Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Green ICΤ Τεχνολογίες Πληροφορικής/ Επικοινωνίας & Κλιματική Αλλαγή InfoCom World 2010 19 Οκτωβρίου Κατερίνα Περίσση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Green ICΤ Τεχνολογίες Πληροφορικής/ Επικοινωνίας & Κλιματική Αλλαγή InfoCom World 2010 19 Οκτωβρίου Κατερίνα Περίσση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Green ICΤ Τεχνολογίες Πληροφορικής/ Επικοινωνίας & Κλιματική Αλλαγή InfoCom World 2010 19 Οκτωβρίου Κατερίνα Περίσση

2 Οι τηλεπικοινωνίες είναι από τους πλέον φιλικούς προς το περιβάλλον τομείς. Η Εταιρική Υπευθυνότητα έχει γίνει μέρος της στρατηγικής της Εταιρείας. Η στρατηγική του ΟΤΕ για το περιβάλλον, κινείται προς τρεις κατευθύνσεις: Προϊόντα και υπηρεσίες Ξεκινάμε από το σπίτι μας Προστατεύουμε το περιβάλλον InfoCom World 2010 19 Οκτωβρίου ΟΤΕ και Περιβάλλον

3 Κλιματική Αλλαγή, μια πραγματικότητα! Η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι σε εξέλιξη, συνδεόμενη άμεσα με τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες! Προβλεπόμενη αύξηση της θερμοκρασίας: –Καλύτερη εκτίμηση 3 ο C –Πιθανό εύρος διακύμανσης 2 - 4.5 ο C –Εξαιρετικά απίθανο να είναι μικρότερη από 1.5 ο C Η προσπάθεια μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να αρχίσει άμεσα! Υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες μείωσης των εκπομπών σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας! Πηγή: 4 η Έκθεση IPCC (2006) InfoCom World 2010 19 Οκτωβρίου

4 Ευρωπαϊκή Ένωση και Κλιματική Αλλαγή Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Μαρτίου 2007 «Η συνολική ετήσια μέση αύξηση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια του πλανήτη δεν θα πρέπει να υπερβεί τους 2 °C σε σύγκριση με τα προ- βιομηχανικής εποχής επίπεδα» Δέσμευση πολιτικών για το κλίμα και την ενέργεια -Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% κάτω από τα επίπεδα του 1990 μέσω: Της Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών για μεγάλες εγκαταστάσεις Εθνικοί στόχοι μείωσης των εκπομπών για τομείς εκτός Εμπορίας (Μείωση κατά 4% σε σχέση με τις εκπομπές του 2005 για την Ελλάδα) – Η χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας να αποτελεί το 20% της κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕν – Μείωση κατά 20% στη χρήση πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα επίπεδα, μέσω τη βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης InfoCom World 2010 19 Οκτωβρίου

5 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην «υπηρεσία» του περιβάλλοντος Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του τομέα ΤΠΕ Αξιοποίηση τους ώστε να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των τομέων κατανάλωσης/παραγωγής ενέργειας (enabling role) Αξιοποίηση τους για την ποσοτικοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και στρατηγικών εξοικονόμησης (quantifying role) Εξέλιξη του τομέα των ΤΠΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Πηγή: Impacts of Information and Communication Technologies on Energy Efficiency, European Commission DG INFSO, 2008 InfoCom World 2010 19 Οκτωβρίου

6 Δράσεις ενίσχυσης των ΤΠΕ στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Υποδομές –Ανάπτυξη Δικτύων Νέας Γενιάς. Το δίκτυο κορμού του ΟΤΕ αποτελείται εδώ και χρόνια εξολοκλήρου από οπτικές ίνες που ξεπερνούν τα 35.000 χιλιόμετρα πανελλαδικά –Εξάπλωση της ευρυζωνικότητας Θεσμικές / Διοικητικές ρυθμίσεις –Υιοθέτηση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον δημόσιο τομέα –Ενημέρωση / Ευαισθητοποίηση πολιτών –Υποστήριξη επιχειρήσεων για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε ΤΠΕ –Ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος (εκπαίδευση των μαθητών και φοιτητών σε νέες τεχνολογίες) –Ενίσχυση των τεχνολογικών συνεργατικών σχηματισμών (clusters) –Διαμόρφωση εργασιακών διατάξεων για την δυνατότητα της τηλε- εργασίας InfoCom World 2010 19 Οκτωβρίου

