Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΟΠΣ – ΕΣΠΑ: ΕΠΙΛΟΓΗ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΛΗΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Ελένη Μαγγίνα Μονάδα Α΄, Υπηρεσία ΟΠΣ Αθήνα, 28.09.2009.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΟΠΣ – ΕΣΠΑ: ΕΠΙΛΟΓΗ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΛΗΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Ελένη Μαγγίνα Μονάδα Α΄, Υπηρεσία ΟΠΣ Αθήνα, 28.09.2009."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΟΠΣ – ΕΣΠΑ: ΕΠΙΛΟΓΗ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΛΗΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Ελένη Μαγγίνα Μονάδα Α΄, Υπηρεσία ΟΠΣ Αθήνα, 28.09.2009

2 ΑΛΛΑΓΕΣ  ΓΕΝΙΚΑ Άρση δυσλειτουργιών  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ειδικά για πράξεις Τ.Β: ημερομηνία υποβολής δικαιούχου = ημερομηνία υποβολής ΔΑ = ημερομηνία αξιολόγησης (α’ και β’ φάση) = ημερομηνία ένταξης

3 ΑΛΛΑΓΕΣ (συνέχεια)  ΤΔΠ Προσαρμογή στη νέα έκδοση του εντύπου Τεχνικού Δελτίου Πράξης, όπως έχει οριστικοποιηθεί από ΕΥΘΥ και θα γνωστοποιηθεί εντός των ημερών Προσαρμογή στα λεκτικά του εντύπου Καθεστώς ΦΠΑ δικαιούχου: κανονικό μικτό εξαιρούμενο Προσθήκη check box για το αν υπόκειται η δραστηριότητα σε ΦΠΑ

4 ΑΛΛΑΓΕΣ (συνέχεια)  ΤΔΠ Κατανομή ΔΔ σε κατηγορίες δαπανών

5 ΑΛΛΑΓΕΣ (συνέχεια)  ΤΔΠ Χρηματοδοτικό σχέδιο Συνολική ΔΔ= Π/Υ1 + Π/Υ 2 + Ιδία δημόσια συμμετοχή

6 ΑΛΛΑΓΕΣ (συνέχεια)  ΤΔΠ Προσθήκη νέας κατηγορίας φορέα = αρμόδια υπηρεσία Επιλογή είδους ΤΔΠ = ΕΚΤ για πράξεις ΕΤΠΑ (χρήση ρήτρας ευελιξίας) (άρση απαγορευτικού ελέγχου) Το είδος υποέργου μπορεί να διορθωθεί μόνο αν δεν έχει εισαχθεί λίστα εξέτασης προέγκρισης για το υποέργο

7 ΑΛΛΑΓΕΣ (συνέχεια)  ΤΔΠ Ενημέρωση πεδίου «Ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας» από ελεγμένη Απόφαση Ένταξης της πράξης Σε ενταγμένες πράξεις δεν είναι δυνατή η τροποποίηση του συντελεστή ελλείματος χρηματοδότησης και η απενεργοποίηση του check ρήτρα ευελιξίας για όσα υποέργα αφορά

8 ΑΛΛΑΓΕΣ (συνέχεια)  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Γνωμοδότηση από ΕΥΣΕΚΤ για πράξεις ΕΤΠΑ (ρήτρα ευελιξίας) με είδος ΤΔΠ = ΕΚΤ Δεν απαιτείται επανάληψη διαδικασίας συντονισμού σε περίπτωση τροποποίησης απόφασης ένταξης (για πράξεις που απαιτούν συντονισμό πριν την εισαγωγή της αρχικής απόφασης ένταξης)

9 ΑΛΛΑΓΕΣ (συνέχεια)  ΛΟΙΠΑ Η δήλωση δαπανών μεγάλου έργου λαμβάνονται υπόψη στο αίτημα πληρωμής ανεξάρτητα από την έγκριση του έργου από την Ε.Ε

10 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΟΠΣ – ΕΣΠΑ: ΕΠΙΛΟΓΗ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΛΗΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Ελένη Μαγγίνα Μονάδα Α΄, Υπηρεσία ΟΠΣ Αθήνα, 28.09.2009."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google