Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συνεδρία Εργασίας: «Ζητήματα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Σύγχρονων Συνεργατικών Συστημάτων Μάθησης με Υπολογιστές» 2/10/2004 ACT: Ένα Διαδικτυακό Προσαρμοστικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συνεδρία Εργασίας: «Ζητήματα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Σύγχρονων Συνεργατικών Συστημάτων Μάθησης με Υπολογιστές» 2/10/2004 ACT: Ένα Διαδικτυακό Προσαρμοστικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συνεδρία Εργασίας: «Ζητήματα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Σύγχρονων Συνεργατικών Συστημάτων Μάθησης με Υπολογιστές» 2/10/2004 ACT: Ένα Διαδικτυακό Προσαρμοστικό Εργαλείο Σύγχρονης Επικοινωνίας Γρηγοριάδου M., Γουλή Ε., Γόγουλου Α., Νικολάτου Α., Πανσεληνά Γ Γρηγοριάδου M., Γουλή Ε., Γόγουλου Α., Νικολάτου Α., Πανσεληνά Γ. Εργαστήριο Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών

2 Συνεδρία Εργασίας: «Ζητήματα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Σύγχρονων Συνεργατικών Συστημάτων Μάθησης με Υπολογιστές» 2/10/2004 Στόχος της Εργασίας Η παρουσίαση των βασικών λειτουργιών του Διαδικτυακού Προσαρμοστικού Εργαλείου Επικοινωνίας ACT (Adaptive Communication Tool) Το ACT υποστηρίζει τη σύγχρονη επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευομένων στο πλαίσιο εκπόνησης συνεργατικών δραστηριοτήτων

3 Συνεδρία Εργασίας: «Ζητήματα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Σύγχρονων Συνεργατικών Συστημάτων Μάθησης με Υπολογιστές» 2/10/2004 Βασικά Χαρακτηριστικά του ACT (Ι) Λειτουργεί είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με το περιβάλλον SCALE (Supporting Collaboration and Adaptation in a Learning Environment) Υποστηρίζει την ημιδομημένη μορφή διαλόγου Η ημιδομημένη μορφή διαλόγου περιορίζει τον αριθμό των εκτός θέματος αλληλεπιδράσεων/συζητήσεων (Baker & Lund 1996) οργανώνει και διευκολύνει τη γραπτή επικοινωνία (Barros & Verdejo, 2000) διευκολύνει τη διαδικασία της αξιολόγησης ως προς τα προσδοκώμενα αποτελέσματα που επιδιώκεται να επιτευχθούν διευκολύνει τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων που αφορούν στη συνεργασία των εκπαιδευομένων

4 Συνεδρία Εργασίας: «Ζητήματα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Σύγχρονων Συνεργατικών Συστημάτων Μάθησης με Υπολογιστές» 2/10/2004 Βασικά Χαρακτηριστικά του ACT (ΙΙ) Χρησιμοποιεί ως «υποστηρικτικά μέσα επικοινωνίας» τις «Αρχικές Φράσεις» (ΑΦ) (Sentence Openers): προκαθορισμένες φράσεις, οι οποίες μπορεί να συμπληρώνονται με επιπρόσθετο κείμενο από τον εκπαιδευόμενο o«Προτείνω………..» o«Πολύ καλή ιδέα» o«Διαφωνώ ………. γιατί…….» τις «Δηλώσεις Ενεργειών» (ΔΕ) (Communication Acts): δηλώνουν το είδος της συμβολής του εκπαιδευόμενου κατά τη διάρκεια του διαλόγου και συμπληρώνονται πάντοτε με επιπρόσθετο κείμενο το οποίο επεξηγεί το είδος της συμβολής o«Πρόταση» o«Αντιπρόταση» o«Διευκρίνιση» Ορισμός ΑΦ ή ΔΕ από τον εκπαιδευόμενο όταν δεν παρέχονται από το ACT διευκόλυνση της συνομιλίας μεταξύ των μελών της ομάδας εμπλουτισμός των « υποστηρικτικών μέσων επικοινωνίας » από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους

5 Συνεδρία Εργασίας: «Ζητήματα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Σύγχρονων Συνεργατικών Συστημάτων Μάθησης με Υπολογιστές» 2/10/2004 Βασικά Χαρακτηριστικά του ACT (ΙΙΙ) Το ACT προσαρμόζει τα παρεχόμενα «υποστηρικτικά μέσα επικοινωνίας» στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα που επιδιώκεται να επιτευχθούν ή στους ρόλους που ορίζονται στους εκπαιδευόμενους από το μοντέλο συνεργασίας Αυτόματη κατηγοριοποίηση των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται, η οποία προκύπτει από τα «υποστηρικτικά μέσα επικοινωνίας» που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του μηνύματος Πρόταση (P-Proposal), Άποψη (O-Opinion), Ερώτηση (Q-Question), Αιτιολόγηση (R-Reasoning), Διευκρίνιση (C-Clarification) Στόχος: η ανάλυση και η περιγραφή της ατομικής και συνεργατικής συμπεριφοράς των εκπαιδευομένων στο πλαίσιο ενός συνόλου δεικτών που χαρακτηρίζουν τη συνεργασία τους Συμφωνία (A-Agreement), Διαφωνία (D-Disagreement), Παρακίνηση (M-Motivation), Βοήθεια (N-Need), και Κοινωνικά Σχόλια (S-Social comments)

