Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση
ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΥΠΔΜΗΔ)

2 Βασικές παθολογίες της Δημόσιας Διοίκησης (1) Υφιστάμενη Κατάσταση
Αναποτελεσματικό, Δύσκαμπτο και Κοστοβόρο Μοντέλο Οργάνωσης και Λειτουργίας των Δημόσιων Φορέων, δηλαδή: Πολύπλοκες, Γραφειοκρατικές & Κοστοβόρες διαδικασίες Απουσία ουσιαστικής Πολιτοκεντρικής προσέγγισης Χαμηλού επιπέδου & υψηλού κόστους υπηρεσίες στους πολίτες. Ανθρώπινο Δυναμικό √ Ελλιπής κατάρτιση, √ Αρνητική στάση / αντίσταση στην αλλαγή √ Αδυναμία προσαρμογής στις σύγχρονες πρακτικές διοίκησης και εξυπηρέτησης του πολίτη & στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών.

3 Βασικές παθολογίες της Δημόσιας Διοίκησης (2) Υφιστάμενη Κατάσταση
Θεσμικό Πλαίσιο που διακρίνεται από Πολυνομία & Αδιαφάνεια, μη προσαρμοσμένο στην ψηφιακή εποχή Εσωστρεφή Πληροφοριακά Συστήματα σχεδιασμένα για την υποστήριξη πολύπλοκων διοικητικών διαδικασιών. Πληθώρα Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων, με περιορισμένες υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς τον πολίτη. Έλλειψη Ουσιαστικής Συνεργασίας για την αντιμετώπιση κοινών-οριζόντιων προβλημάτων & εφαρμογή Επιχειρησιακής & Τεχνολογικής Διαλειτουργικότητας.

4 Βασικές παθολογίες της Δημόσιας Διοίκησης (3) Υφιστάμενη Κατάσταση
Τα Πληροφοριακά Συστήματα της ΔΔ παρουσιάζουν σημαντική Ανομοιογένεια στις Δομές Δεδομένων Μέρος των Δεδομένων περιλαμβάνεται σε όλα τα συστήματα, χωρίς όμως να είναι αξιόπιστα Η ίδια πληροφορία εισάγεται και τηρείται σε πολλά πληροφοριακά συστήματα της Δ.Δ.

5 Βασικά χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου Μοντέλου Οργάνωσης και Λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης (ΔΔ)
Αποδοτικότητα: Σύστημα εργασίας υψηλής απόδοσης, που αξιοποιεί ορθολογικά όλους τους πόρους στο μέγιστο δυνατό βαθμό Ποιότητα: Προσανατολισμός στην ολική ποιότητα και την εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω εναλλακτικών καναλιών και απλοποιημένων διαδικασιών. Διαφάνεια: Ανοιχτές διαδικασίες που επιτρέπουν την ουσιαστική συμμετοχή του πολίτη στον έλεγχο των Δημοσίων Υπηρεσιών και τον σχεδιασμό πολιτικής. Αποτελεσματικότητα: Η ΔΔ να προσφέρει υπηρεσίες προτιθέμενης αξίας στην Κοινωνία και την Οικονομία.

6 Η Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση(1)
Απαιτεί: Σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα σε όλους τους ΔΦ Ευρυζωνικότητα στη ΔΔ. Διαλειτουργικότητα μεταξύ των ΠΣ της ΔΔ. Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Συναλλαγές για όλους. Ασφάλεια και Ψηφιακή Αυθεντικοποίηση Πλήρες, Επίκαιρο και Αξιόπιστο Ψηφιακό Περιεχόμενο.

7 Η Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (2)
Ηλεκτρονική Δημοκρατία – Συμμετοχή πολιτών στο σχεδιασμό των πολιτικών με ηλεκτρονικά μέσα. Ηλεκτρονικές Δημόσιες Προμήθειες. Ηλεκτρονική Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μιας Στάσης.

