Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΧΗΜΑ ΤΩΝ 5 ΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΧΗΜΑ ΤΩΝ 5 ΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΧΗΜΑ ΤΩΝ 5 ΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

2 Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΣΧΗΜΑ 2ο): ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΠΟ-ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΟΜΑΔΑ Α ΥΠΟΘΕΜΑ1ο ΟΜΑΔΑ Β ΥΠΟΘΕΜΑ2ο ΟΜΑΔΑ Γ ΥΠΟΘΕΜΑ3ο ΟΜΑΔΑ Δ ΥΠΟΘΕΜΑ4ο

3 Σύγχρονη τάξη ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Γ ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Δ

4 ΦΑΚΕΛΟΣ ΘΕΜΑ: …………. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Α΄ ΤΑΞΗ 2ΟΥ ΕΠΑΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος…………………………………………….. Εισαγωγή ……………………………………………. Προβληματική του θέματος ………………… Μεθοδολογία ………………………………………. Η Έρευνα ……………………………………………. 5.1 Ενότητα Πρώτη …………………………………….. 5.2. Ενότητα Δεύτερη …………………………………. 5.3. Ενότητα Τρίτη ………………………………………. 5.4. Ενότητα Τέταρτη ………………………………… 6. Συμπεράσματα ……………………………………. 7. Θέματα προς Συζήτηση ………………………. 8. Κριτική και Αυτοκριτική Αποτίμηση …….. 9. Βιβλιογραφία ……………………………………… 10. Παράρτημα ………………………………………….. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ………………………………………. ……………………………………… ……………………………………….. …………………………………… …………………………………….. ……………………………………. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: …………. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….. ΚΡΙΤΙΚΗ, ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………..

5 ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Τα Φύλλα ή Χαρτόνια Εργασίας που περιμέναμε από τις ομάδες)
ΚΗ ΕΞΩΦΥΛΛA COVER PAGES (1) (2) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS (3) ΣΧΟΛΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ PREAMBLE Κριτήρια Αξιολόγησης ΣΧΟΛΙΑ Κριτήρια Αξιολόγησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCTION Κριτήρια Αξιολόγησης (4) ΣΧΟΛΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΣΤΟΧΟΙ BACKGROUND, AIMS (5) Κριτήρια Αξιολόγησης ΣΧΟΛΙΑ Κριτήρια Αξιολόγησης Κριτήρια Αξιολόγησης Κριτήρια Αξιολόγησης ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ METHODOLOGY (6) ΣΧΟΛΙΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κριτήρια Αξιολόγησης ΣΧΟΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ DATA COLLECTION (7) Κριτήρια Αξιολόγησης Κριτήρια Αξιολόγησης Κριτήρια Αξιολόγησης Κριτήρια Αξιολόγησης Κριτήρια Αξιολόγησης ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ DATA INTERPRETATION, CONCLUSIONS, DISCUSSION (8) ΣΧΟΛΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ, ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, CRITICAL , AUTOCRITICAL REFLECTION, ASSESMENT (9) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ BIBLIOGRAPHY (11) ΕΠΙΛΟΓΟΣ EPILOGUE (10) ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ APPENDIX (12) ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΟΛΙΑ

6 H Ερευνητική Έκθεση Παρουσιάζει σε συνεχή λόγο
- το θέμα της έρευνας και την προβληματική του - τους στόχους, - τις ερευνητικές διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων - τα συμπεράσματα την κριτική τοποθέτηση (reflection) της ομάδας στον τρόπο που εργάστηκε και στα συμπεράσματα που συνήγαγε και τις κοινωνικές, πολιτικές και ηθικές συνεπαγωγές τους. Οι ομάδες πρέπει να επιμεληθούν με προσοχή τα τυπο-εκδοτικά χαρακτηριστικά του στησίματος των σελίδων, των ενοτήτων και της συνολικής έκθεσης, όπως είναι οι τίτλοι και υπότιτλοι, τα περιεχόμενα, ο πρόλογος, η ορθή δομή του κύριου μέρους, η ορθή σχέση κειμένου και εικόνων, τα συμπεράσματα, οι προτάσεις, ο επίλογος, ο τρόπος των βιβλιογραφικών αναφορών και της παράθεσης της βιβλιογραφίας. Ειδικότερα, για τη δομή του κυρίου μέρους πρέπει να υπάρχει εισαγωγή στο θέμα και στα ερωτήματα, στα μέσα και στη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων, στα συμπεράσματα και στην κριτική αποτίμηση μέσων, διαδικασιών, συμπερασμάτων, προτάσεων, προσώπων και ζητημάτων.

