιοπιστίας: Εξέταση και επανεξέταση, ισοδύναμες μορφές εξέτασης κά Παράγοντες: Το μέγεθος της εξέτασης, διασπορά βαθμών, δυσκολία ή ευκολία εξέτασης

17 Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εξετάσεων
Αντικειμενικότητα: Τα αποτελέσματα της εξέτασης προσδιορίζονται από τα σαφή ορισμένα κριτήρια επίδοσης και όχι από εξωγενείς παράγοντες. (Π.χ. «κλειστές» ερωτήσεις κά.) Προσδιορίζονται από τη σαφήνεια, ακρίβεια και πληρότητα των θεμάτων. Χρηστικότητα: Πρακτικές χρήσεις αποτελεσμάτων εξέτασης. Χρηστικότητα έχει μια εξέταση όταν είναι εύκολη η βαθμολογία (π.χ. «ανοικτές» ερωτήσεις), όταν υπάρχει σχέδιο για την αξιοποίησή της κά.

18 Ερωτήσεις Χαμηλό επίπεδο/ Γνώση
Να ονομάσετε, καταγράψετε, ορίσετε, περιγράψτε (Οι μαθητές θυμούνται ονόματα, γεγονότα κά) Χαμηλό επίπεδο/ Κατανόηση Να εξηγήσετε, να δώσετε παραδείγματα κά (Οι μαθητές κατανοούν το περιεχόμενο του θέματος που εξετάζονται) Υψηλό επίπεδο/ Εφαρμογή Να λύσετε, να εφαρμόσετε, κά (Οι μαθητές χρησιμοποιούν πληροφορίες που έμαθαν σε νέες παρόμοιες καταστάσεις)

19 Ερωτήσεις Υψηλό επίπεδο / Ανάλυση Να συσχετίσετε, να αναλύσετε κά
(Οι μαθητές μελετούν σχέσεις..) Υψηλό επίπεδο / Σύνθεση Να σχεδιάσετε μια έρευνα, ποια είναι τα συμπεράσματά σας, κά (Οι μαθητές δημιουργούν κάτι το νέο…) Υψηλό επίπεδο / Αξιολόγηση Να συγκρίνετε, εκτιμήσετε, αξιολογήσετε, τεκμηριώσετε την άποψή σας κά (Οι μαθητές αξιολογούν…)

20 Π.Δ. ΓΕΛ ΕΠΑΛ Πανελλήνιες εξετάσεις Θέματα

21 Αξιολόγηση –ΕΠΑΛ- Η αξιολόγηση των μαθητών είναι αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής διαδικασίας που έχει ως σκοπό να προσδιορίσει το βαθμό επίτευξης των διδακτικών στόχων της, όπως αυτοί καθορίζονται από τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων μαθημάτων. Η αξιολόγηση οφείλει να συνδυάζει ποικίλες μορφές και τεχνικές για να επιτύχει αφενός μεν έγκυρη, αξιόπιστη, αντικειμενική και αδιάβλητη αποτίμηση των γνώσεων, της κριτικής ικανότητας και των πρακτικών δεξιοτήτων των μαθητών και αφετέρου να συμβάλλει στην αυτογνωσία και την αντικειμενική πληροφόρησή τους για το επίπεδο μάθησης και τις δεξιότητές τους. Παράλληλα, οφείλει να πληροφορεί τον εκπαιδευτικό για τα αποτελέσματα του έργου του και να ανατροφοδοτεί τη διδακτική πράξη, με στόχο τη συνεχή βελτίωση και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς της. Τέλος, υπηρετεί και την ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των μαθητών. Στο πλαίσιο αυτό ο μαθητής αξιολογείται από: 1. Τη συμμετοχή του στην καθημερινή εργασία της τάξης και τη συνολική δραστηριότητά του μέσα στο σχολείο. 2. Τα αποτελέσματα της επίδοσής του στις γραπτές δοκιμασίες αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, οι οποίες διακρίνονται σε: α) ενδιάμεσες οι οποίες διεξάγονται κατά την διάρκεια των δύο τετραμήνων και β) τελικές στο τέλος του διδακτικού έτους 3. Τις συνθετικές - δημιουργικές εργασίες, όταν του ανατίθενται αυτές. 4. Το φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, όπου αυτός τηρείται.

