Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενίσχυση Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Δ.Ν. Κλεφτούρης Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου ΕΠΕΑΕΚ Τμήμα Πληροφορικής Αλεξάνδρειο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενίσχυση Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Δ.Ν. Κλεφτούρης Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου ΕΠΕΑΕΚ Τμήμα Πληροφορικής Αλεξάνδρειο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενίσχυση Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Δ.Ν. Κλεφτούρης Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου ΕΠΕΑΕΚ Τμήμα Πληροφορικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

2 -Τα τελευταία χρόνια, στα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο, αναλήφθηκαν μεγάλες προσπάθειες για να αναπτυχθούν διδακτικές μέθοδοι και συστήματα ( instructional systems) που προσφέρουν την ενισχυμένη τεχνολογικά μάθηση ( technology enhanced learning). TECHNOLOGY ENHANCED LEARNING

3 Στην χώρα μας, το έτος 2002, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση και την Αρχική Κατάρτιση ( ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ), σχεδιάστηκε κατά τρόπο τέτοιο ώστε να ωθήσει τα Ελληνικά Ανώτατα Ιδρύματα να εντάξουν νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική τους διαδικασία. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

4 -Το Επιχειρησιακό αυτό Πρόγραμμα ως γνωστό συγχρηματοδοτήθηκε από την Κοινότητα και συγκεκριμένα από τα Κοινοτικά Ταμεία ΕΚΤ, ΕΤΠΑ καθώς και από το ΥΠΕΠΘ. -Με κύριο στόχο την χρηματοδότηση Έργων για την βελτίωση της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας των σπουδών, το ΕΠ υποστήριξε οικονομικά πολλές δράσεις μεταξύ των οποίων και τα έργα «Ενίσχυση των ΤΠΕ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ». TECHNOLOGY ENHANCED LEARNING

5 Οι γενικότεροι στόχοι της δράσης ήταν δυο 1 Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών έτσι ώστε αυτά να οργανώνονται σ’ ένα βασικό κορμό και σε διακριτές κατευθύνσεις σύμφωνα με ομάδες βασικών και εξειδικευμένων μαθημάτων πληροφορικής 2 Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των σπουδών με χρήση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την επίτευξη μαθησιακού περιβάλλοντος E-Learning. TECHNOLOGY ENHANCED LEARNING

6 -Για τη λειτουργικότητα και διαχείριση των πόρων απαραίτητων για την εκπαίδευση καθώς και των επικοινωνιών μεταξύ των εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων, αναπτύχθηκαν συστήματα διαχείρισης της μάθησης (LMS-Learning Management Systems). -Τα συστήματα αυτά παρέχουν εν γένει δυνατότητα για εκπαίδευση και μάθηση πέρα από το περιβάλλον της παραδοσιακής τάξης διδασκαλίας καθ ότι ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα για εξ αποστάσεως πρόσβαση στο υλικό εκπαίδευσης και σε ατομικευμένο τρόπο μάθησης. TECHNOLOGY ENHANCED LEARNING

7 -Το ερώτημα που τίθεται είναι : θα πρέπει να καταργηθεί ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας στα Ιδρύματά μας και να υιοθετήσουμε απόλυτα το E-Learning ; -Θα πρέπει οι εκπαιδευτές να αποκτήσουν την απαραίτητη τεχνολογία και να παραγάγουν υλικό εκπαίδευσης ( course-packs, e-packs) που θα φορτώνεται σε εξυπηρετητές για να έχουν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου οι φοιτητές; -Θα πρέπει η επικοινωνία φοιτητή και καθηγητή να γίνεται μόνο μέσω του διαδικτύου η με SMS ; E-LEARNING

8 -Όμως η τάση στη σύγχρονη εκπαίδευση παραδέχεται ότι θα πρέπει να επιτυγχάνεται η αρμονική ολοκλήρωση των τεχνολογιών και των παιδαγωγικών μεθόδων στην καθημερινή διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. -Εισάγεται η έννοια της προσέγγισης του λεγόμενου Blended Learning που αναφέρεται σε ένα συνδυασμό τεχνολογιών E- Learning όπως Διαδικτύου, Τηλεδιάσκεψης, Πολυμέσων, Σύγχρονων και Ασύγχρονων Συστημάτων και Δραστηριοτήτων F2F, όπως διαλέξεις, εργαστήρια, συζητήσεις, φροντιστήρια κτλ. BLENDED LEARNING

