Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΟΔΟΣ Ένα από τα κύρια ηλεκτρονικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΟΔΟΣ Ένα από τα κύρια ηλεκτρονικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρονικά κυκλώματα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΟΔΟΣ Ένα από τα κύρια ηλεκτρονικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρονικά κυκλώματα

2 ΟΡΙΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΑΦΗ ΡΝ-ΣΥΜΒΟΛΟ-ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ
Η δίοδος είναι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα που αφήνει το ρεύμα να περάσει προς μια κατεύθυνση μόνο. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ P N ΔΙΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ D Άνοδος Κάθοδος

3 Αναγνώριση ακροδεκτών
Κ Α δακτύλιος Α K P N

4 Δύο (2) τρόποι συνδεσμολογίας
Δίοδος - λειτουργία Ρεύμα Α Κ Όταν η τάση της ανόδου Α είναι, τουλάχιστον, κατά 0,7V πιο θετική από την τάση της καθόδου Κ τότε η δίοδος αφήνει το ρεύμα να περάσει . Λέμε ότι η δίοδος άγει . Επιτρέπει τη ροή ηλεκτρονίων 0.7 V διακόπτης ρεύματος !! Δ I Δύο (2) τρόποι συνδεσμολογίας

5 Α) Δίοδος ορθά πόλωμένη Λειτουργεί όπως ένας κλειστός διακόπτης
Κ + If _ ΘΕΤΙΚΟΣ πόλος της πηγής ενώνεται στην ΑΝΟΔΟ της διόδου. Το ρεύμα If ονομάζεται ρεύμα ορθής πόλωσης. Είναι το ρεύμα που περνά από την Α στην Κ.

6 Β)Δίοδος ανάστροφα πόλωμένη Λειτουργεί όπως ένας ανοικτός διακόπτης
Κ D Α + If = 0 Α _ Στη συνδεσμολογία ανάστροφης πόλωσης , ο ΘΕΤΙΚΟΣ πόλος της πηγής ενώνεται στην κάθοδο της διόδου. Δεν κυκλοφορεί ρεύμα από την άνοδο Α προς την κάθοδο Κ. Γενικό συμπέρασμα είναι ότι η διοδος στο κύκλωμα λειτουργεί όπως μια βαλβίδα που αφήνει το ρεύμα να περάσει προς τη μία κατεύθυνση και το εμποδίζει να περάσει στην αντίθετη κατεύθυνση.

7 Χαρακτηριστικά διόδων επαφής
Μέγιστο ρεύμα ορθής πόλωσης (φοράς) Ifmax., που μπορεί να περάσει από τη δίοδο χωρίς να καταστραφεί. Μέγιστη ανάστροφη τάση VR που μπορεί να δεχτεί η δίοδος χωρίς να καταστραφεί .

8 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ -Δίοδος. – Ημιαγωγό ηλεκτρονικό εξάρτημα
Αποτελείται από δύο τμήματα ημιαγωγών τύπου Ρ και Ν Σύμβολο-ακροδέκτες Λειτουργία: τάση ανόδου πιο θετική από την τάση καθόδου Α Κ

9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αξιολόγηση ---Δίοδος 1. Η δίοδος είναι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα που αποτελείται από ένα τμήμα ημιαγωγού τύπου …… και ένα τμήμα ημιαγωγού …. 2. Να σχεδιάσετε το σύμβολο της διόδου και να ονομάσετε τους ακροδέκτες της . 3. Να σημειώσετε, στα πιο κάτω σχήματα, ποιες απο τις λυχνίες θα ανάψουν με το κλείσιμο του διακόπτη . Λ1 Λ2 Λ1 Λ2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

10 ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ H δίοδος για να λειτουργήσει πρέπει ο ακροδέκτης της να συνδεθεί στον πόλο της πηγής και ο ακροδέκτης της να συνδεθεί στον πόλο της πηγής. Να σχεδιάσετε το κύκλωμα που περιλαμβάνει μια πηγή σ.ρ., ένα διακόπτη, δύο διόδους , δύο λυχνίες η μία να ανάβει με το κλείσιμο του διακόπτη.

11 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Φύλλο εργασίας Αξιολόγηση στο μάθημα: Τεχν.- Εργ. ηλεκτρονικών Όνομα : ……………………………… Τμήμα : ……….. 1. Δίοδος είναι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα που αποτελείται από ένα τμήμα ημιαγωγού υλικού τύπου …… και ένα τμήμα ημιαγωγού υλικού τύπου …….. 2. Να σχεδιάσετε το σύμβολο της διόδου και να ονομάσετε τους ακροδέκτες της . 3. Η δίοδος αφήνει το ρεύμα να περάσει …………. από την ………….. προς την ……………….όταν η τάση της ……………. είναι πιο θετική από την τάση της ……………. τουλάχιστον κατά ……..V. 4. Η δίοδος για να λειτουργήσει πρέπει ο ακροδέκτης της …………….. να συνδεθεί στον ……………… πόλο της πηγής και ο ακροδέκτης της ……………..να συνδεθεί στον ……………… πόλο της πηγής . ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

12 είναι πιο θετική από την τάση της ………. τουλάχιστον κατά ……..V.
1. Η δίοδος αφήνει το ρεύμα να περάσει …………. από την ………….. προς την όταν η τάση της είναι πιο θετική από την τάση της ………. τουλάχιστον κατά ……..V. 2 α) If max . είναι το …………….. συνεχές ……… ορθής πόλωσης που μπορεί να περάσει από τη δίοδο χωρίς αυτή να καταστραφεί. β) VRDC είναι η μέγιστη ……………... συνεχής …………. που μπορεί να δεχτεί η δίοδος χωρίς αυτή να καταστραφεί.


Κατέβασμα ppt "ΔΙΟΔΟΣ Ένα από τα κύρια ηλεκτρονικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρονικά κυκλώματα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google