Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πηγές Χρηματοδότησης Ακαδημιών και Camps Κ. Αλεξανδρής,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πηγές Χρηματοδότησης Ακαδημιών και Camps Κ. Αλεξανδρής,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πηγές Χρηματοδότησης Ακαδημιών και Camps Κ. Αλεξανδρής, E-mail: kalexand@phed.auth.gr kalexand@phed.auth.gr

2 Χρηματοδότηση Χρηματοδότηση ακαδημιών; Χρηματοδότηση ακαδημιών;

3 Χρηματοδότηση  Συνδρομές μελών  Συνδρομές αθλητών  Επιχορηγήσεις πολιτείας  Επιχορηγήσεις Δήμου  Χορηγίες από τον ιδιωτικό τομέα  Πωλήσεις αθλητών και αθλητριών (μελλοντικός στόχος)  Λειτουργία μπουτίκ αθλητικού εξοπλισμού  Παράπλευρες δραστηριότητες (συνεργασία με αθλητικές κατασκηνώσεις, αθλητικά κέντρα επαρχίας, παιδικά θέατρα κτλ)  Λειτουργία θερινών camp αθλητικών δραστηριοτήτων

4 Ορισμός  Μια μορφή οικονομικής συναλλαγής από την οποία προκύπτουν οφέλη και για τις δύο αντισυμβαλλόμενες πλευρές.  Ο χορηγούμενος με την οικονομική υποστήριξη επιτυγχάνει πιο εύκολα τους στόχους του.  Από την άλλη ο χορηγός εξασφαλίζει την προβολή του.  Περιλαμβάνει το στοιχείο της ανταλλαγής (“exchange”).

5 Case Study  Ο ΑΟ ενός Δήμου οργανώνει ένα τουρνουά τένις για παιδιά. Επιθυμούν να βρουν χορηγούς. Ερωτήσεις: 1. Για ποιους λόγους οι χορηγοί μπορούν να ενδιαφέρονται για ένα τέτοιο τουρνουά; 2. Τι μπορεί ο Δήμος να προσφέρει στους ενδιαφερόμενους χορηγούς για να τους προσελκύσει; 3. Τι μπορεί ο Δήμος να ζητήσει από τους χορηγούς ως αντάλλαγμα; 4. Τι είδους πληροφορίες πρέπει να συγκεντρώσουν οι ενδιαφερόμενοι χορηγοί πριν λάβουν την τελική απόφαση;

6 Πιθανά Οφέλη από την Χορηγία Καλή εικόνα στην Τοπική κοινωνία Πώς;

7

8

9 Προβολή στην Τοπική Κοινωνία Πώς;

10

11 1. Μήνυμα των Ακαδημιών 2. Συμμετοχή σε τοπικές δράσεις 3. Ομάδα Στόχου των Ακαδημιών

12 Δημοσιότητα στην Τοπική Κοινωνία Πως;

13 Τοπικά ΜΜΕ Τοπικές Εκδηλώσεις Συνεργασία με Τοπικούς Φορείς

14 Διείσδυση σε Καινούριες Αγορές – Ομάδες Στόχου Ποιες

15

16

17 Παιδιά Γονείς Ειδικοί Πληθυσμοί Τοπική Κοινωνία

18 Χορηγικό Πλάνο  Συγκεκριμένη Πρόταση  Προοπτική  Τήρηση υποσχέσεων  Διαπραγμάτευση

19 Χορηγικό Πλάνο  Επιχειρηματική συμφωνία  Οφέλη για την Ομάδα  Αποτίμηση και Αξιολόγηση

20 ΣΔΟΕ: Απάτη στον ΓΣ Ηρακλής με εικονικές χορηγίες και τιμολόγια 130 εκατ. ευρώ «Ξέπλυμα» με 2.166 πλαστά τιμολόγια του σωματείου προς 366 επιχειρήσεις

