Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Παρουσίαση: Ευρυδίκη Παπαγεωργίου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Παρουσίαση: Ευρυδίκη Παπαγεωργίου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Παρουσίαση: Ευρυδίκη Παπαγεωργίου

2 Ορισμοί και Θεωρητική Θεμελίωση της Μεθόδου Project
«Είναι μια ανοικτή και συγχρόνως συλλογική διαδικασία μάθησης, τα όρια της οποίας δεν είναι αυστηρά καθορισμένα αλλά μεταβάλλονται ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση, που επικρατεί όταν εφαρμόζεται, και ανάλογα με το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι συμμετέχοντες σ’ αυτήν» (K. Frey, 1986) «Είναι μια μέθοδος επίλυσης προβλήματος, που εμπλέκει το μαθητή στην έρευνα, στην επίλυση του προβλήματος, καθώς και στη γραπτή ή προφορική αναφορά των πεπραγμένων» (I. Reece, St. Walker, 2002) (Ελένη Ταρατόρη – Τσαλκατίδου)

3 Φιλοσοφικό Ρεύμα του Πραγματισμού
Ο όρος προέρχεται από τη λέξη πράγμα και σημαίνει ενέργεια, πρακτική δράση. Αυτή η πρακτική δράση είναι ένας αποφασιστικός παράγοντας για να μετατρέπει τη γνώση σε ενέργεια και σε πράξη. Τις βασικές αρχές του πραγματισμού διετύπωσε ο Charles Peirce (1839 – 1914), ο οποίος δίδασκε πως η αξία της κάθε έννοιας, στηρίζεται στις πρακτικές της συνέπειες. Συνεχιστές της θεωρίας: ο W. James (η θεωρία του πραγματισμού ταυτίζει το αληθινό με το χρήσιμο), ο J. Dewey (έδωσε βαρύτητα στην πρακτική εφαρμογή που πρέπει να αναπτύσσει ο μαθητής παρά στη θεωρία και στην επιστήμη) και ο W. Kilpatrick (δημοσίευσε για πρώτη φορά το σχεδιασμό και τις αρχές που διέπουν τη μέθοδο project). (Ελένη Ταρατόρη – Τσαλκατίδου)

4 Τα Τέσσερα Απαραίτητα Στοιχεία για τον Προγραμματισμός ενός Project κατά τον W. Kilpatrick
(Ελένη Ταρατόρη – Τσαλκατίδου)

5 Η Τεχνική της Μεθόδου Project
Απαιτεί έναν ορισμένο αριθμό μαθητών που είναι αρκετά μεγάλος (μαθητές μιας τάξης ή και ολόκληρου του σχολείου). Μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά γνωστικά αντικείμενα που προβλέπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Δεν μπορεί να αποτελέσει τη μοναδική μέθοδο διδασκαλίας αλλά ένα μέρος της. Πριν από την εφαρμογή της μεθόδου είναι αναγκαίο ο εκπαιδευτικός να προβεί σε μια επίδειξή της για να ενημερώσει τους μαθητές για το πώς μπορούν να την εφαρμόσουν εντός και εκτός σχολικού χώρου. Προϋποθέτει εκούσια συμμετοχή, διάθεση για εργασία, υπευθυνότητα, κέφι και δράση. (Ελένη Ταρατόρη – Τσαλκατίδου)

6 Τα Βήματα της Μεθόδου Project
Θέμα Προγραμματισμός Υλοποίηση 3ο Βήμα Κατανομή σε ομάδες 6ο Βήμα Συγκέντρωση και ταξινόμηση υλικού 1ο Βήμα Επιλογή θέματος και συντονιστή 4ο Βήμα Διαμόρφωση πλαισίου δράσης 7ο Βήμα Παρουσίαση προϊόντων 2ο Βήμα Διατύπωση στόχου 5ο Βήμα Διάλειμμα ενημέρωσης και ανατροφοδότησης 8ο Βήμα Συμπεράσματα

