Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φοιτήτρια: Αθανασία Τσιάρα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φοιτήτρια: Αθανασία Τσιάρα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Φοιτήτρια: Αθανασία Τσιάρα
Έρευνα Χρηστών Ιατρικής Βιβλιοθήκης Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας Φοιτήτρια: Αθανασία Τσιάρα Επόπτρια Καθηγήτρια: Γεωργία Ζαφειρίου

2 Στόχος Εργασίας Έρευνα χρηστών Βιβλιοθήκης σχετικά με τις προτιμήσεις
την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών την αντιμετώπιση προβλημάτων Εξαγωγή αποτελεσμάτων με διαγράμματα, χρήση στατιστικού πακέτου SPSS 15.0 Διατύπωση συμπερασμάτων & προτάσεων

3 Μεθοδολογία Εργασίας Πρωτογενής Έρευνα Δευτερογενής Έρευνα
Συλλογή υλικού Έρευνα – Ερωτηματολόγια Δευτερογενής Έρευνα Εντοπισμός βιβλιογραφικού υλικού Μελέτη προηγούμενων ερευνών

4 Βιβλιογραφική Επισκόπηση
Ιστορικά στοιχεία Βιβλιοθηκών Χρονολογικά Θεματικά Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Κοινωνική υπόσταση Διαρκής επιμόρφωση Ποιότητα υπηρεσιών: ServQual LibQual

5 Ιατρικές Βιβλιοθήκες Ανάπτυξη Ιατρικής Πληροφορίας
Ανάγκη εξειδίκευσης των βιβλιοθηκονόμων Τεκμηριωμένη & Ορθή εξυπηρέτηση χρηστών Συνεργασία με Λαϊκές Βιβλιοθήκες

6 Έρευνες Εξέλιξης Ιατρικών Βιβλιοθηκών
Διεθνείς Έρευνες Digital Medical Libraries EMLIBNET (questionary) Saab Memorial Medical Library (questionary) Ελληνικές Έρευνες Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Νοσοκομείο «Κ.Α.Τ.»

7 Ιατρικές Βιβλιοθήκες & Οργανισμοί
Παγκόσμιοι Οργανισμοί IFLA.Health and Biosciences Libraries Section Ελληνικές Ιατρικές-Νοσοκομειακές Βιβλιοθήκες Νοσοκομειακή Βιβλιοθήκη Παπαγεωργίου Ωνάσειο Νοσοκομείο – Βιβλιοθήκη Αιγινήτειο Νοσοκομείο - Βιβλιοθήκη

8 Ιατρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας
Αρχές σύστασης Βιβλιοθήκης Παρούσα κατάσταση On-line προσβάσεις & συμμετοχές που προσφέρονται Τμήματα Βιβλιοθήκης

9 Μεθοδολογία Έρευνας (Ι)
Καθορισμός σκοπού-στόχου έρευνας “Συλλογή προτιμήσεων, αξιολογήσεων & προτάσεων των χρηστών” Επιλογή καταλληλότερης μεθόδου συλλογής δεδομένων ερωτηματολόγιο Βασικές αρχές σύνταξης ερωτηματολογίου Σαφήνεια Πληρότητα Κατάλληλη δομή Δυνατότητα κωδικογραφικής & μηχανογραφικής επεξεργασίας

10 Μεθοδολογία Έρευνας (ΙΙ)
Τύποι ερωτήσεων Ανοιχτές Κλειστές: Διχοτομικές, Βαθμονόμησης, Κατάταξης, Πολλαπλής επιλογής Σειρά & Διατύπωση ερωτήσεων Εύκολος τρόπος συμπλήρωσης Ερωτήσεις με αξιοποιήσιμα συμπεράσματα

11 Μεθοδολογία Έρευνας (ΙΙΙ)
Μέθοδος Δειγματοληψίας υπάρχει Κατανεμημένος Πληθυσμός Ομοιογενείς Ομάδες συνεπώς επιλέγεται… Απλή Τυχαία κατά Στρώματα Δειγματοληψία εγγεγραμμένος πληθυσμός χρηστών : 390 επιλογή ¼ του πληθυσμού ως αντιπροσωπευτικό δείγμα, 130 ερωτηματολόγια

