Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δημοτικό Σχολείο Ακρινής 2014

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δημοτικό Σχολείο Ακρινής 2014"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δημοτικό Σχολείο Ακρινής 2014
Το ημερολόγιο της φιλίας και της αγάπης

2 Ιανουάριος 2014(Καλαντάρ’ς)
Δευτέρα Lundi Monday Τρίτη Mardi Tuesday Τρίτ’ Τετάρτη Mercredi Wednesday Τετράδ’ Πέμπτη Jeudi Thursday Πέφτ’ Παρασκευή Vendredi Friday Σαββάτο Samedi Saturday Σάββα Κυριακή Dimanche Sunday Κερεκή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Αγαπώ το περιβάλλον γιατί ζω μέσα σ’ αυτό. .

3 Φεβρουάριος-2014( Κούντουρον)
Δευτέρα Lundi Monday Τρίτη Mardi Tuesday Τρίτ’ Τετάρτη Mercredi Wednesday Τετράδ’ Πέμπτη Jeudi Thursday Πέφτ’ Παρασκευή Vendredi Friday Σαββάτο Samedi Saturday Σάββα Κυριακή Dimanche Sunday Κερεκή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

4 Μάρτιος 2014 ( Μάρτς) Δευτέρα Lundi Monday Τρίτη Mardi Tuesday Τρίτ’ Τετάρτη Mercredi Wednesday Τετράδ’ Πέμπτη Jeudi Thursday Πέφτ’ Παρασκευή Vendredi Friday Σαββάτο Samedi Saturday Σάββα Κυριακή Dimanche Sunday Κερεκή 1 2 3 4 5 6* Παγκόσμια Ημέρα κατά της ενδοσχολικής βίας 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

5 Απρίλιος 2014 ( Απρίλτς) Δευτέρα Lundi Monday Τρίτη Mardi Tuesday Τρίτ’ Τετάρτη Mercredi Wednesday Τετράδ’ Πέμπτη Jeudi Thursday Πέφτ’ Παρασκευή Vendredi Friday Σαββάτο Samedi Saturday Σάββα Κυριακή Dimanche Sunday Κερεκή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

6 Μάιος 2014 (Καλομηνάς) Δευτέρα Lundi Monday Τρίτη Mardi Tuesday Τρίτ’ Τετάρτη Mercredi Wednesday Τετράδ’ Πέμπτη Jeudi Thursday Πέφτ’ Παρασκευή Vendredi Friday Σαββάτο Samedi Saturday Σάββα Κυριακή Dimanche Sunday Κερεκή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

7 Ιούνιος 2014 (Κερασινός) Δευτέρα Lundi Monday Τρίτη Mardi Tuesday Τρίτ’ Τετάρτη Mercredi Wednesday Τετράδ’ Πέμπτη Jeudi Thursday Πέφτ’ Παρασκευή Vendredi Friday Σαββάτο Samedi Saturday Σάββα Κυριακή Dimanche Sunday Κερεκή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8 Ιούλιος 2014 (Χορτοθέρτς) Δευτέρα Lundi Monday Τρίτη Mardi Tuesday Τρίτ’ Τετάρτη Mercredi Wednesday Τετράδ’ Πέμπτη Jeudi Thursday Πέφτ’ Παρασκευή Vendredi Friday Σαββάτο Samedi Saturday Σάββα Κυριακή Dimanche Sunday Κερεκή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

9 Αύγουστος 2014 (Αλωνάρτς) Δευτέρα Lundi Monday Τρίτη Mardi Tuesday Τρίτ’ Τετάρτη Mercredi Wednesday Τετράδ’ Πέμπτη Jeudi Thursday Πέφτ’ Παρασκευή Vendredi Friday Σαββάτο Samedi Saturday Σάββα Κυριακή Dimanche Sunday Κερεκή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ΤΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

10 Σεπτέμβριος 2014 (Σταυρίτες)
Δευτέρα Lundi Monday Τρίτη Mardi Tuesday Τρίτ’ Τετάρτη Mercredi Wednesday Τετράδ’ Πέμπτη Jeudi Thursday Πέφτ’ Παρασκευή Vendredi Friday Σαββάτο Samedi Saturday Σάββα Κυριακή Dimanche Sunday Κερεκή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

11 Οκτώβριος 2014 (Τρυγομηνάς)
Δευτέρα Lundi Monday Τρίτη Mardi Tuesday Τρίτ’ Τετάρτη Mercredi Wednesday Τετράδ’ Πέμπτη Jeudi Thursday Πέφτ’ Παρασκευή Vendredi Friday Σαββάτο Samedi Saturday Σάββα Κυριακή Dimanche Sunday Κερεκή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

12 Νοέμβριος 2014 (Αεργίτες) Δευτέρα Lundi Monday Τρίτη Mardi Tuesday Τρίτ’ Τετάρτη Mercredi Wednesday Τετράδ’ Πέμπτη Jeudi Thursday Πέφτ’ Παρασκευή Vendredi Friday Σαββάτο Samedi Saturday Σάββα Κυριακή Dimanche Sunday Κερεκή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

13 Δεκέμβριος 2014(Χριστουενάρτς
Δευτέρα Lundi Monday Τρίτη Mardi Tuesday Τρίτ’ Τετάρτη Mercredi Wednesday Τετράδ’ Πέμπτη Jeudi Thursday Πέφτ’ Παρασκευή Vendredi Friday Σαββάτο Samedi Saturday Σάββα Κυριακή Dimanche Sunday Κερεκή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

14 Εργασία στα πλαίσια του προγράμματος υγείας: «Ενδοσχολική Βία»
Εργασία στα πλαίσια του προγράμματος υγείας: «Ενδοσχολική Βία» Συνεργάστηκαν οι τάξεις Ε΄+ ΣΤ΄ Σχ. Έτος Εκπαιδευτικοί : Τοπαλίδης Παναγιώτης Ε΄ Καλπατσινίδης Λάζαρος ΣΤ΄


Κατέβασμα ppt "Δημοτικό Σχολείο Ακρινής 2014"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google