Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ΑΤΕΙ-Αθήνας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ΑΤΕΙ-Αθήνας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ΑΤΕΙ-Αθήνας
Μάθημα: Μεθοδολογία Έρευνας Αναζήτηση & Συγγραφή Βιβλιογραφίας Ομιλητής: Πέτρος Παπαλέξης, B.Sc, M.Sc «Μοριακής Ιατρικής», M.Sc «Περιβάλλον & Υγεία», Ιατρικής Σχολής Αθηνών, 4οετής Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης, τ. Έκτακτος Καθηγητής Εφαρμογών Κλινικής Χημείας Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων ΑΤΕΙ-Λάρισας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, Πτυχιούχος Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων ΑΤΕΙ-Αθήνας

2 Παράδειγμα Βιβλιογραφικής Αναζήτησης: Υπάρχει ψυχοκοινωνική φροντίδα για τους καρκινοπαθείς ασθενείς στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας;

3 1. Βρίσκουμε τις λέξεις-κλειδιά που θα χρησιμοποιήσουμε στην αναζήτησή μας.
Λέξεις-Κλειδιά (Keywords): Cancer Primary care Psychology Secondary care 2. Για την αναζήτηση άρθρων στο PubMed, εισάγετε μια λέξη-κλειδί στο κουτί αναζήτησης. π.χ. cancer και ύστερα πατήστε SEARCH.

4 3. Στη συνέχεια κάντε το ίδιο για όλες τις λέξεις-κλειδιά, π. χ
3. Στη συνέχεια κάντε το ίδιο για όλες τις λέξεις-κλειδιά, π.χ. primary care

5

6

7

8 Άλλες επιλογές Pubmed

9

10

11

12

13 Αναζήτηση συγγραφέα

14

15 Άλλες επιλογές-Αναζήτηση περιοδικού

16

17

18

19

20

21

22

23 Κριτική Ανάλυση Επιστημονικού Άρθρου
Εισαγωγή άρθρου Ερευνητικό ερώτημα: γιατί έγινε; Θεμελίωση: Τι κενά ή αντιθέσεις στη βιβλιογραφία, καλύπτει η έρευνα; Υπάρχουν άλλες αντίστοιχες έρευνες; Υπάρχει θεωρητικό πλαίσιο που προσφέρει πιθανές απαντήσεις στο ερώτημα; Ποιες οι κλινικές συνέπειες της έρευνας; Συνολικά, οι προβλεπόμενες θετικές συνέπειες της έρευνας, δικαιολογούν το κόστος (χρονικό, υλικό, ανθρώπινο δυναμικό κλπ), (cost-effectiveness);

24 Είδη ερευνών

25 Επιλογή στατιστικής δοκιμασίας
Σκοπός Κανονική Κατανομή Μη κανονική κατανομή Παράδειγμα Παραμετρικές δοκιμασίες Μη παραμετρικές δοκιμασίες Σύγκριση 2 ανεξάρτητων δειγμάτων t test 2 δειγμάτων Mann-Whitney test Σύγκριση Α.Π. (πίεσης) μεταξύ ανδρών/ γυναικών Σύγκριση 2 μετρήσεων στο ίδιο δείγμα Κατά ζεύγη t test ενός δείγματος (paired) Wilcoxon matched paired test Σύγκριση Α.Π. πριν και μετά τη δίαιτα Σύγκριση 3 ή περισσοτέρων ομάδων ANOVA Kruskall-Wallis test Σύγκριση Α.Π. μεταξύ υπαλλήλων, εργατών και αγροτών Σύγκριση αναλογιών ανεξάρτητων δειγμάτων X2 Σύγκριση αναλογίας υπερτασικών 2 Κέντρων Υγείας

26 Εργασία: Να καταγραφεί ένα άρθρο για θέμα που θα περιλαμβάνει τις έννοιες της νοσηρότητας ή θνησιμότητας ή επιπολασμού ή επίπτωσης και να αναλύσουμε αυτό το άρθρο για τα εξής: Ποιες μεταβλητές μετρήθηκαν; Ποιο επιστημονικό ερώτημα απαντάται; Τι τύπου έρευνα είναι; Ποιος δείκτης μετρήθηκε (π.χ. επιπολασμός); Το άρθρο που μελετήσαμε ήταν κατά Vancouver το εξής: Banura C, Sandin S, Doorn L, Quint W, Kleter B. Type-specific incidence, clearance and predictors of cervical human papillomavirus infections (HPV) among young women: a prospective study in Uganda. Infectious Agents and Cancer. 2010;5(7):1-12.

