Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΚΠΑ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΚΠΑ Δρ. Σπύρος Μπόλης Νίκος Βουτσινάς Νοέμβριος 2013

2 Πυλώνες ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟ.ΔΙ.Π
Πυλώνες ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟ.ΔΙ.Π Δείκτες - Μετρικές (υποσύστημα αναφορών) Συλλογή & ανάλυση δεδομένων που συντηρούνται σε οργανωμένα πληροφοριακά συστήματα Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου (υποσύστημα ερωτηματολογίων) Αξιολόγηση μαθημάτων από τους φοιτητές Όταν καθίσαμε να σχεδιάσουμε το Πληροφοριακό σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π Ε.Κ.Π.Α καταλήξαμε ότι αυτό θα πρέπει να βασιστεί σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος αφορά στην συλλογή στοιχείων από πολλαπλά οργανωμένα πληροφοριακά συστήματα του Ιδρύματος εστιάζοντας σε ποσοτικούς δείκτες και μετρικές (π.χ αριθμός φοιτητών ιδρύματος, αριθμός διοικητικού προσωπικού, ερευνητικά έργα). Πέρα από τα νούμερα όμως, θεωρήσαμε πολύ σημαντικό να δώσουμε τα εργαλεία για να αποτυπωθεί η αντίληψη των φοιτητών για την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Αυτός είναι ο δεύτερος πυλώνας που αποτελεί και το αντικείμενο της σημερινής παρουσίασης.

3 Υποσύστημα Αναφορών ΑΔΙΠ (http://reports.modip.uoa.gr/)
Σκοπός Συμπλήρωση των πινάκων της ΑΔΙΠ Υιοθέτηση κοινής εννοιολογικής βάσης και ερμηνείας των κριτηρίων και δεικτών Καλύτερος συντονισμός ΜΟΔΙΠ-Τμημάτων, επανασχεδιασμός της διαδικασίας

4 Υποσύστημα Αναφορών ΑΔΙΠ
Ιδανικά ένα Business Intelligence ΠΣ Σύστημα «Ομπρέλα» πάνω από άλλα συστήματα Αντλεί, Μετασχηματίζει και συνδυάζει στοιχεία από άλλα ΠΣ Παράγει αναφορές, υποστηρίζει τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων

5 Υποσύστημα Αναφορών ΑΔΙΠ
Στην πράξη υβριδικό σύστημα Διεπαφές σύνδεσης με υφιστάμενα ΠΣ Φοιτητολόγιο Υποσύστημα ερωτηματολογίων Βιβλιοθήκες (έχει ολοκληρωθεί για διδακτορικά) ΕΛΚΕ (σε εξέλιξη) Φόρμες εισαγωγής στοιχείων Στοιχεία Προσωπικού Ερευνητικό Έργο Λοιπές υποδομές ιδρύματος

6 Υποσύστημα Αναφορών ΑΔΙΠ
Επίβλεψη τιμών από διασυνδεόμενα ΠΣ Τα μέλη ΟΜΕΑ θέλουν τον έλεγχο επί των τιμών που προέρχονται από τα περιφερειακά συστήματα Οι τιμές από τις διασυνδέσεις παρέχονται με τον χαρακτηρισμό “advisory”, μέχρι την υποβολή τους από την ΟΜΕΑ

7 Υποσύστημα Αναφορών ΑΔΙΠ
Λειτουργικά Χαρακτηριστικά (1 από 3) Καταγράφει συγκεντρωτικά στοιχεία, δεν υλοποιεί κάποιο DataWarehouse Φόρμες εισαγωγής περιλαμβάνουν τα ελάχιστα πρωτογενή στοιχεία για την συμπλήρωση των αναφορών Έλεγχος συνάφειας των τιμών εισόδου. Κανόνες ελέγχου για κάθε πεδίο

8 Υποσύστημα Αναφορών ΑΔΙΠ
Λειτουργικά Χαρακτηριστικά (2 από 3) Υποσύστημα ερμηνευτικών οδηγιών για κάθε πεδίο εισαγωγής ελεγχόμενο από την ΜΟΔΙΠ Διασύνδεση με λίστα για την επικοινωνία μελών ΟΜΕΑ και τον εμπλουτισμό βάσης FAQ Υποστήριξη διακριτών ρόλων χρηστών με ελεγχόμενη πρόσβαση σε δεδομένα (ΜΟΔΙΠ, ΟΜΕΑ τμήματος, Μόνο ανάγνωση κ.λπ.)

