Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕSKAPE Πολυανθεκτικά μικρόβια του 2014

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕSKAPE Πολυανθεκτικά μικρόβια του 2014"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕSKAPE Πολυανθεκτικά μικρόβια του 2014
Ε. Πετεινάκη Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 7έτος Φθινοπωρινές Ημέρες Παθολογίας ‘’Λοιμώξεις’’, 26&27 /9/2014, Λουτρά Αριδαίας

2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ γρήγορη και αξιόπιστη ανίχνευση του αιτιολογικού παράγοντα της λοίμωξης με στόχο α. εστιασμένη θεραπεία β. πρόληψη της διασποράς πολύ-ανθεκτικών βακτηρίων και περιορισμό των ενδο-νοσοκομειακών λοιμώξεων

3 Ταξινόμηση Μεθόδων ανίχνευση-ταυτοποίηση-έλεγχος ευαισθησίας του μικροοργανισμού χαρακτηρισμός μηχανισμών αντοχής (φαινοτυπικές δοκιμασίες, μοριακές μέθοδοι) χαρακτηρισμός-τυποποίηση κλώνων (επιδημιολογική διερεύνηση) ανάλυση των δεδομένων-προτάσεις για λήψη μέτρων πρόληψης διασποράς

4 Τι είναι ο κλώνος; Ο γονότυπος πρέπει να συμβάλλει και στην κατανόηση της εξέλιξης των βακτηρίων και στην ταξινόμησή τους Τα θυγατρικά κύτταρα είναι πιστά αντίγραφα (?) των μητρικών!

5 CID 2009:48:1

6 ESKAPE pathogens Enterococcus faecium vancomycin-resistant (VRE)
Staphylococcus aureus methicillin-resistant (ΜRSA) Klebsiella pneumoniae carbapenemase producer Acinetobacter baumannii Pseudomonas aeruginosa carbapenemase- Enterobacter ESBLs producer Rice LB, Infect Control Hosp Epidemiol 2010;31 Suppl 1:S7-10.

7 Αντοχή σε καρβαπενέμες
Ενζυμικοί μηχανισμοί Παραγωγή καρβαπενεμάσης (vim, KPC, NDM) Yπερπαραγωγή AmpC Μη ενζυμικοί μηχανισμοί Απώλεια ή μειωμένη έκφραση πορίνης: OprD Υπερέκφραση αντλίας: MexAB-OprM

8 ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑΣΕΣ Α, Β, D Oι κλάσεις A και D είναι ένζυμα που στην ενεργό θέση τους έχουν σερίνη ενώ η κλάση B περιλαμβάνει ένζυμα τα οποία στην ενεργό θέση περιέχουν δισθενή κατιόντα ψευδαργύρου (μεταλλο-β-λακταμάσες)

9 Καρβαπενεμάσες στην Ελλάδα
Κλάση Α (ΚPC)(αναστολή από βορονικό) Κλάση B (VIM,NDM)(αναστολή από EDTA) Κλάση D (OXA-23, OXA-51, OXA-58, OXA-48)

10 Εξέλιξη Καρμπαπενεμασών στην Ελλάδα
Pseudomοnas VIM Klebsiella KPC 1996 2003 2007 Tsakris A et al. Outbreak of infections caused by Pseudomonas aeruginosa producing VIM-1 carbapenemase in Greece. J Clin Microbiol. 2000; 38: 1290 Miriagou V et al. Escherichia coli with a self-transferable, multiresistant plasmid coding for metallo-beta-lactamase VIM-1. Antimicrob Agents Chemother. 2003;47:395 Maltezou H et al. Outbreak of infection due to KPC-2-producing Klebsilla pneumoniae in a hospital in Crete (Greece). Journal of Infection 2009; 58: 213

11 Emergence of NDM-producing Klebsiella pneumoniae in Greece, 2013 Vatopoulos et al, DMID 1013,
εισαγωγή στην Ελλάδα νέας καρβαπενεμάσης προσπάθεια μη διασποράς στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας κλώνος ST11 (Poirel 2011), αντοχή κινολόνες, αμινογλυκοσίδες

12 Συνεχής εξέλιξη Petinaki et al, BMC Infect Dis 2013 Oct 29;13:505
Συνεχής εξέλιξη Petinaki et al, BMC Infect Dis Oct 29;13:505. Carbapenemase-producing Pseudomonas aeruginosa from Central Greece: molecular epidemiology and genetic analysis of class I integrons.

13 5’CS aacA4 blaVIM-1 *170bp 3’CS Accession no. AY152821 duplication
5’CS blaVIM aacA ’CS Accession no. AY648125 5’CS blaVIM aacA dfrA aadA ’CS Accession no. FR748152 5’CS blaVIM aacA dfrA aadA ’CS Accession no. KF85016 5’CS aacA blaVIM *170bp ’CS Accession nos. AY702100, KF850517 a) e) b) c) d) Identification and characterization of genetic structures coding for carbapenemases in enterobacteria from Central Greece. Petinaki et al, Diagn Microbiol Infect Dis, in press