9 -Το Blended Learning είναι μεθοδολογία που συνδυάζει την παραδοσιακή εκπαίδευση με την Ενισχυμένη με Τεχνολογίες Εκπαίδευση ή συνδυασμός off-line και online μάθησης. -Είναι μέθοδος πολλαπλής επιλογής μάθησης με επί πλέον της παραδοσιακής διδασκαλίας δυνατότητες για εξατομικευμένη και αποτελεσματικότερη μάθηση. BLENDED LEARNING

10 -Στα πλαίσια του 2 ου ΕΠΕΑΕΚ του 3 ου ΚΠΣ τα τμήματα των ΤΕΙ και των Πανεπιστημίων το 2002 υπέβαλλαν προτάσεις για ν΄ αναλάβουν έργα ενίσχυσης και αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών τους με χρήση των τεχνολογιών ΠΕ έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν στους φοιτητές τους δυνατότητες Blended Learning. -Ελπίζουμε ότι οι φοιτητές θα αποκομίσουν οφέλη από τα παραδοτέα που αναπτύχθηκαν και δημιουργήθηκαν στα ΠΕ των Αντίστοιχων Έργων και ότι θα υπάρξουν ορατά και μετρήσιμα αποτελέσματα ως προς την βελτίωση της ποιότητας σπουδών που προσφέρουν πλέον τα τμήματα. ΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ

11 Υπεύθυνος έργου: Κλεφτούρης Δημήτριος, Καθηγητής Πληροφορικής ΤΘ 14561 ΤΚ 54101 Θεσ/νικη ΣΤΟΧΟΙ -Σύνδεση σπουδών με αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής -Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου, κατανεμημένου, συνεκτικού μαθησιακού περιβάλλοντος -Χρήση ολοκληρωμένης πλατφόρμας eLearning (Virtual Learning Environment) Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής

12 -Υποέργα : - Έργο αναμόρφωσης των Π.Π. Σπουδών στο τμ. Πληροφορικής - Διδακτικό έργο των νέων μελών ΕΠ στο τμ. Πληροφορικής - Έργο ανάπτυξης λογισμικού εκπαίδευσης στο τμ. Πληροφορικής - Έργο προμήθειας λογισμικού στο τμ. Πληροφορικής - Προϋπολογισμός έργου : 954,700 Ευρώ

13 Π.Ε.01: Αύξηση Εισακτέων, Πρόσληψη νέων Διδασκόντων, Διοίκηση του Έργου Διάρκεια : Από την έναρξη του προγράμματος μέχρι την 31/08/2006 Παραδοτέα : Δελτία, Μελέτες, Απολογιστικές Εκθέσεις Τελικά Παραδοτέα : Οικονομικός απολογισμός Έργου, Επιστημονικός απολογισμός έργου Π.Ε.02 : Αξιολόγηση και αναμόρφωση του νέου ΠΠΣ Διαμόρφωση ολοκληρωμένων κύκλων μαθημάτων, Αξιολόγηση του νέου ΠΠΣ, Ανάπτυξη Συστήματος Διασφάλισης ποιότητας των Σπουδών, Σύνταξη Οδηγού Σπουδών, Πρόταση Αναμόρφωσης του ΠΠΣ Διάρκεια : Από την έναρξη του προγράμματος μέχρι την 31/08/2006 Παραδοτέα : Πρόταση Οργάνωσης Ομάδων Μαθημάτων, Οδηγός σπουδών (Ελληνική – Αγγλική), Σύστημα ECTS κ Degree Supplement, Πρόταση νέου προγράμματος σπουδών, Σύστημα αξιολόγησης του ΠΠΣ, Σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών. ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

