Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

PET SCAN – ΜοΛΥνσεισ μοσχευμΑτων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "PET SCAN – ΜοΛΥνσεισ μοσχευμΑτων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 PET SCAN – ΜοΛΥνσεισ μοσχευμΑτων
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-PET/CT ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Αλέξανδρος Γεωργακόπουλος Πυρηνικός Ιατρός 08/11/2014 PET SCAN – ΜοΛΥνσεισ μοσχευμΑτων

2 Ερωτήματα Ποιος είναι ο ρόλος της 18F-FDG PET/CT στην ανάδειξη της μόλυνσης του αγγειακού μοσχεύματος ; Έχει ρόλο η 18F-FDG PET/CT στην αξιολόγηση της θεραπευτικής ανταπόκρισης μετά την ανάδειξη της μόλυνσης; Υπάρχουν περιορισμοί της τεχνικής;

3 Μόλυνση μοσχεύματος- Υπόλοιπος απεικονιστικός έλεγχος
CT : Gold standard: υψηλή κλινική υποψία. Ευαισθησία 85%-100% Low grade infection: . Ευαισθησία 55% MRI: Δεν έχει διευκρινιστεί ακριβώς ο ρόλος της Άλλες εξετάσεις κλασικής Πυρηνικής Ιατρικής Gallium-67 Citrate (χαμηλή ευαισθησία) Tc-99m or In-111 WBC (↑↑ ψευδώς θετικά ευρήματα ) Tc-99m-labeled antigranulocyte monoclonal antibody Fab fragments Bruggink et al. Semin Vasc Surg 2011; 24:182-90

4 Αρχή λειτουργίας PET

5 Αρχή λειτουργίας PET

6 Πλεονεκτήματα της PET Πολύ καλή διακριτική ικανότητα
Ολόσωμη απεικόνιση Γρήγορη ολοκλήρωση της μελέτης High target –to- background contrast ratios Υψηλή ευαισθησία σε χρόνιες μολύνσεις High interobserver agreement Χαμηλότερη ακτινοβόληση του ασθενή Βελτιώσεις με PET CT Ανατομική ταυτοποίηση βλαβών Αύξηση ευαισθησίας και ειδικότητας

7 18F-FDG

8 National Oncologic PET Registry (NOPR)

9

10

11 18F-FDG ενεργοποιημένα μακροφάγα ουδετερόφιλα λεμφοκύτταρα

12 Ενδείξεις χρήσης της 18F-FDG PET/CT σε μολύνσεις και φλεγμονώδεις παθήσεις
The European Medicines Agency (EMEA)

13 Ημιποσοτικές μετρήσεις (SUV)
18F-FDG PET/CT Παράμετροι της εξέτασης Γλυκόζη αίματος ≤200 mg/dL Νηστεία τουλάχιστον 4 ωρών Καλή ενυδάτωση, αποφυγή άσκησης τις προηγούμενες 24 ώρες Δόση εξεταζομένου: 5ΜΒq/Kg Η εξέταση ξεκινά 60±10 min μετά την έγχυση SUV (Standardized Uptake Value) Tissue radioactivity concetration injected dose / body weight Ημιποσοτικές μετρήσεις (SUV)

14 Ο ρόλος της 18F-FDG PET/CT στην ανάδειξη μόλυνσης αγγειακού μοσχεύματος
Case Report Tegler et al. J Vasc Surg 2007;45:828-30

15 Ο ρόλος της 18F-FDG PET/CT στην ανάδειξη μόλυνσης αγγειακού μοσχεύματος
Case Report Makis et al. Clin Nucl Med 2010;35(10):794-96

16 Ο ρόλος της 18F-FDG PET/CT στην ανάδειξη μόλυνσης αγγειακού μοσχεύματος
Saleeem et al.BioMed Res Int 2014

17 Ο ρόλος της 18F-FDG PET/CT στην ανάδειξη μόλυνσης αγγειακού μοσχεύματος
33 ασθενείς (οπτική εκτίμηση) Ευαισθησία 93% Ειδικότητα 91% PPV 88% NPV 96% Keidar et al. J Nucl Med 2007;48:1230-6

18 Ο ρόλος της 18F-FDG PET/CT στην ανάδειξη μόλυνσης αγγειακού μοσχεύματος
25ασθενείς Ευαισθησία 93% Ειδικότητα 70% PPV 82% NPV 88% FDG PET analysis (four point scale) Grade 1: uptake ≤ background (-) Grade II: uptake ≤ soft tissue (-) Grade III: moderate uptake ≥ soft tissue (+) Grade IV: strong uptake comparable with bladder (+) Brukking et al. Eur J Vasc Endovasc Surg 2010;40,:

19 Ο ρόλος της 18F-FDG PET/CT στην ανάδειξη μόλυνσης αγγειακού μοσχεύματος
76 ασθενείς, 96 αγγειακά μοσχεύματα (>6 μήνες μετά την τοποθέτηση) Οπτική εκτίμηση (εστιακή, μέτρια ανομοιογενής, απουσία πρόσληψης) Ανομοιογενής πρόσληψη (-): ευαισθησία 78,2%, ειδικότητα 92,7%, διαγνωστική ακρίβεια 84,4%, PPV 93,5%, NPV 76% Ανομοιογενής πρόσληψη (+): ευαισθησία 98,2%, ειδικότητα 75,6%, διαγνωστική ακρίβεια 88,5%, PPV 84,4%, NPV 96,9% Εστιακή-απουσία πρόσληψης: ευαισθησία 97,7%, ειδικότητα 91,2%, διαγνωστική ακρίβεια 94,9%, PPV 93,5%, NPV 96,9% Spacek et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2009;36:850-58 9 ασθενείς: SUVmax cut off >8 Tokuda et al. Eur J Cardiothorac Surg. 2013 ;43(6):1183-7

20 Πρόσληψη της 18F-FDG ανάλογα με το υλικό του μοσχεύματος
Keidar et al. J Nucl Med 2014;55:392-5

21 3 years after femoro-femoral Gore-Tex graft SUVmax=1,1
16 years after aorto-bifemoral Dacron graft SUVmax=2,5 Keidar et al. J Nucl Med 2014;55:392-5

22 Αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της 18F-FDG PET/CT
Ημιποσοτικές μετρήσεις (SUVmax??) Οπτική εκτίμηση (δεν έχουν ακόμα καθορισθεί τυποποιημένα κριτήρια αξιολόγησης ) Εστιακά σημαντικά αυξημένη πρόσληψη ↑↑ PPV Απουσία πρόσληψης ή διάχυτη ηπίου-μετρίου βαθμού αυξημένη πρόσληψη ↑↑ ΝPV Ανομοιογενώς αυξημένη πρόσληψη Υλικό μοσχεύματος Ευρήματα CT Follow up

23 Ψευδώς θετικά ή αρνητικά ευρήματα
Μετεγχειρητικές φλεγμονώδεις αλλοιώσεις Χρόνια άσηπτη φλεγμονή συνθετικού μοσχεύματος Υπεργλυκαιμία (ψευδώς αρνητικά)

24 Bruggink et al. Semin Vasc Surg 2011; 24:182-90

25 Πρόσληψη ανάλογα με τον παθογόνο μικροοργανισμό
No studies are available for graft infection Staphylococcus epidermidis (↓↓ 18F-FDG) V Staphilococus aureus (low virulence of the pathogen and limited leukocyte infiltration ) Lankinen P et al. EJNMMI Research 2012; 2(1):1-10

26 Ανταπόκριση στη θεραπεία- 18F-FDG PET/CT
Πιθανός ρόλος σε ασθενείς με μόλυνση αγγειακού μοσχεύματος που ακολουθούν συντηρητική θεραπεία

27 Συμπεράσματα - Μελλοντικές κατευθύνσεις
Η 18F-FDG PET/CT παρουσιάζει υψηλή διαγνωστική ακρίβεια σε μολύνσεις αγγειακών μοσχευμάτων και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη απεικονιστική μέθοδος στην ανάδειξη low grade infection Εστιακά αυξημένη πρόσληψη της 18F-FDG έχει ιδιαίτερα υψηλή PPV Απουσία πρόσληψης ή διάχυτη ηπίου-μετρίου βαθμού αυξημένη πρόσληψη της 18F-FDG έχει ιδιαίτερα υψηλή ΝPV Η ανάδειξη κοινά αποδεκτών τυποποιημένων κριτηρίων αξιολόγησης της εξέτασης σε μεγάλο αριθμό ασθενών μέσα από πολυκεντρικές μελέτες θα βελτιώσει περαιτέρω τη διαγνωστική της ακρίβεια Δυνητικά μπορεί να έχει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση ανταπόκρισης στην θεραπεία σε ασθενείς με μόλυνση αγγειακού μοσχεύματος που πρέπει να ακολουθήσουν συντηρητική αγωγή

28 Συμπεράσματα - Μελλοντικές κατευθύνσεις
Νέα ραδιοφάρμακα ειδικά για την μόλυνση (68Ga-citrate, Ga-transferrin, FDG-labelled leukocyte) καθώς και υβριδικές απεικονίσεις (PET/MRI) βρίσκονται υπό κλινική δοκιμή. Αναμένεται ο ακριβής τους ρόλος στη μόλυνση του αγγειακού μοσχεύματος

29


Κατέβασμα ppt "PET SCAN – ΜοΛΥνσεισ μοσχευμΑτων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google