21 Χορηγικό Πλάνο  Δύναμη της «οικογένειας»  Προγράμματα κοινωνικής ευθύνης  Χορηγία / Διαφήμισης

22 Σας ευχαριστώ

23 Ορισμός  Μια μορφή οικονομικής συναλλαγής από την οποία προκύπτουν οφέλη και για τις δύο αντισυμβαλλόμενες πλευρές.  Ο χορηγούμενος με την οικονομική υποστήριξη επιτυγχάνει πιο εύκολα τους στόχους του.  Από την άλλη ο χορηγός εξασφαλίζει την προβολή του.  Περιλαμβάνει το στοιχείο της ανταλλαγής (“exchange”).

24 Παραδείγματα  Αθλητές και Καλλιτέχνες  Σχολεία  Πανεπιστήμια  Αθλητικές Εγκαταστάσεις

25

26

27 Αθλητική Χορηγία  Η αθλητική χορηγία: Το 66% από το συνολικό ποσό των χρημάτων που επενδύονται σε χορηγίες  Το ποδόσφαιρο είναι το πιο ελκυστικό άθλημα για τις χορηγίες  Το 50% του συνολικού ποσού των χρημάτων που ξοδεύονται σε χορηγίες επενδύεται σε δραστηριότητες ποδοσφαίρου

28 Παραδείγματα Επιθυμούμε να βρούμε χορηγούς: Επιθυμούμε να βρούμε χορηγούς:  IAAF Golden League Στίβου  Πρωτάθλημα enduro των Σερρών  Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην Θεσσαλονίκη  Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκάκι Ερωτήσεις Ερωτήσεις  Τι πληροφορίες πρέπει να έχουμε προκειμένου να βρούμε χορηγούς;  Τι ανταποδοτικά οφέλη πρέπει να προσφέρουμε  Πόσους χορηγούς μπορούμε να βρούμε  Ποια είναι η διαδικασία πώλησης  What is the sponsorship process that you will follow?

29 Λόγοι Ανάπτυξης της Χορηγίας 5. Η δυνατότητα προσέγγισης συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού

30 Λόγοι Ανάπτυξης της Χορηγίας 6. Η Δημοσιότητα των Αθλητών και Καλλιτεχνών 7. Η Σύνδεση των Δύο!!

31

32 Στόχοι της Χορηγίας Τι Προσδοκούν οι Χορηγοί από τις Χορηγίες;

33 Ανταποδοτικά Οφέλη Κάθε χορηγικό π ρόγραμμα θα π ρέ π ει να σχεδιάζεται με στόχο να α π οδοθούν τα μέγιστα αντα π οδοτικά οφέλη για τον χορηγό. Τα αντα π οδοτικά αυτά οφέλη μ π ορούν να ανα π τυχθούν γύρω α π ό τις ακόλουθες κατηγορίες : Κάθε χορηγικό π ρόγραμμα θα π ρέ π ει να σχεδιάζεται με στόχο να α π οδοθούν τα μέγιστα αντα π οδοτικά οφέλη για τον χορηγό. Τα αντα π οδοτικά αυτά οφέλη μ π ορούν να ανα π τυχθούν γύρω α π ό τις ακόλουθες κατηγορίες : 1. Προβολή στον Τό π ο της εκδηλώσεις 2. Promotions στον Τό π ο της Εκδήλωσης 3. Α π οκλειστικότητα στις π ωλήσεις στον τό π ο της εκδήλωσης 4. Προβολή στα ΜΜΕ 5. Δημοσιότητα 6. Ε π ιχειρηματική Φιλοξενία 7. Προϊόντα Co-branding

34 Προβολή στις Εγκαταστάσεις

35

36

37

38

39 Promotions στον Τό π ο της Εκδήλωσης

40

41 Προβολή στα ΜΜΕ Emirates και Ολυμπιακός σε νέους αγώνες

42

43 Ε π ιχειρηματική Φιλοξενία Εισιτήρια Διαρκείας εισιτήρια διαρκείας vip απλά εισιτήρια διαρκείας VIP lounge Πρόσβαση στελεχών της εταιρείας στο vip lounge κατά την διάρκεια του ημιχρόνου των αγώνων της ομάδας

