Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το Υπουργείο Γεωργίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το Υπουργείο Γεωργίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το Υπουργείο Γεωργίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας
. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Υπουργείο Γεωργίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου ΥΠΓΕ στο Ε.Π. ΚτΠ του Γ΄ ΚΠΣ» Αρμόδια Δ/νση : Δ/νση Πληροφορικής / ΥΠΓΕ Ανάδοχος : ΜDM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. Διάρκεια : 3 μήνες (4/10/ /1/2002)

2 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Περιεχόμενα Παρουσίασης Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου του ΥΠΓΕ Μεθοδολογία και φάσεις υλοποίησης του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΚτΠ - Άξονες ΕΠ Υπηρεσίες & Φορείς ΥΠΓΕ Συνολική προσέγγιση υλοποίησης έργων και παρεμβάσεων ΥΠΓΕ Αναλυτική παρουσίαση αξόνων δράσης και παρεμβάσεων ΥΠΓΕ Αναφορά σε προϊόντα και υπηρεσίες ανά έργο Συμπεράσματα / προτάσεις - η επόμενη μέρα

3 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ . Το Έργο της Εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου Γεωργίας Σκοπός υλοποίησης του έργου για το Φορέα : οργανωμένη καταγραφή αναγκών και έργων των Υπηρεσιών και των Φορέων του Υπουργείου τεκμηριωμένη συσχέτιση έργων με χαρακτηριστικά Ε.Π.ΚτΠ επιτυχής ένταξη και χρηματοδότηση έργων Υπουργείου Γεωργίας ωρίμανση παρεμβάσεων και έργων Υπουργείου Γεωργίας υποστήριξη σχεδιασμού δράσεων Γ’ΚΠΣ / ΚτΠ

4 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου εκπόνησης του Ε.Σ. ΚτΠ Φάση Α΄ : Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης υπηρεσιών ΥΠΓΕ και εποπτευόμενων φορέων Ανάλυση Δραστηριοτήτων, Μηχανισμοί - Συστήματα Υποστήριξης Ανάλυση Ευρύτερου Περιβάλλοντος Δραστηριοποίησης Σύνθεση - διάγνωση προβλημάτων Παραδοτέο 1: Μελέτη Ανάλυσης Υφιστάμενης Κατάστασης

5 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου εκπόνησης του Ε.Σ. ΚτΠ Φάση Β΄: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός - Σχέδια Δράσης (διάρκεια 2 μήνες) Στρατηγικός Σχεδιασμός Τρόπος υλοποίησης Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας Ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης Παραδοτέο 2 : Επιχειρησιακό Σχέδιο & Σχέδια Δράσης

6 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Για την εκπόνηση του πρώτου παραδοτέου ο Σύμβουλος πραγματοποίησε τις ακόλουθες ενέργειες: Ανάλυση των δραστηριοτήτων και επισκόπηση των αρμοδιοτήτων Αποτύπωση της παρούσας λειτουργικής και οργανωτικής δομής Αποτύπωση των υπαρχόντων συστημάτων πληροφορικής που υποστηρίζουν το κύριο επιχειρησιακό έργο Διαγνωστική ανάλυση των λειτουργιών, διαδικασιών και οργανωτικής δομής Επισκόπηση διεθνών τάσεων και τεχνολογιών Συνθετική αναφορά στο ευρύτερο περιβάλλον δραστηριοποίησης Συνεντεύξεις με στελέχη και μελέτη έντυπου υλικού που αφορά το Υπουργείο και τους Εποπτευόμενους Φορείς

7 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Με στόχο το περιεχόμενο του Επιχειρησιακού Σχεδίου να : αποτυπώσει τον σημερινό τρόπο οργανωτικής διάθρωσης και λειτουργίας του Υπ. Γεωργίας και των Εποπτευόμενων Φορέων, καθώς και τα συστήματα που υποστηρίζουν τη λειτουργία του κύριου επιχειρησιακού έργου τους διαγνώσει τις αδυναμίες και δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται διατυπώσει τις κατευθυντήριες αρχές αξιοποίησης των ευκαιριών που παρουσιάζονται στην Κοινωνία της Πληροφορίας

