Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1.3 ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1.3 ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1.3 ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥΣ
1.3 ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥΣ

2 Ποιά είναι τα βασικά μεγέθη Φυσικής και οι αντίστοιχες μονάδες τους;
Στόχοι μαθήματος Τί είναι ένα μέγεθος, τί είναι το σύμβολο του μεγέθους και τί η μονάδα μεγέθους; Ποιά είναι τα βασικά μεγέθη Φυσικής και οι αντίστοιχες μονάδες τους; Ποια είναι τα πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια των μονάδων των βασικών μεγεθών; Ποια είναι τα όργανα μέτρησης μήκους , χρόνου μάζας και βάρους; Τί είναι η πυκνότητα και πως υπολογίζεται πειραματικά;

3 Τί μπορούμε να μετρήσουμε στην καθημερινή μας ζωή;
Τί μπορούμε να μετρήσουμε στην καθημερινή μας ζωή;

4

5 Θεμελιώδη μεγέθη

6 Θεμελιώδη μεγέθη Μέτρηση μήκους

7 Θεμελιώδη μεγέθη Μέτρηση χρόνου

8 Μάζα και μέτρηση της

9 Παράγωγα μεγέθη

10 Μέτρηση εμβαδού

11 Μέτρηση όγκου

12 Μέτρηση της πυκνότητας

13 Μέτρηση της πυκνότητας

14 Μέτρηση της πυκνότητας

15

16 Αν έχω δύο σώματα ίσου όγκου τότε αυτό που έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα είναι βαρύτερο.

17 Αν έχω δύο σώματα ίσου όγκου τότε αυτό που έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα είναι βαρύτερο.
Βάζω δύο ίδιου όγκου κύβους από σίδερο και ξύλο. Προς τα πού θα γύρει η ζυγαριά;

18 Αν έχω δύο σώματα ίσου όγκου τότε αυτό που έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα είναι βαρύτερο.

19 Ενα σώμα με μικρότερη πυκνότητα έχει άτομα που
Α) είτε είναι μικρότερα (ελαφρύτερα) Β) είτε είναι πιο αραιά τοποθετημένα

20 Ποιό από τα δύο σώματα έχει μεγαλύτερο όγκο;
Ποιό από τα δύο σώματα έχει μεγαλύτερη πυκνότητα; Ποιό από τα δύο σώματα έχει μεγαλύτερο βάρος;

21 Αν έχω δύο σώματα ίσου όγκου τότε αυτό που έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα είναι βαρύτερο.
Βάζω δύο κύβους από σίδερο και ξύλο που ισορροπούν. Ποιός κύβος έχει μεγαλύτερη πυκνότητα;

22 Ποιά είναι η πυκνότητα των παρακάτω υλικών;

23

24

25

26 Κάθε μέγεθος παρουσιάζεται με ένα σύμβολο
Κάθε μέγεθος το μετράμε σε συγκεκριμένες μονάδες Μέγεθος Σύμβολο Μεγέθους Μονάδες Χρόνος s (δευτερόλεπτα), min (λεπτά), h (ώρες) Μάζα g (γραμμάρια), kg (χιλιόγραμμα ή κιλά), tn (τόνοι) Θέση (Μετατόπιση) m (μέτρα), cm (εκατοστά), mm (χιλιοστά), km (χιλιόμετρα) Εμβαδόν m2, cm2 , mm2,km2 Όγκος m3,dm3(=L), cm3 (= mL), mm3, L (λίτρο), mL (μιλιλίτρο) Πυκνότητα g/mL = g/cm3 kg/L = kg/dm3

