Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΙ» ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2005 – 2012 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ομάδα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΙ» ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2005 – 2012 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ομάδα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΙ» ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2005 – 2012 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ομάδα Περιβάλλοντος www.ekke.gr/estia Ιούνιος 2013

2 Αποτελέσματα Έρευνας Λειτουργούσες Λουτρικές Μονάδες κατά Φορέα Εκμετάλλευσης – Συμπλήρωση ερωτηματολογίων 2010 - 2013 Πλήθος ερωτηματολογίων Σύνολο Απώλειες 2010 (Λειτ. 2009) Απώλειες 2012 (Λειτ. 2011) Απώλειες 2013 (Λειτ. 2012) Συμπληρωμένα Ερωτηματολόγια 2010 (Λειτ. 2009) Συμπληρωμένα Ερωτηματολόγια 2012 (Λειτ. 2011) Συμπληρωμένα Ερωτηματολόγια 2013 (Λειτ. 2012) 1.Δημοτική επιχείρηση55533 38 2.ΕΤΑ0--7777 3.Ιδιωτική επιχείρηση44499913 4.Ιδιωτ. επιχείρηση Αιδηψού με πηγή1--6777 5.Ιδιωτ. επιχείρηση Αιδηψού με νερό ΕΟΤ3--13161616 ΣΥΝΟΛΟ13996872 81

3 Υπαρκτές ( λειτουργούσες και μη ) Λουτρικές Μονάδες κατά Περιφέρεια και Φορέα Εκμετάλλευσης 2010 - 2013 Περιφέρεια 1.Δημοτική επιχείρηση (Δημοτικής Κυριότητας) 2.ΕΤΑ 3.Ιδιωτική επιχείρηση ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΡΚΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1.Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 6 *006 2.Κεντρική Μακεδονία 6118 3.Δυτική Μακεδονία 2002 4.Ήπειρος 3003 5.Θεσσαλία 2002 6.Ιόνια Νησιά 0000 7.Δυτική Ελλάδα 81211 8.Στερεά Ελλάδα 032528 Εκ των οποίων: Ιδ. Επιχ. Αιδηψού με πηγή 7 Ιδ. Επιχ. Αιδηψού με παροχή νερού από τον ΕΟΤ 16 9.Αττική 0033 10.Πελοπόννησος 11 **02 11.Βόρειο Αιγαίο 8021010 12.Νότιο Αιγαίο 2136 13.Κρήτη 0000 ΣΥΝΟΛΟ 3873681 * Τα « Λουτρά Ελευθερών » παραχωρήθηκαν σε ιδιώτη για 40 χρόνια (2012) ** Η Ιαματική Πηγή « Λουτρακίου » παραχωρήθηκε από την ΕΤΑ στο Δήμο Λουτρακίου (2012)

4 Σύνολο Εισιτηρίων κατά Περιφέρεια (2005 – 2012)

5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2005 - 2012 Ο συνολικός αριθμός εισιτηρίων όλων των λουτρικών μονάδων αυξάνεται μεταξύ 2005-2009 κατά 17,3%. Κατά το 2010 εμφανίζεται πτώση 11% έναντι του 2009. Κατά το 2011 η υστέρηση έναντι του 2009 ανέρχεται σε 31,7% και κατά 19,8% έναντι του 2005. Κατά το 2012 παρατηρείται περαιτέρω δραματική μείωση κατά 62,2% έναντι του 2009 και κατά 44,25% έναντι του 2005.