8 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’ - Ε.Π. ΚτΠ Στόχοι:  Ανάπτυξη στρατηγικών επιδιώξεων φορέα Συνεργασία με άλλους φορείς Ιεράρχηση προτεραιοτήτων Συνέργια με στόχους του Ε.Π. ΚτΠ Βέλτιστο ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο νέων υπηρεσιών Ρύθμιση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του φορέα Οικονομικός Προσανατολισμός Οργανωτική Ανάπτυξη Αύξηση απασχόλησης & ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και των ίσων ευκαιριών Έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος Δράσεις Υπουργείου σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

9 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Υπηρεσίες & Φορείς του Υπουργείου Γεωργίας 9 Γενικές Διευθύνσεις - ΓΔ Διοικητικής Υποστήριξης - ΓΔ Οικονομικής Υποστήριξης & Επιθεώρησης - ΓΔ Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Γεωργικών Διαρθρώσεων - ΓΔ Φυτικής Παραγωγής - ΓΔ Αλιείας Υπηρεσίες - ΓΔ Κτηνιατρικής - ΓΔ Ζωικής Παραγωγής - ΓΔ Γεωργικών Εφαρμογών & Έρευνας - ΓΔ Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος Υπουργείο Γεωργίας Εποπτευόμενοι Φορείς ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΕΛ.Γ.Α. Φορείς ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. ΟΓΕΕΚΑ "ΔΗΜΗΤΡΑ" Μ.Φ.Ι. Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ι.Γ.Ε. ΓΕΩΤ.Ε. ΕΛ.Ο.Γ.

10 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 : Παιδεία Και Πολιτισμός 1. Εξοπλισμός και δικτύωση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 2. Εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 3. Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού πολιτισμού. Ε.Π. ΚτΠ ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση Του Πολίτη Και Βελτίωση Της Ποιότητας Ζωής 1. Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του Πολίτη: Επιχ. Σχέδια, Μελέτες, Πιλοτικά Έργα 2. Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη 3. Υποστήριξη της διαχείρισης των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων και μετάβασης στο Ευρώ. 4. Περιφερειακά γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και καινοτομικές ενέργειες 5. Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού Δ.Δ. & μελέτες υποστήριξης εκσυγχρονισμού της Δ.Δ. 6. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Υγεία και την Πρόνοια. 7. Κατάρτιση και θεσμικά μέτρα στην Υγεία και Πρόνοια. 8. “Ευφυείς” μεταφορές ΑΞΟΝΑΣ 3: Ανάπτυξη και Απασχόληση Στην Ψηφιακή Οικονομία 1. Δημιουργία ευνοϊκού “ψηφιακού” περιβάλλοντος για την οικονομική δραστηριότητα 2. Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή οικονομία 3. Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη για την Κοινωνία της Πληροφορίας 4. Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. 5. Προώθηση της απασχόλησης στην κοινωνία της Πληροφορίας. ΑΞΟΝΑΣ 4 : Επικοινωνίες 1. Ανάπτυξη μηχανισμών για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και την ενίσχυση ανταγωνισμού. 2. Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης. 3. Προηγμένες Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για τον Πολίτη. 4. Ανάπτυξη & εκσυγχρονισμός των ταχυδρ.υποδομών & ανάδειξη ταχυδρ. γραφείων σε πολυδύναμα κέντρα. ΑΞΟΝΑΣ 5 : Τεχνική Βοήθεια 1. Διαχείριση, εφαρμογή και παρακολούθηση 2. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ 3. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