7 Το τέχνημα Εκφράζει την κεντρική ιδέα της Ερευνητικής Εργασίας και μπορεί να έχει τη μορφή - κατασκευής - καλλιτεχνικής σύνθεσης - δισδιάστατης ή τρισδιάστατης αναπαράστασης - κολλάζ - αφίσας, - βίντεο, φιλμ - δρώμενου για την έκφραση κάποιας κεντρικής ιδέας ή την ανάδειξη κάποιου ζητήματος. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες το τέχνημα δεν είναι απλή έκφραση της Ερευνητικής Εργασίας, αλλά το κύριο μέρος της εργασίας. Κατασκευές της σύγχρονης τεχνολογίας, ψηφιακής και μη, τις οποίες, όμως, θα συνοδεύει κείμενο που θα εξηγεί αναλυτικά τη σκοπιμότητα της κατασκευής, τα δυνατά σημεία της κατασκευής και τα αδύνατα που πρέπει να βελτιωθούν, τη σπουδαιότητα του τεχνήματος από κατασκευαστικής και από χρηστικής πλευράς και τη σημασία του για τα άτομα και το σύνολο. Την έκθεση θα συμπληρώνει και ένας «οδηγός Χρήσης».

8 Οι δράσεις Μπορεί να συμπεριλαμβάνουν
- δραστηριότητες, όπως είναι η οργάνωση μιας σχολικής εκδρομής ή εκδήλωσης με συγκεκριμένη εστίαση - ένα πρόγραμμα για την αλλαγή ατομικών και ομαδικών στάσεων, προκαταλήψεων και επιλογών των μελών ή/και παρεμβάσεων μεγαλύτερης έκτασης στο άμεσο περιβάλλον του σχολείου και της τοπικής κοινότητας ή στο ευρύτερο της κοινωνίας πάντοτε με την εποπτεία των υπευθύνων για την Ερευνητική Εργασία εκπαιδευτικών.

9 Αξιολόγηση Συλλογικού Έργου Ομάδας: Αξιολόγηση σε Τέσσερις Διαστάσεις
Αξιολόγηση Συλλογικού Έργου Ομάδας: Αξιολόγηση σε Τέσσερις Διαστάσεις Αξιολόγηση Ερευνητικής Διαδικασίας 30% Αξιολόγηση Περιεχόμενου Ερευνητικής Έκθεσης 30% Αξιολόγηση Γλώσσας και Δομής Ερευνητικής Έκθεσης 20% Αξιολόγηση Δημόσιας Παρουσίασης της Ομαδικής Εργασίας 20%

10 Αξιολόγηση Περιεχόμενου Ερευνητικής Έκθεσης: Οκτώ Περιγραφικές Υποκλίμακες
1. Κατοχή ειδικών γνώσεων επί του θέματος και των ερευνητικών ερωτημάτων τις οποίες αξιοποιεί επιτυχώς. 2. Κατανόηση εννοιών, γενικεύσεων, αρχών και θεωριών 3. Προσέγγιση δεδομένων έρευνας προς διαμόρφωση θέσεων ομάδας επί ερευνητικών ερωτημάτων μέσω αναλύσεων, συσχετίσεων και συλλογισμών 4. Διατύπωση με λογικό και συνεκτικό τρόπο θέσεων της ομάδας που απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα βάσει των δεδομένων. 5. Αξιοποίηση συμπερασματικών θέσεων έρευνας για διαμόρφωση τεκμηριωμένων απαντήσεων στα ερευνητικά ερωτήματα 6. Υπεράσπιση θέσεων ομάδας έναντι εναλλακτικών και αντιθέτων απόψεων και κριτικός σχολιασμός τους. 7. Συσχέτιση θέματος και συμπερασμάτων με καταστάσεις, προβλήματα και ζητήματα της πραγματικότητας. 8. Κριτική αποτίμηση των ατομικών, ομαδικών επιλογών και ρόλων.

