Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Καθηγητής Εμμ. Κ.Κονδύλης Διευθυντής Τομέα Μάνατζμεντ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας JONKOPING UNIVERISTY, Σουηδία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Καθηγητής Εμμ. Κ.Κονδύλης Διευθυντής Τομέα Μάνατζμεντ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας JONKOPING UNIVERISTY, Σουηδία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Καθηγητής Εμμ. Κ.Κονδύλης Διευθυντής Τομέα Μάνατζμεντ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας JONKOPING UNIVERISTY, Σουηδία 1 Συνέδριο: «Διαχείριση ποιότητας και ελληνικά σχολεία» 22-23 Ιανουαρίου 2010, Θέατρο Κολλεγίου

2 2 Ι. Η Εισαγωγή ΙΙ. Οι Ανάγκες ΙΙΙ Τo EFQM Μοντέλο Αριστείας ΙV. Η Διαρκής Βελτίωση V. H Συμμετοχή Όλων VI. Τα Συμπεράσματα

3 3 Εισαγωγή

4 Ποιότητα στην Εκπαίδευση (Γενικά) 1.Η Συμβολή στην Πνευματική Καλλιέργεια, στην Ολοκλήρωση της Προσωπικότητας, και στην διαμόρφωση της Ακεραιότητας του Χαρακτήρα των μαθητών, (κ.τ.λ). 2. Απόκτηση βασικών γνωστικών δεξιοτήτων (όπου συμπεριλαμβάνεται η Επιτυχία σε Εξετάσεις, και η Επαγγελματική Αποκατάσταση των μαθητών). 3. Γενικότερα, ότι ο αποδέκτης του Εκπαιδευτικού Έργου – μαθητής, γονιός, κοινωνία – θεωρεί ότι ικανοποιεί τις ανάγκες του. 4 Εισαγωγή

5 Ολική Ποιότητα στην Εκπαίδευση Είναι η επίτευξη ποιότητας παντού, δηλ.: Η ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών του εκπαιδευτικού έργου [(1) μαθητών, (2) γονιών, (3) κοινωνίας και (4) των Εκπαιδευτικών] μέσω διαρκούς βελτιώσεως, με την αδιάλειπτη και πλήρη συμμετοχή όλων όσων εμπλέκονται στο έργο της σχολικής κοινότητας. 5 Εισαγωγή

6 6 Ανάγκες

7 7 Βιολογικές Ασφάλειας Κοινωνικές (ανήκειν) Εκτίμησης (εγώ) Αυτοπραγμάτωσης Hard Soft Ανάγκες

8 ΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 8 Ανάγκες

9  Παραγωγός  Αποδέκτης => 2 ακραίες περιπτώσεις 9 Ανάγκες

10  ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ◦ Γνωσιοκεντρικό-Ασφυκτικό- Ενιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων  ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ: ◦ Εξατομικευμένο-Ευέλικτο Πρόγραμμα για:  Πνευματική Καλλιέργεια  Γνωστικές Δεξιότητες με Ενδυνάμωση Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων (ατομικών/ συλλογικών)  Ότι άλλο ο Αποδέκτης θεωρεί ότι ικανοποιεί τις ΑΝΑΓΚΕΣ του. 10 Ανάγκες

11 Το βασικό Συστημικό Μοντέλο (Basic Model of a System) Input Εισροή Process Διαδικασία Output Εκροή («Συντελεστές Παραγωγής») («Παραγωγή») (Αποτέλεσμα) 11 Ανάγκες (Βιβλίο) (Διαβάζω)(Μαθαίνω)

12 Πως συνδέονται/ μετριούνται: (α) Η προσπάθεια (ώρες διαβάσματος, διδασκαλίας, κλπ.) με το αποτέλεσμα / βαθμό (μάθηση); (β) Το αποτέλεσμα/ βαθμός (μάθηση) με τα αποτελέσματα/ βαθμούς άλλων (μαθητών, σχολείων, κλπ); 12 Ανάγκες

