Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΤΗΜ/ΣΗΣ (τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες κλπ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΤΗΜ/ΣΗΣ (τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες κλπ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΤΗΜ/ΣΗΣ (τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες κλπ
ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΤΗΜ/ΣΗΣ (τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες κλπ.) Φερονίκη Λιόντα Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Επιβλέπουσα Συμβάσεων – Διεύθυνση Έργων Περιφερειακό Κέντρο Θεσσαλονίκης ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

2 ΣΤΟΧΟΣ Aνασκόπηση και η αξιολόγηση των έργων
Διαδικασίες ενημέρωσης των εμπλεκομένων και αξιολόγησης και αξιοποίησης του παραγόμενου προϊόντος από μεριάς τους Βασικοί εμπλεκόμενοι στο έργο της κτηματογράφησης για το Εθνικό Κτηματολόγιο Φορείς με την ιδιότητα του δικαιούχου κυριότητας Φορείς αρμόδιοι για τη σύνταξη διοικητικών πράξεων Φορείς με την ιδιότητα του αποδέκτη της πληροφορίας για αναπτυξιακούς σκοπούς Ελληνικό Δημόσιο ως δικαιούχος κυριότητας Πολίτες – δικαιούχοι Επαγγελματίες ή δημόσιοι λειτουργοί που σχετίζονται με τις δικαιοπραξίες επί των ακινήτων: Υποθηκοφύλακες Δικηγόροι Τοπογράφοι Μέλη των επιτροπών εκδίκασης ενστάσεων ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο” Θεσσαλονίκη Απρίλιου 2010

3 ΣΤΟΧΟΣ Στόχος είναι μέσω της περιγραφής: των τεχνικών προδιαγραφών,
των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν και των προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν Αλλαγές στη μεθοδολογία κτηματογράφησης για το εθνικό κτηματολόγιο Συμβολή εμπλεκομένων στην επίλυση των προβλημάτων ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο” Θεσσαλονίκη Απρίλιου 2010

4 ΓΕΝΙΚΑ Πιλοτικά Προγράμματα – χωρική κατανομή: Αστικές περιοχές
Αγροτικές περιοχές Περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές Ιδιαιτερότητες ιδιοκτησιακού καθεστώτος: Διεκδικήσεις μεταξύ Κράτους και πολιτών σχετικά με δασικές εκτάσεις Ειδικά ιδιοκτησιακά καθεστώτα Ελλείψεις τίτλων ιδιοκτησίας για το μεγαλύτερο κομμάτι τους. Διοικητικές πράξεις σε τμήματά τους που καθόριζαν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας (π.χ. πράξεις αναδασμού και διανομών ιδιοκτησιών, πράξεις εφαρμογής κλπ) ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο” Θεσσαλονίκη Απρίλιου 2010

5 ΓΕΝΙΚΑ Συμβάσεις Πιλοτικών Προγραμμάτων:
Μικρό γεωγραφικό εύρος εφαρμογής και Υψηλό βαθμό καθετοποίησης στις απαιτούμενες εργασίες Πιλοτικά Προγράμματα – Ποσοτικά στοιχεία 95 συμβάσεις 8500 χλμ2 330 ΟΤΑ 6 εκ δικαιώματα ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο” Θεσσαλονίκη Απρίλιου 2010

6 ΣΤΑΔΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Σύνταξη υποβάθρων Συλλογή δηλώσεων Σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων & πινάκων αναρτήσεων Αναρτήσεις Α & Β Επεξεργασία αποφάσεων επιτροπών – Αναμόρφωση κτηματολογικών στοιχείων ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο” Θεσσαλονίκη Απρίλιου 2010

7 Σύνταξη Υποβάθρων Πύκνωση υφιστάμενου τριγωνομετρικού δικτύου
Ίδρυση τοπογραφικών σημείων ελέγχου Δημιουργία φωτογραμμετρικών υποβάθρων ορθοφωτοχάρτες φωτογραμμετρικά διαγράμματα για τις αστικές περιοχές Ενιαίος και προδιαγεγραμμένος έλεγχος υποβάθρων Πληρότητα υποβάθρων Αυξημένο κόστος δημιουργίας των υποβάθρων ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο” Θεσσαλονίκη Απρίλιου 2010

8 Κτηματογράφηση Κτηματογράφηση αστικών περιοχών
Τα φωτογραμμετρικά υπόβαθρα Τοπογραφικά διαγράμματα που συντάχθηκαν με επίγειες τοπογραφικές μεθόδους Υπάρχοντα αξιόπιστα τοπογραφικά διαγράμματα Υπάρχοντα αξιόπιστα κτηματολογικά διαγράμματα που συντάχθηκαν στα πλαίσια συναφών κτηματογραφήσεων Κτηματογράφηση αγροτικών περιοχών Ψηφιακοί ορθοφωτοχάρτες Υπάρχοντα αξιόπιστα κτηματολογικά διαγράμματα ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο” Θεσσαλονίκη Απρίλιου 2010

9 Κτηματογράφηση Αξιοποίηση των υπαρχόντων στοιχείων
Ποια είναι τα υπάρχοντα τοπογραφικά και κτηματολογικά διαγράμματα Ποια από τα παραπάνω είναι αξιόπιστα με ποιο τρόπο τα αξιολογώ Πως τα ενσωματώνω στην κτηματογράφηση 6.1 Συλλογή υπαρχόντων κτηματολογικών στοιχείων Συστηματική συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο” Θεσσαλονίκη Απρίλιου 2010