22 Διαγνωστική αξιολόγηση
1. Στην αρχή του σχολικού έτους και μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων διεξάγονται υποχρεωτικά στην Α΄ τάξη διαγνωστικές δοκιμασίες στα μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική, Χημεία, Ξένες Γλώσσες. Στις επόμενες τάξεις οι διαγνωστικές δοκιμασίες είναι προαιρετικές και διεξάγονται κατά την κρίση των εκπαιδευτικών στα μαθήματα στα οποία θεωρούνται απ' αυτούς αναγκαίες. 2. Σκοπός των διαγνωστικών δοκιμασιών είναι να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς α) να προσδιορίσουν το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές τους, ώστε ανάλογα να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους. β) να διερευνήσουν εάν οι μαθητές τους διαθέτουν τις προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες σε σχέση με την ύλη που θα διδαχθούν στην τάξη αυτή, ώστε να επισημάνουν τις ελλείψεις τους και να σχεδιάσουν ωρολόγιο πρόγραμμα (ώρες διδασκαλίας και διδασκόμενα μαθήματα) για την πρόσθετη διδακτική τους στήριξη, την οποία εισηγούνται στο Σύλλογο διδασκόντων, ο οποίος και αποφασίζει. 3. Οι διαγνωστικές δοκιμασίες συνδυάζουν ερωτήσεις διαφόρων τύπων, που διατυπώνονται από τους διδάσκοντες, σύμφωνα και με τις βασικές οδηγίες που συντάσσει για κάθε μάθημα το Π.Ι. 4. Οι διαγνωστικές δοκιμασίες προγραμματίζονται και διεξάγονται με ευθύνη των διδασκόντων, σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Σχολείου, σε μία διδακτική ώρα, χωρίς προειδοποίηση των μαθητών. 5. Οι διαγνωστικές δοκιμασίες δεν λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή, αλλά τηρούνται στο φάκελο επίδοσης. 6. Για την επίδοση των μαθητών στις διαγνωστικές δοκιμασίες ενημερώνονται οι γονείς των μαθητών κατά τις επισκέψεις τους στο σχολείο. 7. Στην αρχή του σχολικού έτους γίνεται με ευθύνη των Διευθυντών των Επαγγελματικών Λυκείων ενημέρωση των μαθητών και των γονέων τους για το σκοπό και το ρόλο της διαγνωστικής αξιολόγησης.