7 Ο Καθορισμός του Θέματος
Α) Ανάπτυξη της πρωτοβουλίας από τα μέλη μιας ομάδας, ύστερα από μια τυχαία συζήτηση για ένα επίκαιρο θέμα. Β) Ο εκπαιδευτικός καθορίζει το θέμα από την ύλη που προβλέπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Οι μαθητές, όμως, στη συνέχεια διαμορφώνουν οι ίδιοι τις θεματικές ενότητες καθώς και την πορεία που θα χαράξουν για την υλοποίησή του. (Ελένη Ταρατόρη – Τσαλκατίδου)

8 Επιλογή του Συντονιστή
Τα ονόματα των ενδιαφερομένων για τη θέση του συντονιστή αναγράφονται στον πίνακα και με ανάταση του χεριού ψηφίζεται ένας από τους υποψηφίους. (Ελένη Ταρατόρη – Τσαλκατίδου)

9 Ο Ρόλος του Συντονιστή Διασφαλίζει το φιλικό κλίμα από όλους που συμμετέχουν στο project. Μεσολαβεί μεταξύ των ομάδων και τις συντονίζει. Γράφει στον πίνακα το θέμα του project και τους προκαθορισμένους στόχους που θέλουν να επιτύχουν. Γράφει στον πίνακα τις προτάσεις των ομάδων, που είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας τους. Συμβάλλει στη συγκρότηση των ομάδων, ώστε να αποτελούνται από ίσο αριθμό μελών. Ανακοινώνει τη χρονική διάρκεια των φάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του project. Περιφέρεται μέσα στο χώρο υπενθυμίζοντας στις ομάδες οργανωτικές λειτουργίες. Φροντίζει να τηρείται το χρονοδιάγραμμα. Διαβάζει τα πορίσματα του project, όταν αυτό ολοκληρωθεί. (Ελένη Ταρατόρη – Τσαλκατίδου)

10 Προσοχή! Ο εκπαιδευτικός πρέπει να προσέξει ώστε ο ρόλος του συντονιστή να μην επηρεάσει αρνητικά το μαθητή καλλιεργώντας του αισθήματα αλαζονείας. Τονίζει πως ο ρόλος του είναι προσωρινός και δίνει ευκαιρίες διεξαγωγής κι άλλων project για να συμμετέχουν περισσότεροι στο ρόλο του συντονιστή. (Ελένη Ταρατόρη – Τσαλκατίδου)

11 Προσδιορισμός του Στόχου
Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν ότι κάθε ενέργεια πρέπει να συνεπάγεται και από συγκεκριμένους στόχους. Ο στόχος προσδιορίζεται ύστερα από κοινή συζήτηση, για να αποτελέσει τη βάση για την επιλογή των κατάλληλων περιεχομένων, για την οργάνωση εύχρηστων μεθόδων, για τις πηγές στις οποίες θα ανατρέξουν και για το ποια είναι τα αποτελέσματα που αναμένουν από τις προσπάθειές τους. Ένας πετυχημένος στόχος πρέπει να πληροί ορισμένα δομικά στοιχεία όπως:

12 Δομικά Στοιχεία για την επίτευξη του Στόχου κατά τον R. Mager
(Ελένη Ταρατόρη – Τσαλκατίδου)

13 Δομικά Στοιχεία για την επίτευξη του Στόχου κατά τον B. Bloom
(Ελένη Ταρατόρη – Τσαλκατίδου)

14 Συγκρότηση των Ομάδων Α) Με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών (ο προτιμότερος τρόπος): Οι μαθητές δηλώνουν με βάση τα ενδιαφέροντά τους τη θεματική ενότητα με την οποία επιθυμούν να ασχοληθούν. Ελλοχεύει ο κίνδυνος η συγκρότηση των ομάδων να είναι ανισομερής. Ο εκπαιδευτικός ή ο συντονιστής προσπαθούν με επιχειρήματα να πείσουν τα παιδιά να εργαστούν και στις ομάδες μικρού ενδιαφέροντος ή χρησιμοποιούν τον κλήρο για να ενδυναμώσουν κάποιες ομάδες (καλύτερα να αποφεύγεται ο κλήρος). Β) Με βάση τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, φιλικές σχέσεις, κοινούς στόχους, κοινά ενδιαφέροντα κλπ.: Μπορεί να προκύψουν δυσκολίες και προβλήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους. (Ελένη Ταρατόρη – Τσαλκατίδου)