13 ΕΠΙΔΟΣΗ ( PERFORMANCE ) 13 Ανάγκες

14 (1) αποτελεσματικότητα (effectiveness) επίτευξης στόχων/ σκοπών Επίδοση (Performance) (2) αποδοτικότητα (efficiency) δραστηριοτήτων και 14 Ανάγκες

15 Ο βαθμός επίτευξης ενός προκαθορισμένου επιθυμητού αποτελέσματος* (εκροή). Αποτελεσματικότητα = Ληφθέν Αποτέλεσμα = Εκροή Επιθυμητό Αποτέλεσμα Εκροή *(όπως αυτό το αντιλαμβάνεται ο αποδέκτης: π.χ. επιτυχία μαθητών σε εξετάσεις). 15 Ανάγκες (Βαθμός)

16 Το ληφθέν αποτέλεσμα (εκροή) σε σχέση με τους χρησιμοποιηθέντες πόρους (προσπάθεια /εισροή). Αποτέλεσμα (1) Εκροή Αποδοτικότητα = = Προσπάθεια (2) Εισροή (1) π.χ. Γνώση/ Βαθμός (2) Συνδυασμός Πόρων ή υποκατάστατο συνδυασμού πόρων (π.χ. ώρες διδασκαλίας, ώρες μελέτης, σύνολο καθηγητών, κ.λπ.) 16 Ανάγκες

17 Παρατηρείται μια μετατόπιση από την διάσταση της Αποδοτικότητας σ’ αυτήν της Αποτελεσματικότητας - ικανοποίησης του «αποδέκτη» του αποτελέσματος. 17 Ανάγκες

18 18 EFQM

19 Τι είναι το European Foundation for Quality Management (E.F.Q.M.); Το E.F.Q.M. είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 1989. Σήμερα, είναι ο κύριος φορέας στην Ευρώπη που παρέχει εργαλεία και μεθόδους για την επίτευξη αριστείας σε οργανισμούς πάσης φύσεως - ανεξάρτητα μεγέθους, είδους ή χαρακτήρα, δημοσίων ή ιδιωτικών – που θέλουν να βελτιώσουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους και συνεργάζεται στενά με παρόμοιους φορείς διεθνώς. 19 EFQM

20 Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Πανεπιστημίων, που αποτελούν το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο (Academic Board) του EFQM, από το 1990. 20 EFQM

21 Αγγλία-- Bradford University -- Sheffield Hallam University Γαλλία -- University of Versailles Γερμανία -- Technical University Berlin -- University of Kaiserslautern -- University of Wuppertal Ελλάδα -- University of Piraeus Ιρλανδία -- University of Limerick Ισπανία -- Politecnic University of Catalonia -- University Complutense de Madrid 21 EFQM

22 Ιταλία -- University of Rome Tor Vergata Λιθουανία -- Vilnius University Ρωσία -- St.Petersburg Electrot. University LETI Σουηδία -- Linkoping University Εκτός Ευρώπης -- Georgetown University, Washington, DC, USA 22 EFQM

23 Τι είναι το E.F.Q.M. Excellence Model; Είναι ένα «οργανωτικό μοντέλο ποιότητας – αριστείας». Το EFQM Excellence Model είναι το πλέον διαδεδομένο στην Ευρώπη και αποτελεί τη βάση για την πλειονότητα των εθνικών ή περιφερειακών βραβείων ποιότητας. 23 EFQM

24 Τι είναι η διαδικασία αυτοαξιολόγησης, η οποία βασίζεται στο Μοντέλο Αριστείας του E.F.Q.M. ;  Είναι μια περιεκτική, συστηματική και τακτική επισκόπηση (α) των αποτελεσμάτων (στόχων, σκοπών) που παράγει ένας Οργανισμός και (β) των δραστηριοτήτων (ενεργειών, διεργασιών) που αναπτύσσει, χρησιμοποιώντας ως σημείο αναφοράς ένα συγκεκριμένο μοντέλο ποιότητας - αριστείας. 24 EFQM

