Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

6.1 ΦΩΣ: ΟΡΑΣΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "6.1 ΦΩΣ: ΟΡΑΣΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 6.1 ΦΩΣ: ΟΡΑΣΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ

2 Τί είναι το φως και τι η φωτεινή ενέργεια;
Στόχοι μαθήματος Πώς βλέπουμε; Τί είναι το φως και τι η φωτεινή ενέργεια; Ποιά είδη φωτεινών πηγών υπάρχουν; Πώς διαδίδεται το φως και πώς δημιουργείται η σκιά;

3

4 Τα αντικείμενα τα βλέπουμε α) επειδή είναι φωτεινές πηγές, (αυτόφωτα) β) επειδή φωτίζονται από άλλες φωτεινές πηγές (ετερόφωτα).

5 Τα αντικείμενα τα βλέπουμε α) επειδή είναι φωτεινές πηγές, (αυτόφωτα) β) επειδή φωτίζονται από άλλες φωτεινές πηγές (ετερόφωτα). Όταν φως που προέρχεται από ένα αντικείμενο εισέλθει στα μάτια μας διεγείρει τα οπτικά κύτταρα. Η διέγερση αυτή μεταβιβάζεται στον εγκέφαλο ο οποίος επεξεργάζεται κατάλληλα το σήμα και βλέπουμε.

6 Τί από τα δύο ισχύει; Τα αντικείμενα τα βλέπουμε α) επειδή είναι φωτεινές πηγές, (αυτόφωτα) β) επειδή φωτίζονται από άλλες φωτεινές πηγές (ετερόφωτα). Όταν φως που προέρχεται από ένα αντικείμενο εισέλθει στα μάτια μας διεγείρει τα οπτικά κύτταρα. Η διέγερση αυτή μεταβιβάζεται στον εγκέφαλο ο οποίος επεξεργάζεται κατάλληλα το σήμα και βλέπουμε.

7 Η φωτεινή ενέργεια μεταφέρεται με τα φωτόνια.
Κάθε φωτόνιο μεταφέρει μια καθορισμένη ποσότητα ενέργειας.

8 Η φωτεινή ενέργεια μεταφέρεται με τα φωτόνια.
Κάθε φωτόνιο μεταφέρει μια καθορισμένη ποσότητα ενέργειας. Φωτόνια που αντιστοιχούν σε φως πράσινου χρώματος έχουν όλα ακριβώς την ίδια ενέργεια. To ίδιο συμβαίνει και με τα φωτόνια που αντιστοιχούν σε φως κόκκινου χρώματος. Τα φωτόνια όμως του κόκκινου χρώματος έχουν μικρότερη ενέργεια από τα φωτόνια του πράσινου.

9 Η φωτεινή ενέργεια μεταφέρεται με τα φωτόνια.
Κάθε φωτόνιο μεταφέρει μια καθορισμένη ποσότητα ενέργειας. Φωτόνια που αντιστοιχούν σε φως πράσινου χρώματος έχουν όλα ακριβώς την ίδια ενέργεια. To ίδιο συμβαίνει και με τα φωτόνια που αντιστοιχούν σε φως κόκκινου χρώματος. Τα φωτόνια όμως του κόκκινου χρώματος έχουν μικρότερη ενέργεια από τα φωτόνια του πράσινου.

10 Η φωτεινή ενέργεια μεταφέρεται με τα φωτόνια.
Κάθε φωτόνιο μεταφέρει μια καθορισμένη ποσότητα ενέργειας. Φωτόνια που αντιστοιχούν σε φως πράσινου χρώματος έχουν όλα ακριβώς την ίδια ενέργεια. To ίδιο συμβαίνει και με τα φωτόνια που αντιστοιχούν σε φως κόκκινου χρώματος. Τα φωτόνια του κόκκινου χρώματος έχουν μικρότερη συχνότητα από τα φωτόνια του πράσινου.

11 Η φωτεινή ενέργεια μεταφέρεται με τα φωτόνια.
Κάθε φωτόνιο μεταφέρει μια καθορισμένη ποσότητα ενέργειας. Φωτόνια που αντιστοιχούν σε φως πράσινου χρώματος έχουν όλα ακριβώς την ίδια ενέργεια. To ίδιο συμβαίνει και με τα φωτόνια που αντιστοιχούν σε φως κόκκινου χρώματος. Τα φωτόνια του κόκκινου χρώματος έχουν μεγαλύτερο μηκος κύματος από τα φωτόνια του πράσινου.

12

13 Το φως (δηλαδή τα φωτόνια) μεταφέρει ενέργεια , η οποία μπορεί να προκαλέσει θέρμανση, κίνηση, χημικές αντιδράσεις ηλεκτρικό ρεύμα και το αίσθημα της όρασης.

