Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ημερίδα του έργου "Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης του ΤΕΙ Λάρισας" «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση : οι εκπαιδευτές» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ημερίδα του έργου "Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης του ΤΕΙ Λάρισας" «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση : οι εκπαιδευτές» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Ημερίδα του έργου "Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης του ΤΕΙ Λάρισας" «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση : οι εκπαιδευτές» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα 27 Φεβρουαρίου 2006

3 Skills Εξ αποστάσεως εκπαίδευση οι εκπαιδευτές

4 Δεξιότητες του εκπαιδευτή: Η εξαε αποκτά καθημερινά όλο και περισσότερο έδαφος σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και σε όλες τις μορφές της (τυπική/άτυπη) Η εξαε αποκτά καθημερινά όλο και περισσότερο έδαφος σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και σε όλες τις μορφές της (τυπική/άτυπη) Η τεχνολογικές εξελίξεις έχουν συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της. Η τεχνολογικές εξελίξεις έχουν συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της.

5 Οι εμπλεκόμενοι στην εξαε και η σχέση τους με την τεχνολογία 1 ο 1 ο οι σπουδαστές χρησιμοποιούν την τεχνολογία για ολοκληρώσουν τις σπουδές τους

6 2ο2ο2ο2ο Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να διδάξουν

7 εγώ ο εκπαιδευτικός θυμάμαι πάντα ότι… υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στην παραδοσιακή διδασκαλία και στην εξαε υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στην παραδοσιακή διδασκαλία και στην εξαε ο τρόπος με τον οποίο θα διδάξω ένα μάθημα με εξαε είναι διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο θα διδάξω ένα μάθημα με εξαε είναι διαφορετικός

8 Η αντικατάσταση της φυσικής παρουσίας του εκπαιδευτικού με μια «φωνή» στο δίκτυο χωρίς την προσαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος, της οργάνωσης της διδασκαλία οδηγεί στην αλλοίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας Η αντικατάσταση της φυσικής παρουσίας του εκπαιδευτικού με μια «φωνή» στο δίκτυο χωρίς την προσαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος, της οργάνωσης της διδασκαλία οδηγεί στην αλλοίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας

9 Για να επιτύχω ως εκπαιδευτής εξαε θα πρέπει να εκμεταλλευτώ στο μέγιστο τις δυνατότητες της τεχνολογίας και των παιδαγωγικών δυνατοτήτων αυτής της μεθόδου Για να επιτύχω ως εκπαιδευτής εξαε θα πρέπει να εκμεταλλευτώ στο μέγιστο τις δυνατότητες της τεχνολογίας και των παιδαγωγικών δυνατοτήτων αυτής της μεθόδου

10 Ποιές δεξιότητες μου χρειάζονται για να διδάξω στην εξαε; Χρήση της τεχνολογίας Χρήση της τεχνολογίας Επικοινωνία Επικοινωνία Παιδαγωγικές αρχές Παιδαγωγικές αρχές

11 Μορφές της εξαε Σύγχρονη Σύγχρονη Ασύγχρονη Ασύγχρονη Μικτή Μικτή

12 Μορφές της εξαε Σύγχρονη Σύγχρονη –Video και Audio διασκέψεις –Ραδιόφωνο –Συνδιάσκεψη μέσω Η/Υ

13 Μορφές της εξαε Ασύγχρονη Ασύγχρονη –Video και Audio ταινίες –Τηλεόραση –Email –Internet –Λίστες συζητήσεων, πίνακες ανακοινώσεων κτλ.