9 Υποσύστημα Αναφορών ΑΔΙΠ
Λειτουργικά Χαρακτηριστικά (3 από 3) Διαδικασία οριστικής υποβολής της ετήσιας αναφοράς, χωρίς δικαίωμα μεταβολής πέραν αυτής Δημόσια ανάρτηση των ετήσιων αναφορών που έχουν περάσει το στάδιο της οριστικής υποβολής

10 Υποσύστημα Αναφορών ΑΔΙΠ
Σχεδιασμός - Λογισμικό Υλοποίησης Αναπτύχθηκε από συνεργάτες της ΜΟΔΙΠ με την επίβλεψη του Κ.ΛΕΙ.ΔΙ ΕΚΠΑ Αναπτύχθηκε με εργαλεία ανοικτού λογισμικού (Apache, PHP, MySQL) Δεν χρησιμοποιήθηκε έτοιμο λογισμικό Portal/CMS για μεγαλύτερη ευελιξία

11 Υποσύστημα Αναφορών ΑΔΙΠ

12 Υποσύστημα Αναφορών ΑΔΙΠ
Προβλήματα – Διαπιστώσεις (1 από 2) Το ΠΣ της ΜΟΔΙΠ έχει εξαρτήσεις και αλληλεπικαλύψεις με δράσεις σε εξέλιξη Πρόσκληση 21.1 Β1, Β2: Δράσεις Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Πρόσκληση 21.1 Α2: Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Φοιτητολόγιο, ΕΛΚΕ, Προσωπικό) ΕΚΤ Πληροφοριακά Συστήματα Ερευνητικής Δραστηριότητας (CRIS) ΠΣ ΔΑΣΤΑ

13 Υποσύστημα Αναφορών ΑΔΙΠ
Προβλήματα – Διαπιστώσεις (2 από 2) Ελλιπής εννοιολογική τεκμηρίωση των δεικτών από την ΑΔΙΠ, για την αποτελεσματική σύγκριση τιμών Το επίπεδο λεπτομέρειας των προς καταγραφή στοιχείων βάζει μη ρεαλιστικές απαιτήσεις Χρειάζεται επικαιροποίηση των ζητούμενων στοιχείων (π.χ αριθμός μαθημάτων για πτυχίο).

14 Υποσύστημα Ερωτηματολογίων http://survey.uoa.gr

15 Εναλλακτικές που εξετάστηκαν
Διανομή εντύπων ερωτηματολογίων στο αμφιθέατρο και επεξεργασία τους με υποστήριξη scanner Προσέλευση φοιτητών σε κατάλληλα εξοπλισμένα αμφιθέατρα και συμμετοχή με clickers Δημιουργία ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων Στο πλαίσιο του σχεδιασμού για μία οριζόντια ιδρυματική λύση εξετάστηκαν οι ακόλουθες εναλλακτικές. Η εξέλιξη της υφιστάμενης κατάστασης εμμένοντας στην διανομή εντύπων ερωτηματολογίων στο αμφιθέατρο παρέχοντας στα τμήματα τις απαραίτητες υποδομές σε scanners και κατάλληλο λογισμικό Η λύση των clickers κατά την οποία οι φοιτητές προσέρχονται σε επιλεγμένα αμφιθέατρα με κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση. Στην περίπτωση αυτή θα απαιτούνταν video προβολείς συνδεδεμένοι με κάποιο pc που θα είχε τον ρόλο του receiver και ικανός αριθμός τηλεκοντρόλ για τους φοιτητές που συμμετέχουν. Η αξιοποίηση υποδομών ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων που θα ολοκληρώνονται με τις υπηρεσίες του ιδρύματος. Στην περίπτωση αυτή οι φοιτητές συμμετέχουν στην αξιολόγηση μέσω ενός web browser. Το ισχυρό πλεονέκτημα της πρώτης λύσης είναι πως στην αξιολόγηση συμμετέχουν όσοι ενεργά παρακολουθούν στο αμφιθέατρο. Εγγενώς όμως αυτή η διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί μία φορά για το κάθε μάθημα προς αποφυγήν πολλαπλών συμμετοχών. Έτσι περιορίζεται στον αριθμό φοιτητών που εκείνη την στιγμή βρίσκονται στο αμφιθέατρο. Μικρότερη σημασία ίσως έχει πως στην αξιολόγηση μπορούν να συμμετέχουν ακόμα και φοιτητές που δεν έχουν δηλώσει το μάθημα, αλλά απλώς παρευρίσκονται εκεί. Επιπλέον η λύση αυτή δεν αντιμετωπίζει επαρκώς κάποια απο΄τα προβλήματα που αναφέρθηκαν προηγούμενα. Οι clickers αποτελούν την σύγχρονη εκδοχή της πρώτης λύσης αυτοματοποιώντας πλήρως την διαδικασία, εισάγουν όμως παράλληλα ένα ανελαστικό κόστος εξοπλισμού, που ειδικά για τα μεγέθη του ΕΚΠΑ λόγω αριθμού αμφιθεάτρων γίνεται απαγορευτικό. Έτσι είναι αδύνατο να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή σε όλους τις αίθουσες διδασκαλίας, γι’ αυτό τον λόγο θα απαιτούνταν η μετακίνηση φοιτητών για την συμμετοχή τους στην αξιολόγηση. Στο ΕΚΠΑ θεωρήθηκε ως βέλτιστη τεχνικο-οικονομική λύση η χρήση των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων με διασύνδεση σε πραγματικό χρόνο με την υπηρεσία του Φοιτητολογίου και τις υπηρεσίες πιστοποίησης χρηστών.

