Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟ MARKETING ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟ MARKETING ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟ MARKETING ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Παρουσίαση στο Συνέδριο ‘Μanagement & Μarketing τουριστικών επιχειρήσεων’ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Ηράκλειο, 29 – 30 Μαΐου 2008 Συμεωνίδου Ε. Σουλτάνα Πτυχιούχος ΣΔΟ Τουριστικών Επιχειρήσεων ΑΤΕΙ Κρήτης

2 Εισαγωγικά

3 Ο Νομός Δράμας και η τουριστική ανάπτυξη
22 εναλλακτικές τουριστικές επιχειρήσεις διαμονής και εστίασης 3 γυναικείοι αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί 1 γραφείο οργάνωσης δραστηριοτήτων υπαίθρου 6 επισκέψιμα τοπικά οινοποιεία

4 Νομός Δράμας- SWOT analysis
Strengths Δυνατά σημεία Φυσικό περιβάλλον Έντονη πολιτισμική δραστηριότητα Τεχνητές ατραξιόν Συγκοινωνιακό πέρασμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Βαλκάνια Weaknesses Αδυναμίες Ξενοδοχειακές υποδομές Προσβασιμότητα Προσωπικό Κατάρτιση Τουριστική βιομηχανία Άγνωστη περιοχή Απομακρυσμένη περιοχή Τεχνικές marketing Έντονος ανταγωνισμός

5 Νομός Δράμας- SWOT analysis
Opportunities Ευκαιρίες Γεωγραφική θέση Ευελιξία στην τουριστική ανάπτυξη Στροφή τουριστικής ζήτησης Βελτίωση σχέσεων Βελτίωση Α.Ε.Π Εξειδικευμένη τουριστική πολιτική Ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού Αναπτυξιακές ευκαιρίες Threats Απειλές Απορρόφηση μεριδίου αγοράς Εσφαλμένες απόψεις και ιδέες Οικολογικές και περιβαλλοντικές διαταραχές

6 Συμπεράσματα Υποδομές Εκπαίδευση και τουριστική κατάρτιση
Τουριστικές τάσεις και λήψεις επιχειρηματικών ρίσκων Χρησιμοποίηση των επιχορηγήσεων για επενδύσεις, βελτιώσεις & επεκτάσεις Ορθολογική εκμετάλλευση των διαθέσιμων πόρων

7 τουριστικού προϊόντος
Όταν το marketing μιας εναλλακτικής τουριστικής επιχείρησης στηρίζεται στο marketing του ίδιου του προορισμού Τουριστικό ΜΚΤ Είναι ένα σύνολο ενεργειών που αποσκοπεί στην προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος

8 Τοποθέτηση του τουριστικού προϊόντος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ανάμεσα στις φάσεις εξερεύνησης και εμπλοκής Μόλις το 10% του ετήσιου τζίρου των εναλλακτικών επιχειρήσεων διατίθεται για διαφήμιση τους Λόγω της έλλειψης τεχνογνωσίας και κατάρτισης δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθούν σχέδια ΜΚΤ από τους επιχειρηματίες

9 Ο ρόλος των τοπικών φορέων
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Συμμετοχή σε εκθέσεις (Ελλάδα και εξωτερικό) Προώθηση έντυπου ενημερωτικού υλικού Συμμετοχή σε αναπτυξιακά συνέδρια Προσέλκυση αγορών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για εναλλακτικό τουρισμό(Κύπρος, Μάλτα) Ηλεκτρονική πληροφόρηση μέσω ιστοσελίδων Κατάρτιση προγραμμάτων για την πολιτιστική ανάδειξη του νομού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι δαπάνη για την τουριστική προβολή του νομού Δράμας για το 2007 ήταν ευρώ Όλες οι ενέργειες συγκεντρώνονται μόνο στο ένα P του μείγματος ΜΚΤ, της προώθησης. Τα γενικότερα αποτελέσματα, κυρίως οικονομικά, των ενεργειών παραμένουν αμφίβολα.