14 Μορφές της εξαε Μικτή Μικτή Χρησιμοποιεί διδακτικές τεχνικές και από τις δύο προηγούμενες

15 Χρήση της τεχνολογίας και εκπαιδευτικός Ποιες είναι οι διαθέσιμες τεχνολογίες και πως τις χρησιμοποιώ για να πετύχω το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα Ποιες είναι οι διαθέσιμες τεχνολογίες και πως τις χρησιμοποιώ για να πετύχω το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα Έλλειψη «τεχνοφοβίας» Έλλειψη «τεχνοφοβίας»

16 Όλες οι τεχνολογίες έχουν δυνατά αλλά και αδύνατα σημεία, η αποδοτικότερη χρήση της κάθε μιας εξαρτάται πάντα από τον επιδιωκόμενο σκοπό Όλες οι τεχνολογίες έχουν δυνατά αλλά και αδύνατα σημεία, η αποδοτικότερη χρήση της κάθε μιας εξαρτάται πάντα από τον επιδιωκόμενο σκοπό Η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας εξαρτάται από την ικανότητα του εκπαιδευτικού στη χρήση της τεχνολογίας που έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει. Η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας εξαρτάται από την ικανότητα του εκπαιδευτικού στη χρήση της τεχνολογίας που έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει.

17 Εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι γνώστες και χρήστες των τεχνολογιών. Εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι γνώστες και χρήστες των τεχνολογιών. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να χρησιμοποιεί με τέτοιο τρόπο τις τεχνολογίες έτσι ώστε να μην ακυρώνουν την παιδαγωγική προσέγγιση. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να χρησιμοποιεί με τέτοιο τρόπο τις τεχνολογίες έτσι ώστε να μην ακυρώνουν την παιδαγωγική προσέγγιση.

18 Για τη σωστή χρήση της τεχνολογίας όμως ο εκπαιδευτής χρειάζεται και άλλες ικανότητες τέτοιες ώστε να μην αποσπούν τον εκπαιδευόμενο από τη διαδικασία Για τη σωστή χρήση της τεχνολογίας όμως ο εκπαιδευτής χρειάζεται και άλλες ικανότητες τέτοιες ώστε να μην αποσπούν τον εκπαιδευόμενο από τη διαδικασία

19 Δεξιότητες του εκπαιδευτή Ξεχωρίζει τη χρήσιμη από την άχρηστη πληροφορία την οποία φιλτράρει, ταξινομεί, αρχειοθετεί, αποθηκεύει και τέλος διαθέτει στους εκπαιδευόμενους για να τη χρησιμοποιήσουν σωστά Ξεχωρίζει τη χρήσιμη από την άχρηστη πληροφορία την οποία φιλτράρει, ταξινομεί, αρχειοθετεί, αποθηκεύει και τέλος διαθέτει στους εκπαιδευόμενους για να τη χρησιμοποιήσουν σωστά

20 Τι κάνει την εξαε πιο αποτελεσματική Ο σωστός προγραμματισμός για τη χρήση των τεχνολογιών Ο σωστός προγραμματισμός για τη χρήση των τεχνολογιών Η συνεχής εξερεύνηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας για να συνδυαστούν σωστά με τις κατάλληλες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και τις εκπαιδευτικές τεχνικές Η συνεχής εξερεύνηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας για να συνδυαστούν σωστά με τις κατάλληλες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και τις εκπαιδευτικές τεχνικές

21 Με την κατανόηση από όλους τους εμπλεκόμενους (εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους) των νέων μέσων αλλά και των νέων υποχρεώσεων Με την κατανόηση από όλους τους εμπλεκόμενους (εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους) των νέων μέσων αλλά και των νέων υποχρεώσεων

22 Ο εκπαιδευτικός πρέπει πάντα θα θυμάται… Ποιο σκοπό θέλω να πετύχω με τη χρήση αυτού του εκπαιδευτικού μέσω τον οποίο δεν μπορώ να πετύχω με τη χρήση κάποιου άλλου; Ποιο σκοπό θέλω να πετύχω με τη χρήση αυτού του εκπαιδευτικού μέσω τον οποίο δεν μπορώ να πετύχω με τη χρήση κάποιου άλλου;

