Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

GREEK TRADITIONAL GAMES Ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια  Freedom  (Ελευθερία)  The hen, the chicks and the hawk  (Η κλώσα, τα κλωσόπουλα και το γεράκι)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "GREEK TRADITIONAL GAMES Ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια  Freedom  (Ελευθερία)  The hen, the chicks and the hawk  (Η κλώσα, τα κλωσόπουλα και το γεράκι)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 GREEK TRADITIONAL GAMES Ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια  Freedom  (Ελευθερία)  The hen, the chicks and the hawk  (Η κλώσα, τα κλωσόπουλα και το γεράκι)

2 GREEK TRADITIONAL GAMES Ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια  Freedom (Ελευθερία)

3 GREEK TRADITIONAL GAMES Ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια Freedom COUNTRY: Greece INGREDIENTS: 1 cone and round flat stones (Home Countries) PLACE: Yard - neighborhood AGE: 8 and up NO. OF CHILDREN: 4-6 After creating a small circle (threshing floor), we put a pine cone in it. With 'Home Countries', which we throw from a short distance, we try to get the cone out of the circle. Whoever succeeds wins. Ελευθερία ΧΩΡΑ: Ελλάδα ΥΛΙΚΑ: 1 κουκουνάρα και στρογγυλές επίπεδες πέτρες (αµάδες) ΧΩΡΟΣ: Αυλή - γειτονιά ΗΛΙΚΙΑ: 8 και πάνω ΑΡ. ΠΑΙΔΙΩΝ: 4-6 Αφού φτιάξουµε ένα µικρό κύκλο (αλώνι), βάζουµε µέσα µια κουκουνάρα. Με τις «αµάδες» µας, που τις ρίχνουµε από µια µικρή απόσταση, προσπαθούµε να βγάλουµε την κουκουνάρα έξω από τον κύκλο. Όποιος το καταφέρει κερδίζει.

4 GREEK TRADITIONAL GAMES Ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια  The hen, the chicks and the hawk  (Η κλώσα, τα κλωσόπουλα και το γεράκι)

5 GREEK TRADITIONAL GAMES Ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια The hen, the chicks and the hawk COUNTRY: Greece MATERIALS: PLACE: Yard: neighborhood AGE: 7 -12 NO. OF CHILDREN: 6- 8 Children stand in a queue holding from their waist ('chicks'). The first child has his arms open in expansed position("hen"). Another child pretends to be the "hawk". Once the game starts, the "hawk" is trying to catch the last "chick." The "hen" making various maneuvers, is trying by all to have means to stay in front of the "hawk" so that it can’t catch the "chicks". The “chick” that catches the “hawk” or unstucks from the queue during the maneuvers, comes out. The game ends once all the "chicks" are caught.. Η κλώσα, τα κλωσόπουλα και το γεράκι ΧΩΡΑ: Ελλάδα ΥΛΙΚΑ: ΧΩΡΟΣ: Αυλή - γειτονιά ΗΛΙΚΙΑ: 7 -12 ΑΡ. ΠΑΙΔΙΩΝ: 6 - 8 Τα παιδιά µπαίνουν το ένα πίσω από τ’ άλλο πιασµένα από τη µέση(«κλωσόπουλα»). Το πρώτο παιδί έχει τα χέρια του ανοιχτά σε έκταση(«κλώσα»). Ένα άλλο παιδί κάνει το «γεράκι». Μόλις το παιχνίδι ξεκινήσει, το «γεράκι» προσπαθεί να πιάσει το τελευταίο «κλωσόπουλο». Η «κλώσα», κάνοντας διάφορους ελιγµούς, προσπαθεί να έχει πάντα µπροστά της το «γεράκι», ώστε να µην µπορέσει να πιάσει τα «κλωσόπουλα». Όποιο «κλωσόπουλο» πιάσει το «γεράκι» ή όποιο, κατά τους ελιγµούς, ξεκολλήσει από τη σειρά, βγαίνει έξω. Το παιχνίδι τελειώνει µόλις πιαστούν όλα τα «κλωσόπουλα».


Κατέβασμα ppt "GREEK TRADITIONAL GAMES Ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια  Freedom  (Ελευθερία)  The hen, the chicks and the hawk  (Η κλώσα, τα κλωσόπουλα και το γεράκι)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google