Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ o xristos ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007 ΕΑΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ o xristos ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007 ΕΑΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ o xristos ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007 ΕΑΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007

2 Κυριακή, 11 Μαρτίου 2007 Το απολυτρωτικό έργο του Χριστού

3 Η αιτία του απολυτρωτικού έργου Δύο ιδιότητες του Θεού Η αγάπη: «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον». Ιωάν. γ’ 16 Η δικαιοσύνη: «τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξιλεώσεως διά της πίστεως εν τω αίματι αυτού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού …» Ρωμ. γ’ 25

4 Η αναγκαιότητα του απολυτρωτικού έργου Υπήρχε άλλος τρόπος για τον Θεό για να σώσει τους αμαρτωλούς; Απάντηση: Ο Θεός δεν ήταν υποχρεωμένος να σώσει τους αμαρτωλούς. Η Αγία Γραφή μας διδάσκει ότι δεν υπήρχε άλλος δρόμος σωτηρίας. «Πάτερ μου, εάν ήναι δυνατόν, ας παρέλθη απ' εμού το ποτήριον τούτο· πλην ουχί ως εγώ θέλω, αλλ' ως συ». Ματθ. κς’ 39

5 Η αναγκαιότητα του απολυτρωτικού έργου «Και αυτός είπε προς αυτούς· Ω ανόητοι και βραδείς την καρδίαν εις το να πιστεύητε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήται· δεν έπρεπε να πάθη ταύτα ο Χριστός και να εισέλθη εις την δόξαν αυτού;» Λουκ. κδ’ 24-25 «Όθεν έπρεπε να ομοιωθή κατά πάντα με τους αδελφούς, διά να γείνη ελεήμων και πιστός αρχιερεύς εις τα προς τον Θεόν, διά να κάμνη εξιλέωσιν υπέρ των αμαρτιών του λαού». Εβρ. β’ 17

6 Η φύση του απολυτρωτικού έργου Α. Η ενεργητική υπακοή του Χριστού Β. Η παθητική υπακοή του Χριστού Και οι δύο πλευρές έχουν να κάνουν με το πρόσωπο του Θεού Πατέρα. Το απολυτρωτικό έργο ήταν ένας εξιλασμός προς τον Θεό, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό μας.

7 Α. Η ενεργητική υπακοή του Χριστού Ο Χριστός στη ζωή του υπάκουσε τέλεια στον νόμο του Θεού για λογαριασμό μας. Εκπλήρωσε τέλεια το θέλημα του Θεού για μας ως εκπρόσωπός μας. Μας σώζει δηλαδή όχι μόνον ο θάνατος του Χριστού, αλλά και η ζωή του.

8 Α. Η ενεργητική υπακοή του Χριστού Αν ο Χριστός μόνον πλήρωνε για τις αμαρτίες μας, δεν θα δικαιούμασταν τον ουρανό. Απλώς θα αθωωνόμασταν και θα βρισκόμασταν στη θέση που είχαν ο Αδάμ και η Εύα, πριν να αμαρτήσουν. Ο Αδάμ και η Εύα ήταν αθώοι, αλλά όχι δίκαιοι. Δεν είχαν πράξει ακόμη κάποιο κακό, αλλά ούτε και κάποιο καλό. Δεν είχαν δηλαδή περάσει κάποια δοκιμασία της υπακοής τους. Για να εδραιωθούν στη ζωή της δικαιοσύνης και να έχουν αιώνια κοινωνία με τον Θεό όμως, έπρεπε να δοκιμαστούν και να ζήσουν υπάκουοι για μια περίοδο της ζωής τους.

9 Α. Η ενεργητική υπακοή του Χριστού Για τον λόγο αυτό, ο Χριστός με τη ζωή της υπακοής του για λογαριασμό μας, όχι μόνον μας αθωώνει, αλλά και μας δικαιώνει. Δηλαδή, όχι απλώς μας ονομάζει Αθώους = σαν να μην έχουμε αμαρτήσει αλλά και δικαίους = σαν να έχουμε υπακούσει στο θέλημα του Θεού. «Διότι καθώς διά της παρακοής του ενός ανθρώπου οι πολλοί κατεστάθησαν αμαρτωλοί, ούτω και διά της υπακοής του ενός οι πολλοί θέλουσι κατασταθή δίκαιοι». Ρωμ. ε’ 19

10 Α. Η ενεργητική υπακοή του Χριστού «διά να κερδήσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτώ μη έχων ιδικήν μου δικαιοσύνην την εκ του νόμου, αλλά την διά πίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνην την εκ Θεού διά της πίστεως» Φιλ. γ’ 8-9 «Αλλά σεις είσθε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, όστις εγενήθη εις ημάς σοφία από Θεού, δικαιοσύνη τε και αγιασμός και απολύτρωσις·» Α’ Κορ. α’ 30