27 Κάθε μέγεθος παρουσιάζεται με ένα σύμβολο
Κάθε μέγεθος το μετράμε σε συγκεκριμένες μονάδες Μέγεθος Σύμβολο Μεγέθους Μονάδες Χρόνος s (δευτερόλεπτα), min (λεπτά), h (ώρες) Μάζα g (γραμμάρια), kg (χιλιόγραμμα ή κιλά), tn (τόνοι) Θέση (Μετατόπιση) m (μέτρα), cm (εκατοστά), mm (χιλιοστά), km (χιλιόμετρα) Εμβαδόν m2, cm2 , mm2,km2 Όγκος m3,dm3(=L), cm3 (= mL), mm3, L (λίτρο), mL (μιλιλίτρο) Πυκνότητα g/mL = g/cm3 kg/L = kg/dm3

28 Κάθε μέγεθος παρουσιάζεται με ένα σύμβολο
Κάθε μέγεθος το μετράμε σε συγκεκριμένες μονάδες Μέγεθος Σύμβολο Μεγέθους Μονάδες Χρόνος s (δευτερόλεπτα), min (λεπτά), h (ώρες) Μάζα g (γραμμάρια), kg (χιλιόγραμμα ή κιλά), tn (τόνοι) Θέση (Μετατόπιση) m (μέτρα), cm (εκατοστά), mm (χιλιοστά), km (χιλιόμετρα) Εμβαδόν m2, cm2 , mm2,km2 Όγκος m3,dm3(=L), cm3 (= mL), mm3, L (λίτρο), mL (μιλιλίτρο) Πυκνότητα g/mL = g/cm3 kg/L = kg/dm3

29 Κάθε μέγεθος παρουσιάζεται με ένα σύμβολο
Κάθε μέγεθος το μετράμε σε συγκεκριμένες μονάδες Μέγεθος Σύμβολο Μεγέθους Μονάδες Χρόνος s (δευτερόλεπτα), min (λεπτά), h (ώρες) Μάζα g (γραμμάρια), kg (χιλιόγραμμα ή κιλά), tn (τόνοι) Θέση (Μετατόπιση) m (μέτρα), cm (εκατοστά), mm (χιλιοστά), km (χιλιόμετρα) Εμβαδόν m2, cm2 , mm2,km2 Όγκος m3,dm3(=L), cm3 (= mL), mm3, L (λίτρο), mL (μιλιλίτρο) Πυκνότητα g/mL = g/cm3 kg/L = kg/dm3

30 Κάθε μέγεθος παρουσιάζεται με ένα σύμβολο
Κάθε μέγεθος το μετράμε σε συγκεκριμένες μονάδες Μέγεθος Σύμβολο Μεγέθους Μονάδες Χρόνος s (δευτερόλεπτα), min (λεπτά), h (ώρες) Μάζα g (γραμμάρια), kg (χιλιόγραμμα ή κιλά), tn (τόνοι) Θέση (Μετατόπιση) m (μέτρα), cm (εκατοστά), mm (χιλιοστά), km (χιλιόμετρα) Εμβαδόν m2, cm2 , mm2,km2 Όγκος m3,dm3(=L), cm3 (= mL), mm3, L (λίτρο), mL (μιλιλίτρο) Πυκνότητα g/mL = g/cm3 kg/L = kg/dm3

31 Κάθε μέγεθος παρουσιάζεται με ένα σύμβολο
Κάθε μέγεθος το μετράμε σε συγκεκριμένες μονάδες Μέγεθος Σύμβολο Μεγέθους Μονάδες Χρόνος s (δευτερόλεπτα), min (λεπτά), h (ώρες) Μάζα g (γραμμάρια), kg (χιλιόγραμμα ή κιλά), tn (τόνοι) Θέση (Μετατόπιση) m (μέτρα), cm (εκατοστά), mm (χιλιοστά), km (χιλιόμετρα) Εμβαδόν m2, cm2 , mm2,km2 Όγκος m3,dm3(=L), cm3 (= mL), mm3, L (λίτρο), mL (μιλιλίτρο) Πυκνότητα g/mL = g/cm3 kg/L = kg/dm3