23 Η απάντηση... Το μέλλον της εξαε δεν είναι να μετακινηθούμε από το μοντέλο του εκπαιδευτικού-φορέα γνώσεων στο μοντέλο τεχνολογία-φορέας εκπαίδευσης Το μέλλον της εξαε δεν είναι να μετακινηθούμε από το μοντέλο του εκπαιδευτικού-φορέα γνώσεων στο μοντέλο τεχνολογία-φορέας εκπαίδευσης

24 αλλά... Στο μοντέλο της συνεργασίας μεταξύ της τεχνολογίας και των εκπαιδευτικών που ξεπερνά τους περιορισμούς χρόνου και χώρου και επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να μάθουν περισσότερα, σε μικρότερο χρόνο και όποιο χώρο αυτοί επιθυμούν. Στο μοντέλο της συνεργασίας μεταξύ της τεχνολογίας και των εκπαιδευτικών που ξεπερνά τους περιορισμούς χρόνου και χώρου και επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να μάθουν περισσότερα, σε μικρότερο χρόνο και όποιο χώρο αυτοί επιθυμούν.

25 Επικοινωνία

26 Παρόλο που ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να κατανοήσει τη σωστή χρήση της τεχνολογίας είναι σημαντικότερο το να κατέχει τις δεξιότητες εκείνες που απαιτούνται για τη μετατροπή της με τη χρήση της τεχνολογίας διδασκαλίας σε προσωπική υπόθεση για τον κάθε εκπαιδευόμενο μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο η φυσική επαφή δεν υφίσταται επιτυγχάνοντας έτσι τη μέγιστη εμπλοκή του εκπαιδευόμενου στη διαδικασία μάθησης. Παρόλο που ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να κατανοήσει τη σωστή χρήση της τεχνολογίας είναι σημαντικότερο το να κατέχει τις δεξιότητες εκείνες που απαιτούνται για τη μετατροπή της με τη χρήση της τεχνολογίας διδασκαλίας σε προσωπική υπόθεση για τον κάθε εκπαιδευόμενο μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο η φυσική επαφή δεν υφίσταται επιτυγχάνοντας έτσι τη μέγιστη εμπλοκή του εκπαιδευόμενου στη διαδικασία μάθησης.

27 Η τεχνολογία πραγματώνει τη διαδικασία… Το επίκεντρο της όμως είναι πάντα ο σπουδαστής !!!! Το επίκεντρο της όμως είναι πάντα ο σπουδαστής !!!!

28 Για το λόγο αυτό... Ο εκπαιδευτής πρέπει να γνωρίζει ποιοι είναι οι άνθρωποι που εκπαιδεύει και να κινείται γύρα από αυτούς και όχι γύρω από το τι του προσφέρει η τεχνολογία γι’ αυτούς Ο εκπαιδευτής πρέπει να γνωρίζει ποιοι είναι οι άνθρωποι που εκπαιδεύει και να κινείται γύρα από αυτούς και όχι γύρω από το τι του προσφέρει η τεχνολογία γι’ αυτούς

29 Αλληλεπίδραση.. Είναι το βασικότερο στοιχείο στην εξαε Είναι το βασικότερο στοιχείο στην εξαε Η πλήρης συμμετοχή των σπουδαστών οι οποίοι βρίσκοντε σε διάφορες τοποθεσίες συνχά απομονωμένοι από τους συνεκπαιδευόμενους τους είναι το χαρακτηριστικό το οποίο μετατρέπει τη διδασκαλία σε μάθηση Η πλήρης συμμετοχή των σπουδαστών οι οποίοι βρίσκοντε σε διάφορες τοποθεσίες συνχά απομονωμένοι από τους συνεκπαιδευόμενους τους είναι το χαρακτηριστικό το οποίο μετατρέπει τη διδασκαλία σε μάθηση