15 Ο Ρόλος των Ομάδων Οι ομάδες σηκώνουν το βάρος της υλοποίησης του project και γι’ αυτό η πετυχημένη σύνθεσή τους λειτουργεί εποικοδομητικά. Ο ρόλος του μαθητή μέσα στην ομάδα είναι απαιτητικός και υπεύθυνος. Το ομαδικό συναίσθημα αποτελεί μια πολύτιμη πηγή ενέργειας που τους βοηθά να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και τα προβλήματα που συναντούν. Πρέπει να γίνεται επιμερισμός της εργασίας και να ανατίθενται τα καθήκοντα των μαθητών με βάση τις ικανότητές τους. Έτσι κεντρίζεται και το ενδιαφέρον τους. Οι ομάδες διαμορφώνουν το χώρο στον οποίον θα εργαστούν (γωνιές εργασίας) Προβαίνουν σε συγκεκριμένες ενέργειες:

16 Ενέργειες των Ομάδων (Ελένη Ταρατόρη – Τσαλκατίδου)

17 Συγκέντρωση και Ταξινόμηση του Υλικού
Είναι από τις χρονοβόρες διαδικασίες ενός project. Μπορούν να ακολουθηθούν διάφορες στρατηγικές εργασίας. Οι μαθητές πρέπει να μπορούν να διακρίνουν τι είναι σημαντικό και ενδιαφέρον στο υλικό που έχουν μπροστά τους. Απαιτεί υψηλού επιπέδου διανοητικές λειτουργίες αφού η διάταξη του υλικού πρέπει να χαρακτηρίζεται από συνοχή, ώστε να είναι αποδοτικό και κατανοητό. (Ελένη Ταρατόρη – Τσαλκατίδου)

18 Βήματα για την Επεξεργασία του Συλλεγμένου Υλικού
(Ελένη Ταρατόρη – Τσαλκατίδου)

19 Διάλειμμα Ενημέρωσης και Ανατροφοδότησης
Ανάλογα με τη διάρκεια και τις ανάγκες του project καθορίζεται ο αριθμός των διαλειμμάτων ενημέρωσης (στα 2ωρα projects μπορεί να αποφεύγονται, λόγω έλλειψης χρόνου). Η διάρκεια κάθε διαλείμματος μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το αντικείμενο και το βαθμό δυσκολίας του project. Όλες οι ομάδες έχουν ίσο χρόνο για να ανακοινώσουν την πορεία εργασίας τους. Οι κριτικές που γίνονται πρέπει να έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα. Επιγραμματικά, συγκεντρώνονται όλες οι ομάδες και ο συντονιστής του project καθορίζει το χρόνο που έχει η κάθε ομάδα στη διάθεσή της για να:

20 Ενέργειες που γίνονται από κάθε ομάδα κατά το Διάλειμμα Ενημέρωσης και Ανατροφοδότησης
Αναφέρει την πρόοδο των εργασιών της. Παρουσιάζει το υλικό που έχει συγκεντρώσει. Εκφράζει τις απόψεις της για την επάρκεια του υλικού, την ικανοποίηση ή μη. Αναφέρει άλλους τρόπους συλλογής δεδομένων. Αναζητεί υλικό σε άλλους χώρους. Αναδιοργανώνει και αναδομεί το σχέδιο δράσης. Παρουσιάζει την πορεία των στόχων κι αν απαιτείται γίνεται αναδιάρθρωση της πορείας. Εντοπίζει τα λάθη. Διαπιστώνει την έλλειψη εμπειρίας, εάν δεν δόθηκε η πρέπουσα σημασία. Αντικαθιστά μέλη που δεν προσέφεραν στην ομάδα ή τα μετακινεί σε άλλη ομάδα που βρίσκεται πιο κοντά στα ενδιαφέροντά τους. (Ελένη Ταρατόρη – Τσαλκατίδου)