14 Ποιές πηγές φωτός υπάρχουν;

15 Ποιές πηγές φωτός υπάρχουν;
Υπάρχουν φυσικές και τεχνιτές φωτεινές πηγές καθώς επίσης και θερμές και ψυχρές φωτεινές πηγές

16 Ποιά πορεία ακολουθεί το φως κατά τη διάδοσή του;

17 Ποιά πορεία ακολουθεί το φως κατά τη διάδοσή του;
Μια πολύ λεπτή δέσμη φωτός παριστάνεται με μια ευθεία γραμμή και ονομάζεται ακτίνα φωτός

18 Γενικά μέσα σε κάθε ομογενές υλικό το φως διαδίδεται ευθύγραμμα
Ποιά πορεία ακολουθεί το φως κατά τη διάδοσή του; Μια πολύ λεπτή δέσμη φωτός παριστάνεται με μια ευθεία γραμμή και ονομάζεται ακτίνα φωτός Τα φαινόμενα της οπτικής περιγράφονται με τη βοήθεια της γεωμετρίας (γεωμετρική οπτική) Κάθε υλικό μέσο που έχει σε όλα τα σημεία του τις ίδιες ιδιότητες ονομάζεται ομογενές υλικό μέσο. Γενικά μέσα σε κάθε ομογενές υλικό το φως διαδίδεται ευθύγραμμα

19 Τέλος το φως διαδίδεται στο κενό
Διαφανή: Τα σώματα μέσα στα οποία διαδίδεται το φως Αδιαφανή: Τα σώματα μέσα από τα οποία δε διαδίδεται το φως Ημιδιαφανή: Τα σώματα πίσω από τα οποία δεν διακρίνουμε καθαρά τα αντικείμενα Τέλος το φως διαδίδεται στο κενό

20 Τέλος το φως διαδίδεται στο κενό
Διαφανή: Τα σώματα μέσα στα οποία διαδίδεται το φως Αδιαφανή: Τα σώματα μέσα από τα οποία δε διαδίδεται το φως Ημιδιαφανή: Τα σώματα πίσω από τα οποία δεν διακρίνουμε καθαρά τα αντικείμενα Τέλος το φως διαδίδεται στο κενό Πώς το φώς διαπερνά τα διαφανή σώματα; Γιατί δεν διαπερνά τα διαφανή;

21 Τέλος το φως διαδίδεται στο κενό Γιατί τα μέταλλα λάμπουν;
Διαφανή: Τα σώματα μέσα στα οποία διαδίδεται το φως Αδιαφανή: Τα σώματα μέσα από τα οποία δε διαδίδεται το φως Ημιδιαφανή: Τα σώματα πίσω από τα οποία δεν διακρίνουμε καθαρά τα αντικείμενα Τέλος το φως διαδίδεται στο κενό Τα άτομα των διαφανών υλικών απορροφούν τα φωτόνια και στη συνέχεια επανεκπέμπουν φωτόνια της ίδιας ενέργειας με τα αρχικά. Στα άτομα των αδιαφανών υλικών η ενέργεια των φωτονίων μετασχηματίζεται σε κινητική ενέργεια των ατόμων (αύξηση της θερμικής ενέργειας του υλικού). Γιατί τα μέταλλα λάμπουν;

22 Τέλος το φως διαδίδεται στο κενό
Διαφανή: Τα σώματα μέσα στα οποία διαδίδεται το φως Αδιαφανή: Τα σώματα μέσα από τα οποία δε διαδίδεται το φως Ημιδιαφανή: Τα σώματα πίσω από τα οποία δεν διακρίνουμε καθαρά τα αντικείμενα Τέλος το φως διαδίδεται στο κενό Τα άτομα των διαφανών υλικών απορροφούν τα φωτόνια και στη συνέχεια επανεκπέμπουν φωτόνια της ίδιας ενέργειας με τα αρχικά. Στα άτομα των αδιαφανών υλικών η ενέργεια των φωτονίων μετασχηματίζεται σε κινητική ενέργεια των ατόμων (αύξηση της θερμικής ενέργειας του υλικού). Τα μέταλλα είναι αδιαφανή. Όταν προσπέσει φως σ' ένα μέταλλο, τα φωτόνια συγκρούονται με τα ελεύθερα ηλεκτρόνια του μετάλλου και επιστρέφουν (λάμπουν).

23 Πώς σχηματίζεται η σκιά;

24 Πώς σχηματίζεται η σκιά;
Η σκιά ενός σώματος σχηματίζεται στις περιοχές εκείνες όπου δεν φθάνουν οι ακτίνες που προέρχονται από τη φωτεινή πηγή, γιατί στην πορεία τους παρεμβάλλεται το αδιαφανές σώμα.