30 Τι πρέπει να αναζητούμε σε ένα πρόγραμμα εξαε ως εκπαιδευτικοί... Μαθητο-κεντρική διδασκαλία Μαθητο-κεντρική διδασκαλία Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λειτουργεί ως συντονιστής της μάθησης και όχι ως αποκλειστικός φορέας της Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λειτουργεί ως συντονιστής της μάθησης και όχι ως αποκλειστικός φορέας της

31 Κατανοώντας ότι.. Η μαθησιακή διαδικασία βασίζεται στους εκπαιδευόμενους και όχι στους εκπαιδευτικούς… Η μαθησιακή διαδικασία βασίζεται στους εκπαιδευόμενους και όχι στους εκπαιδευτικούς… Οι εκπαιδευτικοί της εξαε πρέπει πάντα να δίνουν βαρύτητα.. Οι εκπαιδευτικοί της εξαε πρέπει πάντα να δίνουν βαρύτητα..

32 στη διαδικασία, αντίθετα με τους εκπαιδευτικούς της παραδοσιακής εκπαίδευσης των οποίων ο ρόλος κυρίως περιορίζεται στο να «μοιράζονται» περιεχόμενο και όχι να προκαλούν ερεθίσματα για γνώση στη διαδικασία, αντίθετα με τους εκπαιδευτικούς της παραδοσιακής εκπαίδευσης των οποίων ο ρόλος κυρίως περιορίζεται στο να «μοιράζονται» περιεχόμενο και όχι να προκαλούν ερεθίσματα για γνώση

33 Άλλο βασικό χαρακτηριστικό για επιτυχημένη παροχή εξαε... Είναι οι σωστές ερωτήσεις και όχι οι σωστές απαντήσεις! Ο εκπαιδευτικός στην εξαε δε λύνει απορίες αλλά προκαλεί τον εκπαιδευόμενο να αναζητήσει απαντήσεις!!!! Είναι οι σωστές ερωτήσεις και όχι οι σωστές απαντήσεις! Ο εκπαιδευτικός στην εξαε δε λύνει απορίες αλλά προκαλεί τον εκπαιδευόμενο να αναζητήσει απαντήσεις!!!!

34 Αλληλεπίδρασης συνέχεια.. Δημιουργήστε ασκήσεις και δραστηριότητες αλληλεπίδρασης στην τάξη σας Δημιουργήστε ασκήσεις και δραστηριότητες αλληλεπίδρασης στην τάξη σας Εξασφαλίστε μια ατμόσφαιρα ζεστασιάς και εμπιστοσύνης μέσα στην οποία οι εκπαιδευόμενοι θα αισθάνονται άνετα και θα θέλουν να συμμετέχουν Εξασφαλίστε μια ατμόσφαιρα ζεστασιάς και εμπιστοσύνης μέσα στην οποία οι εκπαιδευόμενοι θα αισθάνονται άνετα και θα θέλουν να συμμετέχουν

35 Τι θα με έκανε καλό εκπαιδευτή; Να μπορώ να οργανώνω και να συντονίζω συζητήσεις Να μπορώ να οργανώνω και να συντονίζω συζητήσεις Να μπορώ να δημιουργώ συνεργατικές δραστηριότητες μάθησης Να μπορώ να δημιουργώ συνεργατικές δραστηριότητες μάθησης Να μπορώ να δημιουργώ συνθήκες έρευνας και συνθετικές δραστηριότητες Να μπορώ να δημιουργώ συνθήκες έρευνας και συνθετικές δραστηριότητες Να μπορώ να διδάσκω με μελέτες περίπτωσης και projects Να μπορώ να διδάσκω με μελέτες περίπτωσης και projects Να μπορώ να ασκώ εποικοδομητική αξιολόγηση και κριτική στους σπουδαστές μου Να μπορώ να ασκώ εποικοδομητική αξιολόγηση και κριτική στους σπουδαστές μου