21 Παρουσίαση των Προϊόντων του Project – Υλοποίηση του Project
(Α) Projects διάρκειας δύο ωρών: α) Ανάγνωση των πορισμάτων από κάθε ομάδα. β) Παρουσίαση του αποδεικτικού υλικού, που υποστηρίζει τα πορίσματα. γ) Ολοκλήρωση με τραγούδι ή με κάποια παροιμία ή απαγγελία ποιήματος ή ανάγνωση πεζού κειμένου σχετικών με το θέμα του project. (Ελένη Ταρατόρη – Τσαλκατίδου)

22 Παρουσίαση των Προϊόντων του Project – Υλοποίηση του Project
(Β) Projects διάρκειας 4ων ωρών μέχρι και μίας εβδομάδας α) Ανάγνωση των πορισμάτων από κάθε ομάδα. β) Ανάρτηση υλικού σε ταμπλό (φωτογραφίες, ζωγραφιές, διαφάνειες κ.α.). γ) Μελοποίηση τμήματος της εργασίας. δ) Δραματοποίηση σκηνών του project. ε) Επίδειξη πραγματικών αντικειμένων στ) Χρήση σλάϊτς, διαφανειών, data display κ.λ.π. (Ελένη Ταρατόρη – Τσαλκατίδου)

23 Παρουσίαση των Προϊόντων του Project – Υλοποίηση του Project
(Γ) Projects μεγάλης διάρκειας από 10 μέρες μέχρι ένα χρόνο α) Παρουσίαση των πορισμάτων από κάθε ομάδα. Τα πορίσματα είναι γραμμένα με πολλή προσοχή, δίνοντας βαρύτητα στη δομή του λόγου, στη σωστή έκφραση, στο χρόνο κ.λ.π. β) Το εποπτικό υλικό είναι προσεγμένο. γ) Γίνεται ανάγνωση κειμένων ή ποιημάτων δικών τους ή άλλων συγγραφέων ύστερα από προσεγμένη επιλογή. δ) Δημοσιεύεται περίληψη του project σε παιδαγωγικό περιοδικό ή άλλο έντυπο. (Ελένη Ταρατόρη – Τσαλκατίδου)

24 Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα Ενός Πετυχημένου Project:
Η ποικιλία του υλικού και παράλληλα η επιλογή του σημαντικότερου υλικού από το συνολικό που μπόρεσαν να συγκεντρώσουν. Ο έξυπνος συνδυασμός στην παρουσίαση π.χ. συνδυασμός εικόνας και ήχου. Το κατάλληλα επιλεγμένο άτομο για την ανακοίνωση των συμπερασμάτων το οποίο θα πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις που να κερδίζουν το ακροατήριο. (Ελένη Ταρατόρη – Τσαλκατίδου)

25 Μοντέλα Μεθόδου Project
(Ελένη Ταρατόρη – Τσαλκατίδου)

26 Μοντέλα project με Βάση τη Χρονική Διάρκεια
Μικρά 2ωρα projects Εφαρμόζονται στο μάθημα της ημέρας. Το θέμα είναι δοσμένο αφού απορρέει από το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Οι μαθητές παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διεξαγωγή τους. Η όλη διαδικασία εξελίσσεται με βάση τα τέσσερα βήματα που προτείνει ο J. Dewey:

27 Μοντέλα project με Βάση τη Χρονική Διάρκεια
Τα τέσσερα βήματα που προτείνει ο J. Dewey: 1ο Βήμα Συνειδητοποίηση και καθορισμός του Προβλήματος (10’) 2ο Βήμα Σχεδιασμός για το πώς θα εργαστούν στην επίλυσή του. (30’ ομάδες – γραμματέας) 3ο Βήμα Πραγμάτωση των ενεργειών (30’) 4ο Βήμα Πραγμάτωση των Ενεργειών (30’) (Ελένη Ταρατόρη – Τσαλκατίδου)