25 Συντελεστές Εκπαιδευτικού Έργου (Ι–V) Αποτελέσματα / Ικανοποίηση (VI–IX) (enablers: 50%) (results: 50%) ΙΙΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙV ΠΟΡΟΙ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ VII ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ VI ΜΑΘΗΤΕΣ - ΓΟΝΕΙΣ VIII ΚΟΙΝΩΝΙΑ V ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ / ΜΕΘΟΔΟΙ IV ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ I ΗΓΕΣΙΑ Καινοτόμηση & Γνώση (Innovation and learning) 25 EFQM

26 Τι είναι η διαδικασία αυτοαξιολόγησης, η οποία βασίζεται στο Μοντέλο Αριστείας του E.F.Q.M.;  Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης επιτρέπει σε έναν οργανισμό να εντοπίσει (α) τα δυνατά του σημεία αλλά και ( β) εκείνα τα οποία χρήζουν βελτίωσης και (γ) να προχωρήσει συστηματικά με ένα πρόγραμμα συνεχούς αυτοβελτίωσης. 26 EFQM

27 Αυτοαξιολόγηση στην εκπαίδευση (1/3) 1. Η αυτοαξιολόγηση στην εκπαίδευση στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας του Εκπαιδευτικού Έργου (και όχι στο να αποκαλυφθούν αδυναμίες σε άτομα, ώστε να διαφοροποιηθούν οι «καλοί» από τους «κακούς» εκπαιδευτικούς και να αποδοθούν ευθύνες και εύσημα). 27 EFQM

28 2. Βασίζεται στην αντίληψη ότι το Εκπαιδευτικό Έργο δεν είναι απλό αλγεβρικό άθροισμα διδακτικών παρεμβάσεων – θετικών και αρνητικών – ενός εκάστου των εκπαιδευτικών του σχολείου Αλλά: Το αποτέλεσμα διαρκούς αλληλεπιδράσεως πολλών παραγόντων που απαρτίζουν τον εκπαιδευτικό οργανισμό (όπως: υλικοτεχνική υποδομή, κλίμα και σχέσεις στη σχολική κοινότητα, κτλ.) Αυτοαξιολόγηση στην εκπαίδευση (2/3) 28 EFQM

29 3. Τα ίδια τα άτομα - μέλη της σχολικής κοινότητας θεωρούνται άξια εμπιστοσύνης, πρόθυμα και ικανά να αντιμετωπίσουν κριτικά το συνολικό εκπαιδευτικό έργο και να προχωρήσουν στην υιοθέτηση όσων μέτρων οι ίδιοι αποφασίσουν ότι το βελτιώνουν. Αυτοαξιολόγηση στην εκπαίδευση (3/3) 29 EFQM

30 Για ποιο λόγο θα έπρεπε κάποιος να χρησιμοποιήσει το μοντέλο αριστείας του E.F.Q.M.; (1/2) 1.Για να απεικονίσει συστηματικά το επίπεδο απόδοσης του οργανισμού. 2. Για να προσδιορίσει σε ποιους τομείς θα έπρεπε να επικεντρωθούν οι βελτιωτικές κινήσεις. 30 EFQM

31 Για ποιο λόγο θα έπρεπε κάποιος να χρησιμοποιήσει το μοντέλο αριστείας του E.F.Q.M.; (2/2) 3.Για να εντάξει σε ένα ενιαίο (οργανωτικό) πλαίσιο διάφορες δραστηριότητες. 4. Για να ενθαρρύνει τη διάχυση και εμπέδωση βέλτιστων πρακτικών που υπάρχουν εντός και εκτός του οργανισμού. 31 EFQM

32 Τι οφέλη έχουν προκύψει από την εφαρμογή της Αυτοαξιολόγησης σε Σχολεία, Γενικά; (1/2) Όπου εφαρμόστηκε με τρόπο προσεκτικό και συστηματικό η Αυτοαξιολόγηση: 1.Ενθάρρυνε δημιουργικές πρωτοβουλίες και δράσεις στο Σχολείο 2.Διαμόρφωσε κλίμα συνεργασίας και συναντίληψης μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. 32 EFQM