11 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Γενική Προσέγγιση Υλοποίησης Έργου έμφαση όχι σε ‘κλασσικά’ έργα μηχανογράφησης αλλά σε συστήματα πληροφορικής διάχυσης της πληροφόρησης στόχος η ‘εξωστρέφεια’ των υπηρεσιών προς τον ‘πολίτη-πελάτη’ και τις επιχειρήσεις χρονικός ορίζοντας ανάπτυξης έργων έως το 2006 συσχέτιση - συνέργια επιμέρους αναγκών έργων και παρεμβάσεων σε ένα «ολοκληρωμένο περιβάλλον» του ΥΠΓΕ στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας συνεργασία - συνέργια με άλλους φορείς και υπηρεσίες στα πλαίσια οριζόντιων έργων

12 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

13 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

14 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ στο Ε.Π. ‘ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1 : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΗ – “ΚΑΡΤΑ ΑΓΡΟΤΗ” ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2 : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3 : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5 : ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 6 : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 7 : ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

15 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΗ - ΚΑΡΤΑ ΑΓΡΟΤΗ Παρέμβαση 2 - ΕΡΓΑ 1 . Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Κέντρου Εμπορίου "e- Αγροτικό Πολυκατάστημα" 2. Σύστημα προώθησης Αγροτουρισμού 3. Δράσεις απευθείας ενίσχυσης Νέων Αγροτών (10000) και Νέων Αλιέων (1000) για την χρήση ΝΤ στις εκμεταλλεύσεις Παρέμβαση 1 - ΕΡΓΑ 1. Ολοκληρωμένο Σύστημα Εξυπηρέτησης / Πληροφόρησης Αγρότη -"Κάρτα Αγρότη" - Ανάπτυξη MIS ΥΠΓΕ - Σύστημα Ασφάλειας - Διαδικασίες επεξεργασίας στοιχείων & διαχείρισης 2. Δημιουργία κέντρου εξυπηρέτησης και πληροφόρησης για τον αγροτικό πληθυσμό "Κέντρο Αγροτικών Πληροφοριών" 3. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ΥΠΓΕ - Υποσύστημα Γεωργίας - Υποσύστημα Αλιείας - Υποσύστημα Ζωικής Παραγωγής - Υποσύστημα Δασών 4. Αναβάθμιση ΟΠΣ ΕΛΓΑ 5. Δημιουργία Τράπεζας Μετεωρολογικών πληροφοριών 6. Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος της Αγροτικής Γης 7. Ψηφιοποίηση υλικού και αρχείων Διευθύνσεων Υπουργείου 8. Προσαρμογή Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΓΕ στο Ευρώ 9. Δημιουργία Εθνικού Αυτόματου Τηλεμετρικού Δικτύου σταθμών ποσοτικής παρακολούθησης υδάτινων πόρων και ενημέρωσης του Αγροτικού πληθυσμού Παρέμβαση 3 - ΕΡΓΑ 1. Καινοτόμες εφαρμογές πιλοτικής ενημέρωσης του καταναλωτή για πιστοποιημένα προϊόντα 2. Σύστημα διασφάλισης ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Παρέμβαση 4 - ΕΡΓΑ 1. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης θεματικών βάσεων δεδομένων GIS του ΥΠΓΕ για τη διάχυση της πληροφορίας Παρέμβαση 5 - ΕΡΓΑ 1. Ανάπτυξη συστήματος ΕΘΙΑΓΕ διάχυσης Αγροτικής Eρευνας 2. Δικτύωση ΜΠΕΝΑΚΕΙΟΥ Φ.Ι με το ΥΠΓΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Παρέμβαση 6 - ΕΡΓΑ 1 .Ανάπτυξη υποδομών και περιεχομένου για δράσεις e-learning σε 13 Περιφερειακά Εκπαιδευτικά Κέντρα 2. Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με την α αξιοποίηση του ιστορικού οπτικοακουστικού υλικού του ΟΓΕΕΚΑ "ΔΗΜΗΤΡΑ" 3. Ανάπτυξη δικτύου για τη μετάδοση εικόνας, φωνής και δεδομένων από την ΚΥ στα Περιφερειακά Εκπαιδευτικά Κέντρα (86) 4. Επιμόρφωση Προσωπικού ΥΠΓΕ & Εποπτ. Φορέων 5. Επιμόρφωση Νέων Αγροτών & Αλιέων ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5 ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Παρέμβαση 7- ΕΡΓΑ 1. Επιχειρησιακό Σχέδιο ΥΠΓΕ για το ΕΠΚτΠ 2. Εκπόνηση Μελετών -Κέντρο Αγροτικής Στατιστικής Πληροφόρησης (Agrodata) -Ανάπτυξη και Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών 3. Μελέτη και Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για τα έργα του ΥΠ.ΓΕ στο ΕΠΚτΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 7 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ γεωτεχνικών