28 Μοντέλα project με Βάση τη Χρονική Διάρκεια
Μεγαλύτερης διάρκειας projects Μπορούν να συνεργαστούν πολλά άτομα διαφορετικών τάξεων. Το θέμα το προτείνουν οι μαθητές. Συνήθως πραγματοποιούνται εκτός διδακτικού ωραρίου. Ως εκ τούτου, δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή όλων των μαθητών. Ο δάσκαλος είναι τυπικά υπεύθυνος του project αφού ο ρόλος του είναι να βοηθήσει τα παιδιά να μην απομακρυνθούν από το στόχο τους και να τα καθοδηγήσει διακριτικά. Το υλικό της εργασίας του project παρουσιάζεται σε ολόκληρο το σχολείο αφού η ομάδα πάρει έγκριση από το σύλλογο των εκπαιδευτικών. (Ελένη Ταρατόρη – Τσαλκατίδου)

29 Μοντέλα project με Βάση τη Χρονική Διάρκεια
Ωφέλη από τα μεγαλύτερης διάρκειας projects: Αναπτύσσεται συνεργασία μεταξύ δασκάλου και μαθητών και μαθητών μεταξύ τους. Αξιοποιούνται όλα τα χαρίσματα των μαθητών. Υπάρχει αρκετός χρόνος για το ενημερωτικό διάλειμμα και για το διάλειμμα ανατροφοδότησης. Υπάρχει ελαστικότητα στην τήρηση του χρόνου Υπάρχει δυνατότητα για αναζήτηση πλούσιου και ποικίλου υλικού. Υπάρχει μεγαλύτερη άνεση στην επεξεργασία του υλικού. Ο καθορισμός του στόχου γίνεται με βάση όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, ώστε να είναι πλήρης. (Ελένη Ταρατόρη – Τσαλκατίδου)

30 Μοντέλα project με Βάση τη Χρονική Διάρκεια
Projects μεγάλης χρονικής διάρκειας Μπορούν να εφαρμοστούν στο σχολείο, αλλά προγραμματίζονται και πραγματοποιούνται εκτός του σχολικού προγράμματος. Η τελική μορφή αυτών των project παρουσιάζεται στο σύνολο των μαθητών του σχολείου, αφού προηγουμένως έχουν ενημερωθεί όλοι οι εκπαιδευτικοί και ο διευθυντής του σχολείου. Προσφέρουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος μαθητές από όλες τις τάξεις. (Ελένη Ταρατόρη – Τσαλκατίδου)

31 Μοντέλα project με Βάση τη Χρονική Διάρκεια
Οι διαφορές των Projects μεγάλης χρονικής διάρκειας έναντι των υπολοίπων: Οι ομάδες έχουν άνεση χρόνου. Μπορούν να παρουσιάσουν πλούσιο αποδεικτικό υλικό. Έχουν πολλά διαλείμματα ενημέρωσης και ανατροφοδότησης κι αυτό βοηθά στο να γίνει πιο ποιοτικό το τελικό αποτέλεσμα. Βοηθούν στη διαμόρφωση μιας διαφορετικής συμπεριφοράς για την αναζήτηση του υλικού τους. Ασκείται κριτική στα προϊόντα που παρουσιάζουν οι άλλοι κι έτσι η ερμηνεία των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν αποδίδεται σωστά και δημιουργικά. (Ελένη Ταρατόρη – Τσαλκατίδου)

32 Μοντέλα με Βάση το Περιεχόμενο του Project
Μοντέλο εντόπισης δραστηριοτήτων Αποβλέπει στο να εντοπίσουν οι μαθητές τις δραστηριότητες που απαιτούνται ώστε στη συνέχεια να υλοποιήσουν την ιδέα που έχουν συλλάβει. Ακολουθούν τα εξής 4 βήματα: (Ελένη Ταρατόρη – Τσαλκατίδου) Ιδέα (πρόθεση) Προγραμματισμός ενέργειας Εκτέλεση Αξιολόγηση

