Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Νικόλαος Κατσούλας Καθηγητής Πληροφορικής Εκπαιδευτής Ενηλίκων Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης

2 Σκοπός Ενότητας – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σκοπός Ενότητας – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης

3 Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης
Σκοπός Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις τεχνικές δημιουργίας ιστοσελίδων και μικρών ιστοχώρων. Οι εκπαιδευόμενοι, μετά την εμπέδωση της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας, θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα σύγχρονα περιβάλλοντα για τη δημιουργία ιστοσελίδων και γενικότερα να γνωρίζουν τα τεχνικά, αισθητικά, ηθικά και κοινωνικής υφής θέματα που θέτει η δημιουργία και δημοσιοποίηση ιστοσελίδων. Επιπλέον, θα μπορέσουν να επιτύχουν μια ατομική βελτίωση, καθώς θα διευρύνουν τους ορίζοντές τους σε θέματα νέων τεχνολογιών και πληροφορικής, μια βελτίωση της θέσης τους στο χώρο της εργασίας, αφού θα μπορούν πλέον να δημιουργούν ιστοσελίδες σχετικές με το επάγγελμά τους αλλά και μια γενικότερη συμμετοχή στα κοινά και στο σύγχρονο τεχνολογικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, αν επιλέξουν τη δημιουργία ιστοσελίδων στις θεματικές περιοχές που έχουν να κάνουν με πολιτική επικαιρότητα ή θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος. Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης

4 Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
Ολοκληρώνοντας τη μελέτη της ενότητας αυτής, θα είστε σε θέση να: γνωρίζετε τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων ιστοσελίδων και ιστοχώρων και να έχετε μια ικανοποιητική και λειτουργική γνώση των περιβαλλόντων και τεχνικών για την ανάπτυξη, συντήρηση, δημοσιοποίηση και γενικά διαχείριση ιστοσελίδων, αντιλαμβάνεστε τη στοιχειώδη ορολογία των εργαλείων και υπηρεσιών για τη δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδων και (σχετικά μικρών) ιστοχώρων, γνωρίζετε επαρκώς τα διάφορα είδη ιστοσελίδων που μπορούν να δημιουργηθούν, τις ομοιότητες και διαφορές ανάμεσά τους και τα εργαλεία που είναι καταλληλότερα για τη διαχείρισή τους, έχετε τουλάχιστον μια εξοικείωση με τα τεχνικά, οικονομικά, αισθητικά, ηθικά και κοινωνικής υφής θέματα που θέτει η δημιουργία και δημοσιοποίηση ιστοσελίδων και ιστοχώρων. Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης

5 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
Οι περισσότερες ιστοσελίδες που βλέπετε στο Διαδίκτυο δημιουργήθηκαν με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και γλωσσών υπολογιστή για το διαδίκτυο. Για να δημιουργήσετε μια τοποθεσία στο Διαδίκτυο θα χρειαστεί να μάθετε να χρησιμοποιείτε αυτά τα βασικά εργαλεία. Είναι απλή η εκμάθηση και με λίγη εξάσκηση θα δημιουργήσετε τοποθεσίες στο Διαδίκτυο αρκετά εύκολα. Οι χρήστες των ιστοσελίδων μπορούν να δημοσιοποιούν και να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο σαν ένα δημόσιο μέσον, όπως πραγματικά είναι. Στην ενότητα αυτή θα έχουμε την ευκαιρία να εξοικειωθούμε με τα πιο γνωστά εργαλεία για τη δημιουργία ιστοσελίδων. Ο οδηγός αυτός έχει ως στόχο να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες, ούτως ώστε να αποκτήσουμε τις δεξιότητες για την υπεύθυνη και κατάλληλη χρήση των τεχνολογιών αυτών. Επιπλέον, θα καλλιεργήσει τις επικοινωνιακές μας ικανότητες όσον αφορά στις ιστοσελίδες και στους χρήστες, καθώς θα μπορούμε να κρίνουμε πιο σωστά μια ιστοσελίδα ως προς την ποιότητά της και το περιεχόμενά της. Δεδομένης μάλιστα της πολύ σημαντικής απήχησης του Διαδικτύου και των ιστοσελίδων στη σύγχρονη κοινωνία, σε ένα διευρυνόμενο φάσμα ηλικιών και στη συντριπτική πλειονότητα των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, ο οδηγός αυτός έχει ως στόχο την υποστήριξη και συστηματική προβολή αναστοχαστικών διαδικασιών και δραστηριοτήτων (ατομικού και συλλογικού χαρακτήρα) και μιας γενικά κριτικής στάσης των εκπαιδευομένων, ανεξαρτήτως προσωπικού προφίλ και κινήτρων. Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης

6 Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης
Ιστορική Αναδρομή Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης

7 Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης
Δίκτυο Υπολογιστών ∆ίκτυο υπολογιστών ονοµάζεται η σύνδεση δυο ή περισσότερων υπολογιστικών συστηµάτων. Στο διπλανό σχήµα βλέπουµε ένα απλό παράδειγµα δικτύου, ας υποθέσουµε µια σύνδεση υπολογιστών ενός γραφείου. Παρατηρούµε ότι κάθε συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε υπολογιστή του δικτύου, σαν να ήταν συνδεδεµένος σε αυτόν. Αυτό σηµαίνει ότι κάποιος υπολογιστής µπορεί να στείλει µια αναφορά για εκτύπωση σε έναν εκτυπωτή συνδεδεµένο µε ένα άλλο υπολογιστή του δικτύου, ή να αποθηκεύσει ένα µεγάλο αρχείο στο σκληρό δίσκο ενός τρίτου υπολογιστή ή ακόµα και να προωθήσει µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που λαµβάνει από τους άλλους υπολογιστές δικτύου, µιας και εκείνος διαθέτει το modem. Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης

8 Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης
Στόχοι Δικτύων Σήμερα πολλοί οργανισμοί, εταιρείες, Τράπεζες, διαθέτουν έναν σημαντικό αριθμό υπολογιστών σε λειτουργία, συχνά τοποθετημένων σε μεγάλες μεταξύ τους αποστάσεις. Για παράδειγμα, μια εταιρεία με πολλά υποκαταστήματα μπορεί να έχει έναν υπολογιστή σε κάθε μέρος για να κρατά σε λογαριασμό τα αποθέματα, να παρακολουθεί την παραγωγικότητα και να διεκπεραιώνει την τοπική μισθοδοσία. Αρχικά, καθένας από τους υπολογιστές αυτούς μπορεί να δούλευε ξεχωριστά από τους άλλους, αλλά κάποια στιγμή, η διοίκηση μπορεί να αποφάσισε να τους συνδέσει, ώστε να είναι σε θέση να εξάγει και να συσχετίζει πληροφορίες που αφορούν ολόκληρη την επιχείρηση. Το θέμα σε αυτή την περίπτωση είναι ο καταμερισμός πόρων (Resource Sharing) και στόχος είναι να καταστούν διαθέσιμα όλα τα προγράμματα, ο εξοπλισμός και προ πάντων τα δεδομένα, σ' οποιονδήποτε στο δίκτυο, ανεξάρτητα από τη φυσική θέση του πόρου (resource) και του χρήστη. Μ' άλλα λόγια, το απλό γεγονός, ότι ένας χρήστης συμβαίνει να βρίσκεται 500 χιλιόμετρα μακριά από τα δεδομένα του, δεν πρέπει να τον εμποδίζει από το να χρησιμοποιεί τα δεδομένα σαν να ήταν τοπικά. Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης

9 Πλεονεκτήματα Δικτύων
Α. Γρήγορη διεκπεραίωση των εργασιών μας Τραπεζικές συναλλαγές (ΑΤΜ, Web Banking) Έκδοση αεροπορικών εισητηρίων Κρατήσεις Ξενοδοχείων Β. Επικοινωνία μεταξύ των υπολογιστών και ανταλλαγή δεδομένων Άμεση επικοινωνία με μηνύματα, φωνή και βίντεο Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Μεταφορά αρχείων (κειμένο, φωτογραφίες, κλπ) χωρίς τη χρήση δισκετών, CD ή μνήμες USB Γ. Διαμοιρασμός εξοπλισμού, προγραμμάτων και δεδομένων Κοινή χρήση εκτυπωτή Κοινή χρήση σκληρού δίσκου Δ. Εξοικονόμηση χρημάτων Με το μοίρασμα του κόστους ενός ακριβού εξοπλισμού, σε όσους είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο, εξοικονομούμε αρκετά χρήματα. Φανταστείτε πόσο πιο μεγάλο θα ήταν το κόστος του σχολικού εργαστηρίου, αν για κάθε υπολογιστή αγοράζαμε και από έναν εκτυπωτή ή μία κάμερα Ε. Εκμετάλευση της υπολογιστικής ισχύος όλων των Η/Υ. Στις περιπτώσεις που χρειαζόμαστε μεγάλη υπολογιστική ισχύ (Ταχύτητα, Μνήμη) αντι να αγοράσουμε έναν νέο ισχυρό υπολογιστή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ισχύ όλων των υπολογιστών του δικτύου. Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης

10 Μειονεκτήματα Δικτύων
Ασφάλεια: Οι υπολογιστές ενός δικτύου είναι ευάλωτοι σε προσπάθειες πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα στα αρχεία τους. Ο σκοπός αυτών των «επιθέσεων» είναι τα άτομα αυτά να υποκλέψουν χρήσιμες πληροφορίες ή και να προκαλέσουν ζημιές. Για το σκοπό αυτό πρέπει οι υπολογιστές του δικτύου να είναι προστατευμένοι από «εισβολή» ανεπιθύμητων προσώπων με τη χρήση κατάλληλων κωδικών πρόσβασης. Ιοί: Αν ένας υπολογιστής του δικτύου «μολυνθεί» από ιό, τότε ο ιός θα μεταδοθεί και στους άλλους υπολογιστές του δικτύου, επειδή είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Γι' αυτό πρέπει σε κάθε υπολογιστή του δικτύου να έχει Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης

11 Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης
Σύνδεση υπολογιστών Όταν θέλουμε να συνδέσουμε ένα σύνολο υπολογιστών σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, πρέπει πρώτα να εξασφαλίσουμε τον τρόπο σύνδεσής τους με τη βοήθεια του κατάλληλου υλικού (hardware). Ανάλογα με το μέσο σύνδεσης που επιλέγουμε χαρακτηρίζουμε τη σύνδεση ενσύρματη (σύνδεση με καλώδια) ή ασύρματη (σύνδεση χωρίς καλώδια). Ενσύρματη Σύνδεση Η πιο συχνή σύνδεση υπολογιστών γίνεται με τη βοήθεια καλωδίων χρησιμοποιώντας την κάρτα δικτύου κάθε υπολογιστή. Ασύρματη Σύνδεση Τα τελευταία χρόνια έχουμε τη δυνατότητα να συνδέσουμε υπολογιστές χωρίς καλώδια με τη βοήθεια ασύρματων καρτών δικτύου. Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης

12 Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης
Ταξινόμηση Δικτύων Τα δίκτυα Η/Υ, με βάση τη γεωγραφική έκταση που καλύπτουν, χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: • Τοπικά δίκτυα (Local Area Networks - LAN). Τα τοπικά δίκτυα, είναι ιδιωτικά δίκτυα εκτεινόμενα εντός ενός μοναδικού κτιρίου ή σε εγκαταστάσεις ακτίνας έως μερικά χιλιόμετρα. Χρησιμοποιούνται ευρύτατα για να συνδέουν προσωπικούς υπολογιστές και σταθμούς εργασίας σε γραφεία εταιρειών και σε εργοστάσια, με σκοπό την κοινή χρήση των μέσων (π.χ. των εκτυπωτών) και την ανταλλαγή πληροφοριών. Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης

13 Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης
Ταξινόμηση Δικτύων Μητροπολιτικά Δίκτυα (Metropolitan Area Networks - ΜΑΝ). Τα Μητροπολιτικά Δίκτυα, είναι μια μεγαλύτερη εκδοχή ενός τοπικού δικτύου και συνήθως χρησιμοποιεί παρόμοια τεχνολογία. Καλύπτουν μεγάλες γενικά αποστάσεις και γεωγραφικές περιοχές και χρησιμοποιούν δημόσιες ή ιδιωτικές συσκευές επικοινωνίας διατρέχοντας πολλά χιλιόμετρα. Συχνά χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση τοπικών δικτύων με δίκτυα ευρείας περιοχής. Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης

14 Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης
Ταξινόμηση Δικτύων Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (Wide Area networks - WAN). Τα Δίκτυα Ευρείας Ζώνης (Wide Area networks – WAN) καλύπτουν μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή, συχνά μια χώρα ή μια ήπειρο. Ένα δίκτυο ευρείας περιοχής είναι ένα σύνολο υπολογιστών που εκτείνονται σε μια πολύ μεγάλη γεωγραφική περιοχή και δημιουργούν μεταξύ τους ένα δίκτυο επικοινωνίας (π.χ. η δικτύωση των υποκαταστημάτων μιας πολυεθνικής επιχείρησης με έδρα τις Η.Π.Α. σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική ή το Internet Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης

15 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας
Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς ανταλλάσσουν μεταξύ τους δεδομένα οι υπολογιστές του δικτύου. Το πρωτόκολλο είναι αυτό που καθορίζει το πώς διακινούνται τα δεδομένα, το πώς γίνεται ο έλεγχος και ο χειρισμός των λαθών, κλπ. Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης

16 Τι είναι το Διαδίκτυο (Inetrnet)
Σημαντικό Τι είναι το Διαδίκτυο (Inetrnet) Η λέξη Διαδίκτυο προέρχεται από τις λέξεις Διασύνδεση Δικτύων και αναφέρεται σε ένα σύνολο υπολογιστών και δικτύων που συνδέονται μεταξύ τους σε ένα παγκόσμιο δίκτυο έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνούν και να μοιράζονται πληροφορίες. Στα Αγγλικά η λέξη Internet προέρχεται από τις λέξεις International Network που σημαίνει Διεθνές Δίκτυο Υπολογιστών. Για να καταλάβει ο ένας υπολογιστής τον άλλον πρέπει να συμφωνήσουν σε «τεχνικές συμβάσεις». Αυτές καθορίζονται από το πρωτόκολλο TCP/IP. Οι υπολογιστές που είναι συνδεμένοι στο Internet χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP/IP Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης

17 Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης
Το πρωτόκολλο TCP/IP Το πρωτόκολλο TCP/IP είναι μια σειρά από τεχνικές συμβάσεις που καθορίζουν: Τον τρόπο κωδικοποίησης των πληροφοριών οι οποίες θα σταλούν από τον έναν υπολογιστή (πομπός) στον άλλον (δέκτης). Τον τρόπο δρομολόγησης των πληροφοριών, ώστε να φτάσουν από τον έναν υπολογιστή στον στον άλλον. Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης

18 Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης
Το πρωτόκολλο TCP/IP Το πρωτόκολλο TCP/IP είναι μια σειρά από τεχνικές συμβάσεις που καθορίζουν: Τον τρόπο διευθυνσιοδότησης ώστε να μπορεί να εντοπιστεί ο υπολογιστής αποδέκτης. Τον τρόπο με τον οποίο το λογισμικό του κάθε υπολογιστή θα χειριστεί τις πληροφορίες που θα σταλούν ή θα ληφθούν από το Διαδίκτυο. Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης

19 Το πρωτόκολλο TCP/IP καθορίζει:
Τον τρόπο κωδικοποίησης των πληροφοριών οι οποίες θα σταλούν από τον έναν υπολογιστή (πομπός) στον άλλον (δέκτης). Δέκτης Πομπός 010011 Πως θα μετατραπεί η φώτο σε κομματάκια για να φτάσει στον παράλήπτη… Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης

20 Το πρωτόκολλο TCP/IP καθορίζει:
Τον τρόπο δρομολόγησης των πληροφοριών, ώστε να φτάσουν από τον έναν υπολογιστή στον άλλον. Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης

21 Το πρωτόκολλο TCP/IP καθορίζει:
Τον τρόπο διευθυνσιοδότησης ώστε να μπορεί να εντοπιστεί ο υπολογιστής αποδέκτης Δέκτης Πομπός 010011 Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης

22 Το πρωτόκολλο TCP/IP καθορίζει:
Τον τρόπο με τον οποίο το λογισμικό του κάθε υπολογιστή θα χειριστεί τις πληροφορίες που θα σταλούν ή θα ληφθούν από το Διαδίκτυο. Δέκτης Πομπός 010011 Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης

23 Η διασύνδεση μας στο διαδίκτυο και το πρωτόκολλο TCP / IP
δύο κάρτες δικτύου δύο διαφορετικές IP Κάθε δικτυακή συσκευή έχει μια δικιά της ΜΟΝΑΔΙΚΗ διεύθυνση που ονομάζεται IP της μορφής: xxx.xxx.xxx.xxx με x από 0 έως 255 π.χ π.χ π.χ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης

24 Η διασύνδεση μας στο διαδίκτυο και το πρωτόκολλο TCP / IP
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης

25 Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης
Υπηρεσία DNS Είναι προφανές ότι είναι δύσκολο να μπορούμε να απομνημονεύσουμε διευθύνσεις IP (έτσι ώστε να ξέρουμε π.χ τη διεύθυνση της κεντρικού εξυπηρετητή (server) του Πανεπιστημίου Πατρών) γι’ αυτό το λόγο έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα ονοματοδοσίας των υπολογιστών του διαδικτύου και μια υπηρεσία καταλόγου για αναζήτηση των ονομάτων. Η υπηρεσία αυτή ονομάζεται DNS (Domain Name Service – Υπηρεσία Ονομασίας Περιοχών). Ένα όνομα, σύμφωνα με το DNS, αποτελείτε από ονόματα υποπεριοχών τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους με τελείες π.χ upatras.gr. Η ονοματολογία των υπολογιστών στο ∆ιαδίκτυο καθορίζεται από το διεθνή οργανισμό Internet Ad Hoc Committee (www.iahc.org), ο οποίος έχει θέσει κανόνες σύμφωνα με τους οποίους από το όνομα του φορέα του ∆ιαδικτύου θα μπορεί κάποιος να αντιληφθεί το είδος του οργανισμού ή τη χώρα στην οποία ανήκει. Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης

26 Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης
Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο Στο διαδίκτυο συνδέοντα δίκτυα υπολογιστών, όχι μεμονωμένοι υπολογιστές. Κάθε δίκτυο αποτελεί έναν κόμβο (node) και κάθε υπολογιστής του δικτύου έναν υπολογιστή υποδοχής (host). Η σύνδεση γίνεται με χρήση της ήδη υπάρχουσας τηλεπικοινωνιακής υποδομής μέσα και ανάμεσα στις χώρες Χάλκινα καλώδια Ασύρματες ζεύξεις Ζεύξεις οπτικών ινών Δορυφορικές ζεύξεις Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης

27 Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης
Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο Όπως είπαμε παραπάνω το ∆ιαδίκτυο συνδέει μεταξύ τους ολοκληρωμένα δίκτυα. Για να μπορεί λοιπόν κάποιος να συνδεθεί στο ∆ιαδίκτυο θα πρέπει να έχει ένα τοπικό δίκτυο με πρόσβαση μέσω μιας μόνιμης νοικιασμένης γραμμής. Επειδή το κόστος αυτό για έναν ιδιώτη είναι αρκετά μεγάλο υπάρχει η εναλλακτική λύση να μπορούμε να γινόμαστε μέλη ενός δικτύου που έχει πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. Έτσι δημιουργήθηκαν οι παροχείς Internet οι οποίοι προσφέρουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε μεμονωμένο υπολογιστή μέσω τηλεφωνικής γραμμής. Για τη σύνδεση αυτή χρειάζεται να έχουμε ένα Modem (για συνδέσεις PSTN ή ISDN) ή έναν Router (για συνδέσεις ADSL) και το κατάλληλο λογισμικό. Η σύνδεση επιτυγχάνεται με κλήση στον κόμβο του παροχέα ο οποίος μας δίνει μία διεύθυνση IP, ∆υναμική ή Στατική ανάλογα με τη σύνδεση που έχουμε διαλέξει. Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης

28 Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης
Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών Internet (Internet Service Providers - ISPs) Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης

29 Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης
Πρόσβαση στο Internet Πρέπει να διαθέτουμε Υπολογιστή Modem + Router συνήθως είναι συσκευές «δύο σε ένα» και ονομάζονται gateways Τηλεφωνική γραμμή σταθερού ή κινητού Πρόσβαση σε κάποιον πάροχο υπηρεσιών Internet (Ιnternet Service provider) Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαλόπολης

30 Αποκέντρωση Στο διαδίκτυο δεν υπάρχει ένας κεντρικός υπολογιστής ή υπηρεσία η οποία να ελέγχει την δρομολόγηση των πληροφοριών. Η δρομολόγηση γίνεται με αποκεντρωμένο και κατανεμημένο τρόπο *

31 Ιστορική αναδρομή / internet
To 1957 η αμερικανική κυβέρνηση ξεκίνησε την έρευνα για την δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνιών που θα εξακολουθούσε να λειτουργεί και κάτω από συνθήκες πολέμου.

32 Ιστορική αναδρομή / internet
Η λύση ήρθε από τον Paul Baran, ερευνητή της εταιρίας Rand, ο οποίος σχεδίασε ένα δίκτυο επικοινωνίας υπολογιστών χωρίς κεντρικό άξονα, κεντρικούς διακόπτες, ούτε καν κεντρική διεύθυνση.

33 ARPANET, ο παππούς του Internet
Οι ιδέες του Baran οδήγησαν το 1969 στη δημιουργία του πειραματικού δικτύου ARPAnet, από τα αρχικά της υπηρεσίας ARPA, Advanced Research Projects Agency.

34 ARPANET, ο παππούς του Internet

35 ARPANET, ο παππούς του Internet
Το 1971 είχαν ήδη συνδεθεί 23 κόμβοι (hosts), ενώ το 1980 έγιναν 200, με παράλληλη δημιουργία των πρώτων διεθνών συνδέσεων.

36 Το intenret είναι γεγονός
Στις αρχές του 1980 το ARPAnet χωρίστηκε σε δύο τμήματα. Το πρώτο ήταν αποκλειστικά αφιερωμένο σε στρατιωτικές εφαρμογές και ονομαζόταν MILNET. Το άλλο τμήμα, που περιλάμβανε όλες τις υπόλοιπες χρήσεις ονομάστηκε Internet.

37 Και το internet μεγαλώνει
Η διασύνδεση των υπολογιστών άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλής στα τέλη της δεκαετίας του '70 και στις αρχές της δεκαετίας του '80, οπότε και δημιουργήθηκαν τρία μεγάλα δίκτυα : το ΒΙΤΝΕΤ, το CSNET και το NSFnet.

38 Το πρωτόκολλο του internet TCP / IP
Σημαντικό Από το 1983 άρχισε να χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), που αναπτύχθηκε στη δεκαετία του '70 από τo ARPAnet. 