12 Ερωτηματολόγιο 5 θεματικές ενότητες Προσωπικά στοιχεία χρήστη
Χρήση Βιβλιοθήκης Χρήση & αξιολόγηση υπηρεσιών Χρήση συλλογών – Καταγραφή προτιμήσεων Βελτιώσεις Επιλογή προσωπικής συνέντευξης, ως καταλληλότερη μέθοδος συμπλήρωσης Πιλοτικό ερωτηματολόγιο 15 χρήστες – ερωτηματολόγια ως δοκιμή αλλαγές & διορθώσεις

13 Ιδιότητα Χρηστών & Λόγοι Επίσκεψης
Πίνακας 1. Ιδιότητα χρηστών Συχνότεροι επισκέπτες Βιβλιοθήκης, φοιτητές, γιατροί και έπειτα οι νοσηλευτές Κυριότεροι λόγοι επίσκεψης αναδεικνύονται το υλικό για εργασία, η έρευνα και έπειτα η ενημέρωση Πίνακας 2. Λόγοι επίσκεψης

14 Υπηρεσίες που χρησιμοποιούν οι χρήστες
Πίνακας 3. Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Λαμβάνοντας υπόψη τους κυριότερους λόγους επίσκεψης, οι δημοφιλέστερες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης αποδεικνύονται αυτές που σχετίζονται με το Διαδίκτυο: on-line αναζητήσεις & χρήση βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων

15 Προτεινόμενες Θεματικές Κατηγορίες
Από την καταγραφή της σχετικής ανοιχτής ερώτησης οι θεματικές κατηγορίες που προτείνονται από τους χρήστες είναι οι εξής: Ιατρική Πληροφορική Τηλεϊατρική Γενετική Ιατρική Τουρισμού Βιο-στατική Ενδονοσοκομειακά Νοσήματα

16 Θέσεις Εργασίας σε Η/Υ Σχήμα 1.Θέσεις εργασίας σε Η/Υ για ατομικές on-line αναζητήσεις Το μεγαλύτερο ποσοστό της έρευνας αναδεικνύεται σ΄αυτήν στην ερώτηση ,με την ‘απαίτηση’ του κοινού για παραπάνω θέσεις Η/Υ. Απόδειξη της θέλησης του κοινού για πρόοδο της Βιβλιοθήκης.

17 Τρόπος Επικοινωνίας Πίνακας 4.Ικανοποιητικός τρόπος επικοινωνίας Το μεγαλύτερο μέρος του κοινού δεν ικανοποιείται από τον υπάρχον τρόπο επικοινωνίας και προτείνει την έκδοση περιοδικού φυλλαδίου και ανακοινώσεις στις γραμματείες των τμημάτων Σχήμα 2.Καταλληλότερος τρόπος ενημέρωσης

18 Συμπεράσματα Μικρός αριθμός χρηστών Διοικητικού & Τεχνικού προσωπικού, λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος Δυσαρέσκεια χρηστών για το ωράριο της Βιβλιοθήκης Σημαντικές ελλείψεις έντυπου υλικού Διατήρηση και συνέχιση ηλεκτρονικού υλικού Ανεπάρκεια μηχανικού εξοπλισμού Έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού Ανεπαρκής προϋπολογισμός

19 Προτάσεις Εμπλουτισμός έντυπου υλικού Αναβάθμιση υπολογιστών & δικτύου
Αύξηση του ωραρίου λειτουργίας Έντυπο υλικό με νέες Ιατρικές ειδικότητες Ανανέωση των on-line περιοδικών Εγκατάσταση επιπλέον Η/Υ Βελτίωση του τρόπου επικοινωνίας Αύξηση προϋπολογισμού

20 Ευχαριστώ πολύ!!!


Κατέβασμα ppt "Φοιτήτρια: Αθανασία Τσιάρα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google