33 Μοντέλα με Βάση το Περιεχόμενο του Project
Μοντέλο απόκτησης δεξιοτήτων: Οι μαθητές επιθυμούν να αποκτήσουν μια συγκεκριμένη δεξιότητα ακολουθώντας τα εξής βήματα: γ) Εκτέλεση της Δεξιότητας β) Σχεδιασμός των βημάτων α) Προσδιορισμός (Ελένη Ταρατόρη – Τσαλκατίδου)

34 Γιατί Πρέπει να Εφαρμόζουμε τη Μέθοδο Project στα Σχολεία;
Μέσα από την ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ μαθητών και μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, καλλιεργούνται δημοκρατικές διαδικασίες που τους συνοδεύουν στη μετεξέλιξή τους. Μυεί τους μαθητές σε βασικές δημοκρατικές αξίες, όπως στην αποδοχή των άλλων, στην επικοινωνία, στον προγραμματισμό, στην αυτοπειθαρχία, στην εκδήλωση προβληματισμών, στην αντίληψη του βαθμού αλληλεπίδρασης που προκαλείται με τα τεκταινόμενα στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα. Ο εκπαιδευτικός αποδεσμεύεται από τους χρονικούς περιορισμούς του Ωρολογίου Προγράμματος. Ο μαθητής έρχεται σε επαφή με γνωστικά αντικείμενα γενικότερου ενδιαφέροντος (π.χ. τοπική ιστορία, λαογραφία κ.τ.λ.)

35 Γιατί Πρέπει να Εφαρμόζουμε τη Μέθοδο Project στα Σχολεία;
Οι μαθητές προτείνουν εναλλακτικούς τρόπους συνεργασίας για την επίλυση προβλημάτων. Καλλιεργούν κριτική και δημιουργική σκέψη. Διευρύνουν τις παραστάσεις τους μέσω της αναζήτησης υλικού. Αυτενεργούν και αξιοποιούν τις πνευματικές τους δυνάμεις στο μέγιστο. Καλλιεργούν την πρωτοβουλία τους. Προβάλλουν τα χαρίσματα και τα ταλέντα τους. Βλέποντας τα αποτελέσματα της εργασίας τους κραταιώνονται ηθικά. Η μέθοδος project στηρίζει την ελευθερία σκέψης και έκφρασης.

36 Γιατί Πρέπει να Εφαρμόζουμε τη Μέθοδο Project στα Σχολεία;
Αυτή η μέθοδος αναπτύσσει ολόπλευρα την προσωπικότητα των μαθητών, διότι ο καθένας είναι υπολογίσιμη μονάδα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Καθιστά υπεύθυνους τους μαθητές, διότι αναλαμβάνουν καθήκοντα. Κεντρίζει το ενδιαφέρον τους. Αυξάνει τη δημιουργική φαντασία και τους εξασκεί στην ευφράδεια του λόγου. Καταργεί τον ελιτισμό μέσα στην τάξη. Αναπτύσσει αισθητικά, κοινωνικά και ηθικά κριτήρια. Αναδεικνύει την αυθόρμητη επικοινωνία. Καταργεί τις συνθήκες ανταγωνιστικής ατμόσφαιρας.