16 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Παρέμβαση 1: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση - Πληροφόρηση Αγρότη - «Κάρτα Αγρότη» 1. Ολοκληρωμένο σύστημα εξυπηρέτησης / πληροφόρηση Αγρότη - «Κάρτα Αγρότη» Ανάπτυξη MIS ΥΠΓΕ - Σύστημα Ασφάλειας - Διαδικασίες επεξεργασίας στοιχείων διαχείρισης 2. Δημιουργία κέντρου εξυπηρέτησης και πληροφόρησης για τον αγροτικό πληθυσμό «Κέντρο Αγροτικών Πληροφοριών» 3. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος Υπ.Γεωργίας - Υποσύστημα Γεωργίας - Υποσύστημα Αλιείας - Υποσύστημα Ζωικής Παραγωγής - Υποσύστημα Δασών 4. Αναβάθμιση ΟΠΣ ΕΛΓΑ 5. Δημιουργία Τράπεζας Μετεωρολογικών πληροφοριών 6. Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Αγροτικής Γης (Ο.Π.Σ.Α.Γ.) 7. Ψηφιοποίηση υλικού και αρχείων Διευθύνσεων Υπουργείου 8. Προσαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπ.Γεωργίας που υποστηρίζουν τις διαδικασίες διαχείρισης οικονομικών μεγεθών στο Ευρώ. 9. Δημιουργία Εθνικού Αυτόματου τηλεμετρικού δικτύου σταθμών ποσοτικής παρακολούθησης υδάτινων πόρων και ενημέρωσης του Αγροτικού πληθυσμού

17 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1.1 Ολοκληρωμένο σύστημα εξυπηρέτησης / πληροφόρησης Αγρότη με “Κάρτα Αγρότη” – Ανάπτυξη MIS ΥΠΓΕ - Συστήματα Ασφαλείας – Διαδικασίες επεξεργασίας στοιχείων & διαχείρισης Υπηρεσίες - Προϊόντα Κάρτα Αγρότη Ταυτοποίηση Πληροφόρηση Διενέργεια συνδιαλλαγών (Υπουργεία, Τράπεζες, Εποπτ. Φορείς, Ασφαλιστικοί Φορείς, κλπ.) Βελτίωση Ποιότητας & Ταχύτητας εξυπηρέτησης του πολίτη – αγρότη Διαχείριση καταβολής επιδοτήσεων

18 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1.2 Δημιουργία Κέντρου εξυπηρέτησης & πληροφόρησης για τον αγροτικό πληθυσμό “Κέντρο Αγροτικών Πληροφοριών” Υπηρεσίες – Προϊόντα Ολοκληρωμένο Κέντρο Αγροτικής Πληροφόρησης - Κόμβος, Αγροτικό Portal - Call Center / Infokiosks Υπηρεσίες ηλεκτρονικής κυβέρνησης (e-government) -  e-forms (αιτήσεις, ερωτήματα) -  web forms (θέματα πληρωμών αγροτών) - Πληροφόρηση (γενικά και ειδικά θέματα, διακίνηση – τιμές αγροτικών προϊόντων)         Πληροφόρηση για την καταβολή ενισχύσεων