7 Περιβαλλοντική πολιτική ΟΤΕ Ανάπτυξη δράσεων που στοχεύουν στον περιορισμό των επιπτώσεων από τη λειτουργία του ΟΤΕ, στο περιβάλλον Συνεχίζουμε και επεκτείνουμε την καταγραφή του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας Υλοποιούμε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και προώθησης/αξιοποίησης των ΑΠΕ Υλοποιούμε δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Υλοποιούμε Προγράμματα ανακύκλωσης Πραγματοποιούμε ενέργειες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και τη συμμετοχή τους στα προγράμματα ανακύκλωσης του ΟΤΕ Υποστηρίζουμε χορηγικά δράσεις περιβαλλοντικών ΜΚΟ, για την προστασία του περιβάλλοντος (ΑΝΙΜΑ,ΚΑΛΛΙΣΤΩ) InfoCom World 2010 19 Οκτωβρίου

8 ΟΤΕ και Περιβαλλοντικό αποτύπωμα Που εφαρμόζεται Σε υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και Internet Σε Πανελλαδικό επίπεδο Πως εφαρμόζεται Με την συλλογή στοιχείων για την κατανάλωση ενέργειας και νερού Με την μέτρηση της παραγωγής και διάθεσης απορριμμάτων Με την οργάνωση συλλογής στοιχείων -σε κεντρικό επίπεδο για το σύνολο της εταιρείας -σε επίπεδο μεγάλων καταναλωτών εντός της εταιρείας Με την δημιουργία μονίμου μηχανισμού συλλογής, ελέγχου και αποθήκευσης στοιχείων που αφορούν στις επιπτώσεις στο περιβάλλον ΣτόχοιΗ αναγνώριση υφιστάμενης κατάστασης Η υιοθέτηση ποσοτικών στόχων περιορισμού των επιπτώσεων Ο έλεγχος με βάση την τακτική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων Η εκπλήρωση εθελοντικών διεθνών δεσμεύσεων δημοσιοποίησης στοιχείων δεικτών περιβαλλοντικής λειτουργίας και ευθύνης InfoCom World 2010 19 Οκτωβρίου

9 Η μεθοδολογία του ΟΤΕ Δημιουργία μονίμου μηχανισμού συλλογής, ελέγχου και αποθήκευσης στοιχείων που αφορούν στις επιπτώσεις στο περιβάλλον Σε κεντρικό επίπεδο για το σύνολο της εταιρείας Σε περιφερειακό επίπεδο Σε επίπεδο μεγάλων καταναλωτών (κτίρια και εγκαταστάσεις) Σημεία ελέγχου – Πηγές εκπομπών Κατανάλωση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις Κατανάλωση ενέργειας στον ιδιόκτητο στόλο οχημάτων του ΟΤΕ Κατανάλωση νερού Χρήση ψυκτικών μέσων Χρήση υλικών / απορρίμματα Υπολογισμός εκπομπών Με εφαρμογή του προτύπου GHG Protocol Initiative Με εφαρμογή μεθοδολογιών που προτείνονται στις κατευθυντήριες οδηγίες του IPCC Αξιοποίηση αποτελεσμάτων Παρακολούθηση περιβαλλοντικών επιδόσεων ΟΤΕ με τον υπολογισμό κατάλληλων δεικτών Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων (Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας, Εθελοντικές πρωτοβουλίες π.χ. Carbon Disclosure Project) InfoCom World 2010 19 Οκτωβρίου

10 Ξεκινάμε από το «σπίτι» μας… Για να μετρήσουμε το Περιβαλλοντικό μας Αποτύπωμα λάβαμε υπόψη μας τα παρακάτω: Κριτήρια επιλογής –Μέγεθος κτιρίων –Ιδιαίτερα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά –Αριθμός εργαζομένων Στόχος –Η συνολική περιβαλλοντική επίδοση του ΟΤΕ να προκύπτει από επιμέρους στοιχεία σε επίπεδο κτιρίων, εγκαταστάσεων Οφέλη –Ανεξάρτητη διαδικασία παρακολούθησης / ελέγχου των περιβαλλοντικών επιδόσεων του ΟΤΕ –Αποκεντρωμένη διαδικασία συλλογής, καταγραφής πληροφοριών –Διαμόρφωση κατάλληλων δεικτών για την αξιολόγηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας –Ανάδειξη καλών πρακτικών –Εκπαίδευση προσωπικού InfoCom World 2010 19 Οκτωβρίου