8 Βασικές Υποδομές-Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (1)
Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»: Η βασική δικτυακή πλατφόρμα υποστήριξης της ψηφιακής επικοινωνίας & συνεργασίας των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Σύστημα Ενιαίας Εξυπηρέτησης«ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ-Call Center-1500»

9 Βασικές Υποδομές - Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης(2)
Δημιουργία Αξιόπιστων Μητρώων Εθνικό Δημοτολόγιο-Εθνικό Ληξιαρχείο Ηλεκτρονικές Προμήθειες Κέντρο Δεδομένων Δημόσιας Διοίκησης Ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων-ψηφιακές υπογραφές Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

10 Ομογενοποίηση Πληροφοριακών Δομών ΔΔ
Στόχοι: Δημιουργία Αξιόπιστων Μητρώων Αποτύπωση Δομών Δεδομένων των ΠΣ της ΔΔ Αναγνώριση Κοινών Στοιχείων και χρήση των πλέον αξιόπιστων Καθορισμός Φορέα–Ιδιοκτήτη των Βασικών Στοιχείων/υπηρεσιών/εγγράφων και εφαρμογή προτύπων για την ηλεκτρονική μεταφορά τους μεταξύ ΠΣ Απώτερος στόχος: Η Πληροφορία καταχωρείται ΜΙΑ ΦΟΡΑ μόνο από τον Φορέα-Ιδιοκτήτη Συντηρείται Ανελλιπώς και μεταφέρεται μεταξύ ΠΣ κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη

11 Βασικές παράμετροι για την Προώθηση της ΗΔ (1)
Βασικές παράμετροι για την Προώθηση της ΗΔ (1) Σταδιακή Εφαρμογή του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας & Ηλεκτρονικών Συναλλαγών» Οργανωσιακές Αλλαγές που απορρέουν από την εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών και συστημάτων Απλοποίηση / ανασχεδιασμός διοικητικών διαδικασιών για την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών.

12 Βασικές παράμετροι για την Προώθηση της ΗΔ (2)
Ενίσχυση Θεσμικού Πλαισίου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ενίσχυση των Μόνιμων Δομών για το Σχεδιασμό και την Παρακολούθηση της στρατηγικής και των επιμέρους πολιτικών στον τομέα της ΗΔ. Ενίσχυση Μηχανισμού για τη διαχείριση περιεχομένου/υπηρεσιών των ΔΦ για τη Διευκόλυνση της Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Εφαρμογή Συστήματος Δεικτών για τη μέτρηση της απόδοσης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

13 Βασικές παράμετροι για την Προώθηση της ΗΔ (3)
Ανάπτυξη-ενίσχυση υποδομών ΤΠΕ μετά και τις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές ως αποτέλεσμα και διαρθρωτικών αλλαγών (π.χ. συστήματα ERP,CRM, HRMS, Ψηφ. Συντ. Ηλεκτρονικές Προμήθειες). Αναδιάρθρωση / Ανασχεδιασμός των Πληροφοριακών Συστημάτων των Φορέων ως αποτέλεσμα των διαρθρωτικών αλλαγών.

14 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Συμπερασματικά απαιτείται: Διασφάλιση και επέκταση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Αξιοποίηση του Κέντρου Δεδομένων της ΔΔ Ανάπτυξη νέων προϊόντων βασισμένων στη ψηφιακή πληροφορία. Επέκταση των Ηλεκτρονικών Συναλλαγών-ΗΣ-Ολοκληρωμένων ΗΣ κυρίως μέσω της ενίσχυσης της τρικάναλης εξυπηρέτησης «ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ-Call Center-1500» Εξασφάλιση βιωσιμότητας και λειτουργίας υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της ΔΔ. Σταδιακή εφαρμογή του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Αναδιοργάνωση δομών διαχείρισης υποδομών ΤΠΕ στη Δημόσια Διοίκηση. Υποστήριξη «Ψηφιακής Ωρίμανσης» Πολιτών / Επιχειρήσεων. Στοχευμένη αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων

15

16 Προϋποθέσεις υλοποίησης μιας Εφαρμόσιμης Στρατηγικής (1)
Προϋποθέσεις υλοποίησης μιας Εφαρμόσιμης Στρατηγικής (1) Στήριξη & Συνεπή Εφαρμογή μιας ουσιαστικής Στρατηγικής και Υλοποίηση Στοχευμένων Κρίσιμων Παρεμβάσεων για τη ΔΔ Εξασφάλιση κονδυλίων για την υλοποίηση της στρατηγικής σε επίπεδο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Διασφάλιση βιωσιμότητας υφιστάμενων τεχνολογικών υποδομών και συστημάτων. Συνεχή Ένταξη & ανάπτυξη νέων υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης. Ουσιαστική συνεργασία μεταξύ Δημοσίων Φορέων. Πλήρης αξιοποίηση των οριζόντιων τεχνολογικών υποδομών και υπηρεσιών του ΥΠΔΜ & ΗΔ (π.χ. ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ-1500, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΑΠΟΓΡΑΦΗ ).

17 Σας ευχαριστώ πολύ… ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Τηλέφωνο: 2131306002, 2131313907


Κατέβασμα ppt "Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google