44 Δημοσιότητα Η HTC ΧΟΡΗΓΟΣ Της ΠΑΕ ΠΑΟ ΤΟ ΤΤ ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΚΑΕ ΑΡΗΣ

45

46 Παραπλανητικό Μάρκετινγκ (ambush marketing) Είναι μια σχεδιασμένη προσπάθεια που κάνουν εταιρίες, προκειμένου να συνδέσουν το όνομά τους με μια αθλητική εκδήλωση και να θεωρηθούν λανθασμένα από το κοινό ότι είναι οι χορηγοί της εκδήλωσης (χωρίς στην πραγματικότητα να είναι). Είναι μια σχεδιασμένη προσπάθεια που κάνουν εταιρίες, προκειμένου να συνδέσουν το όνομά τους με μια αθλητική εκδήλωση και να θεωρηθούν λανθασμένα από το κοινό ότι είναι οι χορηγοί της εκδήλωσης (χωρίς στην πραγματικότητα να είναι). Ο στόχος είναι να πετύχουν κάποια από τα οφέλη της χορηγίας χωρίς στην πραγματικότητα να έχουν ξοδέψει χρήματα για την υπογραφή χορηγικών συμβολαίων. Ο στόχος είναι να πετύχουν κάποια από τα οφέλη της χορηγίας χωρίς στην πραγματικότητα να έχουν ξοδέψει χρήματα για την υπογραφή χορηγικών συμβολαίων.  Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι το πιο ελκυστικό γεγονός για εταιρίες, προκειμένου να αναπτύξουν διαφημιστικές εκστρατείες με στόχο το παραπλανητικό μάρκετινγκ. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα στη διεθνή βιβλιογραφία φαινόμενων παραπλανητικού μάρκετινγκ.

47 Παραπλανητικό Μάρκετινγκ (ambush marketing)  Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996 στην Ατλάντα το 68% των ερωτηθέντων θεώρησε λανθασμένα ότι η αλυσίδα γρήγορου φαγητού Wendy’s ήταν ο χορηγός των αγώνων  Ενώ η εταιρία McDonalds, που ήταν ο χορηγός, αναγνωρίστηκε σωστά μόνο από το 55% των ερωτηθέντων  Για την αποφυγή αυτού του κινδύνου η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και οι Εθνικές Επιτροπές Οργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων σε συνεργασία με τους χορηγούς προσπαθούν πάντα να αναπτύξουν στρατηγικές για την αποφυγή του φαινόμενου του παραπλανητικού μάρκετινγκ.

48

49 Εκτίμηση της Χορηγίας Ποιοι παράγοντες πρέπει να εκτιμηθούν για να εκτιμηθεί η προοπτική ενός χορηγούμενου;

50 Εκτιμήσεις για την Επιλογή του Χορηγούμενου 1. Αναλυτικό προφίλ Απαιτούνται πληροφορίες για: Την Διοικητική διάρθρωση Την Διοικητική διάρθρωση Την Αξιοπιστία Την Αξιοπιστία Τους Στόχους Τους Στόχους Την Στρατηγική Την Στρατηγική Τις Επιδόσεις στο Παρελθόν Τις Επιδόσεις στο Παρελθόν Το Προϊόν Το Προϊόν Τις Εγκαταστάσεις Τις Εγκαταστάσεις

51 Εκτιμήσεις για την Επιλογή του Χορηγούμενου 2. Ποσοτικά στοιχεία των τελευταίων ετών για τους φιλάθλους / συμμετέχοντες / θεατές, τηλεθεατές κτλ.  Παράδειγμα τέτοιων στοιχείων αποτελούν:  Ο μέσος όρος του αριθμού των εισιτηρίων της προηγούμενης χρονιάς  Η τηλεθέαση (σε περιπτώσεις κάλυψης αγώνων)  Οι προβλέψεις για τη χρονιά που θα ακολουθήσει της υπογραφής του χορηγικού συμβολαίου (εκτίμηση του αριθμού των θεατών / συμμετεχόντων).