6 Συνεδρία Εργασίας: «Ζητήματα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Σύγχρονων Συνεργατικών Συστημάτων Μάθησης με Υπολογιστές» 2/10/2004 Οι ΑΦ και οι ΔΕ στο ACT Προσδιορίστηκαν βάση τριών εμπειρικών μελετών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια σχεδιασμού του ACT «Υποστηρικτικά Μέσα Επικοινωνίας»: ΑΦ που σχετίζονται με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα που επιδιώκεται να επιτευχθούν στο πλαίσιο της δραστηριότητας o«Προτείνω………..» (επίπεδο «Κατανόησης») o«Συμφωνώ με την πρόταση/άποψη …….. γιατί …….» (επίπεδο «Αξιολόγησης») ΑΦ και ΔΕ που στοχεύουν στη διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης των εκπαιδευόμενων και στην υποστήριξη της καλλιέργειας των δεξιοτήτων επικοινωνίας/συνεργασίας o«Δε γνωρίζω την απάντηση. Μπορείς να με βοηθήσεις;» o«Υπάρχει κάποια ιδέα;» o«Κοινωνικά Σχόλια» o«Σχόλια Δραστηριότητας» ΑΦ και ΔΕ για το «μεσολαβητή» της ομάδας o«Συμπεραίνουμε ότι η τελική απάντηση είναι..» o«Ας προχωρήσουμε στην επόμενη ερώτηση» o«Τελική Απάντηση» o«Καθοδήγηση για την εκτέλεση της δραστηριότητας» ΑΦ ΔΕ ΑΦ ΔΕ

7 Συνεδρία Εργασίας: «Ζητήματα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Σύγχρονων Συνεργατικών Συστημάτων Μάθησης με Υπολογιστές» 2/10/2004 Μορφή Μηνύματος στο ACT Μήνυμα μου χρησιμοποιεί ΑΦ: Φράση o«Υπάρχει κάποια ιδέα;» Αρχική Φράση / Όρισμα o«Προτείνω η σωστή απάντηση είναι το Α» o«Συμφωνώ με την πρόταση/άποψη [2/lilag]» Αρχική Φράση/ Όρισμα 1/ Σύνδεσμος/ Όρισμα 2 o«Διαφωνώ με την πρόταση/άποψη [1/lilag] γιατί το πρόβλημα αναφέρεται στους περιττούς αριθμούς» Μήνυμα που χρησιμοποιεί ΔΕ: Δήλωση Ενέργειας: Ελεύθερο κείμενο o«Πρόταση»: Ας χρησιμοποιήσουμε μια εντολή ανάγνωσης Δήλωση Ενέργειας….Αριθμός προηγούμενου Μηνύματος-Αποστολέας: Ελεύθερο κείμενο o«Ερώτηση»….[1]: Γιατί να μη χρησιμοποιήσουμε μια εντολή ανάθεσης

8 Συνεδρία Εργασίας: «Ζητήματα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Σύγχρονων Συνεργατικών Συστημάτων Μάθησης με Υπολογιστές» 2/10/2004 Η Γραφική Διεπαφή του ACT Χώρος Εμφάνισης Μηνυμάτων Ταξινομημένα σύμφωνα με το χρόνο αποστολής Χώρος Δημιουργίας Μηνύματος Παρέχονται τα «υποστηρικτικά μέσα επικοινωνίας» και συμπληρώνονται τα απαραίτητα ορίσματα Χώρος Αποστολής Μηνύματος Δυνατότητα αποστολής μηνύματος σε όλα ή σε συγκεκριμένα μέλη της ομάδας

9 Συνεδρία Εργασίας: «Ζητήματα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Σύγχρονων Συνεργατικών Συστημάτων Μάθησης με Υπολογιστές» 2/10/2004 Το Δέντρο Μηνυμάτων του ACT Κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθήσει τη συζήτηση που διενεργείται μέσω του Δέντρου Μηνυμάτων όπου τα μηνύματα ομαδοποιούνται σε υποδέντρα ανάλογα με τη σύνδεσή τους με άλλα μηνύματα που έχουν ήδη αποσταλεί

10 Συνεδρία Εργασίας: «Ζητήματα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Σύγχρονων Συνεργατικών Συστημάτων Μάθησης με Υπολογιστές» 2/10/2004 Ο Ρόλος του Μεσολαβητή (mediator) Επιπλέον Δυνατότητες  «Τέλος συνομιλίας»  «Αλλαγή Υποδραστηριότητας»  Επιπλέον ΑΦ ή ΔΕ όπως «Συμπεραίνουμε ότι η τελική απάντηση είναι..», «Ας προχωρήσουμε στην επόμενη ερώτηση». «Τελική Απάντηση» «Καθοδήγηση για την εκτέλεση της δραστηριότητας»