36 Να μπορώ να υποβάλλω τις σωστές ερωτήσεις Να μπορώ να υποβάλλω τις σωστές ερωτήσεις Να μπορώ να ενθαρρύνω τη συμμετοχή των σπουδαστών Να μπορώ να ενθαρρύνω τη συμμετοχή των σπουδαστών Να μπορώ να ενθαρρύνω την επικοινωνία μεταξύ των σπουδαστών Να μπορώ να ενθαρρύνω την επικοινωνία μεταξύ των σπουδαστών Να μπορώ να ενθαρρύνω συζητήσεις και άλλες εκπαιδευτικές τεχνικές όπως εξομοιώσεις, παιχνίδι, παίξιμο ρόλων, ομάδες συζήτησης Να μπορώ να ενθαρρύνω συζητήσεις και άλλες εκπαιδευτικές τεχνικές όπως εξομοιώσεις, παιχνίδι, παίξιμο ρόλων, ομάδες συζήτησης

37 Τι άλλο; Να είμαι υπομονετικός Να είμαι υπομονετικός Να περιμένω τις απαντήσεις Να περιμένω τις απαντήσεις Να θυμάμαι ότι η τεχνολογία πολλές φορές επιβάλλει το δικό της ρυθμό Να θυμάμαι ότι η τεχνολογία πολλές φορές επιβάλλει το δικό της ρυθμό

38 ανατροφοδότηση Η πρόσωπο-με-πρόσωπο αλληλεπίδραση είναι από περιορισμένη έως ανύπαρκτη Η πρόσωπο-με-πρόσωπο αλληλεπίδραση είναι από περιορισμένη έως ανύπαρκτη Ο κάθε εκπαιδευόμενος πρέπει να λαμβάνει την καταλληλότερη για εκείνον ανατροφοδότηση Ο κάθε εκπαιδευόμενος πρέπει να λαμβάνει την καταλληλότερη για εκείνον ανατροφοδότηση Η ελλιπής ανατροφοδότηση δημιουργεί σύγχυση στους εκπαιδευόμενους Η ελλιπής ανατροφοδότηση δημιουργεί σύγχυση στους εκπαιδευόμενους

39 Πως όμως; τηλέφωνο, fax, email κτλ τηλέφωνο, fax, email κτλ Ερωτήσεις Ερωτήσεις Εργασίες Εργασίες δραστηριότητες, δειγματοληψίες, questionnaires δραστηριότητες, δειγματοληψίες, questionnaires

40 Εκπαιδευτικοί … Είναι πολύ σημαντικό για τον εκπαιδευτικό της εξαε να συνεργάζεται με τους άλλους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν με αυτή τη μεθοδολογία Είναι πολύ σημαντικό για τον εκπαιδευτικό της εξαε να συνεργάζεται με τους άλλους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν με αυτή τη μεθοδολογία

41 Ποιοι είναι οι άνθρωποι που θα με βοηθήσουν Πληροφορικοί οι οποίοι σχεδίασαν και ελέγχουν το σύστημα που υποστηρίζει την εξαε Πληροφορικοί οι οποίοι σχεδίασαν και ελέγχουν το σύστημα που υποστηρίζει την εξαε Τα μέλη του διοικητικού προσωπικού του ιδρύματός σας Τα μέλη του διοικητικού προσωπικού του ιδρύματός σας

42 Τελικά ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτή εξαε... Εκπαιδευτής Εκπαιδευτής Διοικητής Διοικητής Τεχνολόγος Τεχνολόγος Σχεδιαστής εκπαίδευσης Σχεδιαστής εκπαίδευσης

43 Τεχνικός Τεχνικός Προσωπικό υποστήριξης Προσωπικό υποστήριξης Βιβλιοθηκονόμος Βιβλιοθηκονόμος Επιμελητής Επιμελητής Αξιολογητής Αξιολογητής Σχεδιαστής Σχεδιαστής

44 Εκαπιδευτικές δεξιότητες Η πρόκληση είναι να σχεδιάσεις μια η οποία θα διδάσκεται από απόσταση χωρίς να νιώθει σε απόσταση!!!! Η πρόκληση είναι να σχεδιάσεις μια η οποία θα διδάσκεται από απόσταση χωρίς να νιώθει σε απόσταση!!!!

