Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» Διάρκεια έργου: 01/01/01 έως 31/12/2006.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» Διάρκεια έργου: 01/01/01 έως 31/12/2006."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» http://www.mopab.gr Διάρκεια έργου: 01/01/01 έως 31/12/2006

2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης 45110 Ιωάννινα Τηλ: 2651095953 Fax: 2651095089 E-mail: statlib@cc.uoi.gr

3 3

4 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Επιστημονικός Υπεύθυνος  Γεώργιος Ζάχος, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας. Προσωπικό  Ευαγγελία Χαλαύτρη, Υπεύθυνη Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων της Μ.Ο.Π.Α.Β.  Ιωάννης Παΐλας, Υπεύθυνος Πληροφοριακού Συστήματος Μ.Ο.Π.Α.Β. (Part-time)

5 ΙΣΤΟΡΙΚΟ  Yποέργο της Οριζόντιας Δράσης Aκαδημαϊκών Βιβλιοθηκών του ΕΠΕΑΕΚ με τίτλο: “Ανάπτυξη Ψηφιακής Συνεργασίας των Βιβλιοθηκών των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”  Φορέας Διαχείρισης: Ε.Μ.Π.  Επιτροπή έργου: Β. ΠαπάζογλουΒ. Παπάζογλου (Kαθηγητής Ε.Μ.Π) Γ. ΖάχοςΓ. Ζάχος (Δ/ντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)

6  Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών της συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων σχετικών με τις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες  Καθιέρωση Δεικτών Αποτίμησης και Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ Μ.Ο.Π.Α.Β.

7  Καθιέρωση διαδικασιών αποτίμησης και εφαρμογής κανόνων διασφάλισης ποιότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες  Δημιουργία θεματικού portal για ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με στατιστικά στοιχεία Βιβλιοθηκών, μεθόδους ανάλυσης δεδομένων, Δεικτών Αποτίμησης κ.α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ Μ.Ο.Π.Α.Β. (συνέχεια)

8 1.Στα πλαίσια αναβάθμισης της ιστοσελίδας της ΜΟΠΑΒ: - δημιουργήθηκε ΒΔ με σκοπό την καταχώρηση των στατιστικών στοιχείων των Βιβλιοθηκών - δημιουργήθηκε θεματικό portal με σκοπό την άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με το αντικείμενο της ΜΟΠΑΒ ή άλλα συναφή. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

9 2.Σε επίπεδο στατιστικής έρευνας: - συντάχθηκαν οι ετήσιες Εκθέσεις Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - πραγματοποίηθηκε δειγματοληπτική έρευνα σχετική με το Μέσο Κόστος Ελληνικών και Ξενόγλωσσων Βιβλίων για το έτος 2005 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (συνέχεια)

10 3.Καθιέρωση Δεικτών Αποτίμησης Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: 27 Απριλίου 2001 Συνάντηση εκπροσώπων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στα Ιωάννινα ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (συνέχεια)

11 ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Α. Διείσδυση της Βιβλιοθήκης στον πληθυσμό P3 2 Ποσοστό ενεργών εγγεγραμμένων χρηστών της Βιβλιοθήκης επί του συνολικού πληθυσμού (Μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας) Β. Ποιότητα και Χρήση Συλλογής Ρ3 3 Χρήση συλλογής βιβλίων Ρ3 4 Δανεισμοί υλικού συλλογής κατά κεφαλή Ρ3 6 Αριθμός τεκμηρίων συλλογής Βιβλιοθήκης κατά κεφαλή Ρ2 4 Τρέχουσες έντυπες συνδρομές περιοδικών εκδόσεων ανά μέλος ΔΕΠ Ρ3 7 Μονογραφίες που εισήλθαν σε ένα έτος κατά κεφαλή Ρ2 9 Ηλεκτρονικά περιοδικά ως προς τις έντυπες περιοδικές εκδόσεις Γ. Χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ρ3 1 Εικονικές επισκέψεις του Web site της Βιβλιοθήκης μηνιαίως