11 Συνεδρία Εργασίας: «Ζητήματα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Σύγχρονων Συνεργατικών Συστημάτων Μάθησης με Υπολογιστές» 2/10/2004 Προσαρμοστικότητα του ACT (Ι) Προσαρμογή των παρεχόμενων «υποστηρικτικών μέσων επικοινωνίας» στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα που επιδιώκεται να επιτευχθούν στο πλαίσιο της δραστηριότητας Προσδοκώμενα Αποτελέσματα Επιπέδου «Κατανόησης» (Remember+Understand) «Εφαρμογής» (Apply) «Αξιολόγησης» (Evaluate) «Δημιουργίας» (Analyse+Create) Υποστηρίζονται ΑΦ Προσαρμόζονται σύμφωνα με το συγκεκριμένο επίπεδο Υποστηρίζονται ΔΕ Στόχος η καλλιέργεια δεξιοτήτων στην επικοινωνία ή/και η ικανότητα να συζητούν και να ανταλλάσσουν ιδέες πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα ή στη λύση μιας δραστηριότητας κ.λπ. Υποστηρίζονται ΔΕ

12 Συνεδρία Εργασίας: «Ζητήματα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Σύγχρονων Συνεργατικών Συστημάτων Μάθησης με Υπολογιστές» 2/10/2004 Προσαρμοστικότητα του ACT (ΙΙ)  Υποστηρίζονται οι ΔΕ στην περίπτωση που οι εκπαιδευόμενοι συνεργάζονται σύμφωνα με συγκεκριμένους ρόλους  Το σύνολο των παρεχόμενων ΔΕ διαφοροποιείται ανάλογα με τους ρόλους που δίνονται στα μέλη της ομάδας π.χ. στην περίπτωση του μοντέλου «οδηγός-παρατηρητής» ο εκπαιδευόμενος που έχει το ρόλο του «οδηγού»: αρμόδιος για την υποβολή των προτάσεων και την καθοδήγηση της εκπόνησης της δραστηριότητας o «Πρόταση» o «Διευκρίνηση-Επεξήγηση» o «Αιτιολόγηση» κ.λπ. ο εκπαιδευόμενος που έχει το ρόλο του «παρατηρητή»: αρμόδιος για τον έλεγχο πιθανών λαθών, την υποβολή σχολίων/ερωτήσεων κ.λπ. o «Ερώτηση» o «Αποδοχή» o «Απόρριψη» κ.λπ.

13 Συνεδρία Εργασίας: «Ζητήματα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Σύγχρονων Συνεργατικών Συστημάτων Μάθησης με Υπολογιστές» 2/10/2004 Σχετικές Έρευνες BetterBlether (Robertson, Good & Pain 1998) C-CHENE (Baker & Lund, 1996) LeCS (Rosatelli & Self 2002) DEGREE (Barros & Verdejo 2000) ALEX (Hirsch, Saeedi, Cornillon & Litoseliti, 2004)

14 Συνεδρία Εργασίας: «Ζητήματα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Σύγχρονων Συνεργατικών Συστημάτων Μάθησης με Υπολογιστές» 2/10/2004 Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά του ACT Το ACT υποστηρίζει και τις δύο μορφές «υποστηρικτικών μέσων επικοινωνίας» (ΑΦ – ΔΕ) Προσαρμογή των υποστηρικτικών μέσων επικοινωνίας ανάλογα με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα που επιδιώκεται να επιτευχθούν στο πλαίσιο της δραστηριότητας ή στους ρόλους που καλούνται να «παίξουν» οι εκπαιδευόμενοι, όταν εφαρμόζεται κάποιο μοντέλο συνεργασίας Δυνατότητα εμπλουτισμού του συνόλου των ΑΦ και ΔΕ που υποστηρίζονται από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο Δυνατότητα σύνδεσης των μηνυμάτων Παρακολούθηση του διαλόγου μέσω του Δέντρου Μηνυμάτων

15 Συνεδρία Εργασίας: «Ζητήματα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Σύγχρονων Συνεργατικών Συστημάτων Μάθησης με Υπολογιστές» 2/10/2004 Μελλοντικοί Στόχοι Η ολοκλήρωση της υλοποίησης του ACT Η δυνατότητα ταξινόμησης των ΑΦ/ΔΕ ανάλογα με την αλληλεπιδραστική συμπεριφορά του κάθε εκπαιδευόμενου Η υλοποίηση ενός ευφυή πράκτορα υπεύθυνου για τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευομένων, ο οποίος θα αξιοποιεί τα εμπειρικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης των εκπαιδευομένων και θα υποστηρίζει την επικοινωνία και τη συνεργασία των μελών της ομάδας Η τελική αξιολόγηση του εργαλείου ACT


Κατέβασμα ppt "Συνεδρία Εργασίας: «Ζητήματα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Σύγχρονων Συνεργατικών Συστημάτων Μάθησης με Υπολογιστές» 2/10/2004 ACT: Ένα Διαδικτυακό Προσαρμοστικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google