45 Ο παιδαγωγικός σχεδιασμός είναι από τα σημαντικότερα στάδια για την παροχή προγραμμάτων εξαε Ο παιδαγωγικός σχεδιασμός είναι από τα σημαντικότερα στάδια για την παροχή προγραμμάτων εξαε

46 Τα στοιχεία του παιδαγωγικού σχεδιασμού Οι ανάγκες των εκπαιδευόμενων Οι ανάγκες των εκπαιδευόμενων Η αξιολόγηση των αναγκών για παροχή εκπαίδευσης Η αξιολόγηση των αναγκών για παροχή εκπαίδευσης Η γνώση και κατανόηση των μαθησιακών μοντέλων των εκπαιδευόμενων Η γνώση και κατανόηση των μαθησιακών μοντέλων των εκπαιδευόμενων

47 Ο σωστός παιδαγωγικός σχεδιασμός είναι εκείνος που επιτρέπει, ενθαρρύνει και εξασφαλίζει την κάλυψη των μαθησιακών αναγκών των εκπαιδευόμενων καθώς επίσης και τη μέγιστη δυνατή αλληλεπίδραση τους με τους εκπαιδευτικούς Ο σωστός παιδαγωγικός σχεδιασμός είναι εκείνος που επιτρέπει, ενθαρρύνει και εξασφαλίζει την κάλυψη των μαθησιακών αναγκών των εκπαιδευόμενων καθώς επίσης και τη μέγιστη δυνατή αλληλεπίδραση τους με τους εκπαιδευτικούς

48 Ο παιδαγωγικός σχεδιασμός είναι μια χρονοβόρα διαδικασία η οποία πραγματοποιείται πριν την αρχή του εκπαιδευτικού προγράμματος και δεν είναι στατική αλλά προσαρμόζεται στις ανάγκες που προκύπτουν κατά την εξέλιξη του προγράμματος Ο παιδαγωγικός σχεδιασμός είναι μια χρονοβόρα διαδικασία η οποία πραγματοποιείται πριν την αρχή του εκπαιδευτικού προγράμματος και δεν είναι στατική αλλά προσαρμόζεται στις ανάγκες που προκύπτουν κατά την εξέλιξη του προγράμματος

49 Επιλογή του εκπαιδευτικού μέσω Το περιεχόμενο του προγράμματος Το περιεχόμενο του προγράμματος Οι εκπαιδευόμενοι Οι εκπαιδευόμενοι Οι τεχνολογίες Οι τεχνολογίες Το κόστος Το κόστος

50 Την ευκολία στη χρήση Την ευκολία στη χρήση Την τεχνική υποστήριξη Την τεχνική υποστήριξη Την αξιοπιστία Την αξιοπιστία Τη συμβατότητα με άλλα μέσα Τη συμβατότητα με άλλα μέσα Την προσαρμοστικότητα Την προσαρμοστικότητα

51 Τελικά πως; Το εκπαιδευτικό μέσω πρέπει να επιλεγεί σύμφωνα με τη δυνατότητά που παρέχει στους εκπαιδευόμενους να το αξιοποιήσουν στο μέγιστο για την κατανόηση του θέματος που παρουσιάζει Το εκπαιδευτικό μέσω πρέπει να επιλεγεί σύμφωνα με τη δυνατότητά που παρέχει στους εκπαιδευόμενους να το αξιοποιήσουν στο μέγιστο για την κατανόηση του θέματος που παρουσιάζει

52 Καλή επιτυχία


Κατέβασμα ppt "Ημερίδα του έργου "Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης του ΤΕΙ Λάρισας" «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση : οι εκπαιδευτές» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google