23 1. Οι εργασίες αυτές έχουν συνθετικό χαρακτήρα και επιδιώκουν την ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας του μαθητή και γενικότερα την καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος και αναζήτησης στοιχείων από διαφορετικές πηγές και την τελική σύνθεση των στοιχείων αυτών. Οι δημιουργικές εργασίες μπορούν να είναι ατομικές ή ομαδικές και να έχουν τη μορφή μικρής μελέτης ανάλογης προς τις δυνατότητες των μαθητών, ή να είναι συλλογές ή κατασκευές ή καλλιτεχνικές συνθέσεις. Τα θέματα των εργασιών αυτών δίνονται από τους διδάσκοντες στους μαθητές ή προτείνονται από τους μαθητές και εγκρίνονται από τους διδάσκοντες. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αποστέλλει στα σχολεία οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων, οι οποίες περιλαμβάνουν και ενδεικτικές προτάσεις δημιουργικών εργασιών. Οι δημιουργικές εργασίες μπορούν να παρουσιάζονται μέσα στην τάξη, κατά τη κρίση του διδάσκοντος, ή εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, σε ειδική εκδήλωση κατά τάξη ή κατά σχολείο, που αποφασίζεται από το Σύλλογο των Διδασκόντων. Οι εργασίες αυτές μπορούν να δημοσιεύονται ή να δημοσιοποιούνται με όποιον άλλο τρόπο κρίνει πρόσφορο το κάθε Επαγγελματικό Λύκειο 2. α) Η εκπόνηση τουλάχιστον μιας δημιουργικής εργασίας σε κάθε τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου είναι υποχρεωτική στις Α΄ και Β΄ τάξεις ενώ στη Γ΄ τάξη είναι προαιρετική. Για τη δημιουργική εργασία μέσα στους δύο πρώτους μήνες του σχολικού έτους προτείνεται στους μαθητές κατάλογος εργασιών από τον διδάσκοντα κάθε μαθήματος και με γραπτή τους δήλωση, οι μαθητές επιλέγουν το μάθημα στο οποίο επιθυμούν να εκπονήσουν εργασία, καθώς και δύο ακόμη μαθήματα ως εναλλακτικές δυνατότητες. β) Ο υπεύθυνος διδάσκων για την παρακολούθηση των δημιουργικών εργασιών οργανώνει συναντήσεις με τους μαθητές πριν από την ανάθεση των εργασιών. Τους ενημερώνει για τη διαδικασία έρευνας που θα ακολουθήσουν και τους παρέχει την αναγκαία πληροφόρηση για τις πηγές που θα χρησιμοποιήσουν. 3. Η δημιουργική εργασία συνεκτιμάται μόνο θετικά από τον οικείο διδάσκοντα στην αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή στο αντίστοιχο μάθημα. 4. Αν ένας μαθητής εκπονεί με δική του πρωτοβουλία και ύστερα από συνεννόηση με τους διδάσκοντες περισσότερες της μίας δημιουργικές εργασίες, αυτές συνεκτιμώνται στη βαθμολογία του μαθητή, σε όλα τα αντίστοιχα μαθήματα. Αντίγραφο όλων των εργασιών τοποθετείται στο φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, εάν αυτός υπάρχει και όπου δεν υπάρχει, ενημερώνονται με ευθύνη του καθηγητή που παρακολουθεί την εργασία όλοι οι διδάσκοντες στο ίδιο τμήμα για τη συμπληρωματική αυτή δραστηριότητα του κάθε μαθητή. 5. Ο αριθμός των δημιουργικών εργασιών που ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να παρακολουθεί κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους καθορίζεται από τον ίδιο, δεν μπορεί όμως να είναι μεγαλύτερος των δέκα (10). Εάν για κάποιο αντικείμενο εκδηλώσουν ενδιαφέρον πολλοί μαθητές και ο οικείος διδάσκων αδυνατεί για το λόγο αυτό να εποπτεύσει όλες τις σχετικές εργασίες καταβάλλεται προσπάθεια ένταξης των μαθητών σε ομαδικές εργασίες που βρίσκονται πλησιέστερα στα ενδιαφέροντά τους . Εάν και μετά την ομαδοποίηση το πρόβλημα παραμένει, κάθε διδάσκων επιλέγει μεταξύ των μαθητών που επιθυμούν να εκπονήσουν στο αντικείμενό του εργασία, όσους μπορεί να εποπτεύσει, με κριτήρια που καθορίζει ο ίδιος και ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους. Τους υπόλοιπους παραπέμπει στο Σύλλογο των Διδασκόντων, ο οποίος κατανέμει τους σε άλλους Διδάσκοντες με βάση τις εναλλακτικές προτιμήσεις τους, που περιέχονται στη δήλωσή τους. Για όποιο άλλο θέμα ανακύπτει σχετικά με την εκπόνηση δημιουργικών- συνθετικών εργασιών από τους μαθητές, αποφασίζει ο Σύλλογος των Διδασκόντων.

