Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Rata-Rata Hitung dari data Tersusun Hamba Allah.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Rata-Rata Hitung dari data Tersusun Hamba Allah."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Achmad_tj@yahoo.com Rata-Rata Hitung dari data Tersusun Hamba Allah

2 Achmad_tj@yahoo.com x = x 1 f 1 + x 2 f 2 + ….. + x k f k f 1 + f 2 + ….. + f k x = ∑ xi fi = ∑ xi fi ∑ fi n I Rata-Rata Hitung dari data Tersusun Berdasarkan Konsep Titik Tengah dan frekuensi

3 Achmad_tj@yahoo.com Rata-Rata Hitung dari data Tersusun Berdasarkan Konsep Rata-rata Dugaan & Interval x = M + (1/n) ∑ fi. di x = M + c/n ∑ fi. ui interval

4 Achmad_tj@yahoo.com Median Data Tak TersusunData Yg Tersusun Nilai Tengah Bagi Ganjil Me = B b + c. s 2 Nilai Tengah Dibagi Dua Bagi Genap fMfM Me = B a - c. s’ fMfM = =

5 Achmad_tj@yahoo.com Quartile, Decile & Percentile Quartile Qi = B b + c. s f qi Qi = B a - c. s 1 f qi Decile Di = B b + c. s f Di Di = B a + c. s’ f Di Percentile Pi = B a + c. s’ f Pi Pi = B b + c. s f Pi

6 Achmad_tj@yahoo.com Modus Data Tak TersusunData Tersusun Simple: Frekuensi 1.Bimodal 2.Unimodal 3.Modus Banyak Modus = B 1 + ( d 1 ) c d 1 + d 2

7 Achmad_tj@yahoo.com Simpangan Rata-Rata SR = (1/n) ∑ [ xi – x ]SR = (1/n) ∑ [ xi – x ] f i

8 Achmad_tj@yahoo.com Simpangan Standar Data Tak TersusunData Tersusun S 2 =(1/n) ∑ (x i – x ) 2 (1/n) ∑ (x i – x ) 2 √ S 2 =(1/n) ∑ (x i – x ) 2 f i (1/n) ∑ (x i – x ) 2 f i S= √ ∑fi xi 2 - { ∑fi xi} 2 √ n n ∑fi ui 2 - { ∑fi ui} 2 n n C √ Variance Simpangan Baku Variance Simpangan Baku

9 Achmad_tj@yahoo.com Pencaran Frekuensi Berbentuk J Berbentuk J Terbalik Berbentuk U Pencaran Merata

10 Achmad_tj@yahoo.com Skewness (ukuran Asimetri) Mo = X =Md Md X Mo X Md Mo Rumus 1 Sk = X – Mo s Rumus 2 Sk = 3 (X – Md) s Koefisien skewness pearson

11 Achmad_tj@yahoo.com Kurtosis (ukuran Keruncingan) Leptokurtis Platykurtis Mesokurtis σ 4 = m 4 = ( 1 ) ∑ (xi-x) 4 S 4 ns 4 Data tk tersusun σ 4 = m 4 = ( 1 ) ∑ (xi-x) 4 fi S 4 ns 4 Data tersusun


Κατέβασμα ppt "Rata-Rata Hitung dari data Tersusun Hamba Allah."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google