39 Η γέννηση του WWW παγκόσμιου ιστού
Σημαντικό Το 1993, το εργαστήριο CERN στη Ελβετία παρουσιάζει το World Wide Web (WWW) (Παγκόσμιο Ιστό) που αναπτύχθηκε από τον Tim Berners-Lee.

40 Το internet μπαίνει στα σπίτια μας
Το 1995 εμφανίζονται στο Internet διάφορα εμπορικά δίκτυα που ανήκουν σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών Internet (Internet Service Providers - ISP) και προσφέρουν πρόσβαση στο Internet για όλους.

41 Και διαδίδεται πάρα πολύ γρήγορα (βαθμός διάδοσης ανά 100 κατοίκους)
*

42 Στατιστικά στοιχεία

43 Στατιστικά στοιχεία

44 Στατιστικά στοιχεία

45 Υπηρεσίες του Internet
Σημαντικό Υπηρεσίες του Internet Παγκόσμιος Ιστός - WWW (World Wide Web   ) Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Μail) Μεταφορά αρχείων (ftp) Ηλεκτρονικοί πίνακες ανακοινώσεων (News) Άλλες υπηρεσίες Συνομιλία (Chat) Τηλεδιάσκεψη ( meeting) Χρήση μακρινού υπολογιστή (telnet) Tηλεσυνεργασία Μετάδοση ήχου (Real Audio) Μετάδοση Video κατά απαίτηση (Video On Demand) Voice Over IP *

46 Ο Παγκόσμιος ιστός World Wide Web (WWW)
Σημαντικό Σημαντικό Ο Παγκόσμιος ιστός World Wide Web (WWW) Είναι μια υπηρεσία του Internet ΠΡΟΣΟΧΗ μην την ταυτίζουμε με το ιντερνέτ Αποτελείται από εκατομμύρια ιστοσελίδες Υπολογιστές σε παγκόσμιο επίπεδο προσφέρουν πληροφορίες για διάφορα θέματα Κάθε υπολογιστής χαρακτηρίζεται από μια μοναδική διεύθυνση π.χ. *

47 Ο Παγκόσμιος ιστός - Ιστορική εξέλιξη
1989: ο Tim Berners-Lee υπεύθυνος πληροφορικής στο CERN έφτιαξε ένα σύστημα για την αποθήκευση και διαχείριση πληροφοριών στο εσωτερικό δίκτυο βασισμένο το υπερκείμενο. 1991: Το σύστημα εφαρμόστηκε με επιτυχία στο CERN. Το σύστημα βασίζονταν στο μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή 1992: 50 WEB SERVERS σε όλον τον κόσμο 1993: Η NCSA φτιάχνει τον πρώτο εξελιγμένο browser με όνομα MOSAIC *

48 Mosaic Web Browser *

49 Ο Παγκόσμιος ιστός - Ιστορική εξέλιξη
1994: το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο για τον ιστό με τεράστια επιτυχία. 1994: Την ανάπτυξη του ιστού αναλαμβάνει το ΜΙΤ 1995: Δημιουργείται ο Netscape Navigator βασισμένος στην γλώσσα HTML 1995: Παρουσιάζεται η γλώσσα JAVA 1995: Παρουσιάζεται ο Internet Explorer 1995: web servers 1996: Η πρώτη μηχανή αναζήτησης με όνομα; *

50 Ο Παγκόσμιος ιστός και υπερκείμενο
Σημαντικό Ο Παγκόσμιος ιστός και υπερκείμενο Εικόνα 12.4: Τα κείμενα των ιστοσελίδων μας επιτρέπει να ακολουθούμε το δικό μας μονοπάτι ανάγνωσης. Οι ιστοσελίδες συνδέονται μεταξύ τους με ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ. Όταν ο δείκτης του ποντικιού περνάει πάνω από έναν σύνδεσμο τότε από "βελάκι" μεταμορφώνεται σε "χεράκι" *