11 Αξιολόγηση Γλώσσας, Δομής Ερευνητικής Έκθεσης: Επτά Περιγραφικές Κλίμακες
1. Χρήση όρων και επιστημονικής ονοματολογίας 2. Σαφήνεια, ακρίβεια και ροή γλώσσας 3. Εσωτερική συνοχή λόγου 4. Οργάνωση στην παράθεση γνώσεων, ιδεών, προτάσεων, συμπερασμάτων, σχολίων. 5. Χρήση κατάλληλου κειμενικού είδους και ύφους για περίσταση επικοινωνίας 6. Χρήση απεικονιστικών σχημάτων επιστήμης 7. Επιμέλεια εκτύπωσης ερευνητικής έκθεσης

12 Αξιολόγηση Δημόσιας Παρουσίασης της Ομαδικής Εργασίας: Έξι Περιγραφικές Υπο-Κλίμακες
Ενημέρωση για προβληματική και διαδικασίες έρευνα Ενημέρωση για δεδομένα, συμπεράσματα έρευνας Χρήση γλώσσας με άνεση εκφοράς, ορθό τόνο και σαφή ειρμό κατάλληλα για παρουσίαση. Χρήση συμπληρωματικών/πολυτροπικών μέσων και ΤΠΕ για στήριξη λόγου και στις κατάλληλες στιγμές. Χρήση χιούμορ , δημιουργικότητας και παραστατικότητας στη σωστή αναλογία και κατάλληλη στιγμή 6. Ετοιμότητα και πληρότητα απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα σχόλια του κοινού.

13 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Οι εκπαιδευτικοί κατά την κρίση τους, αξιοποιώντας την κλίμακα διαβαθμισμένων κριτήριων, αξιολογούν και στους τέσσερις τομείς τις ερευνητικές εργασίες των ομάδων. Η κλίμακα είναι εξάβαθμη και σε κάθε μία από τις έξι βαθμίδες σημειώνουν και τους βαθμούς που αντιστοιχούν, με άριστα το 20. Οι έξι βαθμίδες της κλίμακας από τα κάτω προς τα πάνω έχουν ως εξής: 6η βαθμίδα: Λίαν Ανεπαρκής (βαθμός 1-5) 5η βαθμίδα: Κάτω του Μετρίου (βαθμός 6-9) 4η βαθμίδα: Μέτρια (βαθμός 10-13) 3η βαθμίδα: Καλά (βαθμός 14-16) 2η βαθμίδα: Πολύ Καλά (βαθμός 17-18) 1η βαθμίδα: Άριστα (βαθμός 19-20)

14 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Μετά την ένταξη των τεσσάρων τομέων της εργασίας (1. έρευνα, 2. περιεχόμενο, 3. γλώσσα και δομή, και 4. παρουσίαση) σε κάποια από τις έξι βαθμίδες, για παράδειγμα στην τρίτη βαθμίδα («Καλά»), πρέπει να αποφασίσει και τον ακριβή βαθμό (14, 15 ή 16), ανάλογα με το πόσα και ποια από τα χαρακτηριστικά της βαθμίδας πληροί η συγκεκριμένη εργασία στον συγκεκριμένο τομέα. Πρώτα, δηλαδή, γίνεται η ένταξη στη βαθμίδα (π.χ. Μέτρια ή Άριστα) και μετά προσδιορίζεται ο ακριβής βαθμός.

15 στην έρευνα 17Χ30%=5.1 μονάδες, στο περιεχόμενο 15Χ30%=4.5 μονάδες,
Παράδειγμα μια εργασία που έλαβε 17, 15, 13 και 10, αντίστοιχα, στους τέσσερις τομείς θα λάβει : στην έρευνα 17Χ30%=5.1 μονάδες, στο περιεχόμενο 15Χ30%=4.5 μονάδες, στη γλώσσα και δομή 13Χ20=2.6 μονάδες και στην παρουσίαση 10Χ20%=2 μονάδες, Σύνολο =14.2, ήτοι θα βαθμολογηθεί με 14.

