Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δικτυακές Yποδομές και Yπηρεσίες στο Eλληνικό Σχολείο και Πανεπιστήμιο Καθ. Λάζαρος Μεράκος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δικτυακές Yποδομές και Yπηρεσίες στο Eλληνικό Σχολείο και Πανεπιστήμιο Καθ. Λάζαρος Μεράκος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Δικτυακές Yποδομές και Yπηρεσίες στο Eλληνικό Σχολείο και Πανεπιστήμιο Καθ. Λάζαρος Μεράκος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

3 Θέματα u Εκπαίδευση και κοινωνία της πληροφορίας u Β’ ΚΠΣ - ΕΠΕΑΕΚ n Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  Eσωτερικά ακαδημαϊκά δίκτυα, κάθετες δράσεις δικτύων  GUnet - Πανεπιστημιακό Διαδίκτυο, οριζόντιες δράσεις δικτύων n Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  EDUnet- Πανελλήνιο δίκτυο για την εκπαίδευση u Στόχοι για το νέο ΚΠΣ

4 Εκπαίδευση και Κοινωνία της Πληροφορίας u Η Εκπαίδευση καλείται να προετοιμάσει τον αυριανό πολίτη της Κοινωνίας της Πληροφορίας και Γνώσης n Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα n Παραγωγή και διάχυση εκπαιδευτικού λογισμικού και παραγωγικού περιεχομένου n Βελτίωση υποδομών και δικτύων επικοινωνιών σε σχολεία και πανεπιστήμια

5 Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Εσωτερικά Ακαδημαϊκά Δίκτυα

6 Εσωτερικά δίκτυα ιδρυμάτων u 18 ΑΕΙ και 14 ΤΕΙ u Δικτυακή υποδομή και βασικές υπηρεσίες * n 50.000 παροχές, n 30.000 διασυνδεμένοι Η/Υ n 110.000 χρήστες u Δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Διαχείρισης Δικτύων u Ανθρώπινο δυναμικό με τεχνογνωσία σε νέες τεχνολογίες και διαχείριση δικτύων * * στοιχεία από την απογραφή του ΕΔΕΤ για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ, Αυγ. 1999

7 Κόμβος Φιλοσοφικής Κόμβος Πληροφορικής Κόμβος Θετικών Επιστημών ΙΛΙΣΙΑ ΓΟΥΔΙ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Εργ. Ιστολογίας- Εμβρ.- Ιατρική Φυσική 34 Mbps Κεντρικό Νομική Χρ.Λαδά 6 GUnet 34 Mbps ΤΕΦΑΑ 2 Mbps Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία 34 Mbps Παράδειγμα: το εσωτερικό δικτύο του Ε.Κ.Π.Α Baseband Modems 10/100 Mbps Ethernet Δρομολογητής Hubs (Modular/Stackable) ATM Switch Γραμμή PCM 2 Mbps Γραμμή 34 Mbps n n14.000 νέες τηλεπικοινωνιακές παροχές για δεδομένα και τηλεφωνία

8 Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πανεπιστημιακό Διαδίκτυο GUnet

9 Σκοπός του Έργου u Διαδίκτυο υψηλής τεχνολογίας και ταχυτήτων για την αναβάθμιση εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας Συμμετέχοντες: ‘Ολα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας Χρηματοδότηση: ΕΠΕΑΕΚ

10 Τεχνολογική Αιχμή u Ταχύτατη πρόσβαση στο INTERNET u Υλοποίηση προηγμένων τεχνολογιών και υπηρεσιών u Πλατφόρμα προηγμένων εφαρμογών τηλεματικής (τηλεδιάσκεψη, τηλεσυνεργασία, τηλεκπαίδευση) u Χρήση μηχανισμών διαχείρισης δικτυακών πόρων, βελτίωσης απόδοσης και ασφάλειας

11 Συνέργια GUnet -ΕΔΕΤ Διευρωπαϊκό Ερευνητικό Δίκτυο

12 Κόμβος Πρόσβασης Ιδρύματος ΕΔΕΤ 2 Mbps Router Server Ίδρυμα Εσωτερικό Δίκτυο 2 / 34 Mbps

13 Το Ανθρώπινο Δίκτυο To ATM or not to ATM?