32 Κάθε μέγεθος παρουσιάζεται με ένα σύμβολο
Κάθε μέγεθος το μετράμε σε συγκεκριμένες μονάδες Μέγεθος Σύμβολο Μεγέθους Μονάδες Χρόνος s (δευτερόλεπτα), min (λεπτά), h (ώρες) Μάζα g (γραμμάρια), kg (χιλιόγραμμα ή κιλά), tn (τόνοι) Θέση (Μετατόπιση) m (μέτρα), cm (εκατοστά), mm (χιλιοστά), km (χιλιόμετρα) Εμβαδόν m2, cm2 , mm2,km2 Όγκος m3,dm3(=L), cm3 (= mL), mm3, L (λίτρο), mL (μιλιλίτρο) Πυκνότητα g/mL = g/cm3 kg/L = kg/dm3

33 Κάθε μέγεθος παρουσιάζεται με ένα σύμβολο
Κάθε μέγεθος το μετράμε σε συγκεκριμένες μονάδες Μέγεθος Σύμβολο Μεγέθους Μονάδες Χρόνος s (δευτερόλεπτα), min (λεπτά), h (ώρες) Μάζα g (γραμμάρια), kg (χιλιόγραμμα ή κιλά), tn (τόνοι) Θέση (Μετατόπιση) m (μέτρα), cm (εκατοστά), mm (χιλιοστά), km (χιλιόμετρα) Εμβαδόν m2, cm2 , mm2,km2 Όγκος m3,dm3(=L), cm3 (= mL), mm3, L (λίτρο), mL (μιλιλίτρο) Πυκνότητα g/mL = g/cm3 kg/L = kg/dm3

34 Κάθε μέγεθος παρουσιάζεται με ένα σύμβολο
Κάθε μέγεθος το μετράμε σε συγκεκριμένες μονάδες Μέγεθος Σύμβολο Μεγέθους Μονάδες Χρόνος s (δευτερόλεπτα), min (λεπτά), h (ώρες) Μάζα g (γραμμάρια), kg (χιλιόγραμμα ή κιλά), tn (τόνοι) Θέση (Μετατόπιση) m (μέτρα), cm (εκατοστά), mm (χιλιοστά), km (χιλιόμετρα) Εμβαδόν m2, cm2 , mm2,km2 Όγκος m3,dm3(=L), cm3 (= mL), mm3, L (λίτρο), mL (μιλιλίτρο) Πυκνότητα g/mL = g/cm3 kg/L = kg/dm3

35 Ανακεφαλαίωση Για να μελετήσουμε πλήρως ένα φαινόμενο, πραγματοποιούμε μετρήσεις φυσικών μεγεθών. Μέτρηση λέγεται η σύγκριση ενός φυσικού μεγέθους με ένα άλλο ομοειδές που λαμβάνεται ως μονάδα. Για κάθε φυσικό μέγεθος υιοθετήθηκε μια ορισμένη μονάδα. Στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (S.I.) τα θεμελιώδη φυσικά μεγέθη που χρησιμοποιούνται στη μηχανική και οι αντίστοιχες μονάδες τους είναι: α) Το μήκος με μονάδα το μέτρο. β) Ο χρόνος με μονάδα το δευτερόλεπτο. γ) Η μάζα με μονάδα το χιλιόγραμμο. Τα φυσικά μεγέθη διακρίνονται σε θεμελιώδη και παράγωγα. Ένα παράγωγο μέγεθος είναι η πυκνότητα, που ορίζεται ως το πηλίκο της μάζας ενός σώματος δια του όγκου του. Η πυκνότητα χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής ενός σώματος. Μονάδα πυκνότητας στο S.I. είναι το kg/m3, που προκύπτει με συνδυασμό θεμελιωδών μονάδων, όπως συμβαίνει με όλες τις παράγωγες μονάδες.

36 Ερωτήσεις Επανάληψης:
Άσκηση 3, 5, 6


Κατέβασμα ppt "1.3 ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google