19 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1.3 Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ΥΠΓΕ Υποσύστημα Γεωργίας - Αλιείας - Ζωϊκής Παραγωγής - Δασών Υπηρεσίες – Προϊόντα On line πληροφόρηση, παροχή στατιστικών στοιχείων αγροτικού τομέα Ενημέρωση – πληροφόρηση Γεωπόνων μέσω δικτύου / ενδοδικτύου Δίκτυο κτηνοτροφικών μονάδων (γενετική βελτίωση) Χορήγηση ψηφιοποιημένου υλικού Θεματικοί χάρτες (Δασικοί, καλλιεργειών, υδάτων, κτλ.) Διαγράμματα Τεχνικά στοιχεία

20 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1.4 Αναβάθμιση ΟΠΣ ΕΛΓΑ Υπηρεσίες – Προϊόντα Ταχύτητα- ενημέρωση- πληροφόρηση σε θέματα αποζημιώσεων Διεκπεραίωση καταβολής αποζημιώσεων Υποστήριξη διασφάλισης αγροτικής παραγωγής

21 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1.5 Δημιουργία Τράπεζας Μετεωρολογικών Πληροφοριών Υπηρεσίες – Προϊόντα Ειδική πληροφόρηση - στατιστική πληροφόρηση Υποστήριξη προγραμματισμού αγροτικής παραγωγής (εργαλείο απόφασης) Μετεωρολογικοί χάρτες

22 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1.6 Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Εγκατάσταση ΟΠΣ της Αγροτικής Γης Υπηρεσίες – Προϊόντα Στοιχεία Αγροτικών εκτάσεων – χρήση γης Διαχείριση – αξιοποίηση αγροτικών εκτάσεων

23 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1.7 Ψηφιοποίηση υλικού και αρχείων Διευθύνσεων του Υπουργείου Υπηρεσίες – Προϊόντα Παροχή ψηφιακού υλικού Ταχύτητα εξυπηρέτησης ενδιαφερόμενων

24 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1.8 Προσαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΓΕ που υποστηρίζουν τις διαδικασίες διαχείρισης οικονομικών μεγεθών στο Ευρώ (€) Υπηρεσίες – Προϊόντα Ευρω – συμβατότητα συστημάτων

25 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1.9 Δημιουργία Εθνικού αυτόματου τηλεμετρικού δικτύου σταθμών ποσοτικής παρακολούθησης υδάτινων πόρων και διαχείρισης αυτών Υπηρεσίες – Προϊόντα Υποστήριξη προγραμματισμού δράσεων (εργαλείο απόφασης) Προγραμματισμός αρδευτικών αναγκών και διαχείρισης υδάτινων πόρων

26 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Παρέμβαση 2: Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων Η παρέμβαση αποτελείται από τα εξής έργα: 1. Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Κέντρου Εμπορίου «e-Αγροτικό Πολυκατάστημα» 2. Σύστημα προώθησης Αγροτουρισμού 3. Δράσεις απευθείας ενίσχυσης Νέων Αγροτών (10.000) και Νέων Αλιέων (1.000) για την χρήση Νέων Τεχνολογιών στις εκμεταλλεύσεις Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση της παρέμβασης επικεντρώνονται στη: Ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας Ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας Ανάπτυξη αγροτουρισμού Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Ανάπτυξη δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες

27 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 2.1 Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Κέντρου Εμπορίου “e – Αγρoτικό Πολυκατάστημα” Υπηρεσίες – Προϊόντα Αγροτικό Web Portal ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του πολίτη-αγρότη Τοπικός κόμβος υποστήριξης και εξυπηρέτησης του πολίτη-αγρότη Αναζήτηση προϊόντων – συνεργασιών e-catalogs (χαρακτηριστικά – τιμές αγροτικών προϊόντων) Ειδική πληροφόρηση προς τις αγροτικές επιχειρήσεις – συνεταιρισμούς Πρόσβαση σε τράπεζες πληροφοριών

