Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

IR RELEASE 9M 2011 17 Νοεμβρίου 2011 ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ Εμπόριο - Εμπόριο Ενδυμάτων SPDr.AT SPRDER GA ΣΠΡΙ H SPRIDER STORES αποτελεί την μεγαλύτερη Ελληνική πολυεθνική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "IR RELEASE 9M 2011 17 Νοεμβρίου 2011 ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ Εμπόριο - Εμπόριο Ενδυμάτων SPDr.AT SPRDER GA ΣΠΡΙ H SPRIDER STORES αποτελεί την μεγαλύτερη Ελληνική πολυεθνική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 IR RELEASE 9M 2011 17 Νοεμβρίου 2011 ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ Εμπόριο - Εμπόριο Ενδυμάτων SPDr.AT SPRDER GA ΣΠΡΙ H SPRIDER STORES αποτελεί την μεγαλύτερη Ελληνική πολυεθνική αλυσίδα οικονομικής μόδας και οικιακού εξοπλισμού, η οποία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ένδυσης – υπόδησης για ολόκληρη την οικογένεια, πάντα με την άριστη σχέση τιμής – μόδας – ποιότητας. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σημαντικές παρατηρήσεις στη σελίδα 2 Βασικά στοιχεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ισχυρό δίκτυο «Οικονομικής Μόδας» με 111 καταστήματα σε 4 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Επώνυμο προϊόν υψηλής αναγνωρισιμότητας, Ηγετική θέση στην οικονομική μόδα, Ιδιόκτητη εφοδιαστική αλυσίδα, Υπερσύγχρονο κέντρο logistics. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 9Μ 2011 Σελίδα 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011 Βασικά Μεγέθη & Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Επενδυτικοί αριθμοδείκτες υπολογισμένοι με τρέχοντα αριθμό μετοχών (26.262.660) & τιμή μετοχής € 0,201 (τιμή μετοχής 15/11/2011). 34,3% Ελεύθερη Διασπορά Χατζηιωάννου ΑΒΕΕ Ιδιώτες Επενδυτές Οικ. Χατζηιωάννου Θεσμικοί Επενδυτές Υπό το πρίσμα της εντεινόμενης χρηματοοικονομικής κρίσης και ύφεσης και των αντίξοων συνθηκών στην λιανική αγορά, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατέγραψε μείωση κατά 19,0% σε σχέση με το 9Μ 2010 και ανήλθε σε € 85.230 χιλ. έναντι € 105.248 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η κάμψη αυτή της δραστηριότητας οφείλεται στις συστημικές επιπτώσεις της τρέχουσας διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και της εντεινόμενης ύφεσης στην Ευρωζώνη που έχουν επηρεάσει όλους τους κλάδους της οικονομίας και ειδικότερα το λιανικό εμπόριο και τον κλάδο ένδυσης και υπόδησης, ο οποίος έχει υποστεί καθίζηση λόγω της ραγδαίας μείωσης της αγοραστικής αξίας των καταναλωτών. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 45.454 χιλ. έναντι € 58.734 χιλ. το 9Μ του 2010, μειωμένα κατά 22,6%, αντικατοπτρίζοντας τη μείωση του κύκλου εργασιών. Το μικτό περιθώριο κέρδους υποχώρησε κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 53,3% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 55,8% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η ανωτέρω μείωση του μικτού κέρδους καθώς και η συμπίεση του μικτού περιθωρίου οφείλεται πέρα από την προαναφερόμενη μείωση του κύκλου εργασιών και στην επιβάρυνση από την απορρόφηση από την Εταιρία των διαδοχικών αυξήσεων του Φ.Π.Α. που έλαβαν χώρα κατά την προηγούμενη χρήση καθώς επίσης και από την επιβάρυνση του κόστους πωληθέντων από την αύξηση της τιμής της πρώτης ύλης (βαμβάκι). Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 3.123 χιλ. έναντι κερδών € 4.993 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Οι λειτουργικές δαπάνες του Ομίλου προ αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 13,4% στις € 48.651 χιλ. από € 56.148 χιλ. την 30/09/2010, απόρροια της συνεχούς προσπάθειας συγκράτησης και εξορθολογισμού του κόστους. Σε ενίσχυση των ανωτέρω, αξίζει να σημειωθεί και η σημαντική μείωση των ζημιών προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) που παρατηρείται κατά το τρίτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, οι οποίες ανήλθαν σε € 2.350 χιλ. έναντι ζημιών € 3.799 χιλ. κατά την περίοδο 01/07/2010 – 30/09/2010, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 38,1%. Τα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 15.349 χιλ. έναντι ζημιών € 6.696 χιλ. το 9Μ του 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 129,2% λόγω της αύξησης του χρηματοοικονομικού κόστους, το οποίο την 30/09/2011 ανήλθε σε € 2.548 χιλ. έναντι € 1.687 χιλ. την 30/09/2010, απεικονίζοντας τη σημαντική και συνεχιζόμενη αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης κεφαλαίων Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) ανήλθαν σε ζημίες € 15.303 χιλ. έναντι ζημιών € 6.014 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2010, αυξημένα κατά 154,5%. Η διοίκηση της SPRIDER STORES καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξομάλυνση των επιπτώσεων της παρούσας ιδιαίτερα δυσμενούς κατάστασης τόσο στην εγχώρια αγορά καθώς και στις υπόλοιπες αγορές της Ν.Α. Ευρώπης όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Οι ενέργειες αυτές στοχεύουν στον εξορθολογισμό του δικτύου πωλήσεων με την επικέντρωση στα σημεία πώλησης που αποδίδουν συγκριτικά ή εμφανίζουν προοπτικές, στη συνεχή βελτιστοποίηση του λειτουργικού κόστους και τέλος στην ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και της ρευστότητας. Ειδικότερα και όσον αφορά στον εξορθολογισμό του δικτύου πωλήσεων του ομίλου, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2011 ολοκληρώθηκε η έναρξη λειτουργίας δύο (2) νέων σημείων πώλησης, ενώ ο Όμιλος προέβη στην αναστολή λειτουργίας τεσσάρων (4) καταστημάτων. Συνολικά ο Όμιλος λειτουργεί σήμερα ένα σημαντικό δίκτυο εκατόν έντεκα (111) καταστημάτων εκ των οποίων ογδόντα πέντε (85) σημεία πώλησης λειτουργούν στην Ελλάδα και είκοσι έξι (26) καταστήματα σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο.