14 Π.Ε.03 Ανάπτυξη του Μαθησιακού Μοντέλου Πληροφορική … onLine Εγκατάσταση πλατφόρμας VLE, Δημιουργία υποδομής για ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων στο διαδίκτυο, Μελέτη χρηστικότητας Διάρκεια : Από την έναρξη του προγράμματος μέχρι την 31/08/2006 Παραδοτέα : Εγχειρίδιο Χρήσης του Εικονικού Μαθησιακού Περιβάλλοντος, Περιγραφή και χρήση του μαθησιακού μοντέλου Πληροφορική … onLine, Μελέτη χρηστικότητας-προτάσεις Π.Ε.04 Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού υλικού για διανομή και χρήση στο Διαδίκτυο Ανάπτυξη βοηθημάτων σε μορφή Hypermedia, Δοκιμασία Γνώσεις στο Διαδίκτυο, Ιστοσελίδες των Μαθημάτων και καθηγητών, Επικαιροποίηση σελίδας τμήματος και Έργου. Διάρκεια : Από την έναρξη του προγράμματος μέχρι την 31/08/2006 Παραδοτέα : Για το κάθε μάθημα (10) και δοκιμασία (14) και για τα πρακτικά της ημερίδας (1) και τεύχος διαλέξεων (1) από ένα CD ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

15 Μαθήματα: Προγραμματισμός Ι, Μαθηματική Ανάλυση, Διακριτά Μαθηματικά, Προγραμματισμός ΙΙ, Λειτουργικά Συσ. ΙΙ, Αριθμητική Ανάλυση, Λειτουργικά Συσ. Ι, Μεθοδολογίες Προγρ. Ι, Δομές Δεδομένων, Νευρωνικά Δίκτυα, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Οργάνωση Αρχιτεκτονική Υπ., Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Βάσεις Ι, Βάσεις ΙΙ, Επιχειρησιακή Έρευνα, Δίκτυα Ι, Ποιότητα και Αξιοπιστία Λογ., Πληροφοριακά Συστήματα ΙΙ,ΙΙΙ, Τεχνολογία Πολυμέσων

16 Π.Ε.05 Ανάπτυξη Ψηφιακών εργαλείων Εκπαίδευσης Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού πολυμέσων, Δημιουργία εικονικών εργαστηρίων Διάρκεια : Από την έναρξη του προγράμματος μέχρι την 31/08/2006 Παραδοτέα : Για κάθε μάθημα και Λογισμικό περιβάλλον, το πολυμεσικό λογισμικό και από ένα CD για 3 Μαθήματα, για 3 Περιβάλλοντα, για 4 εικονικά εργαστήρια Μαθήματα : Εισαγωγή στην Πληροφορική, Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας, Τεχνολογία Πολυμέσων, Οδηγός INTERNET, Προγραμματισμός Διαδικτυακών Εφαρμογών, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Παράλληλα & Κατανεμημένα Συστήματα, Βάσεις Δεδομένων, Ψηφιακά Συστήματα, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δικτύων, Τεχνητή Νοημοσύνη ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

17 Π.Ε.06 Διαδικτυακή Σύγχρονη και Ασύγχρονη Εκπαίδευση Σύγχρονη και Ασύγχρονη Εκπαίδευση, Τηλεσυνεργασία και Τηλεκπαίδευση Διάρκεια : Από την έναρξη του προγράμματος μέχρι την 31/08/2006 Παραδοτέα : Για κάθε μάθημα ( 2 Σύγχρονα & 2 Ασύγχρονα ), το πολυμεσικό υλικό σε CD και AVΙ αρχεία φορτωμένα στο VoD Server, πλήρης έκθεση πεπραγμένων Μαθήματα : Οργάνωση & Αρχιτεκτονική Η/Υ, Τεχνητή Νοημοσύνη