11 Α. Η ενεργητική υπακοή του Χριστού Κάποιοι θεολόγοι ισχυρίζονται ότι ο Χριστός έπρεπε να ζήσει με υπακοή και δικαιοσύνη για τον εαυτό του, έτσι ώστε να είναι άμωμος ως θυσία για εμάς. Αν ήταν μόνον αυτός ο λόγος, τότε θα μπορούσε να είχε θυσιαστεί και πεθάνει ως παιδί, δεν χρειαζόταν να φτάσει 33 ετών. Ωστόσο ο τέλειος δεν χρειαζόταν να ζήσει τέλεια για τον εαυτό του. Έζησε με δικαιοσύνη για δικό μας λογαριασμό.

12 Α. Η ενεργητική υπακοή του Χριστού Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε και φράσεις του Χριστού, όπως αυτή που στη βάπτισή του: «Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν· Άφες τώρα· διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην». Ματθ. γ’ 15 Το απολυτρωτικό του έργο είχε αντικαταστατικό χαρακτήρα από την αρχή της διακονίας του.

13 Β. Η παθητική υπακοή του Χριστού Ο Χριστός έπαθε, για να πληρώσει την ποινή της αμαρτίας μας. α) Πάθη κατά τη διάρκεια της ζωής του β) Τα πάθη του Σταυρού Ο Σταυρός ήταν απλώς το αποκορύφωμα των παθών.

14 α) Πάθη κατά τη διάρκεια της ζωής του Υπέστη πειρασμούς (Ματθ. δ’ 1-11). Έπαθε και έμαθε την υπακοή ωριμάζοντας: «καίτοι ων Υιός, έμαθε την υπακοήν αφ' όσων έπαθε» (Εβρ. ε’ 8). Υπέστη αντιλογία (Εβρ. ιβ’ 3-4). Ήταν άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας (Ησ. νγ’ 3).

15 β) Τα πάθη του Σταυρού α) Ο φυσικός πόνος «Τότε απέλυσεν εις αυτούς τον Βαραββάν, τον δε Ιησούν μαστιγώσας παρέδωκε διά να σταυρωθή». Ματθ. κζ’ 26 «Ήτο δε ώρα τρίτη και εσταύρωσαν αυτόν». Μαρκ. ιε’ 25

16 β) Τα πάθη του Σταυρού β) Ο πόνος της αμαρτίας –«και ο Κύριος έθεσεν επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών […] και αυτός εβάστασε τας αμαρτίας πολλών». Ησ. νε’ 6, 12 –«Ιδού, ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου». Ιωάν. α’ 29 –«διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν έκαμεν υπέρ ημών αμαρτίαν,» Β’ Κορ. ε’ 21 –«Ο Χριστός εξηγόρασεν ημάς εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος κατάρα υπέρ ημών·» Γαλ. γ’ 13

17 β) Τα πάθη του Σταυρού γ) Η εγκατάλειψη –«Τότε οι μαθηταί πάντες αφήσαντες αυτόν έφυγον». Ματ. κς’ 56 –«περί δε την εννάτην ώραν ανεβόησεν ο Ιησούς μετά φωνής μεγάλης, λέγων· Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανί; τουτέστι, Θεέ μου, Θεέ μου, διά τι με εγκατέλιπες;» Ματθ. κζ’ 46

18 β) Τα πάθη του Σταυρού δ) Η οργή του Θεού «τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξιλεώσεως διά της πίστεως εν τω αίματι αυτού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού διά την άφεσιν των προγενομένων αμαρτημάτων διά της μακροθυμίας του Θεού,» Ρωμ. γ’ 25 –«Και εάν τις αμαρτήση, έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησούν Χριστόν τον δίκαιον· και αυτός είναι ιλασμός περί των αμαρτιών ημών, και ουχί μόνον περί των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου». Α’ Ιωάν. β’ 1-2

19 Ο Χριστός αντικαταστάτης μας Ο Χριστός με τη ζωή του αναδείχθηκε δίκαιος υπακούοντας τέλεια για λογαριασμό μας. Κέρδισε ένα ένδυμα δικαιοσύνης το οποίο φορούν όσοι πιστεύουν σε Αυτόν. Ο Χριστός με τον θάνατό Του, τη σταυρική θυσία Του, πήρε επάνω του και φόρεσε το δικό μας ρυπαρό ένδυμα της αμαρτίας.

20 Προσευχή και περισυλλογή Σε τίνος τη δικαιοσύνη στηριζόμαστε για να σταθούμε μπροστά στον Θεό;

21 Βιβλιογραφία Grudem, Systematic Theology, κεφ. 27


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ o xristos ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007 ΕΑΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google