Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αξιολόγηση του Μαθητή Σεπτέμβριος 2012. Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Τί είναι η αξιολόγηση; Τι είναι η Αξιολόγηση: Είναι όλες εκείνες οι ενέργειες των εκπαιδευτικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αξιολόγηση του Μαθητή Σεπτέμβριος 2012. Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Τί είναι η αξιολόγηση; Τι είναι η Αξιολόγηση: Είναι όλες εκείνες οι ενέργειες των εκπαιδευτικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξιολόγηση του Μαθητή Σεπτέμβριος 2012

2 Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Τί είναι η αξιολόγηση; Τι είναι η Αξιολόγηση: Είναι όλες εκείνες οι ενέργειες των εκπαιδευτικών και των μαθητών που παρέχουν πληροφορίες ως επανατροφοδότηση για προσαρμογή των διδακτικών και μαθησιακών διαδικασιών.

3 Πρέπει να αξιολογούμε τους μαθητές; Γιατί αξιολογούμε τους μαθητές; Η Αξιολόγηση είναι ένα και μοναδικό πράγμα; Έχει ένα και μοναδικό σκοπό; Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Ποιος ο Στόχος της Αξιολόγησης: Επιτρέπει την παρακολούθηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης μέσα στο χρόνο για να δώσει πληροφορίες με στόχο την ανάπτυξη πολιτικών και πρακτικών προς βελτίωση των αποτελεσμάτων των μαθητών.

4 Αρχές που διέπουν την Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 1. Είναι Συμπληρωματική … και Υποστηρικτική … προς τους Βασικούς … Στόχους (πυλώνες) … του Αναλυτικού Προγρ.

5 Μορφές Αξιολόγησης Σκοποί Αξιολόγησης 1. Διαγνωστική (Diagnostic Assessment) 2. Διαμορφωτική (Formative Assessment) 3. Τελική (Summative Assessment)

6 Μορφές Αξιολόγησης Σκοποί Αξιολόγησης 1. Διαγνωστική (Diagnostic Assessment) Διάγνωση της γνώσης που κατάκτησε ο μαθητής και εντοπισμό των περιοχών που χρειάζονται ενδυνάμωση. Συνήθως στην αρχή της ενότητας (χρονιάς). Χρήσιμη για την επιλογή των επόμενων βημάτων.

7 Μορφές Αξιολόγησης Σκοποί Αξιολόγησης 2. Διαμορφωτική (Formative Assessment): Εξαγωγή πληροφοριών και χρήση αυτών για να γίνουν συγκεκριμένες προσαρμογές στη διδακτική διαδικασία με τις οποίες θα καλύψουμε – ικανοποιήσουμε τις ανάγκες.

8 Μορφές Αξιολόγησης Σκοποί Αξιολόγησης 3. Τελική (Summative Assessment): Αναγνώριση, καταγραφή και έκθεση ως προς τη συνολική επίδοση των μαθητών και των επιτευγμάτων τους σε ένα σημείο στο χρόνο.

9 Διαμορφωτική Αξιολόγηση Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ αξιολόγηση αφορά στη συχνή, διαδραστική αξιολόγηση της προόδου του μαθητή με στόχο τον εντοπισμό μαθησιακών αναγκών και τη διαμόρφωση της διδασκαλίας (OECD, 2005). Τα αποτελέσματα της ΤΕΛΙΚΗΣ αξιολόγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαμορφωτικά, (πώς;;;)

10 Διαμορφωτική vs Τελική Αξιολόγηση Αξιολόγηση ΓΙΑ μάθηση (Διαμορφωτική) vs Αξιολόγηση ΤΗΣ μάθησης (Τελική) Assessment FOR Learning (Formative) vs Assessment OF Learning (Summative)

11 Αξιολόγηση ΓΙΑ Μάθηση (Διαμορφωτική) Έχει ως στόχο να προωθηθεί η επιπλέον βελτίωση της παρεχόμενης μάθησης κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας και Να εμπλακούν οι μαθητές σε μια διαρκή και συνεχή αξιολόγηση των δικών τους επιτευγμάτων και δυνατοτήτων.