11 Τα αποτελέσματα του ΟΤΕ για το 2009 Ηλεκτρισμός: 356,7 GWh Ντίζελ: 30,8 GWh Φυσικό αέριο: 3,0 GWh Βενζίνη: 21,5 GWh Ειδική διαχείριση: 321 t Τεχνικά: 1331 t / 1331 t Χαρτί: 1265 t / 352 t Λοιπά αστικά: 843 t Ενέργεια ΑΦΘ: 304.573 t CO 2 eq NOx: 811 t SO2: 1.807 t Κλιματισμός * ODP: 162 kg GHG: 1.548 t CO 2 eq Σταθερή τηλεφωνία: 4.992,2 *10 3 συνδέσεις Ευρυζωνικότητα: 1.123,8 * 10 3 συνδρομητές Χονδρική: 689 αστικά κέντρα με συνεγκατάσταση ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ * Μόνο για την Αττική InfoCom World 2010 19 Οκτωβρίου

12 Μέτρα που υλοποιεί ο ΟΤΕ για την εξοικονόμηση ενέργειας και μείωσης των εκπομπών ΑΦΘ Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός –Συστήματα Διαχείρισης Βοηθητικών Μονάδων –Free Cooling System –Σύμπτυξη, γεωγραφική και σε κατάληψη χώρου, του hardware των συστημάτων διαχείρισης δικτύου. –Αξιοποίηση τεχνολογίας νοητών υπολογιστών. –Συμμετοχή σε εθελοντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (υπογραφή του Code of Conduct for Data Centers & Broadband equipment, η μόνη εταιρία στην Ελλάδα, μεταξύ των 10 που υπέγραψαν) Μεταφορές –Ανανέωση ιδιόκτητου στόλου οχημάτων –Μείωση μεταφορικού έργου ιδιόκτητου στόλου οχημάτων μέσω της λειτουργίας των βλαβοληπτικών κέντρων Κτίρια –Λαμπτήρες Εξοικονόμησης Ενέργειας –Χρήση φυσικού αερίου –Συστήματα VRV (Variable Refrigerant Volume) για κλιματισμό Άλλες δράσεις –Αντικατάσταση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών –Αντιστάθμιση άεργου ισχύος InfoCom World 2010 19 Οκτωβρίου

13 Ο ΟΤΕ προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Online υπηρεσίες Video conferences Conn-x TV (video on demand “χωρίς να σηκωθείς από τον καναπέ σου”…) Δίκτυα για παρόχους (less overlap) Call centers για πελάτες (πλήρης εξυπηρέτηση μέσω τηλεφώνου) Εγκατάσταση νέου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (μείωση της κατανάλωσης ενέργειας) Οnline κατάστημα (ΟΤΕshop.gr) VLANs για επιχειρήσεις (μείωση κόστους λειτουργίας E-bill (μείωση χαρτιού) Παρεχόμενες Υπηρεσίες InfoCom World 2010 19 Οκτωβρίου

14 Σχεδιαζόμενες δράσεις για τη βελτίωση της καταγραφής του αποτυπώματος του ΟΤΕ Την ανάδειξη της συμβολής του ΟΤΕ στη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλού άνθρακα –Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος εταιρείας –Υιοθέτηση στόχων μείωσης των εκπομπών και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης Τον Υπολογισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε πρόσθετα κτίρια και εγκαταστάσεις εντός Αττικής αλλά και πανελλαδικά Την επέκταση του αντικειμένου της απογραφής με στόχο την ταυτοποίηση των πηγών εκπομπών και την αντιστοίχιση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και περιορισμού των εκπομπών ΑΦΘ Την βελτίωση της πληρότητας του υπολογισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας με έμφαση στην ποσοτικοποίηση των έμμεσων εκπομπών InfoCom World 2010 19 Οκτωβρίου

15 Ευχαριστώ πολύ InfoCom World 2010 19 Οκτωβρίου


Κατέβασμα ppt "Green ICΤ Τεχνολογίες Πληροφορικής/ Επικοινωνίας & Κλιματική Αλλαγή InfoCom World 2010 19 Οκτωβρίου Κατερίνα Περίσση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google