33 3.Κινητοποίησε το ενδιαφέρον αδρανών μελών της σχολικής κοινότητας ενεργοποιώντας λανθάνουσες δυνάμεις τους. 4.Ενίσχυσε σημαντικά το κύρος των εκπαιδευτικών και τους διευκόλυνε να συνειδητοποιήσουν άγνωστες για αυτούς πτυχές της επαγγελματικής τους ταυτότητας. 5.Ενίσχυσε την αυτοαντίληψη μαθητών και εκπαιδευτικών Τι οφέλη έχουν προκύψει από την εφαρμογή της Αυτοαξιολόγησης σε Σχολεία, Γενικά; (2/2) 33 EFQM

34 34 Διαρκής Βελτίωση

35 2. Ενέργεια 3. Μέτρηση 4. Βελτίωση 1.Σχεδιασμός 35 Διαρκής Βελτίωση

36 36 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Δημιουργία καφέ ΕΙΣΡΟΗ: Καφές, νερό, φίλτρο, μεζούρα δοσολογίας, βραστήρας, φλιτζάνι κ.λ.π ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: Τοποθέτηση φίλτρου> μέτρηση και πρόσθεση καφέ>ενεργοποίηση καφετιέρας> ρίξιμο καφέ στο φλιτζάνι ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: Μέτρηση του καφέ κόκκο προς κόκκο, ζωγραφική σχεδίων στο φίλτρο κ.λ.π. ΕΚΡΟΗ: Ένα φλιτζάνι καφέ Διαρκής Βελτίωση

37 37 (+, -) Αγγλοσάξονες (-, -) Αναπτυσσόμενες Χώρες (+, +) Ιδεατή Κατάσταση (-, +) Κεντροευρωπαίοι Διαχείριση Γνώσης Γνώση ΠεριορισμένηΜεγάλη Έντονη Ασθενής © E.Kondylis Διαρκής Βελτίωση

38 38 Συμμετοχή Όλων

39  Ομάδα: 1 + 1 = 3 => Η συνδυασμένη προσπάθεια παράγει αποτελέσματα που είναι μεγαλύτερα από το άθροισμα των ατομικών επιδόσεων. Συμμετοχή Όλων

40 Στάση Ενέργεια Θετική Αρνητική ΧαμηλήΥψηλή “Παίχτες” (Players) (+,+) “Θεατές” (Spectators) (-,+) “Ζωντανοί Νεκροί” (Walking Dead) (-,-) “Υπονομευτές” (Well Poisoners) (+,-) Συμμετοχή Όλων

41 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣτόχοιΤακτικές ΥΠΟΔΟΜΗ ΠολιτικέςΔιαδικασίες ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΑξίεςΣυμπεριφορές ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συμμετοχή Όλων

42 42 Συμπεράσματα

43 1. Να σκεφτόμαστε πάντα τους αποδέκτες του Εκπαιδευτικού Έργου και τις ανάγκες τους. 2. Να αυτοβελτιονόμαστε διαρκώς με συνεχή αυτοαξιολόγηση. 3. Να συμμετέχουμε ενεργά ΟΛΟΙ στην προσπάθεια. 43 Συμπεράσματα

44 ΠΩΣ; 44 Συμπεράσματα

45 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ: ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ!!!!!! Συμπεράσματα

46 Καθηγητής Εμμ. Κ.Κονδύλης Διευθυντής Τομέα Μάνατζμεντ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας JONKOPING UNIVERISTY, Σουηδία 46 Συνέδριο: «Διαχείριση ποιότητας και ελληνικά σχολεία» 22-23 Ιανουαρίου 2010, Θέατρο Κολλεγίου


Κατέβασμα ppt "Καθηγητής Εμμ. Κ.Κονδύλης Διευθυντής Τομέα Μάνατζμεντ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας JONKOPING UNIVERISTY, Σουηδία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google