12 ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (συνέχεια) Δ. Διαθεσιμότητα Υλικού P42P42 Αιτήσεις διαδανεισμού χρηστών της Βιβλιοθήκης κατά κεφαλή Ρ4 3 Ποσοστό ικανοποίησης αιτήσεων διαδανεισμού χρηστών της Βιβλιοθήκης Ρ4 4 Ποσοστό ικανοποίησης αιτήσεων διαδανεισμού χρηστών από άλλες Βιβλιοθήκες Ρ4 6 Σχέση αιτήσεων διαδανεισμού χρηστών της Βιβλιοθήκης και αιτήσεων διαδανεισμού από άλλες Βιβλιοθήκες Ε. Υλικοτεχνική Υποδομή Ρ4 7 Ώρες ημερήσιας λειτουργίας της Βιβλιοθήκης Ρ4 8 Διαθέσιμος κατά κεφαλή χώρος Βιβλιοθήκης σε m 2 Ρ4 9 Διαθέσιμες θέσεις αναγνωστηρίου για τους χρήστες στους χώρους της Βιβλιοθήκης κατά κεφαλή Ρ5 0 Διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε Η/Υ για τους χρήστες στους χώρους της Βιβλιοθήκης κατά κεφαλή

13 ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (συνέχεια) Στ. Προσωπικό και Ποιότητα Πληροφοριακών Υπηρεσιών P51P51 Προσωπικό κατά κεφαλή Ρ4Βιβλιοθηκονόμοι ως προς το διοικητικό προσωπικό της Βιβλιοθήκης Ρ5 2 Ποσοστό επί του συνόλου του προσωπικού της Βιβλιοθήκης που συμμετέχει ή παρακολουθεί μία ή περισσότερες εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές δραστηριότητες ετησίως Ρ5 5 Αριθμός πληροφοριακών ερωτήσεων των χρηστών που διεκπεραιώθηκαν ηλεκτρονικά μηνιαίως και κατά κεφαλή Ζ. Εκπαίδευση και Υποστήριξη Χρηστών Ρ5 6 Ποσοστό χρηστών που παρακολούθησαν κάποια/ες από τις εκπαιδευτικές, ενημερωτικές δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια ενός έτους κατά κεφαλή

14 ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (συνέχεια) Η. Δαπάνες Βιβλιοθήκης P10Ποσοστό κόστους πρόσκτησης μονογραφιών επί του συνολικού κόστους πρόσκτησης υλικού της Βιβλιοθήκης Ρ7Ποσοστό κόστους πρόσκτησης έντυπων περιοδικών εκδόσεων επί του συνολικού κόστους πρόσκτησης υλικού της Βιβλιοθήκης Ρ57Ποσοστό κόστους πρόσκτησης ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης επί του συνολικού κόστους πρόσκτησης υλικού της Βιβλιοθήκης Ρ58Κόστος πρόσκτησης ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης ως προς το κόστος πρόσκτησης έντυπων περιοδικών εκδόσεων Ρ13Ποσοστό κόστους πρόσκτησης υλικού της Βιβλιοθήκης ως προς τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες Ρ16Ποσοστό δαπανών βιβλιοδεσίας ως προς τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες Ρ17Ποσοστό λειτουργικών δαπανών ως προς τις συνολικές δαπάνες Ρ59Κόστος πρόσκτησης μονογραφιών κατά κεφαλή Ρ60Κόστος πρόσκτησης έντυπων περιοδικών εκδόσεων κατά κεφαλή Ρ61Κόστος πρόσκτησης ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης κατά κεφαλή Ρ62Κόστος πρόσκτησης ηλεκτρονικών και έντυπων πηγών πληροφόρησης κατά κεφαλή Ρ63Συνολικές λειτουργικές δαπάνες Βιβλιοθήκης κατά κεφαλή Ρ64Συνολικές δαπάνες Βιβλιοθήκης κατά κεφαλή Ρ65Συνολικές δαπάνες Βιβλιοθήκης ως προς τις συνολικές δαπάνες του Ιδρύματος

15 15 4. ΕΚΔΟΣΕΙΣ: - Οδηγός 1: Κατανομή προϋπολογισμού για προμήθεια υλικού - Οδηγός 2: Οδηγός αποτίμησης Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Οδηγός 3: Πρότυπα για τις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες - Οδηγός 4: Κανόνες διαδανεισμού - Οδηγός 5: Αποτίμηση Βιβλιοθηκών & Υπηρεσιών Πληροφόρησης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (συνέχεια)

16 Συνολικές Δαπάνες Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών από το 1998 έως και το 2005

17 Δαπάνες Μονογραφιών ΑΕΙ & ΤΕΙ 1998- 2005

18 Δαπάνες Περιοδικών Εκδόσεων ΑΕΙ & ΤΕΙ 1998-2005

19 Δαπάνες Βιβλιοδεσίας ΑΕΙ & ΤΕΙ 1998- 2005

20 Μονογραφίες που εισήλθαν στις Βιβλιοθήκες από το 1998 έως και το 2005

21 Προσωπικό Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών από το 1998 έως και το 2005


Κατέβασμα ppt "«ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» Διάρκεια έργου: 01/01/01 έως 31/12/2006."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google