Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1/11/ 2005 ΥΠΟΕΡΓΟ # 3 Θεματικές Βάσεις: 1.Μετανάστευση 2.Όψεις της Κοινωνικής & Οικονομικής Ανισότητας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1/11/ 2005 ΥΠΟΕΡΓΟ # 3 Θεματικές Βάσεις: 1.Μετανάστευση 2.Όψεις της Κοινωνικής & Οικονομικής Ανισότητας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1/11/ 2005 ΥΠΟΕΡΓΟ # 3 Θεματικές Βάσεις: 1.Μετανάστευση 2.Όψεις της Κοινωνικής & Οικονομικής Ανισότητας

2 Πηγές Δεδομένων ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ (*) ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ (*) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ/ΦΟΡΕΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΙ ΚΟΙΝΟ ΕΧΟΥΝ;  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ(*) ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ;  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ  ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ  ΟΡΙΣΜΟΙ (ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ & ΔΕΙΚΤΩΝ)  ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

3 Δ ιαδικασία Π αραγωγής των Β άσεων … … … Σχεδιασμός των Καταλόγων Καταγραφή των έργων Τεκμηρίωση των έργων Καταγραφή των ερευνών Συγκέντρωση των δεδομένων –Μικροδεδομένα –Μακροδεδομένα –Μεταδεδομένα Έλεγχος των δεδομένων Τεκμηρίωση των δεδομένων Εισαγωγή των δεδομένων μετά από κατάλληλους μετασχηματισμούς Δημιουργία μακροδεδομένων (επεξεργασμένοι πίνακες δεδομένων, δείκτες, ορισμοί, κλπ) Επανασχεδιασμός των Καταλόγων … … … ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

4 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ανάπτυξη συλλογών δεδομένων –ενίσχυση της συγκριτικής έρευνας –ενίσχυση του ρόλου της Ελληνικής Τράπεζας Κοινωνικών Δεδομένων Σχεδιασμός ε ννοιολογικών και θεωρητικών εργαλείων –ενίσχυση της θεωρητικής παραγωγής –απόκτηση νέας ερευνητικής εμπειρίας Διευκόλυνση της πρόσβασης στα δεδομένα –ομογενοποίηση, τυποποίηση –παραγωγή μεταδεδομένων –ανάπτυξη εργαλείων αναζήτησης και ανάλυσης Εκπαίδευση νέων επιστημόνων, ελλήνων και ευρωπαίων φοιτητών

5 Θεματική Βάση: Μετανάστευση Βιβλιογραφία –Ελληνόγλωσση –Ξενόγλωσση Φορείς και τα έργα τους (καταγραφή και ταξινόμηση) –Η ταξινόμηση των φορέων είναι βάσει των έργων τους. Έτσι διαμορφώνονται οι εξής βασικές ομάδες φορέων: Φορείς που ασχολούνται με την επιστημονική μελέτη του μεταναστευτικού ζητήματος στην Ελλάδα. Φορείς που προσφέρουν υποστήριξη (κοινωνική, πληροφορική κ.α.) στους μετανάστες στην Ελλάδα. Φορείς των ίδιων των μεταναστών. –Για κάθε φορέα καταγράφονται τα εξής: Τίτλος Εθνικότητα Έτος ίδρυσης. Ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ, е-mails, site. Διευθυντής/ Πρόεδρος/ Διοικητικό Συμβούλιο Τομείς δραστηριότητας –Υποστήριξη των αλλοδαπών: κοινωνική, επιμορφωτική, πληροφοριακή, ιατρική κ.α. –Εκδοτική δραστηριότητα – άρθρα και βιβλία. –Ημερίδες, συνέδρια κ.α. –Πολιτιστικές εκδηλώσεις. –Διαδηλώσεις. Έργα –Εκδήλωση (ημερίδα, συνέδρια κλπ). –Εκδόσεις (άρθρα, βιβλία). »Υποστήριξη Καταγραφή του Τύπου που απευθύνεται σε μετανάστες και εκδίδεται στην Ελλάδα. Καταγραφή διδακτορικών διατριβών που έχουν σχέση με την μετανάστευση στην Ελλάδα. Νομοθεσία σχετική με τους μετανάστες και τη μετανάστευση Επιλεγμένη Ορολογία

6 Θεματική Βάση: Όψεις της κοινωνικής και Οικονομικής Ανισότητας Έργα –Ερευνητικά Έργα ΕΚΚΕ ΦΤΩΧΕΙΑ (1988) CHER(1990 – 2000) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (1996-2000) ………. Εμπειρικές Έρευνες (εθνικές) –ΕΟΠ (1974,1981/82,1987/88,1992/93,1998/99) Συγκριτικές Έρευνες –ECHP (1994 –1999) Βιβλιογραφία Ορολογία Σχετικά ερευνητικά κέντρα Σύνολα Μικροδεδομένων Σύνολα Μακροδεδομένων


Κατέβασμα ppt "1/11/ 2005 ΥΠΟΕΡΓΟ # 3 Θεματικές Βάσεις: 1.Μετανάστευση 2.Όψεις της Κοινωνικής & Οικονομικής Ανισότητας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google