Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων Φροντιστήριο 1 ο – Εισαγωγή στο MINIX 3 Ντίρλης Νικόλαος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων Φροντιστήριο 1 ο – Εισαγωγή στο MINIX 3 Ντίρλης Νικόλαος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων Φροντιστήριο 1 ο – Εισαγωγή στο MINIX 3 Ντίρλης Νικόλαος

2 Εισαγωγή στο MINIX 3 Σύνοψη Παρουσίασης :  Εγκατάσταση του MINIX 3  Βασικές εντολές  Βασικά File Utilities  Εγκατάσταση πακέτων  Μεταφορά Αρχείων με ftp  Εισαγωγή στον vim  To Hello World! στο MINIX  Recompile του Kernel 7/3/20142Εισαγωγή στο MINIX 3 - Ντίρλης Νικόλαος

3 Εγκατάσταση του MINIX 3  Μπορούμε να εγκαταστήσουμε το MINIX 3 μέσω του VirtualBox ή του VMWare Player.  Αν το MINIX παρουσιάζει “kernel panick” το πρόβλημα οφείλεται στο acceleration του hardware που δεν είναι ενεργοποιημένο. Η ενεργοποίηση γίνεται με μια απλή αλλαγή στο BIOS. 7/3/20143Εισαγωγή στο MINIX 3 - Ντίρλης Νικόλαος

4 Βασικές εντολές 7/3/2014Εισαγωγή στο MINIX 3 - Ντίρλης Νικόλαος4  man: βοηθητικές σελίδες  passwd: αλλαγή του password  passwd [user]: αλλαγή του pw του [user] ( μόνο ο root)  ls: περιεχόμενα φακέλου ( για –al, -alt, -alS βλ man ls)  cd [directory]: αλλαγή τρέχοντος φακέλου σε [directory]  cd..: πήγαινε στον από πάνω φάκελο στην ιεραρχία  pwd: ποιος είναι ο τρέχοντας φάκελος

5 Βασικά File Utilities 7/3/2014Εισαγωγή στο MINIX 3 - Ντίρλης Νικόλαος5  cp [fd1] [fd2]: αντιγραφή του [fd1] στο [fd2]  rm [fd]: διαγραφή του [fd]  mkdir [dir]: δημιουργία του φακέλου [dir]  rmdir [dir]: διαγραφή του φακέλου [dir]  cat [fd]: διάβασε το αρχείο [fd]  grep [str] [fd]: βρες το string [str] στο αρχείο [fd]  sort [fd]: ταξινόμησε τα περιεχόμενα του [fd]  chmod +x [fd]: κάνε το [fd] εκτελέσιμο

6 Εγκατάσταση πακέτων 7/3/2014Εισαγωγή στο MINIX 3 - Ντίρλης Νικόλαος6  Πολλά προγράμματα δεν είναι προεγκατεστημένα στο MINIX 3 και θα πρέπει να τα εγκαταστήσουμε εμείς σαν χρήστες.  Κάποια από αυτά είναι σημαντικά : πχ o gcc compliler  Γενικότερα, ένα πακέτο το εγκαθιστούμε με την εντολή : pkgin install [name_of_packet]  Για να δούμε ποια πακέτα είναι διαθέσιμα ( για παράδειγμα για να εγκαταστήσουμε τον αγαπημένο μας editor) χρησιμοποιούμε την εντολή pkgin update και μετά pkgin available  Για εκδόσεις του MINIX από 3.1.7 και πίσω χρησιμοποιούμε την εντολή packman

7 Μεταφορά Αρχείων με ftp 7/3/2014Εισαγωγή στο MINIX 3 - Ντίρλης Νικόλαος7  Για να μεταφέρουμε αρχεία με ftp μπορούμε να κάνουμε το εξής ( για το VirtualBox και χρησιμοποιώντας το WinSCP): - pkgin install openssh - κάνουμε reboot με την εντολή shutdown –r - Στο VB: settings->Network->Advanced->Port Forwarding - Κάνουμε map το port 22 στο 2222 - Κάνουμε connect το 2222 port με το WinSCP

8 Εισαγωγή στον Vim 7/3/2014Εισαγωγή στο MINIX 3 - Ντίρλης Νικόλαος8  O Vim είναι ένας απλός και ισχυρός editor που είναι προεγκατεστημένος στο MINIX 3  Χρησιμοποιούμε δύο mode λειτουργίας : το “command mode” (cm) και το “insert mode” (im).  Από cm αλλάζουμε σε im πατώντας το “i” και το αντίστροφο γίνεται πατώντας το ESC.  Με /[str] αναζητούμε ένα string προς τα εμπρός και με ?[str] προς τα πίσω.  Με :w αποθηκεύουμε και με :q κάνουμε έξοδο ( πάντα σε cm αυτές οι εντολές )

9 To Hello World! στο MINIX 7/3/2014Εισαγωγή στο MINIX 3 - Ντίρλης Νικόλαος9  Αφού εγκαταστήσουμε το πακέτο gcc44 είμαστε έτοιμοι να γράψουμε το πρώτο μας πρόγραμμα C στο MINIX: Δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα : # vi hello.c Press “i” to switch to “insert mode” Type the code ESC returns to “command mode” :w and :q #pkgin install gcc44 #gcc hello.c –o hello #chmod +x hello #./hello #rm hello

10 Recompile του Kernel 7/3/2014Εισαγωγή στο MINIX 3 - Ντίρλης Νικόλαος10  Μπορείτε να πειραματιστείτε με το recomplile του kernel αλλάζοντας μια απλή printf στην main. Πιο συγκεκριμένα, ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα : #cd.. #cd usr/src/kernel #ls #vi main.c /printf σε cm Make changes… Go to usc/src with #cd.. #make clean #make install Reboot with #shutdown –r Μπορείτε να δείτε την αλλαγή - αλλαγές που κάνατε ; Μην ξεχνάτε να κάνετε backup! Βλ man tar…


Κατέβασμα ppt "Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων Φροντιστήριο 1 ο – Εισαγωγή στο MINIX 3 Ντίρλης Νικόλαος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google