10 Υφιστάμενη κατάσταση ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κανένας αρμόδιος φορέας δεν γνωρίζει σε θεωρητικό επίπεδο την φάση στην οποία βρίσκεται το τουριστικό προϊόν Οι αγροτουριστικές και οικοτουριστικές επιχειρήσεις του νομού δεν έχουν ολοκληρωμένη μορφή, βρίσκονται σε εμβρυϊκό στάδιο Οι τιμολογιακή πολιτική που ακολουθείται από τους επιχειρηματίες αυξομειώνεται βάσει της επισκεψιμότητας σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους (ευκαιριακό κέρδος) Δεν υπάρχει ειδικευμένο στον τουριστικό κλάδο προσωπικό ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεξαγωγή περιβαλλοντικών μελετών από ειδικούς Γνώσεις σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης και φέρουσας ικανότητας

11 Εμπλεκόμενοι φορείς για την ανάπτυξη των εναλλακτικών τουριστικών επιχειρήσεων

12 ΜΚΤ του ίδιου του προορισμού ΜΚΤ των εναλλακτικών επιχειρήσεων
Εμπλεκόμενοι φορείς για την ανάπτυξη των εναλλακτικών τουριστικών επιχειρήσεων Γραφείο τουρισμού Νομαρχίας Δράμας ΜΚΤ του ίδιου του προορισμού ΜΚΤ των εναλλακτικών επιχειρήσεων Διατήρηση στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης Αναπτυξιακή εταιρεία Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Εξειδίκευση στα προγράμματα χρηματοδότησης Ο.Π.Α.Α.Χ & LEADER

13 Στρατηγικό αειφορικό μοντέλο ανάπτυξης (περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία)
Περιβάλλον Περιβαλλοντικές οργανώσεις και περιβαλλοντική εκπαίδευση Μελέτες για τις επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης και φέρουσας ικανότητας Οικολογική συνείδηση Κοινωνία Ανάδειξη και συμμετοχή στα πολιτιστικά δρώμενα Σεβασμός στην παράδοση Συσπείρωση ντόπιας κοινωνίας σε αγροτουριστικούς συνεταιρισμούς Πολιτιστική διαφοροποίηση Οικονομία Επιχειρηματικότητα Επενδύσεις μικρής κλίμακας Βιωσιμότητα επιχειρήσεων Χρηματική ροή

14 Στρατηγική τουριστικού marketing

15 Στρατηγική τουριστικού marketing
Περιβάλλον Ανάδειξη του φυσικού κάλλους του νομού Δράμας μέσα στο οποίο δρουν οι εναλλακτικές επιχειρήσεις Κοινωνία Εξοικείωση με τον τουρισμό ως μέσω ανάπτυξης, συμμετοχή στα τουριστικά δρώμενα Πολιτισμός Ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς μέσω εκδηλώσεων και εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος μέσω τεχνητών ατραξιόν Επιχειρηματικότητα Γνωστοποίηση της ύπαρξης εναλλακτικών τουριστικών επιχειρήσεων, συμβουλευτική υποστήριξη από τους αρμόδιους φορείς

16 Γενικές παρατηρήσεις Συστηματικές προσπάθειες για τουριστική ανάπτυξη
Η δραστηριοποίηση στον κλάδος του εναλλακτικού τουρισμού δεν είναι εύκολη υπόθεση Οι απόψεις μεταξύ φορέων και επιχειρηματιών συμπίπτουν Το τουριστικό προϊόν στην παρούσα φάση είναι εξαιρετικά εύπλαστο

17 Τελικά συμπεράσματα Εμμονή στην αυθεντικότητα της εφαρμογής των εναλλακτικών μορφών τουρισμού Πρόγραμμα ΜΚΤ πρωτότυπο, απλό και εφαρμόσιμο Ελαχιστοποίηση κινδύνων και μεγιστοποίηση οφελών για την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον Συστηματική έρευνα από ειδικούς του τουρισμού και του περιβάλλοντος Εκπαίδευση και κατάρτιση


Κατέβασμα ppt "ΤΟ MARKETING ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google