Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26-28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ: Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26-28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ: Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26-28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ: Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν. 4269/2014 Ο ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού στην ανασυγκρότηση της χώρας Νίκος Ζαχαριάς

2 Τι είναι οι θεσμικές γραμμές;
4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τι είναι οι θεσμικές γραμμές; Το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων, τα οποία επηρεάζουν το καθεστώς ιδιοκτησίας, δόμησης, εκμετάλλευσης ή και προστασίας της ακίνητης περιουσίας Νίκος Ζαχαριάς

3 Που αναφέρονται ; α) Σε χωροταξικά − πολεοδομικά χαρακτηριστικά
4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Που αναφέρονται ; α) Σε χωροταξικά − πολεοδομικά χαρακτηριστικά β) Σε περιοχές περιβαλλοντικής, πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής και εθνικής προστασίας γ) Σε περιοχές καθορισμένες από λοιπές διοικητικές πράξεις σχετικά με τη γη (απαλλοτριώσεις, αναδασμούς – διανομές, οριογραμμές αιγιαλού – παραλίας) Νίκος Ζαχαριάς

4 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ: Σχέδια πόλεων – πράξεων εφαρμογής Διαγράμματα εφαρμογών
4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σχέδια πόλεων – πράξεων εφαρμογής Διαγράμματα εφαρμογών Όρια οικισμών (προ του 1923 / κάτω από 2000 κατοίκους) Όρια ΖΟΕ / NATURA Γραμμές αιγιαλού – παραλίας – παλαιός αιγιαλός ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ: Όρια αρχαιολογικών περιοχών προστασίας Όρια πράξεων χαρακτηρισμού, αναδασώσεων Ζώνες προστασίας ρεμάτων Νίκος Ζαχαριάς

5 4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Πως καθορίζονται; Με κοινή απόφαση Υπουργείων καθορίζονται οι προδιαγραφές καταγραφής. Σε επίπεδο Δήμου από επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των συναρμόδιων Υπουργείων – υπηρεσιών η οποία εισηγείται προς το ΥΠΕΚΑ τον τελικό καθορισμό όλων των θεσμικών γραμμών στα όρια του Δήμου Με απόφαση του ΥΠΕΚΑ για κάθε Δήμο εγκρίνεται Ειδικό Ψηφιακό Σχέδιο θεσμικών γραμμών και πληροφορίας γης. Συγκροτείται επιτροπή παρακολούθησης και αξιολόγησης με τη συμμετοχή των αρμόδιων Γενικών Γραμματέων κάθε υπουργείου. Νίκος Ζαχαριάς

6 ΥΠΟΡΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ Σε προθεσμία 6 μηνών οι Δήμοι
4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΡΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ Σε προθεσμία 6 μηνών οι Δήμοι Αποστέλλουν σε ψηφιακό αρχείο προς την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ και τις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των σχεδίων που έχουν αρμοδιότητα να εκπονούν. Εγκαθιστούν σύστημα καταγραφής των δημογραφικών, οικονομικών, αναπτυξιακών, κοινωνικών και άλλων δεδομένων που απαιτούνται για την ανάλυση της φυσιογνωμίας της περιοχής τους. Νίκος Ζαχαριάς

7 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Πώς θα γίνεται η καταγραφή των γραμμών (προδιαγραφές) ?
4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Πώς θα γίνεται η καταγραφή των γραμμών (προδιαγραφές) ? Πως θα λειτουργεί η επιτροπή του Δήμου? Πως θα αντιμετωπιστεί η ασάφεια, η ανακρίβεια, η επικάλυψη ή οι περιπτώσεις απλών περιγραφών και σε πιο επίπεδο ? Πως θα γίνεται η γεωαναφορά ? Ποιο υπόβαθρο θα χρησιμοποιηθεί? Νίκος Ζαχαριάς

8 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Περιγραφική οριοθέτηση οικισμών Οριοθέτηση με σκαρίφημα Εγκεκριμένα σχέδια χωρίς γεωαναφορά Όρια γραμμών χωρίς γεωαναφορά Όρια γραμμών επί υποβάθρων 1:5.000 ΓΥΣ Νίκος Ζαχαριάς

9 Οριοθέτηση οικισμού με σκαρίφημα
4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Οριοθέτηση οικισμού με σκαρίφημα Νίκος Ζαχαριάς

10 Καθορισμός αιγιαλού – παραλίας
4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Καθορισμός αιγιαλού – παραλίας Νίκος Ζαχαριάς

11 Οριοθέτηση οικισμού Νίκος Ζαχαριάς
4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Οριοθέτηση οικισμού Νίκος Ζαχαριάς

12 Όριο αιγιαλού Όριο αιγιαλού – παραλίας Όριο παραλίας Νίκος Ζαχαριάς
4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Όριο αιγιαλού – παραλίας Όριο αιγιαλού Όριο παραλίας Νίκος Ζαχαριάς

13 Όρια γραμμών επί υποβάθρων 1:5.000 ΓΥΣ
4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Όρια γραμμών επί υποβάθρων 1:5.000 ΓΥΣ Νίκος Ζαχαριάς

14 Όρια ZOE σε πινακίδα κλίμακας 1:25.000 χωρίς κάναβο
4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Όρια ZOE σε πινακίδα κλίμακας 1: χωρίς κάναβο Νίκος Ζαχαριάς

15 4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Στις επιτροπές των Δήμων να συμμετέχουν οι προϊστάμενοι των τοπογραφικών υπηρεσιών της περιοχής Οι παραπάνω επιτροπές να προκηρύξουν μελέτες για την καταγραφή , ψηφιοποίηση, γεωαναφορά των θεσμικών γραμμών στα διοικητικά τους όρια. Ως υπόβαθρα να χρησιμοποιηθούν οι ορθοφωτογραφίες Κτηματολογίου σε μεγέθυνση 1:5.000 Η προσωρινή οριοθέτηση να αναρτηθεί δημόσια για διάστημα ενός μηνός και να δοθεί η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων όπου υπάρχει αμφισβήτηση Οριστικοποίηση από την επιτροπή - αποστολή στο ΥΠΕΚΑ για έγκριση Εξορθολογισμός - αξιοπιστία καταγραφής Νίκος Ζαχαριάς

16 Ευχαριστώ για την προσοχή σας
4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ευχαριστώ για την προσοχή σας Νίκος Ζαχαριάς


Κατέβασμα ppt "4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26-28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ: Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google