28 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 2.2 Σύστημα προώθησης Αγροτουρισμού Υπηρεσίες – Προϊόντα Προβολή, προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων αγροτουρισμού Αναζήτηση υπηρεσιών και προϊόντων αγροτουρισμού Συσχέτιση προσφοράς – ζήτησης Διεκπεραίωση – υποστήριξη συναλλαγών αγροτουρισμού

29 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 2.3 Δράσεις απευθείας ενίσχυσης Νέων Αγροτών (10.000) και Νέων Αλιέων (1.000) για την χρήση Τ.Π.Ε. στις εκμεταλλεύσεις Υπηρεσίες – Προϊόντα Εξοπλισμός πληροφορικής (Η/Υ) και πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους τελικούς δικαιούχους (Νέοι αγρότες, αλιείς και επιχειρήσεις)

30 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Παρέμβαση 3: Πιστοποίηση - Τυποποίηση Αγροτικών Προϊόντων Η παρέμβαση αποτελείται από τα εξής έργα: 1. Καινοτόμες εφαρμογές πιλοτικής ενημέρωσης του καταναλωτή για πιστοποιημένα προϊόντα 2. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση της παρέμβασης επικεντρώνονται στη: Ενημέρωση παραγωγού και τελικού καταναλωτή σε θέματα τυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων Πιστοποίηση και τυποποίηση των προϊόντων Ανάπτυξη ανταγωνιστικότητας

31 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 3.1 Καινοτόμες εφαρμογές πιλοτικής ενημέρωσης του καταναλωτή για πιστοποιημένα προϊόντα Υπηρεσίες – Προϊόντα Πιλοτικό σύστημα ενημέρωσης για πιστοποίηση – τυποποίηση αγροτικών προϊόντων

32 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 3.2 Σύστημα διασφάλισης ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων Υπηρεσίες – Προϊόντα Πληροφόρηση – ενημέρωση για την πιστοποίηση – τυποποίηση αγροτικών προϊόντων Υποστήριξη διαδικασιών για την πιστοποίηση – τυποποίηση αγροτικών προϊόντων Ενέργειες διασφάλισης ποιότητας Ταχύτητα ανταπόκρισης απαιτήσεων

33 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Παρέμβαση 4: Ανάπτυξη Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων Η παρέμβαση αποτελείται από το εξής έργο: 1. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης θεματικών βάσεων δεδομένων GIS του Υπ.Γεωργίας για τη διάχυση της πληροφορίας Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση της παρέμβασης επικεντρώνονται στη: Διαχείριση θεματικών βάσεων δεδομένων Παροχή πληροφοριών ψηφιακού περιεχομένου

34 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.1 Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης θεματικών βάσεων δεδομένων GIS του Υπ. Γεωργίας για τη διάχυση της πληροφορίας Υπηρεσίες – Προϊόντα Παροχή συνδυασμένης πληροφόρησης Παροχή θεματικών ψηφιακών χαρτών

35 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Παρέμβαση 5: Διάχυση των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων για θέματα που άπτονται της Γεωργίας Η παρέμβαση αποτελείται από τα εξής έργα: 1. Ανάπτυξη συστήματος ΕΘΙΑΓΕ διάχυσης Αγροτικής Έρευνας 2. Δικτύωση Μπενάκιου Φ.Ι. με το ΥΠΓΕ Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση της παρέμβασης επικεντρώνονται στη: Διάχυση της αγροτικής έρευνας και στη διασύνδεση των ερευνητικών κέντρων Ψηφιοποίηση αποτελεσμάτων της έρευνας