16 Αξιολόγηση της Λειτουργικότητας της Ομάδας και της Συμβολής των Μελών
Η εμπλοκή των μαθητών στην αξιολόγηση της λειτουργικότητας της ομάδας επιτελεί διττό σκοπό: Σηματοδοτεί τη σπουδαιότητα που αποδίδουμε στον ομαδοσυνεργατικό τρόπο μάθησης Εντοπίζει τα προβλήματα λειτουργικότητας και, έτσι, συμβάλλει στην έγκαιρη αντιμετώπισή τους. Ερωτήματα που βοηθούν στην αξιολόγηση της λειτουργικότητας είναι, μεταξύ άλλων, και τα εξής: α. Πόσο αποτελεσματικός είναι/ήταν ο προγραμματισμός των επιμέρους φάσεων που κάνατε; β. Πόσο συνεπείς είστε/ήσασταν στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων; γ. Σε τι βαθμό επικρατεί/επικρατούσε στην ομάδα σας πνεύμα ανάληψης ρόλων και πρωτοβουλιών; δ. Πόσο αποτελεσματικοί είστε/ήσασταν στη διαχείριση αντίθετων απόψεων, διαφωνιών και συγκρούσεων; ε. Πόσο εύκολα καταλήγετε/καταλήγατε στη λήψη των αποφάσεων; στ. Πόσο θετικό είναι/ήταν το κλίμα και το πνεύμα αποδοχής, συνεργασίας και στήριξης των μελών; ζ. Πόσο εύκολος είναι/ήταν στην ομάδα σας ο συντονισμός και ο συλλογικός τρόπος εργασίας; η. Πόσο αποτελεσματική είναι/ήταν η ομάδα σας στην αξιοποίηση του χρόνου; Για την αξιολόγηση κάθε ερώτησης θα υπάρχει πεντάβαθμη κλίμακα τύπου Likert, όπου το 1 δηλώνει «καθόλου» και το 5 «απόλυτα»:

17 Αυτο-αξιολόγηση προσωπικής συμβολής στη λειτουργικότητα της ομάδας
Η σημασία της είναι καθαρά παιδαγωγική, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση. Αναδεικνύει τις προσδοκίες που έχει η ομάδα από τα μέλη της και τις ευθύνες των τελευταίων έναντι της ομάδας. Παρά τις όποιες επιφυλάξεις για την εγκυρότητα και την αντικειμενικότητα της αυτο-αξιολόγησης, είναι βέβαιο ότι συμβάλλει στην καλύτερη επίγνωση του εαυτού μας. Μεταξύ άλλων, σε ένα ερωτηματολόγιο αυτο-αξιολόγησης πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και ερωτήσεις όπως οι παρακάτω: α. Συμμετέχω ενεργά με πληροφορίες, ιδέες, ερωτήματα και επιχειρήματα στις συζητήσεις και τις λοιπές εργασίες της ομάδας; β. Αναγνωρίζω, επαινώ και ενθαρρύνω τις προσπάθειες των άλλων μελών; γ. Προσφέρω βοήθεια σε μέλη της ομάδας μου, όταν την έχουν ανάγκη; δ. Ζητώ βοήθεια και ιδέες από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, όταν είμαι σε δύσκολη θέση; ε. Είμαι συνεπής στα χρονοδιαγράμματα και παραδίδω τις εργασίες μου έγκαιρα; στ. Είμαι υπεύθυνος και εκπληρώνω τις υποχρεώσεις μου με επάρκεια; ζ. Συμβάλλω θετικά στην άμβλυνση εντάσεων, συγκρούσεων και στην αναζήτηση συνθετικών λύσεων; η. Αποδέχομαι και συζητώ την κριτική και τις διαφορετικές απόψεις και αναζητώ τρόπους σύνθεσης, αποφεύγοντας τις στείρες αντιπαραθέσεις; Για την αξιολόγηση κάθε ερώτησης θα υπάρχει πεντάβαθμη κλίμακα τύπου Likert, όπου το 1 δηλώνει «καθόλου» και το 5 «απόλυτα»:

18 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τα δελτία αξιολόγησης της λειτουργικότητας της ομάδας και της ατομικής συμβολής τα εντάσσουν οι μαθητές στον ατομικό τους φάκελο, όπου τηρούνται όλα τα παραστατικά της προσωπικής τους συμμετοχής στο κοινό έργο. Επικουρικά οι εκπαιδευτικοί μπορούν (με επιφύλαξη)να λάβουν υπόψη τους και τις γνώμες των υπολοίπων της ομάδας, που επίσης έχουν γνώση και γνώμη για τη συμβολή κάθε μέλους. προτείνουμε η ατομική αξιολόγηση να βασίζεται στις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών και στα στοιχεία του προσωπικού ημερολογίου και του ατομικού φακέλου

19 Ατομική αξιολόγηση Ατομικός φάκελος Ημερολόγιο
Ο Μ.Ο. των ατομικών βαθμών δεν πρέπει να αποκλίνει από το συλλογικό βαθμό

20 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ Οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί βαθμολογούν τους μαθητές με βάση: α. το αποτέλεσμα της όλης Ερευνητικής Εργασίας, β. τη συμμετοχή τους σε όλες τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της έρευνας, συγγραφής της Ερευνητικής Έκθεσης και σύνθεσης του τεχνήματος και γ. τη συγκρότηση και την πληρότητα της δημόσιας παρουσίασης και υποστήριξης της εργασίας τους. Οι διαδικασίες παρουσίασης και υποστήριξης αποβλέπουν στην εξοικείωση των μαθητών με την έκθεση των μαθητών στο δημόσιο χώρο και τη διαχείριση του δημόσιου λόγου, αλλά και στη διασφάλιση της ποιότητας και, κυρίως, της γνησιότητας των εργασιών.

21 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Η γενική βαθμολογία του κάθε μαθητή στο μάθημα της «Ερευνητικής Εργασίας» προκύπτει ως ο μέσος όρος της αντίστοιχης βαθμολογίας του στα δυο τετράμηνα. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν προάγεται στην επόμενη τάξη και δεν έχει προβιβάσιμο βαθμό στην ερευνητική εργασία, επιλέγεται το θέμα στο οποίο υστέρησε περισσότερο (από τα δυο με τα οποία ασχολήθηκε συνολικά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς) και ο επιβλέπων εκπαιδευτικός του ορίζει τμήματα της ερευνητικής εργασίας που κρίνει ότι πρέπει να επεξεργαστεί εκ νέου. Το Σεπτέμβριο υποβάλλει διορθωμένη την εργασία του μαζί με το προσωπικό του ημερολόγιο και τον ατομικό του φάκελο προς επανα-αξιολόγηση. Το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους , που είναι το πρώτο τετράμηνο εφαρμογής των Ερευνητικών Εργασιών, ορίζεται ως πιλοτικό. Αυτό σημαίνει ότι ακολουθούνται όλες οι διαδικασίες, όπως προβλέπονται, μέχρι τη γενική αξιολόγηση της ομαδικής εργασίας, αλλά δεν προβαίνουν οι εκπαιδευτικοί στην ατομική αξιολόγηση των μαθητών.

22 Τελικά προϊόντα της διεπιστημονικής ερευνητικής διαδικασίας
η Ερευνητική Έκθεση το τέχνημα η δράση παρέμβασης.

23 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Στο τέλος του τετραμήνου, με την ολοκλήρωση της Ερευνητικής Εργασίας: - οι ομάδες υποβάλουν το φάκελο της εργασίας που περιλαμβάνει την ερευνητική έκθεση, το τέχνημα , τις προτάσεις κλπ. - οι ομάδες παρουσιάζουν δημόσια στο πλαίσιο ειδικών παράλληλων ημερίδων τις εργασίες τους στη σχολική κοινότητα και απαντούν σε σχετικές ερωτήσεις, κατά τη διάρκεια σύντομης συζήτησης που θα ακολουθεί κάθε παρουσίαση. - οι μαθητές υποβάλουν ατομικό φάκελο με όλα τα αποδεικτικά της εργασίας που έκαναν, ημερολόγιο, δελτία αξιολόγησης κλπ. Ταυτόχρονα, γίνεται υποχρεωτικά κοινοποίηση όλων των Ερευνητικών Εργασιών και στην ευρύτερη εκπαιδευτική και τοπική κοινότητα μέσω του διαδικτύου και άλλων πρόσφορων τρόπων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται, εκτός από τη διάχυση «καλών πρακτικών», και η απαραίτητη διαφάνεια που αποτελεί προϋπόθεση της εγκυρότητας της σχετικής διαδικασίας.