6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 2012 ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

7 Κατανομή Εισιτηρίων κατά Περιφέρεια (2005 – 2012) Από το 2010 και μετά η Κεντρική Μακεδονία υπερέχει της Στερεάς Ελλάδας. Κατά το 2012: Κεντρική Μακεδονία → 50,26% Στερεά Ελλάδα → 14,90% Στερεά Ελλάδα Μ. Ο 8 ετίας → 32,91% Κεντρική Μακεδονία Μ. Ο 8 ετίας → 30,80% Αττική Μ. Ο 8 ετίας → 10,40%

8 Κατανομή Εισιτηρίων στις Λουτρικές Μονάδες κατά Περιφέρεια ( Μ. Ο ετών 2005-2012)

9 Κατανομή (%) Εισιτηρίων στις Περιφέρειες με το μεγαλύτερο αριθμό εισιτηρίων (2005-2012) Η Κεντρική Μακεδονία έχει συνεχή ποσοστιαία αύξηση από το 2005 (24,49%) έως το 2009 (31,1%). Κατά το 2010 υπερβαίνει για πρώτη φορά τη Στερεά Ελλάδα ( με 33,04% έναντι 30,38%) με το 2012 να εμφανίζεται η μέγιστη διαφορά ( με 50,26% έναντι 14,9%) με πλήρη ανατροπή των έως τότε δεδομένων

10 Σύνολο Εισιτηρίων κατά Φορέα Εκμετάλλευσης (2005 – 2012)

11 Κατανομή Εισιτηρίων κατά Φορέα Εκμετάλλευσης (2005 – 2012)

12  Εισιτήρια Μονάδων ΕΤΑ : Μείωση 81,48% μεταξύ 2005 και 2012  Εισιτήρια Ιδιωτικών Επιχειρήσεων ( πλην Αιδηψού ): Μείωση 57,95%  Εισιτήρια Αιδηψού : Μείωση 83,62%  Εισιτήρια Δημοτικών Επιχειρήσεων : Μείωση 34,25% Σχετικό Μερίδιο επί του Συνόλου : Δημοτικές επιχειρήσεις 2005 → 45,74% 2009 → 50,04% 2012 → 67,98%

13 Κατανομή (%) Εισιτηρίων στις Λουτρικές Μονάδες κατά Φορέα Εκμετάλλευσης (2005 – 2012)

14 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΛΟΥΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΆ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (2005 – 2012)  ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΔΗΨΟΥ

15  ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ( πλην Αιδηψού )

16 Κατανομή Εισιτηρίων στις Ιδιωτικές Επιχειρήσεις ( πλην Αιδηψού ) κατά Περιφέρεια (2005 – 2012)

17  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑ

18 Κατανομή Εισιτηρίων στις Επιχειρήσεις ΕΤΑ κατά Περιφέρεια (2005 – 2012)

19  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

20 Κατανομή Εισιτηρίων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις κατά Περιφέρεια (2005 – 2012)

21 Συνοπτικά Συμπεράσματα Επισκεψιμότητας των ετών 2005 -2012  Η συνολική άνοδος των εισιτηρίων κατά τα έτη 2005 –2009 αντιστρέφεται κατά τα τελευταία έτη 2010 – 2012.  Μικρότερη αναλογικά πτώση παρουσιάζουν οι Δημοτικές Επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας που κατά τα φαινόμενα έχουν επιτύχει την προσέλκυση και άλλων επισκεπτών, εκτός από τους δικαιούχους μέσω ασφαλιστικών ταμείων  Αντίθετα, σημαντική πτώση παρουσιάζεται στις επιχειρήσεις των άλλων περιφερειών, οι οποίες κατά τα φαινόμενα είναι σχεδόν αποκλειστικά εξαρτημένες από τις εγκρίσεις των ασφαλιστικών ταμείων  Συνολικά, πάντως, οι επισκέπτες χωρίς ασφαλιστική κάλυψη σε όλες τις λουτρικές μονάδες εμφανίζονται σημαντικά μειωμένοι, εξαιτίας της επιδεινούμενης οικονομικής κρίσης

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

23 Πίνακας Ερευνώμενων Μονάδων * Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις αναφέρονται με την παλιά ή / και με την παλιά και νέα ονομασία τους.

24

25

26


Κατέβασμα ppt "ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΙ» ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2005 – 2012 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ομάδα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google