18 Π.Ε.07 Βελτίωση Περιεχομένου Σπουδών του ΠΠΣ Δημιουργία γραφείου Εκπαιδευτικής Βοήθειας, Ενισχυτική Διδασκαλία, Συμβουλευτική, Διεξαγωγή Εργαστηρίων από απόσταση & ενδιαμέσων Αξιολογήσεων, Επιχειρηματικότητα, Γλωσσομάθεια Διάρκεια : Από την έναρξη του προγράμματος μέχρι την 31/08/2006 Παραδοτέα : Περιγραφή-Αξιολόγηση Γρ. Εκπαιδευτικής Βοήθειας, Οργάνωση Εικονικών τάξεων για εξ αποστάσεως διεξαγωγή Εργαστηρίων και Δοκιμασιών γνώσεων, Υλικό για κάθε εργαστήριο (5) σε CD, Ποιοτική αξιολόγηση των εργαστηρίων από απόσταση. Μαθήματα : Προγραμματισμός Ι, Προγραμματισμός ΙΙ, Λειτουργικά Συσ. ΙΙ, Μεθοδολογίες Προγρ. Ι, Δομές Δεδομένων, Αριθ. Ανάλυση & Προγ. Επιστ. Εφαρμ.Ι, Στατιστική, Βάσεις Ι, Βάσεις ΙΙ, Μεθοδολογίες Προγρ. Ι Ι, Δίκτυα, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Γλωσσομάθεια, Γενική Περιγραφή & Αξιολόγηση Περιγραφή-Αξιολόγηση, Γρ. Εκπαιδευτικής Βοήθειας, Ποιοτική αξιολόγηση των Εργαστηρίων από Απόσταση. ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

19 Π.Ε.08 Εκπαίδευση με Νέες Διαδικασίες Ενίσχυση Υποδομής, Για κάθε μελέτη περίπτωσης : Έκθεση Μεθοδολογίας και Αποτελεσμάτων (3 περιπτώσεις). Μαθήματα : Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Μηχανική Λογισμικού, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ, Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα, Ευφυή Συστήματα, Δίκτυα Ι,Δίκτυα ΙΙ, Προγραμματισμός Εφαρμογών και Υπηρεσιών στο Διαδίκτυο, Στατιστική & Μεθοδολογία Έρευνας, Τεχνολογία Πολυμέσων,Μηχανική Λογισμικού - Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων, Ποιότητα & Αξιοπιστία λογισμικού του Σεμιναριακού/Εργαστηριακού χαρακτήρα Μαθημάτων, Σύνθετες Μελέτες Περιπτώσεων

20 Διάρκεια : Από την έναρξη του προγράμματος μέχρι την 31/08/2006 Παραδοτέα : Εγχειρίδιο ύλης, περιεχομένου, διαφανειών και Ασκήσεων για κάθε εργαστηριακό μάθημα (9), Συνολική έκθεση εξοπλισμού και Δικτυακής Υποδομής, έκθεση Μεθοδολογίας και Αποτελέσματος ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

21 Π.Ε09 Τάσεις και εξελίξεις στην Ηλεκτρονική Μάθηση Έρευνα-Παρακολούθηση και καταγραφή τάσεων και εξελίξεων του eLearning, Μύηση στην έρευνα, Εντοπισμός Αναδυόμενων Διεπιστημονικών περιοχών Διάρκεια : Από την έναρξη του προγράμματος μέχρι την 31/08/2006 Παραδοτέα : Έκθεση με καταγραφή τάσεων-προτάσεων και μεθόδων υλοποίησης για μεταφορά σύγχρονης τεχνογνωσίας, Ηλεκτρονικό Τεύχος με τις Διαλέξεις (CD), Πρακτικά Ημερίδας σε ηλεκτρονική μορφή ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

22 Π.Ε.01 Διοίκηση και Διαχείριση του Έργου Διάρκεια : Από 01/09/2006 μέχρι και 31/08/2008 Παραδοτέα : Τέσσερις εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου του έργου Π.Ε.02 Συνεχής Παρακολούθηση και Αξιολόγηση του ΠΠΣ Διάρκεια : Από 01/09/2006 μέχρι και 31/08/2008 Παραδοτέα : Σύστημα Αξιολόγησης και Στατιστική Μελέτη για το ΠΠΣ, Πληροφοριακό Σύστημα για e-Γραμματεία. ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

23 ΠΕ.03 : Εμπλουτισμός της Πλατφόρμας VLE με βιβλιογραφικό υλικό. Διάρκεια Υλοποίησης : Από 1/9/2006 μέχρι και 31/08/2008. Παραδοτέα : Προμήθεια 40 τουλάχιστον Course Cartridges, 8 θεωρητικά μαθήματα στο Bb, Οκτώ (8) δοκιμασίες γνώσεις- τεστ αυτοαξιολόγησης για αντίστοιχα μαθήματα, Τέσσερις (4) μελέτες περιπτώσεων ( case studies ), Βοηθήματα Ασκήσεων κ Λύσεων για 5 Θεωρητικά Μαθήματα. Μαθήματα : Εισαγωγή στην Πληροφορική, Μηχανική Λογισμικού, Βάσεις Δεδομένων Ι, Προγραμματισμός Διαδικτυακών Εφαρμογών, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Τεχνολογία Πολυμέσων, Οργάνωση & Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών, Ανάπτυξη και Διαχείριση Εφαρμογών, Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων, Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Επιχειρηματικότητα, Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι, Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ, Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

