Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στοιχεία Μετοχής Αριθμός Μετοχών: 27.848.000 (ΚΟ) Τιμή Μετοχής (€): 1,00 (28/11/07) Κεφαλαιοποίηση (€ εκατ.): 27,8 % Δ από 29/12/2006: -52,2% 52 wk high.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στοιχεία Μετοχής Αριθμός Μετοχών: 27.848.000 (ΚΟ) Τιμή Μετοχής (€): 1,00 (28/11/07) Κεφαλαιοποίηση (€ εκατ.): 27,8 % Δ από 29/12/2006: -52,2% 52 wk high."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στοιχεία Μετοχής Αριθμός Μετοχών: 27.848.000 (ΚΟ) Τιμή Μετοχής (€): 1,00 (28/11/07) Κεφαλαιοποίηση (€ εκατ.): 27,8 % Δ από 29/12/2006: -52,2% 52 wk high €: 2,59 (30/11/2006) 52 wk low €: 0,95 (22/11/2007) Μέση ημερήσια εμπορευσιμότητα 52 εβδομάδων (#): 165.995 IR RELEASE 30 Νοεμβρίου 2007 Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 9Μ 2007 Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις NEWS GA NPHr.AT Company Description Η Newsphone Hellas Α.Ε. είναι Market Leader στον χώρο της συλλογής, επεξεργασίας και παροχής περιεχομένου πληροφόρησης και εφαρμογών (Content, Info and Application Service Provider) στην Ελλάδα. Αξιοποιεί εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και Internet με τη χρήση συγκλινουσών τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, προσφέροντας εξειδικευμένες, πρωτοποριακές υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις. Δραστηριοποιείται επίσης δυναμικά και στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-Government), υλοποιώντας μερικά από τα σημαντικότερα έργα του τομέα στη χώρα (ΑΡΙΑΔΝΗ - Κεντρικό Σύστημα Πληροφόρησης, Υποστήριξης και Διασύνδεσης των ΚΕΠ, 1110 - Κέντρο Εξυπηρέτησης Επιβατικού κοινού ΟΣΕ, κ.α.). Ο όμιλος Newsphone Hellas A.E. δραστηριοποιείται και στη παροχή υπηρεσιών Θεματικών Πυλών κυρίως μέσω των κωδικών 11880 11821 και 1442. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η NEWSPHONE HELLAS ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2007 Βελτιωμένη είναι η πορεία του Ομίλου κατά το τρίτο τρίμηνο, περίοδο κατά την οποία υπήρξε ικανοποιητική αύξηση τόσο του κύκλου εργασιών, όσο και όλων των κατηγοριών κέρδους συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2006, γεγονός που ενίσχυσε σημαντικά και τα αποτελέσματα εννεαμήνου. Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο εννεάμηνο του 2007 στα € 47,7 εκατ. έναντι € 32,8 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 45,5%. Η αύξηση του κύκλου εργασιών αποδίδεται στην ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των επιχειρηματικών μονάδων του ομίλου. Το μικτό κέρδος σε επίπεδο ομίλου για το εννεάμηνο του 2007 αυξήθηκε κατά 4,4% και ανήλθε σε € 13,9 εκατ. έναντι € 13,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2006, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους ανήλθε σε 29,2% επί του κύκλου εργασιών, έναντι 40,6% το 2006. Η υποχώρηση του μικτού περιθωρίου οφείλεται κυρίως στα χαμηλά περιθώρια κερδοφορίας που αποδίδει το έργο το οποίο εκτελείται για το Ι.Κ.Α. Αξιοσημείωτο βέβαια αποτελεί το γεγονός ότι το περιθώριο μικτής κερδοφορίας κατά το τρίτο τρίμηνο διαμορφώθηκε σε 31% έναντι 25,1% στο δεύτερο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφανίζονται αυξημένα κατά 0,5% στο εννεάμηνο του 2007 και ανήλθαν σε € 6,9 εκατ. έναντι € 6,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Σημαντική αύξηση κατά 17,3% παρουσίασε το EBITDA του τρίτου τριμήνου συγκριτικά με το τρίτο τρίμηνο του 2006, γεγονός που αποδίδεται τόσο στον περιορισμό των εξόδων διάθεσης, λόγω της μείωσης των διαφημιστικών δαπανών, όσο και στον περιορισμό των εξόδων διοίκησης τα οποία αυξήθηκαν με χαμηλότερο ρυθμό αυτού του κύκλου εργασιών, εξισορροπώντας έτσι σε κάποιο βαθμό τον περιορισμό του μικτού περιθωρίου κέρδους. Επιπλέον, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα € 4,7 εκατ. το εννεάμηνο του 2007 έναντι € 5,0 εκατ. το εννεάμηνο του 2006 μείωση της τάξεως του 5,1%, ενώ τέλος τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας εμφανίστηκαν μειωμένα κατά 11,6% και ανήλθαν σε € 3,1 εκατ. έναντι € 3,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Υπενθυμίζεται ότι, τα καθαρά αποτελέσματα του β’ τριμήνου και κατ’ επέκταση του εννεαμήνου της τρέχουσας χρήσης επιβαρύνθηκαν με έκτακτες δαπάνες ύψους € 1.041 χιλ. που δεν αφορούν την χρήση του 2007. Ειδικότερα τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν κατά € 630 χιλ. λόγω αρνητικής έκβασης δικαστικής υπόθεσης και πληρωμής απαίτησης, και κατά € 411 χιλ. λόγω φόρων που προέκυψαν από την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων τόσο της μητρικής Newsphone όσο και της θυγατρικής Call Center. Newsphone Hellas, Λεωφ. Θησέως 280, 176 75 Καλλιθέα, τηλ. 210-9472222, fax: 210-9472223, e-mail: info@newsphone.gr Διευθύνων Σύμβουλος: Στρατής Απέργης sapergis@newsphone.gr, I.R.O., Απόστολος Αντωνιάδης aantoniadis@newsphone.gr I.R. Consultants: AΙA RELATE τηλ.: +30210 7418900, Γιάννης Παύλου pavlou@aea.gr Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση και ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.newsphone.gr Επενδυτικοί αριθμοδείκτες υπολογισμένοι με τιμή μετοχής € 1,00 (28/11/2007 ) και αριθμό μετοχών τέλους χρήσης (27.848.000) B.V.= Total Equity - Minorities


Κατέβασμα ppt "Στοιχεία Μετοχής Αριθμός Μετοχών: 27.848.000 (ΚΟ) Τιμή Μετοχής (€): 1,00 (28/11/07) Κεφαλαιοποίηση (€ εκατ.): 27,8 % Δ από 29/12/2006: -52,2% 52 wk high."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google