Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προστασία και εκμετάλλευση πανεπιστημικών εφευρέσεων Μανόλης Σαμουηλίδης Επ. Καθηγητής ΕΜΠ European Patent Attorney Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών 16 Μαίου 2000.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προστασία και εκμετάλλευση πανεπιστημικών εφευρέσεων Μανόλης Σαμουηλίδης Επ. Καθηγητής ΕΜΠ European Patent Attorney Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών 16 Μαίου 2000."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προστασία και εκμετάλλευση πανεπιστημικών εφευρέσεων Μανόλης Σαμουηλίδης Επ. Καθηγητής ΕΜΠ European Patent Attorney Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών 16 Μαίου 2000

2 16 Μαϊου 20002 Intellectual property Διανοητική ιδιοκτησία Industrial property Βιομηχανική ιδιοκτησία Εφευρέσεις, σήματα, βιομηχανικά σχέδια Copyright Πνευματική ιδιοκτησία Εργα με την έννοια του ν. 2121/1993

3 16 Μαϊου 20003 Με βάση a)Τα μεγέθη αφορούν στα έτη 1989 έως 1993, και b)Αμερικάνικα ΔΕ. Από το «Caracostas, P. & Muldur, U., 1997, Society the endless frontier, pp 121-125», έκδοση ευρωπαϊκής επιτροπής Νέα γνώση και καινοτομία Το ευρωπαϊκό παράδοξο

4 16 Μαϊου 20004 Καταθέσεις για ΔΕ ή ΠΥΧ στον ΟΒΙ από το 1988 έως και το 1999 Προστασία των εφευρέσεων στην Ελλάδα μέσω ΔΕ και ΠΥΧ Προέλευση αίτησης ελ. αλλοδ. Αιτήσεις για ΔΕ4.7232.4787.201 Αιτήσεις για ΠΥΧ 2.1194252.544 άθροισμα6.8422.9039.745

5 16 Μαϊου 20005 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΒΔΙ ΤΑ ΕΤΗ 1995 - 1996 Προέλευση αίτησης ΕλληνικήΕκτός ΕλλάδοςΣύνολο Καταθέτης: φυσικό πρόσωπο 15111162 Καταθέτης: νομικό πρόσωπο 3997136 Σύνολο 190108298 Καταθέτες αιτήσεων για ΔΕ

6 16 Μαϊου 20006 Προστασία των εφευρέσεων στην Ελλάδα μέσω ΔΕ και ΠΥΧ Καταθέσεις μεταφράσεων ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στον ΟΒΙ από το 1988 έως και το 1999

7 16 Μαϊου 20007 Προέλευση αίτησης ελ. αλλοδ. Αιτήσεις για ΔΕ4.7232.4787.201 Αιτήσεις για ΠΥΧ 2.1194252.544 άθροισμα6.8422.9039.745 Προστασία των εφευρέσεων στην Ελλάδα μέσω ΔΕ και ΠΥΧ Πλέον αυτών έχει ζητηθεί η ισχύς 32.309 ευρωπαϊκών ΔΕ στην Ελλάδα

8 16 Μαϊου 20008 Ελληνικές εφευρέσεις στις ΗΠΑ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Τεχνολογίας (4) 123

9 16 Μαϊου 20009 Ευρωπαϊκές αιτήσεις

10 16 Μαϊου 200010 Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Ερευνητικά κέντρα ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Ερευνας Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Τεχνολογίας Εταιρεία Στήριξης Ερευνας, Τεχνολογίας και Εκπαίδευσης Ο κατάλογος είναι ενδεικτικός και ΔΕΝ είναι πλήρης ΑΕΙ και ΕΚ καταθέτες

11 16 Μαϊου 200011 Στοιχεία από πανεπιστήμια του εξωτερικού Διεθνείς αιτήσεις προέλευσηπαν.αιτ. παν. με αιτήσεις 1 - 45 – 8>8 1997 1998 1999 έως την 3η Ιονίου 1.497 Δανία 444 19.113 Ο. Δ. Γερμανίας 19841333 12.026 Ιαπωνία 252 1.340 Ισραήλ 2942 2.050 Ιταλία 122412 32 Πορτογαλία 111 341 Δημ. Ιρλανδίας 4931 790 Ισπανία 1745152 9.303 Ην. Βασίλειο 3733 Σύνολο 6433950410 58.693 ΗΠΑ 2936 1η εβδομάδα Ιουνίου ‘99

12 16 Μαϊου 200012 στο 70% των αιτήσεων το πανεπιστήμιο ήταν ο μοναδικός καταθέτης, στο 24% των αιτήσεων το πανεπιστήμιο ήταν καταθέτης μαζί με άλλο πρόσωπο από το ίδιο κράτος στο 6% των αιτήσεων το πανεπιστήμιο ήταν καταθέτης μαζί με άλλο πρόσωπο από διαφορετικό κράτος Στοιχεία από πανεπιστήμια του εξωτερικού