24 ΠΕ.04 : Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού για Διανομή και Χρήση στο Διαδίκτυο. Διάρκεια Υλοποίησης : Από 1/9/2006 μέχρι και 31/08/2008. Παραδοτέα : Βιντεοσκόπηση 6 θεωρητικών μαθημάτων και φόρτωσή τους στο βίντεο εξυπηρετητή, Επικαιροποίηση των ηλεκτρονικών σελίδων του τμήματος και του έργου, Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη με 20 τουλάχιστον πρότυπες πτυχιακές εργασίες, Βιντεοσκόπηση Πέντε (5) παρουσιάσεων πτυχιακών εργασιών. Μαθήματα : Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Η/Υ, Βάσεις Δεδομένων Ι, Τεχνολογία Πολυμέσων, Δίκτυα Υπολογιστών, Προγραμματισμός Διαδικτύου, Βάσεις Δεδομένων ΙΙ

25 ΠΕ.05 : Οργάνωση Κύκλων και Σπονδυλωτών Κύκλων Σπουδών. Διάρκεια Υλοποίησης : Από 1/9/2006 μέχρι και 31/08/2008. Παραδοτέα : Πρόταση νέου ΠΠΣ με τουλάχιστον 9 νέα Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά, από 3 για κάθε κατεύθυνση, Για τέσσερα νέα θεωρητικά μαθήματα προετοιμασία ύλης για εργαστήρια/σεμινάρια σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, πρόταση για 8 κύκλους εξειδίκευσης. ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

26 ΠΕ.06 : Οργάνωση Εξ Αποστάσεως Εργαστηρίων, Καλλιέργεια Δεξιοτήτων & Συμβουλευτική. Διάρκεια Υλοποίησης : Από 1/9/2006 μέχρι και 31/08/2008. Παραδοτέα : Προσαρμογή της ύλης 4 εργαστηρίων στο Bb για διεξαγωγή από απόσταση, Διεξαγωγή 4 Κύκλων Εξειδίκευσης με τη βοήθεια του Bb, Διεξαγωγή της Γλωσσομάθειας, Οδηγοί μελέτης για 8 μαθήματα, Γραφείο Συμβουλευτικής. Μαθήματα: Ανάπτυξη κ Διαχείρισηεφαρμογών,Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP &MySQL, Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Η/Υ, Τεχνολογία Πολυμέσων, Οργάνωση & Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών συστημάτων,Ανάπτυξη λογισμικού με υλοποίηση προτύπων σχεδίασης, Διαχείριση συστήματος GNULinux, Τεχνολογία AJAX στο διαδύκτιο, Διαχείριση σχεσιακού συστήματος βάσεων δεδομένων ΜySQL, Διαχείριση λειτουργικού συστήματος Windows 2003 Server, Κρυπτογράφηση και ασφαλείς μέθοδοι ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,Διαχείριση τεχνικών ασφάλειας σε επίπεδο Δικτύου – Εφαρμογής, Ασύρματη Δικτύωση, Oracle 10g Database – Database Administration

27 ΠΕ.07 : Θεωρίες, Απόψεις, Τάσεις και Εξελίξεις στην Ηλεκτρονική Μάθηση Διάρκεια Υλοποίησης : Από 1/9/2006 μέχρι και 31/08/2008. Παραδοτέα : Εγχειρίδιο για τις Τάσεις και Εξελίξεις στην Ηλεκτρονική Μάθηση, Προμήθεια 40 Σχετικών Βιβλίων, Εγχειρίδιο για ΠΜΣ. ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

28 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

29 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

30 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Ευχαριστούμε για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Ενίσχυση Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Δ.Ν. Κλεφτούρης Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου ΕΠΕΑΕΚ Τμήμα Πληροφορικής Αλεξάνδρειο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google