52 Εκτιμήσεις για την Επιλογή του Χορηγούμενου 3. Ποιοτικά στοιχεία των τελευταίων ετών για τους φιλάθλους / συμμετέχοντες / θεατές, τηλεθεατές κτλ. Παραδείγματα:  Κοινωνικο-οικονομικό προφίλ (ηλικία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, οικονομικό-κοινωνική κατάσταση, επίπεδο εκπαίδευσης, επάγγελμα)  Γεωγραφικές πληροφορίες των πελατών θεατών / συμμετεχόντων (π.χ. τόπος διανομής)  Ψυχογραφικές πληροφορίες των πελατών θεατών / συμμετεχόντων (π.χ. τρόπος ζωής, στοιχεία καταναλωτικής συμπεριφοράς)

53 Η ART-ATHINA Αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας  εντυπωσιακή αύξηση που φτάνει το 2010 στο 59,2%.  Η ζωγραφική και η φωτογραφία είναι τα δύο πιο αγαπημένα είδη τέχνης των επισκεπτών.  Το 71,4% των επισκεπτών της ART-ATHINA είναι ευχαριστημένο από την ποιότητα των εκθεμάτων των γκαλερί.  Το 83,1% των επισκεπτών συνάντησε ελληνικές γκαλερί που δεν γνώριζε και δήλωσε ότι σκοπεύει να τις επισκεφθεί.  Το 62% των επισκεπτών ήταν γυναίκες.  Η ηλικιακή κατηγορία που συναντάμε στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι η κατηγορία 26-35 ετών.  Η συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών έχει πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης.  Το 71,5% του κοινού δεν επαγγέλλεται κάτι σχετικό με τα εικαστικά.  Το 81,2% του κοινού έμεινε ικανοποιημένο από τη διοργάνωση και το 94,2% δηλώνει ότι θα ξαναεπισκεφθεί την ART-ATHINA. «Let Museums Know».

54 Εκτιμήσεις για την Επιλογή του Χορηγούμενου 4. Κάλυψη από τα ΜΜΕ  Σχεδιασμός σχετικά με την κάλυψη της διοργάνωσης από τα ΜΜΕ και τις δημόσιες σχέσεις.  Είναι πολύ σημαντικό για τον ενδιαφερόμενο χορηγό να ξέρει ότι η εκδήλωση που θα χορηγήσει θα έχει δημοσιότητα και κάλυψη από τα ΜΜΕ.

55 Παράδειγμα

56 Εκτιμήσεις για την Επιλογή του Χορηγούμενου 5. Η Συνάφεια του Χορηγού και του Χορηγούμενου Προσωπικότητα (Brand Personality) Προσωπικότητα (Brand Personality) Καταναλωτικούς Συνειρμούς (Brand Associations) Καταναλωτικούς Συνειρμούς (Brand Associations) Αξίες (Brand Values) Αξίες (Brand Values)

57 Brand Personality

58 Παραδείγματα 1. Ένα τουρνουά καλαθοσφαίρισης για παιδιά που οργανώνεται από ένα Δήμο 2. Ένα τουρνουά πυγμαχίας 3. Ένα τουρνουά τένις 4. Μια συναυλία κλασικής μουσικής 5. Ένα συνέδριο για το περιβάλλον 6. Yao Ming 7. Μια καλλιτεχνική συνάντηση 8. Ένα τουρνουά καλαθοσφαίρισης για άτομα με κινητικά προβλήματα

59 Παραδείγματα

60

61

62

63


Κατέβασμα ppt "Πηγές Χρηματοδότησης Ακαδημιών και Camps Κ. Αλεξανδρής,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google