10 Συλλογή υπαρχόντων κτηματολογικών στοιχείων
Επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με: Απαλλοτριώσεις που συντελέστηκαν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης. Απαλλοτριώσεις που είχαν συντελεστεί πριν την έναρξη της κτηματογράφησης Ανταλλάξιμα και δημόσια κτήματα Διαθέσιμα του τέως Υπ. Γεωργίας Πράξεις εφαρμογής που κυρώνονται κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης Εκτάσεις κοινόχρηστες Δημοτική περιουσία Στρατόπεδα ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο” Θεσσαλονίκη Απρίλιου 2010

11 Συλλογή υπαρχόντων κτηματολογικών στοιχείων
Πράξεις τακτοποίησης Νομή από αναδασμό Κτηματογραφήσεις που διενεργούνται από φορείς στα πλαίσια μιας μελέτης για τη κύρωση-συντέλεση κάποιας διοικητικής πράξης Όρια κτηματογράφησης ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο” Θεσσαλονίκη Απρίλιου 2010

12 Αξιολόγηση - Ενσωμάτωση υπαρχόντων κτηματολογικών στοιχείων
Ύπαρξη διαφορετικών ακριβειών και απαιτήσεων Εποπτεία από διαφορετικές υπηρεσίες-φορείς Μεθοδολογία αξιολόγησης, Μεθοδολογία επεξεργασίας Μεθοδολογία ενσωμάτωσης Βασική αρχή είναι ότι οι διοικητικές πράξεις, καθώς είτε δημιουργούν εμπράγματα δικαιώματα είτε τα μεταβάλλουν, θα πρέπει να εφαρμοστούν αυτούσιες σε ότι αφορά τα χωρικά και περιγραφικά κτηματολογικά στοιχεία. ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο” Θεσσαλονίκη Απρίλιου 2010

13 Συλλογή Δηλώσεων Προκαταρκτικό υπόβαθρο για τη συλλογή των δηλώσεων ιδιοκτησίας Γραφεία Κτηματογράφησης – χώροι υποβολής δηλώσεων Γραφεία Κτηματογράφησης – πληροφοριακό σύστημα συλλογής δηλώσεων Προϋποθέσεις Πλήρες προκαταρκτικό υπόβαθρο Κατάλληλοι χώροι για τη λειτουργία των γραφείων κτηματογράφησης Προδιαγεγραμμένος έλεγχος των δηλωθέντων δικαιωμάτων – ορθή ενημέρωση του δηλούντα και καταχώριση ελάχιστων στοιχείων σε ενιαίο πληροφοριακό σύστημα ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο” Θεσσαλονίκη Απρίλιου 2010

14 Βασικά Θέματα κατά την διάρκεια της κτηματογράφησης
Δηλώσεις ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου επί δασικών εκτάσεων Κληρονόμοι χωρίς αποδοχή κληρονομιάς Έλεγχος νομιμότητας κτηματολογικών εγγραφών Πληροφοριακό Σύστημα Γεωμετρική Συμβατότητα ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο” Θεσσαλονίκη Απρίλιου 2010

15 Δηλώσεις ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου επί δασικών εκτάσεων
Διασφάλιση της δημόσιας περιουσίας - εξασφάλιση των δασικών εκτάσεων από τους καταπατητές Οριοθέτηση Δασικών εκτάσεων – Θεώρηση Δασικών χαρτών Δήλωση Ελ. Δημοσίου Εφαρμογή σχετικής νομοθεσίας κατά την επεξεργασία Πολυπλοκότητα σχετικής νομοθεσίας για εντός σχεδίου περιοχές – τροποποίηση ν.2308/95 Έγκαιρη ενημέρωση Επιτροπών Ενστάσεων Έγκαιρη ενημέρωση δικαιούχων ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο” Θεσσαλονίκη Απρίλιου 2010

16 Βασικά Θέματα κατά την διάρκεια της κτηματογράφησης
Κληρονόμοι χωρίς αποδοχή κληρονομιάς Αναγκαιότητα καταγραφής τρέχουσας πληροφορίας Αλλαγές νομοθετικού πλαισίου Έλεγχος νομιμότητας κτηματολογικών εγγραφών Αναγκαιότητα αποσαφήνισης διαδικασίας νομικού ελέγχου Πληροφοριακό Σύστημα Πιλοτικός χαρακτήρας προηγούμενων προγραμμάτων Αναγκαιότητα κάλυψης νέων αναγκών - Σταδιακές προσθήκες ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο” Θεσσαλονίκη Απρίλιου 2010

17 Βασικά Θέματα κατά την διάρκεια της κτηματογράφησης
Γεωμετρική Συμβατότητα Ακρίβεια Υποβάθρων – Κτηματογράφησης Περιγραφή ακινήτων στους τίτλους κτήσης – Θεωρητική οριοθέτηση ακινήτων Αναγκαιότητα καθορισμού αποδεκτής απόκλισης εμβαδού Αναγκαιότητα καθορισμού αποδεκτής απόκλισης σχήματος – θέσης Ενημέρωση εμπλεκομένων (δικαιούχων, επαγγελματιών κλπ) ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο” Θεσσαλονίκη Απρίλιου 2010

18 Προδιαγεγραμμένες όλες οι επιμέρους εργασίες
Συμπεράσματα Προδιαγεγραμμένες όλες οι επιμέρους εργασίες Επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με αδυναμίες του πολύπλοκου νομοθετικού πλαισίου Συνεργασία με φορείς Έγκαιρη ενημέρωση και συνεργασία με εμπλεκομένους ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο” Θεσσαλονίκη Απρίλιου 2010


Κατέβασμα ppt "ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΤΗΜ/ΣΗΣ (τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες κλπ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google