Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

2 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
Το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής προσφέρει 3 μεταπτυχιακά προγράμματα: Π.Μ.Σ. στη «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» Π.Μ.Σ. στη «Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση» Π.Μ.Σ. στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»

3 Σκοπός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρημ/κής
Η εξειδίκευση των πτυχιούχων στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής, της Εφαρμοσμένης Λογιστικής, της Ελεγκτικής και της Χρηματοοικονομικής δημιουργώντας στελέχη ικανά: α) να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο των επιχειρήσεων, των συμβούλων επιχειρήσεων ή της δημόσιας διοίκησης, β) να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών στην πράξη στις αντίστοιχες περιοχές.

4 Π.Μ.Σ. στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (ΠΜΣ-Λ/Χ)
Π.Μ.Σ. στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (ΠΜΣ-Λ/Χ) Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν /1992.

5 Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί…
Πτυχιούχοι των τμημάτων: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Διοικητικών, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή των αντίστοιχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) καθώς και πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2916/2001.

6 Οι τίτλοι οι οποίοι απονέμονται είναι…
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και τη Χρηματοοικονομική στις κατευθύνσεις : 1. Λογιστική 2. Χρηματοοικονομική Διδακτορικό Δίπλωμα στα γνωστικά αντικείμενα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος.

7 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικά…
Έντυπη αίτηση Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα Επίσημο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή Μ.Ο. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας. Αποτελέσματα των εξετάσεων GMAT. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις (εάν υπάρχουν) Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν) Αποδεικτικό πληρωμής εξέτασης φακέλου υποψηφίου

8 Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων…
Η πρώτη φάση είναι προκριματική. Απαραίτητη προϋπόθεση κατάθεση όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών. Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης φάσης και οι αντίστοιχες μέγιστες βαθμολογίες είναι: 1. Γενικός βαθμός πρώτου πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας: έως 35%). 2. Επίπεδο γνώσης αγγλικής γλώσσας (συντελεστής βαρύτητας: έως 20%) 3. Αποτελέσματα των εξετάσεων GMAT (συντελεστής βαρύτητας 25%). 4. Πρόσθετα προσόντα (συντελεστής βαρύτητας 10%)

9 Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων…
Η τρίτη φάση, περιλαμβάνει συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 10%) των πρώτων 55 από το σύνολο των υποψηφίων στο ΠΜΣ-Λ/Χ . Από τη τελική βαθμολογία της τρίτης φάσης καταρτίζεται κατάλογος με τους πρώτους 35 υποψήφιους. Ισοβαθμούντες με τον 35ο υποψήφιο επιλέγονται.

10 Διάρκεια… Η διάρκεια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικής είναι 12 μήνες.

11 Το κόστος λειτουργίας…
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. στη Λ.&Χ. καλύπτεται από ίδιους πόρους (δίδακτρα) ανταποδοτικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το ύψος των διδάκτρων για το ακαδημαϊκό έτος ανέρχεται στα 5.415€ ανά φοιτητή.

12 Υποτροφίες… Υποτροφίες Εισαγωγής.
Το Π.Μ.Σ. στη «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» χορηγεί υποτροφίες 2 κατηγοριών: Υποτροφίες Εισαγωγής. Έως ευρώ, στο 10% των φοιτητών, σύμφωνα με την αξιολογική κατάταξη εισαγωγής. Υποτροφίες Βαθμολογικής κατάταξης. Έως ευρώ, στο 10% των φοιτητών με την καλύτερη βαθμολογική επίδοση του Α΄ εξαμήνου σπουδών.

13 Χρήσιμες Ημερομηνίες…
Υποβολή Αιτήσεων: Έως 23 Αυγούστου 2013 Συνεντεύξεις: 1 έως 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: Έως 25 Σεπτεμβρίου 2013 Έναρξη Μαθημάτων: Αρχές Οκτωβρίου 2013

14 Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική (ΠΜΣ-ΣΛΧ)
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για στελέχη επιχειρήσεων από το ακαδημαϊκό έτος , το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω κατευθύνσεις: Λογιστική Χρηματοοικονομική

15 Προσαρμοσμένο για εργαζόμενους…
Το ΠΜΣ απευθύνεται σε έχοντες εργασιακή εμπειρία και εργαζόμενους που δεν επιθυμούν να διακόψουν την εργασία τους για την παρακολούθηση μεταπτυχιακού προγράμματος. Το πρόγραμμα των μαθημάτων είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εργαζομένων και οι παραδόσεις των μαθημάτων γίνονται αποκλειστικά Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο.

16 Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι…
Πτυχιούχοι των τμημάτων: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Διοικητικών, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή των αντίστοιχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) καθώς και πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2916/2001.

17 Οι τίτλοι οι οποίοι απονέμονται είναι…
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και τη Χρηματοοικονομική στις κατευθύνσεις : 1) Λογιστική 2) Χρηματοοικονομική Διδακτορικό Δίπλωμα στα γνωστικά αντικείμενα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος.

18 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικά…
Έντυπη αίτηση Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα Επίσημο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή Μ.Ο. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας (τουλάχιστον Β2) Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις (εάν υπάρχουν) Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας, από επίσημο ασφαλιστικό φορέα. Η ελάχιστη προϋπηρεσία που απαιτείται είναι 30 μήνες Αποδεικτικό πληρωμής εξέτασης φακέλου υποψηφίου.