36 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 5.1 Ανάπτυξη συστήματος ΕΘΙΑΓΕ διάχυσης Αγροτικής Έρευνας Υπηρεσίες – Προϊόντα Αξιοποίηση αποτελεσμάτων Αγροτικής έρευνας Ταχύτατη υποστήριξη τελικών χρηστών σε εξειδικευμένα αγροτικά θέματα (ερωτήματα, κεντρική και περιφερειακή ανταπόκριση μέσω δικτύου)

37 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 5.2 Δικτύωση ΜΠΕΝΑΚΙΟΥ Φ.Ι. με το ΥΠΓΕ Υπηρεσίες – Προϊόντα Πρόσβαση σε τράπεζες πληροφοριών Υποστήριξη αγροτών σε εξειδικευμένα θέματα (παραγωγή, καλλιέργειες, φυτονόσοι, κλπ.)

38 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Παρέμβαση 6: Εκπαίδευση - Ευαισθητοποίηση - Κατάρτιση Η παρέμβαση αποτελείται από τα εξής έργα: 1. Ανάπτυξη υποδομών και περιεχομένου για δράσεις e-learning σε 13 Περιφερειακά Εκπαιδευτικά Κέντρα του «ΔΗΜΗΤΡΑ» 2. Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με την αξιοποίηση του ιστορικού οπτικοακουστικού υλικού του ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 3. Ανάπτυξη δικτύου για την μετάδοση εικόνας, φωνής και δεδομένων από την ΚΥ στα Περιφερειακά Εκπαιδευτικά Κέντρα (86) του «ΔΗΜΗΤΡΑ» 4. Επιμόρφωση προσωπικού Υπουργείου & Εποπτευόμενων Φορέων 5. Επιμόρφωση νέων αγροτών, αλιέων, ιδιωτών γεωτεχνικών Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση της παρέμβασης επικεντρώνονται στη: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στην απόκτηση δεξιοτήτων στις ΤΠΕ Ανάπτυξη της περιφερειακότητας

39 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 6.1 Ανάπτυξη υποδομών και περιεχομένου για δράσεις e-learning σε 13 Περιφερειακά Εκπαιδευτικά Κέντρα του “ΔΗΜΗΤΡΑ” Υπηρεσίες – Προϊόντα Σύγχρονα συστήματα τηλε-εκπαίδευσης Άμεση ανταπόκριση σε νέα δεδομένα στο αγροτικό χώρο

40 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 6.2 Αξιοποίηση του ιστορικού οπτικοακουστικού υλικού του ΟΓΕΕΚΑ “ΔΗΜΗΤΡΑ” Υπηρεσίες – Προϊόντα Ψηφιακές βιβλιοθήκες Ενημέρωση – πληροφόρηση βάσει υλικού ψηφιακού περιεχομένου Ειδικά θεματικά σεμινάρια

41 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 6.3 Ανάπτυξη δικτύου για την μετάδοση εικόνας, φωνής και δεδομένων από την ΚΥ στα Περιφερειακά Εκπαιδευτικά Κέντρα (86) του “ΔΗΜΗΤΡΑ” Υπηρεσίες – Προϊόντα Ταχύτητα ανταπόκρισης και αξιοποίησης αποτελεσμάτων εκπαίδευσης

42 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 6.4 Επιμόρφωση προσωπικού Υπουργείου & Εποπτευόμενων Φορέων Υπηρεσίες – Προϊόντα Αναβάθμιση δεξιοτήτων προσωπικού προς όφελος του τελικού δικαιούχου Ποιοτική βελτίωση υπηρεσιών επικοινωνίας και εξυπηρέτησης

43 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 6.5 Επιμόρφωση νέων αγροτών, αλιέων, ιδιωτών γεωτεχνικών, κλπ. Υπηρεσίες – Προϊόντα Ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια Αξιοποίηση δεξιοτήτων

44 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Παρέμβαση 7 : Οριζόντιες Δράσεις Η παρέμβαση αποτελείται από τα εξής έργα: Επιχειρησιακό Σχέδιο Υπουργείο Γεωργίας για το Ε.Π. ΚτΠ Εκπόνηση μελετών Κέντρο Αγροτικής Στατιστικής Πληροφόρησης (Agrodata) Ανάπτυξη και εφαρμογής νέων τεχνολογιών Μελετητής / Σύμβουλος Διαχείρισης και Υποστήριξης του ΥΠΓΕ για έργα της ΚτΠ σε συνεργασία με την ΚτΠ Α.Ε.