24 Τα ντοκουμέντα που συμβουλευτήκατε και θα αξιοποιήσετε ως βιβλιογραφία
Στο ημερολόγιό σας, χρειάζεται να περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία: Η ημερομηνία Τα ντοκουμέντα που συμβουλευτήκατε και θα αξιοποιήσετε ως βιβλιογραφία Οι έρευνες που κάνατε και ο βηματισμός τους Οι επισκέψεις που κάνατε, Τα προβλήματα που συναντήσατε Τα συναισθήματά σας Η οργάνωση της επόμενης ερευνητικής σας δραστηριότητας ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ …… ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ ……

25 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΔΑΣ Προβληματική ΟΜΑΔΑ ……
Σύντομη Παρουσίαση της Προβληματικής ……………………………….. ……………………………………….. ……………………………… ………………………………………… …………………………………………… ………………….. Πλαίσια Αναφοράς / Πτυχές της Προβληματικής Μέθοδοι/Ερευνητικά Εργαλεία

26 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΔΑΣ Ερευνητική Δραστηριότητα
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ημερομηνία …../…./…. Σύντομη Παρουσίαση της Ερευνητικής Δραστηριότητας ……………………. ………………. …………….. Ερωτήματα/Προβληματισμοί …………………….. …………………………… Ντοκουμέντα/Μαρτυρίες ……………………….. ………………………………… Μέθοδος/Εργαλεία Έρευνας …………………………. ………………………………. Απολογισμός/Συμπεράσματα ………………………………

27 Ερευνητικό Τρίγωνο (2ο)
«ΠΩΣ;» Ερευνητικό Τρίγωνο (2ο) Για να «αυτο-αξιολογηθείτε» και για να ολοκληρωθεί η Ερευνητική σας Εργασία αυτοκριτικά, θα χρειαστεί να γίνετε ερευνητές-παρατηρητές της διαδικασίας στην οποία συμμετέχετε. Για να έχετε μια εικόνα και αυτής της πτυχής της Ερευνητικής σας Εργασίας, θα μπορούσατε να τη φανταστείτε, να ξετυλίγεται ανάμεσα σε ένα τρίγωνο, του οποίου οι κορυφές καταλαμβάνονται (α) από εσάς, ως ερευνητές, (β) από τους εκπαιδευτικούς σας, ως «κριτικούς φίλους» και (γ) από την ίδια τη διαδικασία της «ομαδοσυνεργατικής» έρευνας. Οι παρατηρήσεις σας και οι μαρτυρίες που θα συγκεντρώσετε, θα σας βοηθήσουν να σκεφτείτε και να αξιολογήσετε (α) «πώς» συνεργαστήκατε στις ομάδες και στην ολομέλεια, (β) «τι θα μπορούσατε να είχατε κάνει καλύτερα ή διαφορετικά» και, με βάση τα παραπάνω, (γ) «πώς» θα προχωρήσετε πιο δυναμικά και πιο αποτελεσματικά 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ- «ΚΡΙΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΙ» ΜΑΘΗΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ (15-200

28 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Προσωπικό
Ημερολόγιο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Ονοματεπώνυμο …………………………………… Ημερομηνία: ../../.. Με ποιο τρόπο βοήθησες την ομάδα σου και τους συμμαθητές σου ………………………………….. Ποιος βοήθησε εσένα ή άλλα παιδιά της ομάδας και με ποιο τρόπο …………………………….. Τι σκοπεύεις να κάνεις, για να βοηθήσεις την ομάδα, από εδώ και πέρα ………………………………………………. ………………………………………………….. Τι περιμένεις από τους άλλους να κάνουν, για να βοηθήσουν την ομάδα από εδώ και πέρα …………………………..……