16 Διασύνδεση με Πληροφοριακά Συστήματα
Φοιτητολόγιο Προγράμματα σπουδών τμημάτων, Αναθέσεις μαθημάτων, Δηλώσεις μαθημάτων φοιτητών, Κατάθεση βαθμολογιών Πιστοποίηση Χρηστών (SSO, LDAP) Real-time σύνδεση με το φοιτητολόγιο

17 Χαρακτηριστικά συστήματος (1/2)
Δημιουργία, ενεργοποίηση και διαχείριση ερωτηματολογίων από διδάσκοντες, μέλη Δ.Ε.Π και μέλη ΟΜ.Ε.Α Υποστήριξη διαφορετικών προτύπων ανά τμήμα Προεπισκόπηση προτύπου ερωτηματολογίου και της λίστας φοιτητών που έχουν δηλώσει το μάθημα και αποτελούν τους συμμετέχοντες Η υπηρεσία υποστηρίζει την διαχείριση των ερωτηματολογίων είτε από μέλη ΔΕΠ είτε από ΟΜΕΑ είτε και από τους δύο παράλληλα. Εξαρτάται από το τμήμα τί πολιτική θα ακολουθήσει. Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε τμήματος, τα μέλη της κάθε ΟΜ.Ε.Α καταλήγουν σε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο ψηφιοποιείται και ενσωματώνεται στα προτεινόμενα διαθέσιμα πρότυπα. Αυτόματη παραγωγή στατιστικών, μετά την λήξη του ερωτηματολογίου και κατόπιν κατάθεσης βαθμολογίας του μαθήματος στην γραμματεία Αυτόματη παραγωγή στατιστικών, μετά την λήξη του ερωτηματολογίου και κατόπιν κατάθεσης βαθμολογίας του μαθήματος στη γραμματεία

18 Χαρακτηριστικά συστήματος (2/2)
Υποστήριξη τριών μεθόδων συμμετοχής Κουπόνι - εκτύπωση, διανομή στο αμφιθέατρο Κουπόνι - , όσοι έχουν δηλώσει το μάθημα Ηλ. λογαριασμός, όσοι έχουν δηλώσει το μάθημα Με κουπόνι (εκτύπωση ή ) ευκολότερα αποδεκτή από όσους έχουν επιφυλάξεις σχετικά με την ανωνυμία Με το κουπόνι δίνεις πρόσβαση σε ένα μάθημα ενώ με τον ηλεκτρονικό λογαριασμό μπαίνουν σε όλα τα ερωτηματολόγια. Με τον ηλ. λογαριασμό ή κουπόνι - δεν περιορίζεται στη φυσική παρουσία πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία

19 Σχεδιασμός - Λογισμικό Υλοποίησης
Αναπτύχθηκε από συνεργάτες της ΜΟΔΙΠ με την επίβλεψη του Κ.ΛΕΙ.ΔΙ ΕΚΠΑ Αναπτύχθηκε με εργαλεία ανοικτού λογισμικού (Apache, PHP, MySQL) Χρησιμοποιήθηκε έτοιμο ανοικτό λογισμικό LimeSurvey

20 Υποσύστημα Ερωτηματολογίων

21 Στατιστικά Οι 10 καλύτερες συμμετοχές ανά μάθημα για το εαρινό : ΠΤΔΕ: Οι Τεχνολογίες της Πληρ/κης και Επικ/νιας στην Εκπ.(Γ) 148 ΠΤΔΕ: Φυσική ΙΙ (Γ) 140 ΠΤΔΕ: Παιδαγ. Ψυχολογία (Α) 87 ΠΤΔΕ: Διδ.Μεθοδ.Σχολ.Πρ.ΙΙ(Α) 80 ΦΥΣΙΚΗΣ: Καταστάσεις και Ιδιότητες της Ύλης 73 ΠΤΔΕ: Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και της Μάθησης (α) 73 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών 63 ΠΤΔΕ: Μαθηματικά ΙΙ (Γ) 51 ΠΤΔΕ: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (Α) 49 ΠΤΔΕ: Θεατρική Παιδεία (Β) 46 Να υποστηρίξουμε ένα ελάχιστο βασικό πρότυπο που θα εφαρμόζεται σε όλα τα τμήματα και θα δίνει την δυνατότητα στο καθένα ξεχωριστά να φτιάχνει τις δικές του ερωτήσεις για την κάλυψη ειδικών αναγκών ανά τύπο μαθήματος.


Κατέβασμα ppt "Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google