27 Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία αναλυτική έρευνα παρατήρησης κοόρτης ή γενιάς (cohort study), έχει έναν πληθυσμό μελέτης ηλικίας ετών στην πόλη Kampala της Ουγκάντα της Αφρικής και η ανωτέρω μελέτη απαντά στο ερώτημα: με τι δυναμική θα νοσήσουν οι γυναίκες της Ουγκάντα από μόλυνση με HPV ιό, ποιες οι ανάγκες πρόληψης των νεαρών γυναικών από τον HPV και πώς συνδέονται οι ενδοεπιθηλιακές βλάβες του τραχήλου με τον τύπο του HPV, από τον οποία νόσησαν οι νεαρές γυναίκες. Εξετάστηκε η επίπτωση της συγκεκριμένης νόσου από HPV και ο πληθυσμός της μελέτης παρακολουθήθηκε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μεταξύ του 6ου και του 12ου μήνα από την έναρξη της μελέτης, του 13ου-18ου και του 19ου-2ου μήνα σε προγραμματισμένα ραντεβού στο Κέντρο Υγείας που διεξήγαγε την παρούσα μελέτη, σε προάστιο της πόλης Καμπάλα. Μελετήθηκαν συνολικά 380 γυναίκες.

28 Μετρήθηκαν οι εξής μεταβλητές και δείκτες:
ο επιπολασμός, η αθροιστική επίπτωση, η επίπτωση, ο σχετικός κίνδυνος (relative risk), η επίπτωση ανά 100 ανθρωπο-έτη, η τιμή p (στατιστική σημαντικότητα), ο αριθμός των θετικών και αρνητικών γυναικών στον HPV, ο αριθμός των γυναικών που είχαν πολλαπλή συλλοίμωξη από HPV, μετρήθηκε η ηλικία των γυναικών και ανάλογα με αυτή, οι γυναίκες διαχωρίστηκαν σε 3 ηλικιακές ομάδες: 12-17, και ετών, μετρήθηκε το σύνολο των γυναικών που μολύνθηκαν μόνο από 1 τύπο του HPV ιού αποκλειστικά, το σύνολο των γυναικών που μολύνθηκαν με υψηλού και με χαμηλού κινδύνου τύπους του HPV, αντίστοιχα και συγκεκριμένα πόσες έπασχαν από τους τύπους υψηλού κινδύνου: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, χαμηλού κινδύνου: 6, 11, 34, 40, 42, 43, 44, 53, 54, 66, 70, 74 και άλλους τύπους του HPV.

29 Επίσης, μετρήθηκε ο δείκτης κάθαρσης των γυναικών αυτών από τον HPV ανά 100 ανθρωπο-έτη και ο αδρός αριθμός αγνώστων HPV καθώς και ο αριθμός των σεξουαλικών τους συντρόφων. Η παρατηρούμενη υψηλή επίπτωση των λοιμώξεων από HPV μεταξύ των νεαρών γυναικών της μελέτης αυτής, είναι ανάλογη με τα ευρήματα άλλων μελετών που περιγράφηκαν βιβλιογραφικά και αναλύθηκαν τα τελευταία χρόνια. Σε μια αυστηρά αγροτική περιοχή της Ουγκάντα, βρέθηκε ένας αυξημένος κίνδυνος κατά 3 φορές για την εμφάνιση HPV-16 και HPV-18 λοίμωξης μεταξύ των οροθετικών γυναικών με HIV, σε σύγκριση με τις οροαρνητικές γυναίκες στον HIV.

30 Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ΑΤΕΙ-Αθήνας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google