12 Αξιολόγηση ΤΗΣ Μάθησης (Τελική) Έχει ως στόχο να μετρήσει τις γνώσεις του μαθητή σε ένα χρονικό σημείο για σκοπούς αναφοράς και βαθμολόγησης. Να κατατάξει τους μαθητές σε σειρά επιτυχίας. Να μεγιστοποιήσει το προϊόν της μάθησης μέσα από τυποποιημένα διαγωνίσματα και τέστ.

13 Διαμορφωτική vs Τελική Αξιολόγηση «Όταν ο μάγειρας δοκιμάζει τη σούπα που φτιάχνει, αυτό είναι ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ αξιολόγηση.» «Όταν ο πελάτης δοκιμάζει τη σούπα που του σερβίραμε, αυτό είναι ΤΕΛΙΚΗ αξιολόγηση» Paul Black King’s College London School of Education

14 Διαμορφωτική vs Τελική Αξιολόγηση Όταν ο μαθητής αξιολογείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας και η έμφαση είναι στο πώς τη βελτιώνουμε, τότε έχουμε Διαμορφωτική Αξιολόγηση. Όταν ο μαθητής αξιολογείται με τη συμπλήρωση της εργασίας και η έμφαση είναι στο τελικό αποτέλεσμα, τότε έχουμε Τελική Αξιολόγηση.

15 Διαμορφωτική Αξιολόγηση Οι Black and Williams (1998) μελετώντας πολλές έρευνες (meta analysis) εντόπισαν ότι οι διάφορες μέθοδοι και τεχνικές ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ αξιολόγησης αποφέρουν σημαντικά μαθησιακά κέρδη – τα μεγαλύτερα συγκρινόμενα με άλλου είδους διδακτικές παρεμβάσεις. (effect size μεταξύ 0,4 και 0,7). Κάποιες μελέτες έχουν δείξει ότι αποφέρουν τα μεγαλύτερα κέρδη και σε ότι αφορά μαθητές που είχαν προηγουμένως χαρακτηριστεί ως μαθητές με πολύ χαμηλές επιδόσεις.

16 Αξιολόγηση του μαθητή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ και ΤΕΣΤ

17 Διαγωνίσματα και Τεστ Ποιος ο στόχος του δοκιμίου; Καθορισμός ύλης και αριθμού ασκήσεων. Είδη ασκήσεων (ανοικτού τύπου, διάταξης, ορθού/λάθους, πολλαπλής επιλογής, κλπ). Έκταση γραπτού (πόσο χρόνο χρειάζεται ο μαθητής). Τρόπος βαθμολόγησης. Ερμηνεία αποτελεσμάτων. Τρόπος αξιοποίησης αποτελεσμάτων. Άμεση διόρθωση και ανατροφοδότηση.

18 Διαγώνισμα – Ερωτήσεις Κάθε ερώτηση έχει συγκεκριμένο στόχο. Πρέπει να είναι διατυπωμένη με σαφήνεια. Προτιμούνται ερωτήσεις με θετική πρόταση. Αποφεύγουμε διπλές αρνήσεις. Αποφεύγουμε ερωτήσεις «τρικ» ή «παγίδες». Τοποθετούμε τις ερωτήσεις κατά αύξουσα δυσκολία (διαβαθμισμένο γραπτό). Ερωτήσεις για αδύνατους αλλά και ερωτήσεις διάκρισης.

19

20

21

22

23

24

25 Επιλογή Εξεταστέας Ύλης Τελικών Εξετάσεων

26


Κατέβασμα ppt "Αξιολόγηση του Μαθητή Σεπτέμβριος 2012. Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Τί είναι η αξιολόγηση; Τι είναι η Αξιολόγηση: Είναι όλες εκείνες οι ενέργειες των εκπαιδευτικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google