29 Αξιολόγηση Η αξιολόγηση θα στηριχθεί
στα σύντομα κείμενα των σελίδων του Ημερολογίου σας (α) για την επιλογή του θέματος και την προβληματική (β) για την πορεία του εγχειρήματος και την εξέλιξη της έρευνας (γ) για την προσωπική σας συμμετοχή στην ομάδα σας και στην ολομέλεια του Τμήματος σε τελικά «προϊόντα» (α) στην τελική, γραπτή Έκθεση της Εργασίας, (β) στην προφορική ομαδική υποστήριξη, (γ) στην προφορική υποστήριξη από την πλευρά καθενός και κάθε μιας από εσάς ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕΛΙΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

30 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ Προσωπικό Ημερολόγιο Ονοματεπώνυμο
……………………………. Ημερομηνία …../…./….. Εργασία για…. ………………………………….. ………………………… Περιγραφή της Διαδικασίας …………………………………… ……………………………… Χώρος Τάξη, Αίθουσα Η/Υ Απολογισμός Τι με δυσκόλεψε Τι μου άρεσε Τι με ενθουσίασε ………………………………………………. ………………………………………………….. Παρατηρήσεις ή παραινέσεις των εκπαιδευτικών (Προαιρετικές) …………………………..……

31 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Προσωπικό
Ημερολόγιο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Ονοματεπώνυμο …………………………………… Ημερομηνία: ../../.. Με ποιο τρόπο βοήθησες την ομάδα σου και τους συμμαθητές σου ………………………………….. Ποιος βοήθησε εσένα ή άλλα παιδιά της ομάδας και με ποιο τρόπο …………………………….. Τι σκοπεύεις να κάνεις, για να βοηθήσεις την ομάδα, από εδώ και πέρα ………………………………………………. ………………………………………………….. Τι περιμένεις από τους άλλους να κάνουν, για να βοηθήσουν την ομάδα από εδώ και πέρα …………………………..……

32 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ (30%)
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ Ή ΜΑΘΗΤΩΝ: ……………… ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: …………………….. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ (30%) ΛΙΑΝ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΟΥ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΛΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΆΡΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΗΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΚΑΝΟΝΩΝ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΠΗΓΗ: Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, «Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πρώτο Μέρος. Τέταρτο Κεφάλαιο, (σελ ), (ΟΕΔΒ, 2011)

33 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ (30%)
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ Ή ΜΑΘΗΤΩΝ: ……………… ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: …………………….. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ (30%) ΛΙΑΝ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΟΥ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΛΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΆΡΙΣΤΑ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΩΝ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΕ ΝΕΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΗΓΗ: Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, «Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πρώτο Μέρος. Τέταρτο Κεφάλαιο, (σελ ), (ΟΕΔΒ, 2011)

34 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ Ή ΜΑΘΗΤΩΝ: ……………… ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: …………………….. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (20%) ΛΙΑΝ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΟΥ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΛΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΆΡΙΣΤΑ ΓΛΩΣΣΑ ΔΟΜΗ 1. Εισαγωγή στο θέμα, το σκοπό και στη σπουδαιότητα του θέματος, με σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση 2. Παρουσίαση των υπο-θεμάτων και των κεντρικών ερωτημάτων εντός φυσικο-κοινωνικών πλαισίων 3. Περιγραφή και αιτιολόγηση των πηγών, των μέσων και των διαδικασιών συλλογής των δεδομένων 4. Εξήγηση και αιτιολόγηση των διαδικασιών επεξεργασίας των δεδομένων 5. Σαφής διατύπωση και κριτική των συμπερασμάτων 6. Αναστοχαστική κριτική του όλου εγχειρήματος, των εμπειριών και των ζητημάτων που ανέκυψαν ΠΗΓΗ: Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, «Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πρώτο Μέρος. Τέταρτο Κεφάλαιο, (σελ ), (ΟΕΔΒ, 2011)