45 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 7.1 Επιχειρησιακό Σχέδιο Υπουργείο Γεωργίας για το Ε.Π. ΚτΠ Υπηρεσίες – Προϊόντα Παροχή ολοκληρωμένης προσέγγισης για τα έργα της ΚτΠ Ταχύτητα σχεδιασμού έργων και παρεμβάσεων

46 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 7.2 Εκπόνηση μελετών: - Κέντρο Αγροτικής Στατιστικής Πληροφόρησης (Agrodata) - Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών Υπηρεσίες – Προϊόντα Παροχή αγροτικής στατιστικής πληροφόρησης Ταχύτητα υλοποίησης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών

47 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 7.3 Μελετητής / Σύμβουλος Διαχείρισης και Υποστήριξης του ΥΠΓΕ για έργα της ΚτΠ Υπηρεσίες – Προϊόντα Παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης και διαχείρισης Ταχύτητα εφαρμογής και αξιοποίησης έργων και παρεμβάσεων

48 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΓΕ ΣΤΗΝ ΚτΠ - Παροχή Κάρτας Αγρότη - Διαχείριση καταβολής επιδοτήσεων ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΗ - ΚΑΡΤΑ ΑΓΡΟΤΗ - Ολοκληρωμένο κέντρο αγροτικής πληροφόρησης - Υπηρεσίες ηλεκτρονικής κυβέρνησης ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - On line πληροφόρηση, παροχή στατιστικών στοιχείων για τον Αγροτικό Τομέα - Δίκτυο κτηνοτροφικών μονάδων (γενετική βελτίωση) - Υποστήριξη προγραμματισμού αγροτικής παραγωγής ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - Διαχείριση - αξιοποίηση Αγροτικών εκτάσεων - Ευρωσυμβατότητα συστημάτων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦOΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - Προγραμματισμός αρδευτικών αναγκών και ΥΠΓΕ ΣΤΗΝ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ διαχείρισης υδάτινων πόρων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" - Πρόσβαση σε τράπεζες πληροφοριών - Προβολή, προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων αγροτουρισμού ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5 ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - Πιλοτικό σύστημα ενημέρωσης για την πιστοποίηση - τυποποίηση αγροτικών προϊόντων - Ενέργειες διασφάλισης ποιότητας ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ- ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ - Πρόσβαση σε τράπεζες πληροφοριών - Σύγχρονα συστήματα τηλε-εκπαίδευσης - Ψηφιακές βιβλιοθήκες ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 7 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ANAΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΓΕ - Ποιοτική βελτίωση υπηρεσιών επικοινωνίας & εξυπηρέτησης - Ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια

49 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

50 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

51 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

52 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

53 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΚτΠ
MDM Α.Ε. - PLANNING GROUP Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Συμπεράσματα / Προτάσεις - η επόμενη μέρα Ολοκληρωμένος Χαρακτήρας Παρεμβάσεων Έμφαση σε συστήματα διαχείρισης - διάχυσης της πληροφόρησης Εξωστρέφεια Υπηρεσιών προς τον ειδικό ‘πολίτη-πελάτη’ του Υπουργείου Γεωργίας Συνέργιες Έργων και Παρεχομένων Υπηρεσιών Άμεση Εκκίνηση Υλοποίησης Συνεργασία με άλλους φορείς και υπηρεσίες στα πλαίσια οριζοντίων έργων


Κατέβασμα ppt "Το Υπουργείο Γεωργίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google