14 Πιλοτικά Προγράμματα - Υπηρεσίες Γενικοί Άξονες u Εμπλεκόμενες τεχνολογίες - Διεθνείς τάσεις (state of the art) u Ρεαλιστικά σενάρια υλοποίησης και επίδειξη αποτελεσμάτων u Προσδιορισμός των απαιτούμενων μέσων υλοποίησης u Καθορισμός και διαχείριση Ποιότητας Υπηρεσίας (QoS) u Εξασφάλιση διάχυσης στο σύνολο της Ακαδημαϊκής Κοινότητας (αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης και διαχείρισης)

15 Τηλε-εκπαίδευση και πολυμέσα v Real Time Services v Video on Demand v ΜΒΟΝΕ v Ευρυδίκη Μετάδοση ήχου Μετάδοση ήχου v Voice over IP v Voice Over ATM Άλλες υπηρεσίες v Proxy Scheme v Directory Services v News v IPv6 v ΧΑΚ v CERT v MBS Πιλοτικά Προγράμματα - Υπηρεσίες & Εφαρμογές

16 Οπτικοακουστική Επικοινωνία Πολλαπλών Μερών ΤερματικόΓραφείου MCU MCU Ενδιάμεσο σύστημα Τερματικό Δωματίου PictureTel Τερματικό Γραφείου Τερματικό Γραφείου Τερματικό Γραφείου ακαδ.δίκτυο ΔημόσιοΔίκτυο ΙSDN ΙSDN GUnet

17 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης από Απόσταση u Σύγχρονες υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης n τηλεσυνεργασία για εκπόνηση ομαδικών εργασιών n τηλεδιάσκεψη και MBONE εφαρμογές n “ζωντανή” μετάδοση video n ενοποίηση αιθουσών διδασκαλίας u Ασύγχρονες υπηρεσίες τηλεμάθησης n πανελλήνιος εκπαιδευτικός ιστός μέσω WWW n ασύγχρονη πρόσβαση σε ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό π.χ. εικονογραφία κατά απαίτηση

18 Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Άλλα οριζόντια έργα

19 Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο ΑΤΜ για Τηλε-εκπαίδευση και Τηλε-ιατρική u Σύνθεση και ολοκλήρωση υπηρεσιών n οπτικοακουστικής επικοινωνίας πολλαπλών μερών n τηλεσυνεργασίας και διαμοιρασμού εφαρμογών n μετάδοση video πραγματικού χρόνου n εικονογραφία κατά απαίτηση με σκοπό την τηλε-διδασκαλία.

20 Τηλε-εκπαίδευση στην Ιατρική u Μετάδοση video: λήψη από πολλαπλούς χρήστες (π.χ. προβολή χειρουργείου σε αμφιθέατρο) u Τηλεραδιολογία: n Αρχειοθέτηση ιατρικής εικόνας DICOM v.3 σε κεντρική Β.Δ DICOM v.3 σε κεντρική Β.Δ n αναζήτηση εικόνων n μεταφορά προς απεικόνιση n βασικοί αλγόριθμοι επεξεργασίας με σκοπό την εκπαίδευση και διάγνωση από απόσταση

21 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

22 u Σχεδιασμός, Yλοποίηση και Λειτουργία Πανελλήνιου Δικτύου για την Εκπαίδευση Πανελλήνιου Δικτύου για την Εκπαίδευση u Δικτυακή Υποδομή και Yπηρεσίες Τηλεματικής σε Eκπαιδευτικές και Διοικητικές Μονάδες του ΥΠΕΠΘ u Αξιοποίηση Υποδομών και Υπηρεσιών Παράλληλων Έργων ΥΠΕΠΘ Έργο ΕDUnet

23 4 To Internet στην Υπηρεσία Εκπαίδευσης 4 ISDN Πρόσβαση στα Σχολεία 4 Πρόσβαση σε Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες 4 Τηλεσυνεργασία Σχολείων 4 Διασύνδεση Διοικητικών Μονάδων ΥπΕΠΘ 4 Πιλοτικές Δραστηριότητες Τηλεκπαίδευσης

24 Αρχιτεκτονική

25 Δίκτυο Κορμού GUnet/EΔΕΤως δίκτυο κορμού. u Γεωγραφική κατανομή σημείων παρουσίας σε όλη την επικράτεια. u Μεγάλες χωρητικότητες στις γραμμές εσωτερικού και εξωτερικού. u Πολύ καλή δικτυακή υποδομή. u Αποτελεσματική και αξιόπιστη διαχείριση. u Ανθρώπινο δυναμικό με τεχνογνωσία και δυνατότητες τοπικής υποστήριξης.

26 Δίκτυο Κορμού

27 Δίκτυο Διανομής

28

29

30 Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα EDUnet GUnet ΤV Oθόνη H/Y

31 Δικτυακές Υποδομές και Υπηρεσίες: στόχοι για το Γ’ ΚΠΣ u Αναβάθμιση/επέκταση δικτυακών υποδομών u Ανάπτυξη, ολοκλήρωση και παροχή προηγμένων υπηρεσιών για εκπαίδευση, κατάρτιση, έρευνα και διοικητική υποστήριξη σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης u Δημιουργία ευέλικτων οντοτήτων/δομών στρατηγικής ανάπτυξης, λειτουργίας και διαχείρισης οριζόντιων υποδομών και υπηρεσιών


Κατέβασμα ppt "Δικτυακές Yποδομές και Yπηρεσίες στο Eλληνικό Σχολείο και Πανεπιστήμιο Καθ. Λάζαρος Μεράκος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google