51 Ο Παγκόσμιος ιστός σήμερα
Google office και cloud computing Skype, Youtube (ήχος, βίντεο, κλπ) Παιχνίδια Εμπόριο (e-shops, skroutz, κλπ) Social networking Social media (Blogs, facebook, Google+, titter, κλπ) = Web 2.0 Τι διαφορετικό προσθέτει; *

52 Δραστηριότητες web 2.0 Ανάρτηση στο blog κειμένου από το g-drive
Ιστολόγιο Οι μαθητές δημιουργούν το προσωπικό τους ιστολόγιο Προσαρμόζουν τη μορφή του Ανεβάζουν μία ανάρτηση με την ευχή για καλή αρχή και μια σχετική φωτογραφία Στο ιστολόγιο θα ανεβάζουν τις ασκήσεις τους Google Drive Δημιουργούν ένα έγγραφο Δημιουργούν ένα φάκελο Ανάρτηση στο blog κειμένου από το g-drive

53 Το μοντέλο πελάτη – εξυπηρετητή Client - server
Σημαντικό Το μοντέλο πελάτη – εξυπηρετητή Client - server Το ίντερνετ και οι υπηρεσίες του είναι στημένες πάνω στο μοντέλο πελάτης / εξυπηρετητή (client / server) Ένας server / πολλοί clients Παράδειγμα printer server ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν αναφερόμαστε σε υπολογιστή αλλά σε υπηρεσία *

54 Το μοντέλο πελάτη – εξυπηρετητή Client - server
Σημαντικό Το μοντέλο πελάτη – εξυπηρετητή Client - server Συνεπώς έχουμε δύο κομμάτια λογισμικού: Το πρόγραμμα του εξυπηρετητή (server) εγκαθίσταται σε έναν υπολογιστή Το πρόγραμμα του πελάτη (client) σε πολλούς Ο Server διαχειρίζεται τα δεδομένα λαμβάνουν ερωτήσεις από τους clients απαντά σε ερωτήσεις των clients Οι clients κάνουν ερωτήσεις εμφανίζουν τις απαντήσεις *

55 Το μοντέλο πελάτη – εξυπηρετητή / Client - server
Σημαντικό Server Client *

56 Μοντέλο Client / Server στον υπηρεσία του παγκόσμιου ιστού
Σημαντικό Δίνει ιστοσελίδα (www.in.gr) Πελάτης Client Εξυπηρετητής Server Ζητάει ιστοσελίδα (www.in.gr) Πελάτης Client Πελάτης Client *

57 Εξυπηρετητής (Server) στον παγκόσμιο ιστό (www)
Σημαντικό Εξυπηρετητής (Server) στον παγκόσμιο ιστό (www) Είναι υπολογιστής που εκτελεί ειδικό λογισμικό (πχ apache) Έχει σταθερή σύνδεση στο δίκτυο και είναι πάντα ανοιχτός Φιλοξενεί το περιεχόμενο (σελίδες) Παρέχει το περιεχόμενο σε πολλούς "πελάτες"  ταυτόχρονα Οι πελάτες βρίσκονται σε διάφορα σημεία του διαδικτύου Έχει μοναδική διεύθυνση στο διαδίκτυο (DNS όνομα) π.χ. *

58 Πελάτες (Clients) στον παγκόσμιο ιστό www
Σημαντικό Πελάτες (Clients) στον παγκόσμιο ιστό www Είναι κάθε υπολογιστής που συνδέεται στο διαδίκτυο Χρησιμοποιεί ειδικό πρόγραμμα για την περιήγηση στον παγκόσμιο ιστό Mozilla FireFox Microsoft Internet Explorer Chrome H προσπέλαση σε μια τοποθεσία (server) γίνεται μέσω της διεύθυνσης της τοποθεσίας *

59 Mail server της εταιρίας Mail server της εταιρίας
Παράδειγμα μοντέλου πελάτη - εξυπηρετητή Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Μail) Server Server Mail server της εταιρίας Google (gmail) Mail server της εταιρίας Yahoo Client Client *


Κατέβασμα ppt "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google