25 Πώς σχηματίζεται η σκιά;
Η σκιά ενός σώματος σχηματίζεται στις περιοχές εκείνες όπου δεν φθάνουν οι ακτίνες που προέρχονται από τη φωτεινή πηγή, γιατί στην πορεία τους παρεμβάλλεται το αδιαφανές σώμα. Οι σημειακές πηγές φωτός δημιουργούν μόνο σκιά

26 Πώς σχηματίζεται η σκιά;
Η σκιά ενός σώματος σχηματίζεται στις περιοχές εκείνες όπου δεν φθάνουν οι ακτίνες που προέρχονται από τη φωτεινή πηγή, γιατί στην πορεία τους παρεμβάλλεται το αδιαφανές σώμα. Αν η λάμπα είναι μεγαλύτερη πώς θα είναι η σκιά; Ποιά είναι η περιοχή που δεν φτάνει καθόλου το φως;

27 Πώς σχηματίζεται η σκιά;
Η σκιά ενός σώματος σχηματίζεται στις περιοχές εκείνες όπου δεν φθάνουν οι ακτίνες που προέρχονται από τη φωτεινή πηγή, γιατί στην πορεία τους παρεμβάλλεται το αδιαφανές σώμα. Η πάνω άκρη της λάμπας ορίζει ποιά περιοχή δεν φωτίζεται. Οι άλλες περιοχές φωτίζονται το ίδιο;

28 Πώς σχηματίζεται η σκιά;
Η σκιά ενός σώματος σχηματίζεται στις περιοχές εκείνες όπου δεν φθάνουν οι ακτίνες που προέρχονται από τη φωτεινή πηγή, γιατί στην πορεία τους παρεμβάλλεται το αδιαφανές σώμα. Παίρνω 3 σημεία σε διαφορετικό ύψος και ελέγχω πόσο καλά φωτίζονται

29 Πώς σχηματίζεται η σκιά;
Η σκιά ενός σώματος σχηματίζεται στις περιοχές εκείνες όπου δεν φθάνουν οι ακτίνες που προέρχονται από τη φωτεινή πηγή, γιατί στην πορεία τους παρεμβάλλεται το αδιαφανές σώμα. Το κάτω σημείο δεν το φωτίζει κανένα σημείο της λάμπας

30 Πώς σχηματίζεται η σκιά;
Η σκιά ενός σώματος σχηματίζεται στις περιοχές εκείνες όπου δεν φθάνουν οι ακτίνες που προέρχονται από τη φωτεινή πηγή, γιατί στην πορεία τους παρεμβάλλεται το αδιαφανές σώμα. Το κάτω σημείο δεν το φωτίζει κανένα σημείο της λάμπας Το μεσαίο σημείο φωτίζεται από τα ψηλά σημεία της λάμπας αλλά όχι από τα χαμηλά

31 Πώς σχηματίζεται η σκιά;
Η σκιά ενός σώματος σχηματίζεται στις περιοχές εκείνες όπου δεν φθάνουν οι ακτίνες που προέρχονται από τη φωτεινή πηγή, γιατί στην πορεία τους παρεμβάλλεται το αδιαφανές σώμα. Το κάτω σημείο δεν το φωτίζει κανένα σημείο της λάμπας Το μεσαίο σημείο φωτίζεται από τα ψηλά σημεία της λάμπας αλλά όχι από τα χαμηλά Το ψηλό σημείο φωτίζεται από όλα τα σημεία της λάμπας

32 Πώς σχηματίζεται η σκιά;
Η σκιά ενός σώματος σχηματίζεται στις περιοχές εκείνες όπου δεν φθάνουν οι ακτίνες που προέρχονται από τη φωτεινή πηγή, γιατί στην πορεία τους παρεμβάλλεται το αδιαφανές σώμα. Φωτεινές πηγές μεγάλων διαστάσεων εκτός από τη σκιά δημιουργούν και μια περιοχή ενσιάμεσου φωτισμού που λέγεται παρασκιά

33 Ανακεφαλαίωση Η φωτεινή ενέργεια μεταφέρεται με τα φωτόνια. Κάθε φωτόνιο μεταφέρει μια καθορισμένη ποσότητα ενέργειας. Το φως (δηλαδή τα φωτόνια) μεταφέρει ενέργεια , η οποία μπορεί να προκαλέσει θέρμανση, κίνηση, χημικές αντιδράσεις ηλεκτρικό ρεύμα και το αίσθημα της όρασης. Κάθε υλικό μέσο που έχει σε όλα τα σημεία του τις ίδιες ιδιότητες ονομάζεται ομογενές υλικό μέσο. Τα άτομα των διαφανών υλικών απορροφούν τα φωτόνια και στη συνέχεια επανεκπέμπουν φωτόνια της ίδιας ενέργειας με τα αρχικά. Στα άτομα των αδιαφανών υλικών η ενέργεια των φωτονίων μετασχηματίζεται σε κινητική ενέργεια των ατόμων Στα μέταλλα, όταν προσπέσει φως τα φωτόνια συγκρούονται με τα ελεύθερα ηλεκτρόνια του μετάλλου και επιστρέφουν (λάμπουν). Φωτεινές πηγές μεγάλων διαστάσεων εκτός από τη σκιά δημιουργούν και μια περιοχή ενσιάμεσου φωτισμού που λέγεται παρασκιά

34 Ερωτήσεις Επανάληψης:
Ερωτήσεις: 5,6,7 Ασκήσεις: 1,2,3


Κατέβασμα ppt "6.1 ΦΩΣ: ΟΡΑΣΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google