13 16 Μαϊου 200013 IPC Τεχνική περιοχή αιτήσιες διεθνείς παν.ευρ. ‘97 C12-C14 Fermentation, sugar, skins6918%3,1% C08 Organic chemistry6618%6,8% A61K Preparations for med… pur5615%3,8% G01-G03 Instruments I4512%8,2% 23662%21,9% A61-A63 ex. A61K Health339%5,6% B01-B09 Preparing and mixing175%3,1% C21-C23, C25 Inorganic chemistry164%1,8% H01,H02,H05 Electric techniques154%9,4% H01,H02,H05 Metallurgy123%1,5% 32988%43,3% Στοιχεία από πανεπιστήμια του εξωτερικού

14 16 Μαϊου 200014 Μεταφορά τεχνολογίας «παραδοσιακή μεταφορά της νέας γνώσης» Σύμφωνα με το: ΟΟΣΑ, Trends in University / Industry Research Partnership, Science and Technology Industry, Review No. 23 ΠανεπιστήμιαΔημόσιος Τομέας Κυβέρνηση Χρηματοδότηση Παραγωγή Φόρο ι Υποτροφίε ς Γνώση Πτυχιούχοι Γνώση

15 16 Μαϊου 200015 Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας: Γιατί;  έρευνα κατά παραγγελία, για την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας  την παραχώρηση αδειών εκμετάλλευσης των εφευρέσεων που παράγονται στα πανεπιστήμια,  τη δημιουργία εταιρειών (εταιρείες τεχνολογικής βάσης – spin off) με την έμμεση ή άμεση συμμετοχή των πανεπιστημίων

16 16 Μαϊου 200016 Αξιοποίηση των εφευρέσεων στο MIT

17 16 Μαϊου 200017 Αρθρο 6, ν. 1733/1987 ο/η εφευρέτης ή οι νόμιμοι διάδοχοι του/της κοινή εφεύρεση εφεύρεση εργαζομένου ελεύθερη εφεύρεση υπηρεσιακή εφεύρεση εξαρτημένη εφεύρεση «κάθε συμφωνία, που περιορίζει τα παραπάνω δικαιώματα του εργαζομένου είναι άκυρη» Δικαιούχοι ΔΕ

18 16 Μαϊου 200018 Ισχύουσα νομοθεσία Συμβατικές υποχρεώσεις των Ιδρυμάτων προς χορηγούς, χρηματοδότες, «παραγγελείς της έρευνας». Σχέσεις ΑΕΙ με ερευνητές (εργαζόμενους, απασχολούμενους, φοιτητές) Δικαιούχοι ΔΕ Εργαζόμενοι σε πανεπιστήμια

19 16 Μαϊου 200019 …any patentable invention or discovery which is conceived or first reduced to practice in the course of my emlpoyment with the University, or with the use of University resources shall belong to the University, and be subject to the provisions of the University Patent Policy. Δικαιούχοι ΔΕ πρακτική πανεπιστημίων στις ΗΠΑ

20 16 Μαϊου 200020 Αρθρο 8, ν. 2557/1997 «το περιουσιακό δικαίωμα επί των έργων που δημιουργήθηκαν από τους απασχολούμενους με οιανδήποτε σχέση εργασίας στο δημόσιο ή ΝΠΔΔ, σε εκτέλεση του υπηρεσιακού τους καθήκοντος μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στον εργοδότη, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία» Εργα που εμπίπτουν στο αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας

21 16 Μαϊου 200021 Προστασία και εκμετάλλευση πανεπιστημικών εφευρέσεων Στα Πανεπιστήμια πραγματοποιείται το μεγαλύτερο ποσοστό δαπανών για έρευνα. Τα πανεπιστήμια έχουν αρχίσει να ευαισθητοποιούνται για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, και ως εκ τούτου και για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων, που έχουν στη διανοητική ιδιοκτησία. Τα Γραφεία Διαμεσολάβησης με την τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει μπορούν να βοηθήσουν τα ιδρύματα και τους ερευνητές στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Σχετικές ρυθμίσεις πρέπει να είναι δίκαιες ώστε να ενθαρρύνουν τη συνεργασία των ΑΕΙ, ερευνητών και χρηματοδοτών για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.


Κατέβασμα ppt "Προστασία και εκμετάλλευση πανεπιστημικών εφευρέσεων Μανόλης Σαμουηλίδης Επ. Καθηγητής ΕΜΠ European Patent Attorney Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών 16 Μαίου 2000."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google