35 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (20%)
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ Ή ΜΑΘΗΤΩΝ: ……………… ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: …………………….. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (20%) ΛΙΑΝ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΟΥ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΛΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΆΡΙΣΤΑ 1. Σαφής ενημέρωση του κοινού για τους στόχους και τις ερευνητικές διαδικασίες, τα δεδομένα και τα συμπεράσματα της έρευνας, τις θέσεις της ομάδας στα ερευνητικά ερωτήματα και την κριτική στάση της στα διαλαμβανόμενα ζητήματα 2. Η χρήση της γλώσσας και των συμπληρωματικών/ πολυτροπικών μέσων και ΤΠΕ για τη στήριξη του λόγου και στις κατάλληλες στιγμές 3. Η χρήση χιούμορ, δημιουργικότητας και παραστατικότητας στη σωστή αναλογία και την κατάλληλη στιγμή 4. Η ετοιμότητα και πληρότητα των απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα σχόλια του κοινού. ΠΗΓΗ: Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, «Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πρώτο Μέρος. Τέταρτο Κεφάλαιο, (σελ ), (ΟΕΔΒ, 2011)

36 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: …………………………………… ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
…………………….. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ………………… 1 ΚΑΘΟΛΟΥ 2 3 4 5 ΑΠΟΛΥΤΑ Α. Πόσο αποτελεσματικός είναι/ήταν ο προγραμματισμός των επιμέρους φάσεων που κάνατε; Β. Πόσο συνεπείς είστε/ήσασταν στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων; Γ. Σε τι βαθμό επικρατεί/επικρατούσε στην ομάδα σας πνεύμα ανάληψης ρόλων και πρωτο­βουλιών; Δ. Πόσο αποτελεσματικοί είστε/ήσασταν στη διαχείριση αντίθετων απόψεων, διαφωνιών και συγκρούσεων; Ε. Πόσο εύκολα καταλήγετε/καταλήγατε στη λήψη των αποφάσεων; Στ. Πόσο θετικό είναι/ήταν το κλίμα και το πνεύμα αποδοχής, συνεργασίας και στήριξης των μελών; Ζ. Πόσο εύκολος είναι/ήταν στην ομάδα σας ο συντονισμός και ο συλλογικός τρόπος εργασίας; Η. Πόσο αποτελεσματική είναι/ήταν η ομάδα σας στην αξιοποίηση του χρόνου; ΠΗΓΗ: Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, «Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πρώτο Μέρος. Τέταρτο Κεφάλαιο, (σελ ), (ΟΕΔΒ, 2011)

37 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: …………………………………… ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
…………………….. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ………………… 1 ΚΑΘΟΛΟΥ 2 3 4 5 ΑΠΟΛΥΤΑ Α. Συμμετέχω ενεργά με πληροφορίες, ιδέες, ερωτήματα και επιχειρήματα στις συζητήσεις και τις λοιπές εργασίες της ομάδας; Β. Αναγνωρίζω, επαινώ και ενθαρρύνω τις προσπάθειες των άλλων μελών; Γ. Προσφέρω βοήθεια σε μέλη της ομάδας μου, όταν την έχουν ανάγκη; Δ. Ζητώ βοήθεια και ιδέες από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, όταν είμαι σε δύσκολη θέση; Ε. Είμαι συνεπής στα χρονοδιαγράμματα και παραδίδω τις εργασίες μου έγκαιρα; Στ. Είμαι υπεύθυνος και εκπληρώνω τις υποχρεώσεις μου με επάρκεια; Ζ. Συμβάλλω θετικά στην άμβλυνση εντάσεων, συγκρούσεων και στην αναζήτηση συνθετικών λύσεων; Η. Αποδέχομαι και συζητώ την κριτική και τις διαφορετικές απόψεις και αναζητώ τρόπους σύνθεσης, αποφεύγοντας τις στείρες αντιπαραθέσεις; ΠΗΓΗ: Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, «Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πρώτο Μέρος. Τέταρτο Κεφάλαιο, (σελ ), (ΟΕΔΒ, 2011)


Κατέβασμα ppt "ΣΧΗΜΑ ΤΩΝ 5 ΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google