14 Διασπορά KPC σε άλλα εντεροβακτηριακά: εμπειρία στο ΠΝΛ
Emergence of Escherichia coli sequence type 410 (ST410) with KPC-2 β-lactamase. Mavroidi A, Miriagou V, Malli E, Stefos A, Dalekos GN, Tzouvelekis LS, Petinaki E. Int J Antimicrob Agents Mar;39(3): Detection of Citrobacter koseri carrying beta-lactamase KPC-2 in a hospitalised patient, Greece, July 2011. Mavroidi A, Neonakis I, Liakopoulos A, Papaioannou A, Ntala M, Tryposkiadis F, Miriagou V, Petinaki E. Euro Surveill Oct 13;16(41)

15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
Αξιόπιστη ταυτοποίηση σε επίπεδο είδους Προσδιορισμό MIC (CLSI, EUCAST) Φαινοτυπικές και μοριακές δοκιμασίες: επιδημιολογική διερεύνηση

16 Καρβαπενέμες (CLSI) CLSI 2009/2011 mg/L S≤ I ≥R
ERTAPENEM / / /4 IMIPENEM / / /4 MEROPENEM / / /4

17 Μελέτη της επιδημιολογίας της αντοχής
ασχολείται με την ταυτοποίηση των γονιδίων αντοχής και τον τρόπο μεταφοράς τους από είδος σε είδος μελέτη της κλωνικής συγγένειας πολυανθεκτικών μικροβίων

18 MHT

19 Στέλεχος που παράγει καρβαπενεμάση τύπου A Με PCR ταυτοποιήθηκε το υπεύθυνο γονίδιο που κωδικοποιεί ένζυμο KPC

20 Στέλεχος που παράγει καρβαπενεμάση Α+Β Με PCR ταυτοποήθηκαν τα υπεύθυνα γονίδια που κωδικοποιούν ένζυμα VIM+KPC(+)

21 Τι καθορίζουν οι επιδημιολογικές μελέτες ;
Τι καθορίζουν οι επιδημιολογικές μελέτες ; Αριθμό κλώνων που διασπείρονται στο νοσοκομείο Αριθμό κλώνων που ενέχονται σε λοιμώξεις Πηγή διασποράς του κλώνου Τρόπους διασποράς

22 Μοριακή τυποποίηση μετά από ηλεκτροφόρηση σε παλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο
MWM MWM Kb 485.0 388.0 291.0 242.5 194.0 145.5 97.0 A A A A B B B B C C C C E E E E F F F F G G G G

23 Ανάλυση νουκλεοτιδικής αλληλουχίας
MLST: multi locus sequence typing (7 house keeping γονίδια) (mlst.net) Επιτήρηση της διασποράς των διαφόρων μικροργανισμών παγκόσμια

24 Έλεγχο για Αποικισμό ΜΕΘ Όλοι οι ασθενείς που εισάγονται στη ΜΕΘ
Κλινικό Τμήμα Ασθενείς με γνωστό αποικισμό ή λοίμωξη από πολυανθεκτικό στέλεχος 2. Ασθενείς με ιστορικό νοσηλείας κατά την οποία έλαβε θεραπεία με καρβαπενέμες το τελευταίο 3μηνο Ασθενείς με ιστορικό νοσηλείας σε ΜΕΘ το τελευταίο 6μηνο Ασθενείς με ιστορικό νοσηλείας στην Ινδία ή το Πακιστάν το τελευταίο 6μηνο

25 Νέες γρήγορες μέθοδοι για πολυανθεκτικόυς μικροοργανισμούς
Eφαρμογή της MALDI TOF MS στον έλεγχο αποικισμού από πολυανθεκτικά μικρόβια (ταυτοποίηση του μικροοργανισμού σε 1 λεπτό/ ανίχνευση αντοχής σε 2 ώρες) Εφαρμογή του blue-carba (ανίχνευση σε 2 ώρες αν το μικρόβιο παράγει καρβαπενεμάση, πολύ οικονομική μέθοδος)

26 Ταυτοποίηση μικροοργανισμού σε 1 λεπτό
Η χρήση της MALDI TOF MS στον έλεγχο αποικισμού από πολυανθεκτικά μικρόβια Ταυτοποίηση μικροοργανισμού σε 1 λεπτό Ανίχνευση καρβαπενεμάσης σε 2 ώρες Πολύ οικονομική μέθοδος (ελάχιστο κόστος αντιδραστηρίων) Απαραίτητη η αγορά του μηχανήματος

27 Mass Spec αρχή λειτουργίας
Sample + _ Ionizer Mass Analyzer Detector

28

29

30 Πρωτείνες επιφανείας και ριβοσωμικές πρωτείνες

31

32

33

34

35

36

37 Το Εργαστήριο του μέλλοντος…
Σε 1h.30’: 96 δείγματα

38 Blue-Carba Απλή βιοχημική δοκιμασία για την ανίχνευση διαφόρων καρβαμενεμασών απευθείας από αποικίες Παρακολούθηση υδρόλυσης ιμιπενέμης μέσω απελευθέρωσης Η⁺ Ως δείκτης αλλαγής PH χρησιμοποιείται το μπλέ της βρωμοθυμόλης Ερμηνεία των αποτελεσμάτων σε 30΄ εως 2 ώρες Βασισμένη στο Carba NP ( Nordmann- Poirel)

39 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
Στελέχη Blue-Carba (+) Στέλεχος Blue-Carba(-)

40


Κατέβασμα ppt "ΕSKAPE Πολυανθεκτικά μικρόβια του 2014"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google