37 Γιατί Πρέπει να Εφαρμόζουμε τη Μέθοδο Project στα Σχολεία;
Οι μαθητές συνηθίζουν στην κριτική (να κρίνουν και να κρίνονται). Ζουν στην πραγματικότητα της κοινωνίας μέσα από την ομάδα. Συμμετέχουν στις αποφάσεις για τις πράξεις στις οποίες προβαίνει η ομάδα κι έτσι γίνονται πιο υπεύθυνοι και ώριμοι. Αποδέχονται το καλύτερο. Βελτιώνει το παιδαγωγικό και διδακτικό έργο του εκπαιδευτικού, γιατί καλλιεργεί τη δημιουργική και κοινωνική μάθηση. Ο εκπαιδευτικός νιώθει ικανοποίηση, διότι οι μαθητές μαθαίνουν να μαθαίνουν από μόνοι τους. Αναβαθμίζεται ο ρόλος του ως «εκπαιδευτικού» αφού είναι ένας πρωτότυπος τρόπος συνεργασίας. Ο εκπαιδευτικός γίνεται συνεργάτης και φίλος των μαθητών, διότι έχει ρόλο συμβούλου και ισότιμου μέλους της ομάδας.

38 Γιατί Πρέπει να Εφαρμόζουμε τη Μέθοδο Project στα Σχολεία;
Συμβάλλει στο να καταργήσει ο εκπαιδευτικός τη μονομέρεια του σχολικού εγχειριδίου στο σχολείο. Συμβάλλει στο να διακρίνουν οι γονείς θετικές αλλαγές στη συμπεριφορά του παιδιού τους. Βοηθά τους γονείς να εντοπίζουν το ξέχωρο ενδιαφέρον του μαθητή για συμμετοχή στο project. Συντελεί στο να διαπιστώνουν οι γονείς μια υπευθυνότητα στα παιδιά τους, που απορρέει από την ανάληψη των υποχρεώσεων για το project. (Ελένη Ταρατόρη – Τσαλκατίδου)

39 Αδυναμίες της Μεθόδου Project
Δεν προσφέρεται για αξιολόγηση της ατομικής σχολικής επίδοσης του μαθητή αφού το έργο που παράγεται είναι ομαδικό κι άρα η αξιολόγηση να αφορά μόνο την ομάδα. Δεν ανταποκρίνεται στις παράλογες απαιτήσεις του τωρινού εκπαιδευτικού μας συστήματος που απαιτεί αποστήθιση από το μαθητή για να εισαχθεί στα Α.Α.Ε.Ι. της Ελλάδας. (Ελένη Ταρατόρη – Τσαλκατίδου)

40 Τρόποι Ενημέρωσης των Εκπαιδευτικών για τη Μέθοδο Project
Εκπαίδευση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών στα projects μέσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Με την ενδοσχολική επιμόρφωση μέσω των συμβούλων των διάφορων μαθημάτων. Με τη δημιουργία τράπεζας πληροφοριών με projects που έχουν υλοποιηθεί από γνώστες της μεθόδου, για να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να τα συμβουλεύονται στο ξεκίνημα της εφαρμογής της. Με την επιδίωξη συνεργασίας μεταξύ των σχολείων. Με τη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία. Με τη συνεργασία σχολείων με ομάδες από ευρύτερους πολυπολιτισμικούς πληθυσμούς, για υλοποίηση projects που θα συμβάλλουν στην αξιοποίηση νέων δεδομένων/γνώσεων, ανακαλύπτοντας πτυχές της κουλτούρας και του τρόπου ζωής των πολιτισμών, που παρέμεναν κρυφές/άγνωστες, πριν από την έναρξη της συνεργασίας. (Ελένη Ταρατόρη – Τσαλκατίδου)

41 Βιβλιογραφία Ταρατόρη – Τσαλκατίδου, Ε., (2002) «Η Μέθοδος Project στη Θεωρία και στην Πράξη», Εκδόσεις Αδελφοί Κυριακίδη Α.Ε., Θεσσαλονίκη Bloom, B., (1986), Ταξινομία διδακτικών στόχων, (μετάφραση Α. Λαμπράκη – Παγανού), Αθήνα Dewey, J., (1938), Experience and education, N. York, Macmillan co. Dewey, J., (1956) Philosophy of Education, Ames, Iowa Little field, Adams and Co. W. Kilpatrick, (1918) The Project Method. In: Teachers College Record, vol XIX


Κατέβασμα ppt "Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Παρουσίαση: Ευρυδίκη Παπαγεωργίου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google