19 Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων…
Η πρώτη φάση είναι προκριματική. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στην δεύτερη φάση είναι αφ' ενός μεν η κατάθεση όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών. Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης φάσης και οι αντίστοιχες μέγιστες βαθμολογίες είναι: Γενικός βαθμός πρώτου πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας: 35%). Επαγγελματική εμπειρία (συντελεστής βαρύτητας %). Πρόσθετα προσόντα (συντελεστής βαρύτητας 15%)

20 Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων…
Η τρίτη φάση, προφορική συνέντευξη, περιλαμβάνει συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 15%) των πρώτων 60 από το σύνολο των υποψηφίων στο ΠΜΣ-Λ&Χ . Από τη τελική βαθμολογία της τρίτης φάσης καταρτίζεται κατάλογος με τους πρώτους 40 υποψήφιους. Ισοβαθμούντες με τον 40ο υποψήφιο επιλέγονται.

21 Διάρκεια… Η διάρκεια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση» είναι 18 μήνες.

22 Το κόστος λειτουργίας…
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ- ΣΛΧ καλύπτεται από ίδιους πόρους (δίδακτρα) ανταποδοτικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το ύψος των διδάκτρων για το ακαδημαϊκό έτος ανέρχεται στα 6.500€ ανά φοιτητή.

23 Χρήσιμες Ημερομηνίες…
Υποβολή Αιτήσεων: Έως Δεκέμβριο 2013 Συνεντεύξεις: 10 έως 20 Ιανουαρίου 2014 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: Έως 25 Ιανουαρίου 2014 Έναρξη Μαθημάτων: Αρχές Φεβρουαρίου 2014

24 Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (ΠΜΣ-ΕΛΕ)
Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (ΠΜΣ-ΕΛΕ) Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική».

25 Οι τίτλοι οι οποίοι απονέμονται είναι…
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» Διδακτορικού Διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

26 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικά…
Έντυπη αίτηση Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα Επίσημο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή Μ.Ο. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις (εάν υπάρχουν) Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν) Επιπρόσθετα προσόντα (πτυχία, ξένες γλώσσες, ειδικά σεμινάρια, γνώση Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία)

27 Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων…
Η πρώτη φάση είναι προκριματική. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στην δεύτερη φάση είναι αφ' ενός μεν η κατάθεση όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών. Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης φάσης και οι αντίστοιχες μέγιστες βαθμολογίες είναι: Γενικός βαθμός πρώτου πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας: 40%). Επαγγελματική εμπειρία (συντελεστής βαρύτητας %). Πρόσθετα προσόντα (συντελεστής βαρύτητας 15%)

28 Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων…
Η τρίτη φάση, προφορική συνέντευξη, περιλαμβάνει συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 15%) των πρώτων 100 από το σύνολο των υποψηφίων στο ΠΜΣ-ΕΛΕ . Από τη τελική βαθμολογία της τρίτης φάσης καταρτίζεται κατάλογος με τους πρώτους 70 υποψήφιους. Ισοβαθμούντες με τον 70ο υποψήφιο επιλέγονται.

29 Διάρκεια… Η διάρκεια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» είναι 24 μήνες.

30 Το κόστος λειτουργίας…
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ- ΕΛΕ καλύπτεται από ίδιους πόρους (δίδακτρα) ανταποδοτικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το ύψος των διδάκτρων για το ακαδημαϊκό έτος ανέρχεται στα 8.122,50€ ανά φοιτητή.

31 Υποτροφίες… Το ΠΜΣ-ΕΛΕ χορηγεί υποτροφίες με αποκλειστικό κριτήριο την ακαδημαϊκή επίδοση, σε πλήθος φοιτητών ίσο με ποσοστό 10% επί του αριθμού των εισακτέων. Πιο συγκεκριμένα, χορηγεί υποτροφίες ύψους ευρώ στο Α΄, Β’ ,και Γ’ εξάμηνο σπουδών, στο 10% των φοιτητών με τη καλύτερη βαθμολογική επίδοση.

32 Συνεργασίες του ΠΜΣ- ΕΛΕ…
Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.Λ) Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

33 Χρήσιμες Ημερομηνίες…
Υποβολή Αιτήσεων: Έως 23 Αυγούστου 2013 Συνεντεύξεις: 1 έως 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: Έως 25 Σεπτεμβρίου 2013 Έναρξη Μαθημάτων: Αρχές Οκτωβρίου 2013

34 Γιατί να κάνω μεταπτυχιακό στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής;
Το κύρος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Η μοναδικότητα των Π.Μ.Σ. Η άριστη και σύγχρονη υποδομή του Πανεπιστημίου Η πρόσβαση των φοιτητών σε διεθνείς βάσεις δεδομένων όπως, Α. Bloomberg B. Compustat Data Γ. IFRS Codification

35 Γιατί να κάνω μεταπτυχιακό στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής;
Η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων μας : 552 απόφοιτοι

36 Γιατί να κάνω μεταπτυχιακό στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής;
Το εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό (μέλη ΔΕΠ και εξωτερικοί συνεργάτες Οι συνεργασίες των Π.Μ.Σ. με Σ.Ο.Ε.Λ. και ACCA Οι δυνατότητες για ακαδημαϊκή εξέλιξη (PhD) Η συνεχής αξιολόγηση και αναπροσαρμογή των Π.Μ.Σ. Η οργάνωση, σύνθεση και εξυπηρέτηση της γραμματείας

37 Πληροφορίες…. Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 4ος όροφος (κτίριο Η, γραφείο 431) Τηλέφωνο/ fax: / Χρήσιμοι σύνδεσμοι: acebook: MScDptOfAccountingAndFinanceUom

38 Σας Ευχαριστώ... Με εκτίμηση, Ιωάννης Λαζαρίδης, Καθηγητής Διευθυντής των Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google