24 Φάκελος μαθητή 1. Σε κάθε Επαγγελματικό Λύκειο παρέχεται η δυνατότητα να τηρείται με ευθύνη του υπεύθυνου καθηγητή κάθε τμήματος ή τάξης και σε χώρο που καθορίζεται από τον Διευθυντή του Λυκείου, φάκελος εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων των μαθητών, στον οποίο καταχωρίζονται στοιχεία που συμβάλλουν στη σφαιρικότερη εκπαιδευτική αξιολόγηση των μαθητών, τα οποία δεν προκύπτουν από άλλες διαδικασίες αποτίμησης της επίδοσής τους. 2. Σκοπός της τήρησης των ως άνω φακέλων είναι όχι μόνο η σφαιρικότερη και πολύπλευρη εκτίμηση των δραστηριοτήτων των μαθητών, αλλά η υποβοήθηση και η επικοινωνία μέσα στο σχολείο μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, η παροχή έμμεσα στον μαθητή της δυνατότητας συμμετοχής του και της διατύπωσης παρατηρήσεων και προτάσεων για τη σχολική ζωή και τη βελτίωση της διδακτικής πράξης. 3. Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την τήρηση των φακέλων και την αξιοποίησή τους καθορίζεται με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων.

25 Βαθμολογία μαθητή 1. Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο διδάσκων συνεκτιμά: α. Tη συμμετοχή του στη διδακτική - μαθησιακή διαδικασία. β. Tην επιμέλεια και το ενδιαφέρον του (?)για το συγκεκριμένο μάθημα. γ. Tην επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες. δ. Tις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι (!) ή το Σχολείο. ε. Tο φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, όπου αυτός τηρείται. 2.α. Στην περίπτωση που λείπουν στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο προφορικός βαθμός του τετραμήνου διαμορφώνεται από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων. β. Για μάθημα που για οποιονδήποτε λόγο διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, δεν κατατίθεται βαθμολογία, εάν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα ο διδάσκων δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση των μαθητών.

26 Αρχές Οικονομίας Για το μάθημα Αρχές Οικονομίας, η εξέταση περιλαμβάνει δύο ομάδες ερωτήσεων: α) Η πρώτη αποτελείται από ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων, όσο και η κατανόησή τους. β) Η δεύτερη αποτελείται από δύο ή τρεις ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.

27 ΑΟΘ Για το μάθημα Αρχές Οικονομικής θεωρίας η εξέταση περιλαμβάνει τέσσερις ομάδες ερωτήσεων: α) Η πρώτη αποτελείται από ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους. β) Η δεύτερη αποτελείται από μία ερώτηση με την οποία ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές. γ) Η Τρίτη αποτελείται από μία άσκηση, η οποία απαιτεί την εφαρμογή τύπων, νόμων ή αρχών για την εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων. Η άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα. δ) Η τέταρτη αποτελείται από ένα πρόβλημα, το οποίο απαιτεί την ικανότητα συνδυασμού γνώσεων για τον υπολογισμό, την συσχέτιση και αξιολόγηση οικονομικών μεγεθών. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 25 % σε καθεμία από τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.

28 Αρχές Λογιστικής – ΠΔ 30/2006 Για το μάθημα Αρχές Λογιστικής η εξέταση περιλαμβάνει δύο κατηγορίες θεμάτων: α) Η πρώτη αποτελείται από ερωτήσεις που μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα και ελέγχουν την κατοχή και την κατανόηση των θεωρητικών γνώσεων της εξεταστέας ύλης. β) Η δεύτερη αποτελείται από μία άσκηση με την οποία ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών να εφαρμόζουν όλες τις αρχές, τις τεχνικές και τις μεθόδους που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη. Οι δύο κατηγορίες θεμάτων βαθμολογούνται σε σαράντα (40) μονάδες η πρώτη κα ι εξήντα (60) η δεύτερη. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.

29 Δραστηριότητες Με βάση τις προτάσεις (που συζητήσαμε) για αξιολόγηση των μαθημάτων Αρχές Οικονομίας, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Αρχές Λογιστικής, συντάξετε επαναληπτικά τεστ για την αξιολόγηση ύλης τετραμήνου των προαναφερομένων μαθημάτων. Υποθέστε ποιες ενότητες έχουν διδαχθεί Αναφερθείτε στους στόχους που πρέπει να έχουν επιτευχθεί σύμφωνα με τα αντίστοιχα ΦΕΚ μαθημάτων).


Κατέβασμα ppt "Θέματα Αξιολόγησης 11η Διάλεξη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google