Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB-SIMULINK

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB-SIMULINK"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB-SIMULINK
Δρ. Γεώργιος Φ. Φραγκούλης Καθηγητής

2 Δρ. Γεώργιος Φ. Φραγκούλης - Διάλεξη 1
Το MATLAB είναι ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο μαθηματικό λογισμικό πακέτο που χρησιμοποιείται σε πανεπιστημιακά μαθήματα αλλά και ερευνητικές και άλλες εφαρμογές με επιστημονικούς υπολογισμούς (scientific computing). Το όνομά του προέρχεται από τα αρχικά γράμματα των λέξεων MATtrix LABoratory (εργαστήριο πινάκων) Δρ. Γεώργιος Φ. Φραγκούλης - Διάλεξη 1

3 Δρ. Γεώργιος Φ. Φραγκούλης - Διάλεξη 1
Το MATLAB είναι ένα διαδραστικό (interactive) πρόγραμμα Για αριθμητικούς υπολογισμούς Για οπτικοποίηση δεδομένων (data visualization) με δυνατότητες προγραμματισμού που το καθιστούν ένα ισχυρό και χρήσιμο εργαλείο στις μαθηματικές και φυσικές επιστήμες Δρ. Γεώργιος Φ. Φραγκούλης - Διάλεξη 1

4 Δρ. Γεώργιος Φ. Φραγκούλης - Διάλεξη 1
Η γλώσσα προγραµµατισµού MATLAB λειτουργεί ως διερµηνέας εντολών (command interpreter), οι οποίες δίνονται µέσω του παραθύρου εντολών της (MATLAB command window). Οι εντολές αυτές µπορεί να είναι: ορισµοί µεταβλητών και πράξεις κλήση ενσωµατωµένων συναρτήσεων της MATLAB και των εγκατεστηµένων εργαλειοθηκών της (toolboxes) κλήση συναρτήσεων (functions) ή αρχείων εντολών MATLAB (scripts) που κατασκευάζονται από τους χρήστες µε τη µορφή m-file Δρ. Γεώργιος Φ. Φραγκούλης - Διάλεξη 1

5 Δρ. Γεώργιος Φ. Φραγκούλης - Διάλεξη 1
Το περιβάλλον εργασίας της MATLAB απεικονίζεται παρακάτω : Δρ. Γεώργιος Φ. Φραγκούλης - Διάλεξη 1


Κατέβασμα ppt "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB-SIMULINK"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google