2 *aea relate Α.Ε. – Επενδυτικές Σχέσεις & Εταιρική Επικοινωνία Σελίδα 2 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση και ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας: www.spriderstores.com (*) Τυχόν διαφορές σε ποσοστά οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. IR Release (Νοέμβριος 2011) SPRIDER STORES S.A. Ενοποιημένα Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Ενοποιημένα Στοιχεία Οικονομικής ΘέσηςΑνάλυση Πωλήσεων 9Μ 2011 Ανά Γεωγραφικό Τομέα Ανά τρίμηνο (000. €) SPRIDER STORES ΑΕ: Σύρου 1, 153 49, Ανθούσα Αττικής, τηλ.: 210 6609900, fax: 210 6667234, www.spriderstores.com I.R.O. : Αθανάσιος Μαλτεζάκης, τηλ.: 210 660 9924, ir@spriderstores.com I.R. Consultants: *aea relate, τηλ.: +30210 7418900, Αλεξία Μπακογιάννη bakoyannis@aea.gr, Θανάσης Μαργέλλος margellos@aea.gr


Κατέβασμα ppt "IR RELEASE 9M 2011 17 Νοεμβρίου 2011 ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ Εμπόριο - Εμπόριο Ενδυμάτων SPDr.AT SPRDER GA ΣΠΡΙ H SPRIDER STORES αποτελεί την μεγαλύτερη Ελληνική πολυεθνική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google