Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΕΧΩΔΕ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΜΟΛΟΓΙΑΣ Ανάπτυξη Δικτύων Επιταχυνσιογράφων και Βάσεων Δεδομένων Απόσβεση Ισχυρής Κίνησης και Επίδραση Τοπικών Εδαφικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΕΧΩΔΕ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΜΟΛΟΓΙΑΣ Ανάπτυξη Δικτύων Επιταχυνσιογράφων και Βάσεων Δεδομένων Απόσβεση Ισχυρής Κίνησης και Επίδραση Τοπικών Εδαφικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΠΕΧΩΔΕ

2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΜΟΛΟΓΙΑΣ Ανάπτυξη Δικτύων Επιταχυνσιογράφων και Βάσεων Δεδομένων Απόσβεση Ισχυρής Κίνησης και Επίδραση Τοπικών Εδαφικών Συνθηκών Ιδιότητες Επιφανειακών Σχηματισμών και Βαθύτερων Γεωτεκτονικών Δομών Εκτίμηση Σεισμικής Επικινδυνότητας

3 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Μετρητικά Δίκτυα - Ειδικά Δίκτυα - Μετασεισμικά Δίκτυα. Μεθοδολογίες, επιτεύγματα και επιπτώσεις Τρωτότητα κτιριακών κατασκευών έναντι σεισμού Υφιστάμενα κτίρια - Μεθοδολογία - Αντισεισμικοί Κανονισμοί Βλάβες - Επισκευές - Ενισχύσεις μετά από σεισμό Πειραματική και αναλυτική έρευνα για βελτίωση σεισμικής συμπεριφοράς δομικών στοιχείων από διάφορα υλικά με στόχο τη μείωση της τρωτότητας τους

4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΔΑΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Απόκριση Επιφανειακών Εδαφικών Στρώσεων σε Σεισμική Διέγερση. Εμπειρική και Θεωρητική Προσέγγιση Τεκμηρίωση Θέσεων Επιταχυνσιογράφων Δικτύων Κατηγοριοποίηση Εδαφών - Συντελεστές Ενίσχυσης - Αντισεισμικοί Κανονισμοί Αντισεισμικός Σχεδιασμός και Διερεύνηση της Σεισμικής Συμπεριφοράς Γεωκατασκευών και Έργων Υποδομής Μικροζωνικές Μελέτες - Μελέτες Σεισμικής Διακινδύνευσης

5 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΟΜΟΣ 1349/83, Π.Δ.79/89 ΝΟΜΟΣ 2530/97, ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΕΡΕΥΝ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ 2919/2001 ΝΟΜΟΣ 3044/2002, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΑΣΠ-ΟΣΕΠ, ΕΛΚΕ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΚΕ (ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2004) ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2005

6 ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ Δίκτυο «ελευθέρου πεδίου» Ειδικά μετρητικά δίκτυα επιταχυνσιογράφων, είτε σε μόνιμη εγκατάσταση, είτε περιορισμένου χρονικού ορίζοντα (φορητά συστήματα καταγραφής) σε έργα ιδιαίτερης σημασίας Δημοσίευση μεγάλου αριθμού (>500) πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών, σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και σε ελληνικές εκδόσεις. Εκπόνηση σημαντικού αριθμού ερευνητικών προγραμμάτων (Εθνικών & Ευρωπαϊκών), για τον αντισεισμικό σχεδιασμό και θωράκιση έργων μεγάλης κοινωνικής σημασίας Συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (κυρίως του Α.Π.Θ.) με διδασκαλία και συμμετοχή σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές διατριβών ειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών

7

8 ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ  Συμμετοχή Ερευνητών στη Διοίκηση του ΙΤΣΑΚ 1 Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας 1 Ινστιτούτο Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής (Εδαφοδυναμικής) 1 Ινστιτούτο Αντισεισμικών Κατασκευών  Βελτίωση Συστήματος Αξιολόγησης Ερευνητικού Έργου [Ερευνητικού Κέντρου & Ερευνητών] Προσαρμογή του Ν.2919/2001 στα Ευρωπαϊκά Δεδομένα (0.6 ΑΕΠ) Εκλογή Ερευνητών ΙΤΣΑΚ με Νέο Σύστημα Κρίσης σύμφωνα με τα ομοταγή Ερευνητικά Κέντρα

9 ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ  Διασύνδεση Εφαρμοσμένης Έρευνας με Παραγωγή & Οικονομική Εκμετάλλευση Μέτρα Ενθάρρυνσης Βιομηχανίας -- ΜΜΕ & Εταιρειών Μελέτης- Κατασκευής Τεχνικών Έργων για Συνεργασία με σχετικά Ερευνητικά Ινστιτούτα. Δημιουργία “Γραφείου Διασύνδεσης” [Διαδίκτυο] μεταξύ Βιομηχανίας ΜΜΕ & Εταιρειών Μελέτης-Κατασκευής Τεχνικών Έργων και Ερευνητικών Κέντρων.

10 ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ  Διασύνδεση Εφαρμοσμένης Έρευνας με Εκπαίδευση & Κοινωνία Θεσμοθέτηση Συνεργασίας με Ομόλογα Εργαστήρια των ΑΕΙ με Έμφαση σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. Καθιέρωση διαδικασιών Εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης Επιστημόνων, Μηχανικών –Γεωλόγων και Εθελοντών (βαθμίδες εκπαίδευσης) σε Θέματα Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών.

11 ΕΘΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  Σεισμικός Κίνδυνος Πρόβλημα Πρώτου Μεγέθους  Συνέργια όλων των εμπλεκομένων φορέων για Πυκνά Δίκτυα Εδάφους-Κατασκευών: Βελτιστοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας  Οριζόντια Διασύνδεση με Ομοταγή Ερευνητικά Κέντρα του ΥΠ/ΑΝ & Άλλων Υπουργείων (Όπως προτεινόμενο Οργανόγραμμα ΕΕΕ)

12 ΕΘΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  Εθνικά Δίκτυα “Αριστείας” στην Έρευνα για Αντισεισμική Τεχνολογία Αξιοποίηση-Ενοποίηση «Εθνικών» Υποδομών Αντισεισμικής Τεχνολογίας Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Ανάπτυξη «Εθνικής» Κινητικότητας Ερευνητών


Κατέβασμα ppt "ΥΠΕΧΩΔΕ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΜΟΛΟΓΙΑΣ Ανάπτυξη Δικτύων Επιταχυνσιογράφων και Βάσεων Δεδομένων Απόσβεση Ισχυρής Κίνησης και Επίδραση Τοπικών Εδαφικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google