Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μέμα Κλαουδάτου Project Manager ΟΠΣ ΔΠ 5 Οκτωβρίου 2010

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μέμα Κλαουδάτου Project Manager ΟΠΣ ΔΠ 5 Οκτωβρίου 2010"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μέμα Κλαουδάτου Project Manager ΟΠΣ ΔΠ 5 Οκτωβρίου 2010
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Μέμα Κλαουδάτου Project Manager ΟΠΣ ΔΠ 5 Οκτωβρίου 2010

2 Η δομή του Δημόσιου Προϋπολογισμού
ΟΤΑ Κεντρική Κυβέρνηση (Κρατικός Π/Υ) Υπουργεία Ασφαλιστικά Ταμεία Νοσοκομεία Περιφέρειες ΝΠΔΔ Π/Υ Γενικής Κυβέρνησης

3 Η παρακολούθηση του Κρατικού Προϋπολογισμού σήμερα
Η παρακολούθηση του Κρατικού Προϋπολογισμού σήμερα Ανεπαρκής σύνδεση της κατάρτισης με την εκτέλεση (κεντρικές υπηρεσίες και ΥΔΕ) Αδυναμία παρακολούθησης των δαπανών σε πραγματικό χρόνο Ανακριβής προγραμματισμός των ταμειακών ροών Έλλειψη τυποποίησης των διαδικασιών και δυσχερής επικοινωνία με το περιβάλλον (ΕΚΤ, Τράπεζα της Ελλάδος, Eurostat, ΓΓΠΣ, κλπ.) Αμφισβήτηση αξιοπιστίας στοιχείων

4 Το σημερινό πληροφοριακό περιβάλλον
Διάσπαρτες μεμονωμένες εφαρμογές, με ανεπαρκή διασύνδεση Τεχνολογικά ξεπερασμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης και λειτουργίας Έλλειψη διαλειτουργικότητας με τα λοιπά συστήματα του Δημοσίου Εντάλματα και πληροφορίες εξόφλησής τους (ΔΟΥ) Εντολές πληρωμών και πληροφορίες εκτέλεσής τους (ΤτΕ) Για την ενοποίηση των στοιχείων απαιτείται: παρέμβαση χρηστών χειρωνακτική καταχώρηση πολλαπλών στοιχείων πολλαπλή καταχώρηση ιδίων στοιχείων σε διαφορετικά συστήματα Καθυστέρηση στην πληροφόρηση και στην οριστικοποίηση των τελικών αποτελεσμάτων

5 Ημερομηνία Έναρξης / Λήξης
Στοιχεία Έργου ΟΠΣ ΔΠ Ημερομηνία Έναρξης / Λήξης Έναρξη υλοποίησης: 30 Αυγούστου 2007 Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας: 1 Ιανουαρίου 2011 Προϋπολογισμός 9,5 Μ€ (χωρίς ΦΠΑ) €4,5 Μ€ Εξοπλισμός, Υποδομές & Άδειες €2,6 Μ€ Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού €2,4 Μ€ Υπηρεσίες Εκπαίδευσης & Υποστήριξης

6 Αντικείμενο Έργου ΟΠΣ ΔΠ
Προϋπολογισμός Κεντρικής Κυβέρνησης (Τακτικός Π/Υ, Πρόγραμμα Δημ. Επενδύσεων) Διπλογραφική Λογιστική Δημοσιονομικός Έλεγχος (ΥΔΕ) Διαχείριση εγγράφων και Πρωτόκολλο Interfaces με εξωτερικούς φορείς: ΓΓΠΣ (TAXIS), Τράπεζα της Ελλάδος, ΥΠΕΘΑ, κλπ. Επιχειρησιακή Ευφυΐα (Business Intelligence) Ενσωμάτωση στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ανταλλαγή δεδομένων και δημοσιοποίηση στοιχείων μέσω Portal

7 Τεχνολογία ΟΠΣΔΠ Το ΟΠΣΔΠ αποτελείται από:
Την πλατφόρμα εφαρμογής που βασίζεται σε SAP από την εφαρμογή ΠΑΠΥΡΟΣ Millennium Τα δύο αυτά περιβάλλοντα συνθέτουν το ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα που καλείται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

8 Ροή διαδικασιών του ΟΠΣ ΔΠ
ΟΠΣΔΠ ΓΛΚ Πολίτες Πληροφόρηση Εκτέλεση Π/Υ Κατάρτιση Π/Υ Προτάσεις, Μεταβολές, Αιτήματα Υπουργεία Μεταβολές Π/Υ Ψηφισμένος Π/Υ Ταμειακός Προγραμματισμός Τελικό σχέδιο Εντάλματα Μηνιαία στοιχεία δαπανών Προσχέδιο Εντολές Προτάσεις Λογιστική Γενική Κυβέρνηση

9 Που βρισκόμαστε σήμερα
Έχει εκπονηθεί και παραληφθεί η Μελέτη Εφαρμογής (Business Blueprint) Έχουν εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία ο εξοπλισμός και οι υποδομές Έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση και ο εσωτερικός έλεγχος ολοκλήρωσης Έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση εκπαιδευτών Είναι σε εξέλιξη: η μετάπτωση στοιχείων η εκπαίδευση τελικών χρηστών ο έλεγχος αποδοχής (UAT)

10 Τι ακολουθεί Πιλοτική Λειτουργία: Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2010
Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας: 1η Ιανουαρίου 2011 Τακτικός Π/Υ και ΠΔΕ Λογιστική και Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Δημοσιονομικός Έλεγχος Διεπαφές με ΓΓΠΣ, ΤτΕ, ΥΠΕΘΑ και ΔΔΕ Πρωτόκολλο & Διαχείριση Εγγράφων B’ Φάση Παραγωγικής Λειτουργίας: εντός του 2011 Λοιποί Προϋπολογισμοί (ΟΠΑΔ, Νομαρχίες, κλπ.)

11 Τι θα έχει επιτευχθεί την 1/1/2011
Να εφαρμοστεί ένα νέο μοντέλο λειτουργίας στο ΓΛΚ Να ξεκινήσει η λειτουργία διπλογραφικού λογιστικού συστήματος Όλη η κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού σε ένα ενιαίο σύστημα που αποτελεί «το» σύστημα του ΓΛΚ Διαλειτουργικότητα με τα υπόλοιπα συστήματα του δημοσίου (TAXIS, ΤτΕ, κλπ) Μία πηγή πληροφόρησης για τον προϋπολογισμό και τη λογιστική Έγκυρη & Έγκαιρη πληροφόρηση για τα μεγέθη του Προϋπολογισμού

12 Επόμενα Βήματα Επέκταση του ΟΠΣ ΔΠ στους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης (Υπουργεία, Περιφέρειες) Προϋπολογισμός Προγραμμάτων Νέος Δημοσιονομικός Έλεγχος Ενιαία ταξινόμηση δαπανών Ενοποίηση διαδικασιών Προϋπολογισμών (Τακτικού Π/Υ και ΠΔΕ)


Κατέβασμα ppt "Μέμα Κλαουδάτου Project Manager ΟΠΣ ΔΠ 5 Οκτωβρίου 2010"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google